Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:12980/2018
CPV Kód:50220000-3
Ajánlatkérő:BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest, Fehér út 1/b.;Budapest, Fehér út 1/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nagyvállalat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti,villamos-,trolibusz-és autóbusz szol
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16327487
Postai cím: Fehér Út 1/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000411862018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000411862018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városi vasúti,villamos-,trolibusz-és autóbusz szol

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Combino villamosok hajtóműjavításához alkatrészek
Hivatkozási szám: EKR000411862018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50220000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Combino villamosok hajtóműjavításához alkatrészek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50220000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész :
Combino villamosok hajtómű javításához alkatrészek beszerzése: 9328 db+2798 db opcionális
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás (ártáblázat) tartalmazza.
A 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló meghatározott gyártmányú eredetű típusú dologra eljárásra tevékenységre személyre szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt: Ajánlatkérő a Kr. 46. § (5) bekezdése értelmében egyenértékű megajánlást is elfogad
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő hónap (minimum 5 -maximum 9 hónap )  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződéses mennyiségtől (9328 db) + 30%-kal (2798 db) eltérhet az 1. rész tekintetében
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként:1-10.
Az értékelés során kiosztható pontszámok max:1000 pont.
Értékelés módszer: 1-2- részszempont esetén: fordított arányosítás.Módszerek ismertetése: Ld. kbi útmutató.
FAKSZ:dr. Szabó Ildikó (Lajstromszám: 01021)
Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén AK a szerződés teljes érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv. létrehozását

II.2.1)
Elnevezés: Combino villamosok hajtómű javításához csapágyak
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50220000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Combino villamosok hajtómű javításához csapágyak beszerzése: 2200 db +660 db opcionális
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő hónap (minimum 7- maximum 13 hónap )  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződéses mennyiségtől (2200 db) + 30%-kal (660 db) eltérhet a 2.rész tekintetében
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként:1-10.
Az értékelés során kiosztható pontszámok max:1000 pont.
Értékelés módszer: 1-2- részszempont esetén: fordított arányosítás.Módszerek ismertetése: Ld. kbi útmutató.
FAKSZ:dr. Szabó Ildikó (Lajstromszám: 01021)
Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén AK a szerződés teljes érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv. létrehozását

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy vállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentum részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő vállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró ok fenn nem állását, vagyis csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ib) pont és a 10. § gb) pont kapcsán ajánlatkérő a pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megjelölését várja el, összhangban a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjával.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n), p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás).
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. értelmében az ESPD benyújtásával, az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell igazolnia, hogy Ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
A közös ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatotbenyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Irányadó: 424/2017. (XII.19.) Kr. 13. § (4) bekezdés.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások
1. rész 2. rész
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele – összesen – nem eléri a nettó 185.000.000,- Ft-ot.
2. rész
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele – összesen – nem eléri a nettó 100.000.000,- Ft-ot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közölük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. (Kr.) 1.§(1) bek. értelmében az ESPD benyújtásával, az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell igazolnia, hogy AK által előírt műszaki,ill. szakmai alkalmassági min követelménynek megfelel. AK ekörben elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,azaz az ESPD IV. rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie,a további részeket nem.
A közös ATk, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot AT teszi meg.
Irányadó: 424/2017. (XII.19.) Kr. 13. § (4) bekezdés.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – AK felhívására benyújtandó igazolások:
1. rész
M/1 ATnek a Kr. 21.§(1) bek. a) alapján (Kr. 22. § (1) és (2) bek.ben foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szállításainak ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdése és befejezése – év, hónap és nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél pontos megnevezése és címe;
- a szerződés tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- a referencia igazolást kiadó (az információt adó) személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail cím).
A referencialistát a fent megjelölt min tartalommal olyan formában kell benyújtani, h abból egyértelműen megállapítható legyen, h az AT megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. A referenciakövetelmény több referenciával is igazolható.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívásfeladását közvetlenül megelőző 36 hónapban (3 évben) befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. AK a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kr. 21/A. § értelmében az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény v tevékenység a szerz részteljesítéseként valósult meg.
AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(11), vmint a 140.§(9) bek.
2. rész:
M/1 ATnek a Kr. 21.§(1) bek. a)alapján (a Kr. 22. § (1) és (2) bekben foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hóban) szerz.szerűen teljesített, legjelentősebb szállításainak ismertetése min az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdése és befejezése – év, hónap és nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél pontos megnevezése és címe;
- a szerződés tárgya és mennyisége olyan részletességgel, h annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- nyilatkozat arról, h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- a referencia igazolást kiadó (az információt adó) személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail cím).
A referencialistát a fent megjelölt min tartalommal olyan formában kell benyújtani, h abból egyértelműen megállapítható legyen, h az AT megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. A referenciakövetelmény több referenciával is igazolható.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 36 hónapban (3 évben) befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. AK a Kr. 21.§(1)bek.a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kr. 21/A.§ értelmében az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény v tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), valamint a 140. § (9) bekezdéseire
M/2. Ajánlattevőnek csatolni kell ajánlatához a gyártó IRIS tanúsítványát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a jelen eljárás tárgyát képező alkatrészek közül legalább 5 féle vasúti járművek hajtóműveibe beépíthető alkatrész szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész:
M/1:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a jelen eljárás tárgyát képező 3 féle csapágy közül legalább egyféle hajtómű csapágy szállításra vonatkozó referenciával.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes gyártói IRIS tanúsítvánnyal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §- ban foglaltak alapján késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezetnek megfelelően. Nyertes Ajánlattevő az átvételi igazolás (jegyzőkönyv, ill. szállítólevél) kiállításának napjától számítva 12 hónap jótállást vállal a leszállított termékekre.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot.
2. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) adja meg.
3. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései az irányadóak, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra.
5. AT-nek az EEKD-ban fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, melyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
6. AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését.
7. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az űrlap kitöltése útján kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
9. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
10. Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) történik.
11. A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 87. § (4) bekezdése szerint annak kezdetétől számított 30 nap.
12. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
13. A második részteljesítés tekintetében ajánlattevőnek csatolni kell ajánlatához a gyártó IRIS tanúsítványát.
14. Ajánlatkérő a 321//2015. Korm rendelet 46. § (5) bekezdésére tekintettel egyenértékű terméket is elfogad.
15. Ajánlattevőnek az egyenértékűség igazolásokra a 2. rész esetében figyelemmel kell lennie a következőkre: Gyártói nyilatkozat csatolása, amely igazolja, hogy a termék a vasúti járműbe beépíthető és megfelel az adott üzemi követelmények igénybevételével számított élettartamnak (üzemóra)
16. Ajánlattevőnek az 1. és a 2. rész esetében ajánlatához csatolnia kell a szállítandó tételek megnevezését, rajzszámát, márkáját, típusát, és a termékek gyártóját is fel kell tüntetnie
17. Gyártói nyilatkozat csatolása szükséges a 2. rész esetében az ajánlathoz, amely igazolja, hogy a szerződés időtartama alatt a gyártó biztosítja a folyamatos alkatrészellátást, továbbá az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott termék forgalmazására jogosult.
18. Ajánlattevőnek 2. részteljesítés esetében csatolnia kell a Gyártó által aláírt műszaki rajzokat Amennyiben ajánlatevő a kiírásban szereplő termékeket ajánlja meg, akkor a műszaki rajzot nem kell csatolnia.
19. Ajánlattevőnek a 2. részteljesítés esetében rendelkeznie kell MSZ EN 10204 2.1 Megfelelőségi nyilatkozattal mely az ajánlathoz csatolandó
20. A 321/2016. (X.30.) Kr. 30. § (4) szerinti szigorúbb előírások: III.1.2 P1; III.1.3 M1, M2
20. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ártáblázatot (közbeszerzési dokumentumok 1.A sz melléklet)
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szabó Ildikó (Lajstromszám:01021)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák