Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13012/2018
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
Teljesítés helye:2943 Bábolna;2943 Bábolna
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABADICS-ÉPÍTŐ Kft.;SZABADICS-ÉPÍTŐ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: AK24278
Postai cím: Rákóczi út 6.
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 34568063
E-mail: titkarsag@pettkoiskola.sulinet.hu
Fax: +36 34568063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pettkoiskola.sulinet.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkáira”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium A épület (2943 Bábolna, Rákóczi utca 6.) energiahatékonysági felújítási építési munkáira”
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44111520-2
További tárgyak:45421100-5
44221000-5
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2943 Bábolna
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium A épület (2943 Bábolna, Rákóczi utca 6.) energiahatékonysági felújítási építési munkáira”
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi utca 6.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Homlokzati hőszigetelés 799,07 m2
Műanyag nyílászárók beépítése 128,59 m2
Fém nyílászárók beépítése 58,11 m2
CPV kód(ok):
CPV-kód Megnevezés:
45321000-3
44111520-2
45421100-5
44221000-5 Hőszigetelési munka
Hőszigetelő anyagok
Ajtó, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
45310000-3 Épületszerelési munka
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10. azonosítószámú „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű támogatási konstrukció

II.2.1) Elnevezés:
2. rész: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium B épület (2943 Bábolna, Arany János utca 1.) energiahatékonysági felújítási munkáira, napelemek telepítésére”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331200-0
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2943 Bábolna
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium B épület (2943 Bábolna, Arany János utca 1.) energiahatékonysági felújítási munkáira, napelemek telepítésére”
Cím: 2943 Bábolna, Arany János utca 1.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Homlokzati hőszigetelés 974,30 m2
Fa nyílászárók beépítése 168,88 m2
Padlásfödém hőszigetelés 1051, 04 m2
CPV kód(ok):

CPV-kód Megnevezés:
45310000-3 Villamos szerelési munka
09331200-0 Fényelektromos napelemmodulok
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10. azonosítószámú „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű támogatási konstrukció

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15342 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium A épület (2943 Bábolna, Rákóczi utca 6.) energiahatékonysági felújítási építési munkáira”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABADICS-ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő tér, 24.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: szabadicsepitokft@gmail.com
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30332602
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium B épület (2943 Bábolna, Arany János utca 1.) energiahatékonysági felújítási munkáira, napelemek telepítésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABADICS-ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő tér, 24.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: szabadicsepitokft@gmail.com
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50308413
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44111510-9
További tárgyak:45421100-5
44221000-5
45310000-3
09331200-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2943 Bábolna
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium A épület (2943 Bábolna, Rákóczi utca 6.) energiahatékonysági felújítási építési munkáira”
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi utca 6.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Homlokzati hőszigetelés 799,07 m2
Műanyag nyílászárók beépítése 128,59 m2
Fém nyílászárók beépítése 58,11 m2
CPV kód(ok):
CPV-kód Megnevezés:
45321000-3
44111520-2
45421100-5
44221000-5 Hőszigetelési munka
Hőszigetelő anyagok
Ajtó, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
45310000-3 Épületszerelési munka
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
2. rész: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium B épület (2943 Bábolna, Arany János utca 1.) energiahatékonysági felújítási munkáira, napelemek telepítésére”
Cím: 2943 Bábolna, Arany János utca 1.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Homlokzati hőszigetelés 974,30 m2
Fa nyílászárók beépítése 168,88 m2
Padlásfödém hőszigetelés 1051, 04 m2
CPV kód(ok):

CPV-kód Megnevezés:
45310000-3 Villamos szerelési munka
09331200-0 Fényelektromos napelemmodulok
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80641015
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABADICS-ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő tér, 24.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: szabadicsepitokft@gmail.com
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/10/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eljárás 1. részéhez kapcsolódó szerződés módosult az alábbiakban.
A szerződés 1.2 pontja az alábbiakkal egészült ki:
Vállalkozó úgy nyilatkozott, a pályázatban elfogadott nyílászáró típus helyett más típusút használ.
Vállalkozó garantálja, hogy a használni kívánt nyílászáró típus minden főbb paraméterben jobb, vagy legalább egyenértékű műszaki színvonalat képvisel a tervezett típushoz képest. A műszaki tartalom módosítása a közbeszerzési dokumentáció teljes anyagára is értendő. A Vállalkozó köteles a kivitelezést a megváltozott műszaki tartalom szerinti módosítással megvalósítani, a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés rendelkezései szerint.
2017. augusztus 07. keltezésű Alapító Okirat alapján az Intézmény neve 2017. augusztus 31-től megváltozott Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium helyett Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium elnevezésre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó úgy nyilatkozott, a pályázatban elfogadott nyílászáró típus helyett más típusút használ.
Vállalkozó garantálja, hogy a használni kívánt nyílászáró típus minden főbb paraméterben jobb, vagy legalább egyenértékű műszaki színvonalat képvisel a tervezett típushoz képest. A műszaki tartalom módosítása a közbeszerzési dokumentáció teljes anyagára is értendő. A Vállalkozó köteles a kivitelezést a megváltozott műszaki tartalom szerinti módosítással megvalósítani, a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés rendelkezései szerint.
2017. augusztus 07. keltezésű Alapító Okirat alapján az Intézmény neve 2017. augusztus 31-től megváltozott Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium helyett Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium elnevezésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80641015 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80641015 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás nem tekinthető lényegesnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében
foglaltak vizsgálata alapján.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben