Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13018/2018
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VWR International Kft.;VWR International Kft.;Biocenter Kft.;Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.;Biocenter Kft.;Arrayjet Ltd.;Aushon BioSystems;„KROMAT” Műszerforgalmazó Kft.;Sigma Aldrich Kft.;Central European Biosystems Kft.;Bio-Kasztel Kft.;Merck Kft.
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi eszközök beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 168717645 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyöngyös homogenizáló beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 2 db gyöngyös homogenizáló beszerzése.
• Gyöngyös homogenizátor, ún. bead-beating
• Minimum 24 minta egyidejű homogenizálása
• Minimum 2ml térfogattartomány kezelése
• 3D mozgással ellátott berendezés
• Különböző anyagú és méretű gyöngyökkel ellátott csövek elérhetősége
• Elérhetőek kerámia, üveg és rozsdamentes acél gyöngyökkel telített csövek
• Steril, DNáz, RNáz mentes, előtöltött csövek elérhetősége
• Egyaránt használható állati, növényi szövetek és mikroorganizmusok feltárásához
• Minimum 5 rögzíthető program
• Több ciklus programozhatósága: minimum 3
• Minimum 12 hónap teljes körű jótállás
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
• A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A készülék maximális sebessége: Értékelhető tartomány: 4500 - 7000 rpm 10
2 Megajánlott homogenizáló csövek száma (Az ajánlatkérő csak a 2ml, előtöltött, steril csöveket fogadja el.) Értékelhető tartomány: 0 - 200 darab 10
3 12 hónapon felüli jótállás Értékelhető tartomány: 0-12 hó 5
4 Továbbfejleszthető hűtőegységgel (igen/nem) 5
5 Biztonságosan, vákuummal záródó tető (igen/nem)  5
6 0,5ml térfogattartomány kezelése (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hűthető asztali centrifuga beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
További tárgyak:42931000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 1 db 12.400 rpm hűthető asztali centrifuga beszerzése.
• Hűthető asztali centrifuga 1.5/2,0 ml-es csövek, valamint 15 ml-es és 50 ml-es Falcon csövek centrifugálására. Legyen képes befogadni ck 14 vagy ck 28 homogenizáló gyöngyoökkel előtöltött 2 ml Bertin csöveket is.
• A készülék kapacitása 1,5/2,0 ml-es csövek esetében legyen legalább 48 cső, 15ml-es és 50ml-es Falcon csövek esetében legalább 6 cső
• A centrifuga legyen bővíthető lemezek centrifugálására alkalmas rotorral (nem szükséges megajánlani)
• A maximális sebesség az 1,5/2,0 csövek esetében legyen legalább 12.500 rpm, a Falcon csövek esetében legalább 7500 rpm (szögrotorral)
• Hőmérséklet tartomány: legalább -11C és +40C között
• A készülék rendelkezzen automatikus rotor felismerés és kiegyensúlyozatlanság jelzés funkcióval.
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A korrózió megelőzésére és a víz rotortérben való felgyülemlésének megakadályozására a készülék rendelkezik beépített kondenzációs csatornával (igen/nem) 10
2 A készülék rendelkezik olyan funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan elkezdje a rotorkamra hűtését a megadott hőmérsékletre egy előre programozott időpontban (igen/nem) 10
3 A futások pontos reprodukálhatósága érdekében a készülék rendelkezik olyan funkcióval, hogy a beállított idő visszaszámlálása csak a megadott fordulatszám elérése után induljon (igen/nem)  10
4 A könnyű töltés és a helytakarékosság érdekében a készülék magassága zárt tető esetében nem több 30 cm-nél,a szélessége pedig nem több 40 cm-nél (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ThermoMixer beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38436000-0
További tárgyak:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 1 db ThermoMixer beszerzése.
• Cserélhető blokkos rázógép 1.5 ml-es és 2 ml-es csövekhez
• keverő, hűtő és fűtő funkció
• keverési frekvencia. min 300-3000 rpm
• Maximális fűtési sebesség: min 7°C/perc
• kapacitás: min 24 cső blokkonként (Eppendorf ck14 vagy ck-28)
• a készülék legyen bővíthető fűthető tetővel (nem szükséges megajánlani)
• legalább 5 előre programozott módszer
• Ne legyen kondenzációs lecsapódás a kémcsőtartón és a belső falakon
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
• A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Automatikus blokk felismerés (igen/nem) 10
2 Szerszám nélküli blokkcsere lehetősége (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Min. 700 literes -80 °C hűtőszekrény beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
További tárgyak:39711130-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 2 db minimum 700 literes -80 °C hűtőszekrény beszerzése.
• álló kivitel
• hasznos térfogat: min. 728 liter
• két kompresszoroskonstrukció, melynek köszönhetően az egyik kompresszor meghibásodása esetén is tartósan tartani tudja a -70°C hőmérsékletet
• CO2 backup rendszerrel legyen felszerelve
• a fagyasztók teljes térfogata optimálisan legyen kitöltve rozsdamentes acél rekeszekkel és 130x130 mm-es, kódolással ellátott, 2ml-es csövek tárolására alkalmas műanyag dobozokkal, melyekből mindösszesen 3 db rack 96-kutas lemez tárolására alkalmas, melynek külső mérete (szélességxmélységxmagasság): 138x466x262 mm, valamennyi rack 10 szintes, szintenként 5 lemez helyezhető el
• görgőkön mozgatható, csavarokkal vízszintbe állítható
• kulccsal zárható, hőszigetelt külső ajtó
• két darab hőszigetelt belső ajtó
• három darab rozsdamentes acél polc
• négy rakodási szint
• vákuum szelep a könnyű ajtónyitás érdekében
• -50°C, és -86°C között szabályozható hőmérséklet
• színes grafikus kijelző
• 3 db validálási nyílás
• a kijelzőn egyidejűleg leolvasható információk: beállított hőmérséklet, aktuális hőmérséklet, aktív riasztások, dátum és idő
• beállítható paraméterek és funkciók: kamra hőmérséklete, hőmérséklet felső riasztási határérték, hőmérséklet alsó riasztási határérték, riasztás késleltetés, riasztás ismétlési idő, jelszavas billentyűzár, dátum és idő beállítás
• figyelmeztető jelzések: abnormális környezeti hőmérséklet (≥35 vagy≤0), alacsony hálózati feszültség, hőmérséklet határértékek túllépése, hálózati feszültség kimaradás, nyitott ajtó jelzés, akkumulátor élettartam figyelés, ventilátorok cseréjének jelzése, hőmérséklet érzékelők funkció ellenőrzése, hőcserérő hőmérséklete, ventilátorok működőképessége, független hűtőkörök működése, akkumulátor bekapcsolva
• figyelmeztetés módja: fény és hangjelzés, valamint szöveges üzenet a kijelzőn
• távolsági figyelmeztetés: passzív kontaktus
• zajszint: max. 53 dB
• tárolási kapacitás:
- az egyik hűtő min. összesen 38.880 db 2ml-es cső tárolására legyen alkalmas (ebben a hűtőben 24 db rack (133x555x280 mm) és ezekben a rackekben összesen 480 db 9x9 osztású, natúr színű doboz helyezendő el, a dobozok is megajánlandóak)
- a másik hűtő min. összesen 34.020 db 2ml-es cső tárolására legyen alkalmas (ebben a hűtőben 21 db rack (133x555x280 mm) és ezekben a rackekben 420 db 9x9 osztású, natúr színű doboz helyezendő el, a dobozok is mehógajánlandóak, valamint további 3 db, 96 kutas tárgylemez tárolására alkalmas rack (138x466x262 mm), melyben összesen 150 db 96 kutas tárgylemez helyezhető el (a tárgylemezek nem képezik a beszerzés tárgyát)
• megfelel a 93/42/EEC és 2007/47/EC (orvostechnikai eszköz) irányelveknek
Széndioxid backup álló kivitelű fagyasztókhoz: Áramszünet esetén biztosítja a mélyfagyasztó optimális üzemi hőmérsékletét

Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A belső és külső térfogat aránya (min. 0,41 - max. 0,99)  5
2 Porszűrő nélküli, karbantartást nem igénylő konstrukció (igen/nem)  5
3 +30°C-os környezeti hőmérséklet mellett is tartani tudja a -86°C-os hőmérsékletet (igen/nem)  5
4 Állítható polctávolság annak érdekében, hogy a szokásostól eltérő méretű tárolók is elhelyezhetők legyenek (igen/nem)  5
5 Energiatakarékos üzemmód (kisebb hőmérséklet pontosság mellett) (igen/nem)  5
6 Internet alapú adatgyűjtő rendszer, naplózza a készülék független hőmérővel mért aktuális hőjét, távoli hozzáférést ad a naplózott adatok megtekintéséhez, email/SMS riasztást küld a megadott címre (I/ 5
7 Automatikus vezérlésű vákuum szelep a könnyű ajtónyitás érdekében (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Pipettáló robot beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 1 db pipettáló robot beszerzése.
• Mintaadagoló robot 96-os és 384-es lemezekhez
• 6 mikrolemez formátumú pozíció
• Pipettázási tartomány 0,2 -1OOO µl között, több térfogattartományban
• Dugattyús, légpárnás adagolófejek
• Optikai infravörös detektor a folyadékszint érintés nélküli mérésére
• Optikai infravörös detektor az adagolófejek, hegytípusok és a munkaasztalon elhelyezett adapterek felismerésére
• Kompatibilis 96-os és 384-es lemezekkel
• Legalább két adagolófej tárolása a munkaasztalon és ezek automatikus cseréje
• Teljesen zárt ház
• Nyitott rendszer, kompatibilis más gyártók műanyag lemezeivel és csöveivel, különösen Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 384, skirted, 40 µL, PCR clean, colorless, 10 pcs. Catalog No. 0030129342
• Egyszer használatos műanyag hegyek
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
• A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Programozás és vezérlés tablet segítségével (igen/nem) 10
2 Egy és nyolccsatornás autoklávozható adagolófejek (igen/nem)  10
3 Szélessége ne legyen több mint 70 cm (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Oncyte slide beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 190 doboz (dobozonként 20 db) Oncyte slide beszerzése.
Az Oncyte lemezek a fehérje minták nagy számú vizsgálatát végző (Micro-Array) Mikro-Chip módszer alapjául szolgálnak. A 3 D mikroporózus filmmel bevont lemezek alkalmasak arra, hogy a nagy mintaszámú fehérje mintákat automata rendszerekben alkalmazva gyorsan és magas fehérje megkötési technológiával a rögzítsük. A lemezek ideális minta hordozók bármely „Micro-Array” technikához, mint pl. biomarkerek kimutatása, validálása és fehérjék analízise.
Felszinük sima, egyenletes, a 3D filmek nyitott pórusmérete kb. 0. 1 um. Rögzítve lehetnek üveg, műanyag vagy fém felületre. A film osztása lehet több féle, attól függően, hogy egy lemezre hány mintát szeretnénk kikötni.
A filmek tartalmaznak Nitrocellulóz polimert, s egy saját fejlesztésű kémiai megoldást, amellyel stabilan biztosított a fehérjék harmadlagos konformációs szerkezetének megtartása.
Felhasználási területek:
• Antigén-Antitest detektálás
• Sejt vagy szöveti lizátum kikötése
• Glycoproteinek és peptidek kikötése
Detektálás:
A gyakorlatban használt bármely detekciós módszerrel lehetséges, pl. fluoreszcens, kemilumineszcens, kolorimetriás, radiográfiás
SuperNOVA lemezek jellemzői:
• Fluoreszcens detektáláshoz preferálandóak
• Film vastagsága: 12 um
• A különbség a legkisebb és a legnagyobb jel között ( log scale fluorescence): 7+
• Magas fehérjemegkötő képesség CVs<15%
• Felülmúlhatatlanul jó jel-zaj arány
• Alacsony autofloreszcencia
• Uniform felület
• Standard Re-Blot és antigén visszanyerés
• Alacsony detekciós limit
• Alacsony hydrofóbicitás
A szerződés teljesítése során 2 féle slide megrendelésére kerül sor, egyenlő mennyiségben, az alábbiak szerint:
1) összesen 95 doboz (dobozonként 20 db) ONCYTE® SuperNOVA
síma üveg 25 x 75 x 1mm
slideonként 1 db 20mm x 51mm NC pad
20mm x 8.5 -Code 128 formátumú vonalkóddal
https://gracebio.com/product/oncyte-supernova-705170/
2) összesen 95 doboz (dobozonként 20 db) ONCYTE® SuperNOVA
síma üveg 25 x 75 x 1mm
slide-onként 2 db 20mm x 20mm NC pad
20mm x 8.5 -Code 128 formátumú vonalkóddal
https://gracebio.com/product/oncyte-supernova-705002/
Az első teljesítés időpontja, amely 10 dobozt foglal magában, a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 3 hónap (ajánlatkérő előteljesítést elfogad). A fennmaradó 180 doboz szálltása az első szállítástól számított 3 havonta, 30 doboz/szállítás ütemezésben történik A leszállított slide-oknak a leszállítást követően még legalább 3 hónap felhasználhatósági idővel kell rendelkeznie.
Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Arrayer (pontnyomtató) beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 1 db arrayer (pontnyomtató) beszerzése.
• sejt lizátum arrayer (RPA) készülék
• nyomtatási pontosság: nincs hiányzó spot
• spot alaktan: nincs “fánk alakú” vagy elmosódott spot
• spotok elhelyezkedése: tökéletesen igaztott, nem hullámzó (a mennyiségi meghatározáshoz fontos)
• Dead volume: 3 µl
• Nagyképességű arrayer, egy nyomtatással 30 db 384 kutas tárgylemez futtatható
• Képes Eppendorf Microplate 384/V kezelésére
• Végtelen array nyomtatás, mivel a nyomtatott arrayek eltávolthatók és üresekre cserélhetők a nyomtatási folyamat megszakítása nélkül
• Kontakt nyomtatás: nem kerülhet csepp a spotok között a tárgylemezre
• Nem üreges pinek használata az eltömődés veszélyének minimalizálása érdekében (nem szívják fel a lizátumot)
• Felhasználóbarát szoftver vizuális magyarázatokkal
• Depozíciós tüske: 16 db, 110 μm hosszú
• Végtelen szubsztrálási kapacitás nyomtatási körönként (a szubsztát lemezek folyamatos cseréje által, a nyomtatsá megszakítsa nélkü), 100 slide vagy 20 wellplate fér el egyidejűleg
• High precision készülék, nagy viszkozitású folyadékok/anyagok kezelésére is alkalmas
• képes 25 x 75 x 1mm Oncyte slide-ok kezelésére
• kompatibilis más gyártók műanyag lemezeivel és csöveivel, különösen Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 384, skirted, 40 µL, PCR clean, colorless, 10 pcs. Catalog No. 0030129342
Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kompatibilis az Institut Curie-ben található RPPA platform részét képező készülékkel (Aushon 2470) (igen/nem)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Autostainer beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 1 db autostainer beszerzése.
• Nyílt rendszerű immunfestő automata (nyílt elsődleges és másodlagos antitestekre is)
• Minimum 30 IHC festésére alkalmas
• alkalmas egyéni protokoll írására, többes jelölésű reakció elvégzésére
• minimum 36 reagens helyezhető be a készülékbe, amely osztott futásra alkalmas.
• Magyar és angol nelvű szoftverrel, angol nyelvű betanítással (1 nap)
• képes 25 x 75 x 1mm Oncyte slide-ok kezelésére
Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hány IHC festésére alkalmas (min. 30 max. 48 db)  10
2 A készülékbe helyezhető reagensek száma osztott futás mellett a min. 36 felett ( Értékelhető tartomány: 0- 14db) 10
3 Veszélyes folyadékot szeparálva gyűjti-e (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Deszikkátor doboz beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 5 db deszikkátor doboz beszerzése.
• 3 tálcával ellátott deszikkátor doboz (szárító karma) hűtőben, fagyasztóban, vagy szobahőmérsékleten történő por- és nedvességmentes tároláshoz
• Méret: 12in.x 12 in. x 12in.,
• Bronz szín
• Oldala és alja ¼ inch vastag akrilból készült
• Légmentesen záródó ajtó 3/8 inch vastag akrilból, tömítéssel, biztonsági zárral
• Fényérzékeny anyagokhoz is használható.
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
• A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Infrared micro array scanner, aotoloaderrel és hozzá tartozó szoftverrel beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 1 db infrared micro array scanner, aotoloaderrel és hozzá tartozó szoftverrel beszerzése.
• Alkalmas legyen mikroszkóp tárgylemez formátumú fluorescens (közeli infravörös tartományban) microarrayek és protein arrayek nagy sebességű leolvasására.
• Az alábbi fluorofórok legyenek alkalmazhatók: 670 nm : AlexaFluor 700, Dylight 680, IRDye 680, AlexaFluor 680; 785 nm : AlexaFluor 790, IRDye 800, Dy-light 800.
• Excitációs forrás: két infravörös lézer
• Excitációs hullámhosszok: 1. lézer: 670-685 nm, 2. lézer: 785 nm
• Szkenner dinamikus tartománya: ˃ 6 log
• Detekció módja: Digitális PMT (Fotoelektron sokszorozó cső) vagy fotodióda köteg
• Kezelő és kiértékelő szoftvert tartalmazzon
• Garancia1 év.
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
• A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szkennelés legjobb felbontása Értékelhető tartomány: 3-21 µm 15
2 Automata töltőrendszer (minimum 24 tárgylemezhez) megléte (igen/nem)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Automatikus WesternBlot készülék beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 4 db automatikus Western Blot készülék beszerzése.
• Manuális Western Blot tecnika kiváltására alkalmas automatizált készülék beépített rázó platformmal
• Két membrán egyidejű feltöltésére alkalmas azonos antitestek alkalmazásával
• A blot előhívása fluoreszcens, kemilumineszcens vagy más módszer segítségével lehetséges
• Moduláris felépítés: több készüléken különböző ütemben, különböző rutinok és különböző antitestek futtatása lehetséges
• Szobahőmérsékleten és hűtőszobában is alkalmazható
• Valamennyi általában használt pufferrel alkalmazható, mint pl. PBS és TBST
• Motorizált tilting rendszer
• A kezelőfelületről a membránra vagy blotra specifikus oldat adagolása és időzítése beállítható
• Teljeskörű garancia 12 hónap
• Reprodukálhatóság:. +/- 10% western blot band intenzitás.
• pontosság. +/- 10% térfogat diszpenzió.
• Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 42°C.
• Működési páratartalom tartomány: 10 - 100% RH.
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
• A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Direct detect beszerzése
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: SE EOK OBI (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi eszközök beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00012. számú „RPPA platform kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondriális fehérjék kvantitatív vizsgálatára” elnevezésű projekt megvalósításához 1 db direct detect beszerzése.
• infravörös (IR) alapú protein/peptid kvantifikáló készülék. Az IR spektrumban az amid kötések elnyelését detektálja, ezáltal könnyen megkülönbözteti a fehérjéket és peptideket a mintában jelen lévő egyéb zavaró molekuláktól.
• IR spektrometriával méri az amid kötések abszorbanciáját - jól reprodukálható módon képes kimutatni a fehérjéket és a peptideket is
• a mintából származó jel nem függ a fehérje típusától, aromás aminosav tartalmától
• nincs szükség extinkciós koefficiensekre
• a mintában lévő „szennyezők” (pl. nukleinsavak, lipidek) nem torzítják a mért adatot
• a tradicionális kolorimetriás assay-khez képest gyorsabb és pontosabb
• detergensek és redukáló ágensek jelenlétében is működik
• más biomolekulák (pl. lipidek) tisztán elkülönülő csúcsokat adnak ebben a tartományban, így ezek kimutatása is lehetséges a készülékkel
• az értékes mintánkból mindössze 2 μl szükséges a vizsgálathoz
• Berendezések átadás-átvételét követően az Eladó köteles a Berendezéseken szolgálatot teljesítő és a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását (oktatás) elvégezni (mindösszesen 5 fő), 1 nap időtartamban.
• A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés üzembe helyezése, próbája is 1 munkanapos időtartamban.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 517943
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyöngyös homogenizáló beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VWR International Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simon László u. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4114000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Hűthető asztali centrifuga beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VWR International Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simon László u. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2188233
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: ThermoMixer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Biocenter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 931000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Min. 700 literes -80 °C hűtőszekrény beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Drótos u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13274050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Pipettáló robot beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Biocenter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14301000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Oncyte slide beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arrayjet Ltd.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stobo House, Midlothian Innovation centre,
Város: Roslin
NUTS-kód: UK
Postai irányítószám: EH25 9RE
Ország: UK
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22346000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Arrayer (pontnyomtató) beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aushon BioSystems
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 43 Manning Road
Város: Billerica
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: MA 01821
Ország: US
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66726990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Autostainer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „KROMAT” Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péterhegyi út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Deszikkátor doboz beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sigma Aldrich Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Október huszonharmadika u. 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1216500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Infrared micro array scanner, aotoloaderrel és hozzá tartozó szoftverrel beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Central European Biosystems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óradna utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22176000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: Automatikus WesternBlot készülék beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bio-Kasztel Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kelenhegyi út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1170000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: Direct detect beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Merck Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Október huszonharmadika utca 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5293872
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
• VWR International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4., Adószám: 10650400-2-09)
• BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33., Adószám: 13547620-2-13)
- Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. Adószám: 10814505-2-43)
2. rész:
- VWR International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4., Adószám: 10650400-2-09)
- Biocenter Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám: 10363573-2-06)
3. rész:
- VWR International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4., Adószám: 10650400-2-09)
- Biocenter Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám: 10363573-2-06)
4. rész:
- Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Drótos u. 1., Adószám: 10483592-2-41)
- Promedim Medical Kft. (1161 Budapest, Fertály u. 5-7. Adószám: 23421424-2-42)
5. rész:
- Biocenter Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám: 10363573-2-06)
6. rész:
- Arrayjet Ltd. (Stobo House, Midlothian Innovation centre, Roslin, EH25 9RE, United Kingdom Adószám: 762149918)
- Sigma Aldrich Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10., Adószám: 10836660-2-43)
7. rész:
- Aushon BioSystems (43 Manning Road, Billerica, MA 01821, Adószám: 38-368-3124)
- Arrayjet Ltd. (Stobo House, Midlothian Innovation centre, Roslin, EH25 9RE, United Kingdom, Adószám: 762149918)
8. rész:
- „KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. (1112 Budapest, Péterhegyi út 98., Adószám: 11802428-2-43)
- Frank Diagnosztika Kft. (1036 Budapest, Dereglye u 2. Adószám: 10429879-2-41)
9. rész:
- RK Tech Kft. (1163 Budapest, Köszál u. 6.)
- Sigma Aldrich Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. Adószám: 10836660-2-43)
10. rész:
- Central European Biosystems Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 4., Adószám: 13349381-2-41)
11. rész:
- Bio-Kasztel Kft. (1118 Budapest, Kelenhegyi út 22. Adószám: 13981288-2-43)
12. rész:
- Merck Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10., Adószám: 10587287-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)