Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/149
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.03.
Iktatószám:13055/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:DINE 2015 Nonprofit Kft
Teljesítés helye:7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4., Magyaratádi 66/3. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:POLÁNY BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DINE 2015 Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: AK25331
Postai cím: Pázmány Péter tér 4.
Város: Magyaratád
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 7463
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szél-Szerencsés Éva
Telefon: +36 703137597
E-mail: dine2015kft@gmail.com
Fax: +36 82510540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dine2015.webnode.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dine2015.webnode.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szálláshely-szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Magyaratádi kastélyépület felújítása és energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Magyaratádi kastélyépület felújítása és energetikai korszerűsítése” kivitelezési szerződés keretében
Teljes mennyiség:
ALJZATKÉSZÍTÉS:
- Munkagödör földkiemelése 259,1 m3
- Fejtett fold mozgatása 259,31 m3
- Feltöltés készítése 216,9 m3
- Hegesztett betonacél háló szerelése 5,849 t
- Beton aljzat készítése 143,44 m3
- Lépéshang szigetelés 843,54 m2
SZIVÁRGÓ ÉPÍTÉS:
- Szivárgó építése dréncsőből 158 m
- Függőleges szűrőréteg 11,5 m3
ÁCSMUNKA:
- Páraáteresztő Alu fólia 845 m2
- Páraáteresztő Metál fólia 12 m2
- Tetőléc 845 m2
- Ellenlécezés 1200 m
- Ereszdeszkázás 81 m2
- Homlokdeszka 135 m
- Deszkázás bitumenes zsindely alá 12 m2
- Deszkázás ereszlemez alá 27,66 fm
-
TETŐFEDÉS:
- Tetőfedés alapcserép 845 m2
- Szellőzőcserép 120 db
- Kezdő kúpcserép 10 db
- Elosztó kúpcserép 4db
- Szellőzőszalag 121 fm
- Kúpalátét 135 m
- Szellőzőszalag 135 m
- Ereszlemez 135 fm
- Hófogó 1268 db
BÁDOGOZÁS:
- Függőereszcsatorna szerelése 135 m
- Lefolyócső szerelése 60 m
- Ereszszegély lemezből 27,66m
- Fémlemez fedés 12 m2
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS:
- Bejártai ajtó beépítése 8 db
- Ablak beépítés 66db
- Tetőablak 20 db
SZIGETELÉSEK:
- Szaruzat közötti kőzetgyapot 1036,3 m2
- Lapostető hő- és hangszigetelése 238,78 m2
- Nem járható födém kőzetgyapottal 5cm-ben 415,62 m2
- Nem járható födém kőzetgyapottal 10cm-ben 831,24 m2
- Homlokzatszigetelés XPS lapokkal 121,36 m2
BELSŐ VILLANYSZERELÉS:
- Horonyvésés 8cm2 km-ig 2275 m
- Fészekvésés 389 db
- Faláttörés 15 db
- Födémáttörés 4 db
- Horonyvésés 16,01- 24,00 cm2 között 130 m
- Védőcsövek elhelyezése 2775 m
- Szerelvénydoboz 389 db
- Szigetelt vezeték 10300 m
- Jelátviteli kábel 500 m
- Adatátviteli kábel 500 m
- Fali kapcsolók 258 db
- Terhelés kapcsoló 13 db
- Kismegszakító 75 db
- Áram- védőkapcsolók elhelyezése 11 db
- Áram- védőrelé elhelyezése 2 db
- Áramköri kiselosztók 13 db
- Fénycsöves ipari lámpatest 60 db
- Falilámpák 50 db
- Padlószegélycsatorna 20 m
- Távközlési kábel 20 m
- Csőbilincs 10 db
HŐSZIVATTYÚ:
- Levegő-víz hőszivattyú 2 db
- Hőszivattyú tartozékok 2 db
- Napelem 1 db
GÁZSZRELÉS:
- Fekete acélcső szerelés 25 m
- Ötrétegű cső szerelés 388 m
- Padlófűtés cső raszterhálós szigetelő lemezzel 695 m2
- Padlófűtéscső 123 db
- Réz vezeték szerelés - könyök 22 db
FŰTÉSSZERELÉS:
- Légtelenítő szelep 34 db
- Gömbcsap ¾” sárgaréz 4 db
- Gáz gömbcsap 2 db
- Zónaszelep 14 db
- Szelepmozgató motor 14 db
- Elzárószelep 10 db
- Radiátorszelep 10 db
- Szelepfej 10 db
- Szorítógyűrűs csatlakozó 20 db
- Gázmérő 1 db
- Gázmérőhely kialakítása 1 db
- Gázmérő alátámasztó 1 db
- Gázmérő szerelési segédanyag 1 db
- Gázkazán 2 db
- Bordáscső gázra 2 m
- Hollandis csatlakozás 4 db
- Lapradiátor 600x600 5 db
- Lapradiátor 600x1200 2 db
- Lapradiátor 600x1600 3 db
- Szobatermosztát 15 db
- Külső hőmérséklet érzékelő 2 db
- Füstgázkészlet (hosszabbító) 14 db
- Füstgázkészletek (toldó könyök) 6 db
- Füstgázkészletek (indító idom) 2 db
- Füstgázkészletek (kürtőfedél) 2 db
- Füstgázkészletek (szellőzőrács) 2 db
- Csempeszelep 23 db
- Gömbcsap 1” sárgaréz 1 db

A kapcsoldó járulákos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45038082 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Magyaratádi kastélyépület felújítása és energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4., Magyaratádi 66/3. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Magyaratádi kastélyépület felújítása és energetikai korszerűsítése” kivitelezési szerződés keretében
Teljes mennyiség:
ALJZATKÉSZÍTÉS:
- Munkagödör földkiemelése 259,1 m3
- Fejtett fold mozgatása 259,31 m3
- Feltöltés készítése 216,9 m3
- Hegesztett betonacél háló szerelése 5,849 t
- Beton aljzat készítése 143,44 m3
- Lépéshang szigetelés 843,54 m2
SZIVÁRGÓ ÉPÍTÉS:
- Szivárgó építése dréncsőből 158 m
- Függőleges szűrőréteg 11,5 m3
ÁCSMUNKA:
- Páraáteresztő Alu fólia 845 m2
- Páraáteresztő Metál fólia 12 m2
- Tetőléc 845 m2
- Ellenlécezés 1200 m
- Ereszdeszkázás 81 m2
- Homlokdeszka 135 m
- Deszkázás bitumenes zsindely alá 12 m2
- Deszkázás ereszlemez alá 27,66 fm
-
TETŐFEDÉS:
- Tetőfedés alapcserép 845 m2
- Szellőzőcserép 120 db
- Kezdő kúpcserép 10 db
- Elosztó kúpcserép 4db
- Szellőzőszalag 121 fm
- Kúpalátét 135 m
- Szellőzőszalag 135 m
- Ereszlemez 135 fm
- Hófogó 1268 db
BÁDOGOZÁS:
- Függőereszcsatorna szerelése 135 m
- Lefolyócső szerelése 60 m
- Ereszszegély lemezből 27,66m
- Fémlemez fedés 12 m2
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS:
- Bejártai ajtó beépítése 8 db
- Ablak beépítés 66db
- Tetőablak 20 db
SZIGETELÉSEK:
- Szaruzat közötti kőzetgyapot 1036,3 m2
- Lapostető hő- és hangszigetelése 238,78 m2
- Nem járható födém kőzetgyapottal 5cm-ben 415,62 m2
- Nem járható födém kőzetgyapottal 10cm-ben 831,24 m2
- Homlokzatszigetelés XPS lapokkal 121,36 m2
BELSŐ VILLANYSZERELÉS:
- Horonyvésés 8cm2 km-ig 2275 m
- Fészekvésés 389 db
- Faláttörés 15 db
- Födémáttörés 4 db
- Horonyvésés 16,01- 24,00 cm2 között 130 m
- Védőcsövek elhelyezése 2775 m
- Szerelvénydoboz 389 db
- Szigetelt vezeték 10300 m
- Jelátviteli kábel 500 m
- Adatátviteli kábel 500 m
- Fali kapcsolók 258 db
- Terhelés kapcsoló 13 db
- Kismegszakító 75 db
- Áram- védőkapcsolók elhelyezése 11 db
- Áram- védőrelé elhelyezése 2 db
- Áramköri kiselosztók 13 db
- Fénycsöves ipari lámpatest 60 db
- Falilámpák 50 db
- Padlószegélycsatorna 20 m
- Távközlési kábel 20 m
- Csőbilincs 10 db
HŐSZIVATTYÚ:
- Levegő-víz hőszivattyú 2 db
- Hőszivattyú tartozékok 2 db
- Napelem 1 db
GÁZSZRELÉS:
- Fekete acélcső szerelés 25 m
- Ötrétegű cső szerelés 388 m
- Padlófűtés cső raszterhálós szigetelő lemezzel 695 m2
- Padlófűtéscső 123 db
- Réz vezeték szerelés - könyök 22 db
FŰTÉSSZERELÉS:
- Légtelenítő szelep 34 db
- Gömbcsap ¾” sárgaréz 4 db
- Gáz gömbcsap 2 db
- Zónaszelep 14 db
- Szelepmozgató motor 14 db
- Elzárószelep 10 db
- Radiátorszelep 10 db
- Szelepfej 10 db
- Szorítógyűrűs csatlakozó 20 db
- Gázmérő 1 db
- Gázmérőhely kialakítása 1 db
- Gázmérő alátámasztó 1 db
- Gázmérő szerelési segédanyag 1 db
- Gázkazán 2 db
- Bordáscső gázra 2 m
- Hollandis csatlakozás 4 db
- Lapradiátor 600x600 5 db
- Lapradiátor 600x1200 2 db
- Lapradiátor 600x1600 3 db
- Szobatermosztát 15 db
- Külső hőmérséklet érzékelő 2 db
- Füstgázkészlet (hosszabbító) 14 db
- Füstgázkészletek (toldó könyök) 6 db
- Füstgázkészletek (indító idom) 2 db
- Füstgázkészletek (kürtőfedél) 2 db
- Füstgázkészletek (szellőzőrács) 2 db
- Csempeszelep 23 db
- Gömbcsap 1” sárgaréz 1 db

A kapcsoldó járulákos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt garanciális idő (kötelező: 12 hónap - értékelési max. összesen. 36 hónap) 15
2  Vállalt késedelmi kötbér (kötelező: 50.000,- Ft/nap, értékelési max.100.000 Ft/nap) 10
3 Az MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését (névjegyzékbe történő vételét követően) szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6.7.4.1.1-16
II.2.9) További információ:
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a VP-6.7.4.1.1-16 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítés pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinanszírozásban biztosított támogatásból történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés "Magyaratádi kastélyépület felújítása és energetikai korszerűsítése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: POLÁNY BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újtelep 0130 hrsz
Város: Polány
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7458
Ország: HU
E-mail: ellenberger.tamas@gmail.com
Telefon: +36 703728258
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23561874-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45401550
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45038082
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos munkák esetében (Hajdik Balázs ev. 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 86.), épületgépészeti munkák esetében (Kovács Péter ev., 7400 Kaposvár, Tamási Á. u. 35.)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: POLÁNY BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újtelep 0130 hrsz.
Város: Polány
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7458
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23561874-2-14

Hivatalos név: Müller Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 9.
Város: Patca
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7477
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25504666-2-14

Hivatalos név: SP Bau Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 67.
Város: Mezőcsokonya
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7434
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21109757-2-14

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges