Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13076/2018
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2030 Érd, Favágó utca 63. HRSZ.:936
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÁBLÁN BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02138
Postai cím: Alsó u. utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodájának építése a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 kódszámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodájának építése a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 kódszámú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Favágó utca 63. HRSZ.:936
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 csoportszoba létesül, szobánként 20 óvodás gyermekre méretezve
• a csoportszoba mérete (min. 60m2) az előírás szerinti 3m2/fő követelményt kielégíti
• az óvodához tornaterem létesül
• a tervezett tornaszoba mérete: 73m2, a tornaszobához szertár kapcsolódik
• a nevelőtestületi egység önálló külső bejárattal, saját öltöző és vizes blokk egységgel készül
• a konyhai és kiszolgáló személyzet részére külön öltöző és vizes blokk, valamint gazdasági bejárat létesül.
• az óvoda főbejárata egy belső előcsarnokhoz kapcsolódik, mely egybe nyitható a tornaszoba helyiséggel. Ez lehetőséget ad nagyobb rendezvények lebonyolítására, szülök befogadására is.
• az óvoda csoportszobáihoz önálló kerti kijárat és terasz tartozik.
• a teraszon burkolt felületű játszóterasz, EU-s előírásoknak megfelelő játékok telepítése, biztonságos gumiburkolat a játékok alatt
• az óvoda kertjébe létesül egy díszkert, amelybe levendulát, fűszernövényeket és évelő virágokat, valamint 22 db. fát és 45 db. cserjét kell telepíteni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17840 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

10819 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Titkár u. 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 264890131
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Favágó utca 63. HRSZ.:936
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 4 csoportszoba létesül, szobánként 20 óvodás gyermekre méretezve
• a csoportszoba mérete (min. 60m2) az előírás szerinti 3m2/fő követelményt kielégíti
• az óvodához tornaterem létesül
• a tervezett tornaszoba mérete: 73m2, a tornaszobához szertár kapcsolódik
• a nevelőtestületi egység önálló külső bejárattal, saját öltöző és vizes blokk egységgel készül
• a konyhai és kiszolgáló személyzet részére külön öltöző és vizes blokk, valamint gazdasági bejárat létesül.
• az óvoda főbejárata egy belső előcsarnokhoz kapcsolódik, mely egybe nyitható a tornaszoba helyiséggel. Ez lehetőséget ad nagyobb rendezvények lebonyolítására, szülök befogadására is.
• az óvoda csoportszobáihoz önálló kerti kijárat és terasz tartozik.
• a teraszon burkolt felületű játszóterasz, EU-s előírásoknak megfelelő játékok telepítése, biztonságos gumiburkolat a játékok alatt
• az óvoda kertjébe létesül egy díszkert, amelybe levendulát, fűszernövényeket és évelő virágokat, valamint 22 db. fát és 45 db. cserjét kell telepíteni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 272286535
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Titkár u. 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az óvoda működéséhez szükséges négy kültéri foglalkoztató kialakítását, játszótér telepítését nem tartalmazta a kivitelezési tervdokumentáció és ezért a lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai sem tartalmazták. Ennek kiépítése elengedhetetlen az óvoda működéséhez. Megrendelő képviselője a szükséges felméréseket elvégezte. Ennek megfelelően egyenként kb. 100 m2 alapterülettel, az óvoda padlószintjéhez igazodva, enyhe, hosszított rézsűvel, kb. 180 m3 többlet töltőföld beépítésével kerül kialakításra a kültéri foglalkoztató és játszótér. A fenti kivitelezéshez kapcsolódóan további burkolt felület kialakítása szükséges, melyet a közbeszerzési dokumentumok szintén nem tartalmaztak. A felmérések alapján megállapításra került, hogy a korábban meghatározott költségvetési mennyiségen felül a megfelelő, biztonságos közlekedés összesen 115 m2 burkolt járda, 160 fm járdaszegély kiépítésével, valamint 50-60 m3 mennyiségű többlet töltőföld szétterítésével megvalósítható.
A terv a felszíni csapadékvíz elvezetésével nem foglalkozik, ezért a vízelvezetés megoldására szivárgó test kiépítésére kerül sor. A déli telekrészekre való gépkocsi bejárás érdekében teher kapu kerül kialakításra.
Az óvodai szennyvízelvezetés az ÉTCS előírásainak megfelelően két szivattyús átemelős berendezéssel lesz kiépítve külön gépészeti terv szerint, melynek költsége és tervei a kiviteli dokumentációban nem szerepelnek.
A teljes pótmunka költségéből levonásra kerül a Kiviteli tervhez tartozó költségvetésben, Kőburkolat kialakítása fülön szereplő „L01 személykapu elhelyezése terv szerinti kialakításban” 1 db tétel összesen: nettó 175.000 Ft+ ÁFA, valamint szintén ezen a fülön szereplő „Játszótéri gumi padlóburkolat készítése” 1 db tétel összesen: nettó 872.900 Ft + ÁFA értékben. Azaz az összes levonás összege: nettó 1.047.900 Ft + ÁFA. Ezen munkák elvégzését Megrendelő nem kéri. Vállalkozó a feladat elhagyását tudomásul vette, tekintettel arra, hogy a kivitelezés ezen szakaszához még nem jutott el, a feladat elmaradásával kapcsolatban semmilyen költségigénye nincs és erre a jövőben sem támaszt anyagi igényt.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, mivel továbbra is az intézmény kivitelezése a feladat, de a Vállalkozónak munkaterületként átadott egész Intézmény területén más Vállalkozónak is munkaterületet biztosítani Megrendelőnek aránytalanul nagy többletköltséggel járna. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 264890131 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 272286535 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben