Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13153/2018
CPV Kód:45212212-5
Ajánlatkérő:Újszilvás Központi Sport Egyesület
Teljesítés helye:2768 Újszilvás, Rozmaring u. Hrsz.: 40/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚJSZILVÁS Kommunális Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újszilvás Központi Sport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK24535
Postai cím: Szent István utca 4.
Város: Újszilvás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2768
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 53387024
E-mail: ujszilvaskse.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 53387024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanuszoda és Sportcentrum II. ütem megvalósítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tanuszoda és Sportcentrum II. ütem megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2768 Újszilvás, Rozmaring u. Hrsz.: 40/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tanuszoda és Sportcentrum II. ütem kiviteli terveinek elkészítése. Relaxációs helyiség, szauna és szauna előtér megépítése összesen 52,41 m2 hasznos alapterületen, medencetér befedése összesen 1371,64 m2 alapterületen, a hozzá kapcsolódó épületgépészeti és villamos munkákkal együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/04/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5364 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚJSZILVÁS Kommunális Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 4.
Város: Újszilvás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2768
Ország: HU
E-mail: ujkomkft@gmail.com
Telefon: +36 53387001
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53587519
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 286822333
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212212-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2768 Újszilvás, Rozmaring u. Hrsz.: 40/6
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tanuszoda és Sportcentrum II. ütem kiviteli terveinek elkészítése. Relaxációs helyiség, szauna és szauna előtér megépítése összesen 52,41 m2 hasznos alapterületen, medencetér befedése összesen 1371,64 m2 alapterületen, a hozzá kapcsolódó épületgépészeti és villamos munkákkal együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/04/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 286822333
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚJSZILVÁS Kommunális Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 4.
Város: Újszilvás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2768
Ország: HU
E-mail: ujkomkft@gmail.com
Telefon: +36 53387001
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53587519
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Megrendelő a beruházást finanszírozó TAO program meghosszabbítása iránti kérelmet nyújt be a támogatóhoz. A szerződés teljesítési határidejét a meghosszabbításra kerülő határidőhöz igazították a felek.
A nyertes ajánlattevő cégadataiban történt változás a szerződésen átvezetésre került.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő korábbi TAO finanszírozású beruházása elszámolásának csúszása következtében a tárgyi beruházást finanszírozó TAO támogatási megállapodást is módosítani kell, a beruházás finanszírozása az új ütemezésnek megfelelően biztosítható. Mivel a módosításra okot adó körülmény a szerződéskötést követően lépett fel, a felek azt előre nem láthatták.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 286822333 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 286822333 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben