Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13210/2018
CPV Kód:65320000-2
Ajánlatkérő:Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:Pesti Vigadó épülete (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:művészetek, rendezvények szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42335845
Postai cím: Kecske Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
Telefon: +36 12354205
E-mail: gemov.nikolett@mma.hu
Fax: +36 12354205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000348292018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000348292018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: művészetek, rendezvények szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MMA intézményében üzemeltetési feladatok ell.
Hivatkozási szám: EKR000348292018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MMA intézményében üzemeltetési feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: üzemeltetési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65320000-2
További tárgyak:50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Pesti Vigadó épülete (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műemléki épületben:
Üzemeltetés
A rendszerek és berendezések 24 órás, folyamatos működésének biztosítása a maximális üzembiztonsághoz szükséges összes tevékenység elvégzésével.
Fűtő és hűtő, párásító rendszerek, berendezések, hálózatok gazdaságos működtetése.
Víz és csatornarendszerek, berendezések, hálózatok gazdaságos üzembiztos működtetése.
Elektromos hálózatok felügyelete, karbantartása.
elektromos rendszerek előírt érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata, dokumentálása
Lift berendezések üzemeltetése, karbantartása.
Tűzjelző rendszerek felügyelete, karbantartása.
Beléptető rendszerek felügyelete, karbantartása.
Kamera rendszerek üzemeltetése, karbantartása.
Épületgépészeti berendezések állagmegóvása (kompetencián belül)
0-24 órás helyszíni ügyelet (1 fő),
Javaslattétel a költségek optimalizálására, energia megtakarításra.
Karbantartási tevékenység leírása
A karbantartást Vállalkozó folyamatosan (0-24 órában) a helyszínen tartózkodó karbantartó személyzettel végezteti. Váratlan hiba esetén, a telephelyen lévő ügyeletet teljesítő mechanikus karbantartók felülvizsgáljak, ill. megkezdik a hiba elhárítását és mielőbb értesítik a speciális karbantartókat, akik a hiba bejelentésétől számított 1 órán belül megkezdik a hiba kijavítását.
A Vállalkozó a karbantartási munkák elvégzéséhez és a váratlan meghibásodások kijavításához megfelelő számú és képzettségű szakembert alkalmaz, biztosítja a speciális szerszámokat és a gépek, berendezések működéséhez, karbantartásához, ill. azok tisztántartásához szükséges segédanyagokat. Nem készletez fődarabokat, kompresszor alkatrészeket, külföldi gyártmányú villamos vezérlő-elemeket, szerelési anyagokat. Ezek meghibásodása esetén, amennyiben javításuk nem lehetséges, az alkatrészeket beszerzi és beépíti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes gépek meghibásodott alkatrészeinek cseréje, ill. beszerzése a gyártó, importáló cég által közölt időtartamtól függ. Az újonnan szakszerűen beépített alkatrészekre a gyártó garanciát vállal.
A felek ezúton rögzítik, hogy az átalánydíjas karbantartáson kifejezetten az organizációs tervben felsorolt rendszerek karbantartási és általános szervizmunkáit értik. A Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül a Vállalkozó a szokásos segédanyagokon túlmenően más anyagot nem használhat fel.
A felsorolt műveletekkel el nem hárítható nagyobb hibák a helyszínen vagy a Vállalkozó telephelyén történő kijavítása az átalánydíjas karbantartásba nem tartozik bele. A Vállalkozó ezeket is köteles elvégezni a Megrendelő külön megrendelésére és költségére.
Karbantartás
A berendezések, készülékek, elemek, rendszerek, szabályozók, illetve azok gépészeti elemeinek karbantartása a közbeszerzési dokumentumokban részletezett berendezésekre, rendszerekre vonatkozóan.
Néhány tájékoztató mennyiség:
Kazán és égők karbantartása: Buderus: Logano plus SK745; Logano plus SB615 2 db
HMV tárolók Buderus 500L 4 db
Kémények 300mm és 350 mm-es 2 db
Automata légtelenítő - (DN 15) 92 db
Beszabályozó szelep /Ferde/ - (DN 15 - 200) 205 db
Mérők és Felügyeleti rendszer ellenőrzési pontok - (DN 15 - 25) 202 db
Egyéb -FC- Radiátor parapett és padló konvektor rács 125 db
Légnedvesítő berendezés, légkezelő után építve, saját vezérléssel
Condair dual 2 hibrid
DL-A AG250/7/5
DL-A-AG60/15/3
(3 db)
DL-A-AG 30/7/3
DL-A-AG 125/15/4 (2 db)
Fan-coil készülékek karb. YORK YFCN 367 db
Fan-coil készülékek szűrő csere YORK YFCN 367 db
Radiátoros fűtés karbantartása Lapradiátor - DK (300 - 600 - 900 - 1200) x (400 - 2200) 75 db
Padlókonvektor Lamellás csőradiátor 32 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Éves karbantartási organizációs rend bemutatása 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama meghosszabbítható további kétszer 12 hónappal, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
a részekre történő beszerzés kizárásának indoka: a teljesítés olyan közös minőségi és szakmai követelmények érvényesítését követeli meg, melyek egy ajánlattevővel való szerződéskötést indokolnak

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 3. §-a alapján: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm.rendelet előírja. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítást kérést küldhet ki. A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények Korm. rendelet III. fejezetében foglaltak szerinti igazolására. A Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. § és 18. § szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban csatolandó:
P.1 A Kbt. 65. § (1) a.) és 321/2015. (X.30.) Korm. r. (a továbbiakban Kr.) 19. § (1) a.) alapján az Ajánlattevő bankszámláit vezető pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évre (24 hónapra) vonatkozó megfelelő nyilatkozattal/nyilatkozatokkal; attól függően, hogy az ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) b.) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző, beszámolóval lezárt két üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.2 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (épületüzemeltetési feladatok ellátása) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
P.3 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) c.) alapján az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (épületüzemeltetési feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P4. A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) d.) alapján ajánlattevő szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás (így különösen biztosító által kiállított biztosítási kötvény, fedezetigazolás, kötvényhez fűzött kiegészítő nyilatkozat, vagy bármilyen más igazolás, amely megfelelően és kimerítően tartalmazza az alkalmassági követelményeknek való megfelelést). A szakmai felelősségbiztosításnak, fedezetigazolásnak vagy más dokumentumnak tartalmaznia kell a P4. alkalmassági feltételek körében meghatározott kockázatokat, illetve azok leírását. Amennyiben az adott kockázatok leírása nem szó szerint szerepel a benyújtásra előírt dokumentumokban, akkor az ajánlattevő külön magyarázó, vagy útmutató nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a biztosítási dokumentumokban hol lelhető fel az adott kockázat meghatározása és az – amennyiben nem egyértelmű rendelkezést tartalmaz –, miért felel meg az alkalmassági feltételek körében meghatározott követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) az ajánlattevő bármely bankszámláján, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P.2 az előző 2 lezárt üzleti év adózott eredményének bármelyike negatív. Ha az ajánlattevő a P.2 alkalmassági feltétel szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (épületüzemeltetési feladatok ellátása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 100.000.000 Ft értéket.
P.3 az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek összesített, közbeszerzés tárgyából (épületüzemeltetési feladatok ellátása) származó szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 130.000 000 Ft-ot.

P.4 nem rendelkezik legalább 20.000.000 HUF/kár és legalább 100.000.000 HUF/év mértékű, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, épületüzemeltetésre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással, amely fedezetet nyújt – a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységből eredő – alábbi kockázatokra:
— mindazok a károk, amelyekért a megrendelőként szerződő ajánlatkérő harmadik személyek felé kárfelelős, továbbá,
— mindazok a károk, amelyekért a megrendelőként szerződő ajánlatkérő saját szerződő partnerei felé tartozik kártérítési felelősséggel (különös tekintettel az üzemeltetésében, hasznosításában, vagyonkezelésében vagy bármilyen más jogcímen birtokában álló vagyontárgyakban, épületekben és ingóságokban keletkezett károk miatt jelentkező felelősségre),
— mindazok a károk, amelyek akár személysérülésből, akár dologi károsodásokból erednek és amelyekért vállalkozóként szerződő ajánlattevő tartozik kártérítési felelősséggel harmadik személyek, vagy a megrendelőként szerződő ajánlatkérő irányában.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a Kr. 22. § (1) alapján a Közbeszerzési Dokumentumok előírásai szerint. A szolgáltatás tárgya körében meg kell adni annak a műemléki épületnek a megnevezését is, amelyben a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása történt.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére!
M.2 Ajánlattevő alkalmasságát igazolni tudja a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) b) alapján ajánlattevő azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Fentiek körében be kell nyújtani:
- valamennyi szakember szakmai önéletrajzát, amely kiterjed az alkalmassági követelmények körében meghatározott alkalmassági kritériumokra, és, — a szakemberek szakképzettségét, végzettségét bizonyító bizonyítványát.
Az iskolai végzettség az iskolai oklevél, a szakképzettség az OKJ-s bizonyítvány egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat (a korábbi munkák ismertetésénél a tapasztalatszerzés kezdő és végidőpontjait legalább hónapban feltüntetve) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt az elvárt végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Ha a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
M.3. Ajánlattevőnek be kell csatolnia a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) h) pontja alapján az előző 3 évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.
Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor, azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az igazolások az ajánlattal együtt is benyújthatók. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §(5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha
M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) nem rendelkezik legalább egy darab műemléki épületre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (épületüzemeltetési feladatok ellátása) olyan referenciával, amely tartalmazott:
A: legalább 1 (egy) nagyteljesítményű, 60L/óra ipari komfort párásító rendszerek üzemeltetését és vagy karbantartását;
B: legalább egy (1) darab 800 kW hőteljesítényű gázkazán üzemeltetését és vagy karbantartását;
C: legalább egy (1) darab 700 kW folyadékhűtő berendezés üzemeltetését és vagy karbantartását;
D: Siemens vagy Honeywell épület automatikai rendszer üzemeltetését és vagy karbantartását;
E: legalább 120 darab FC (Fan-coil) készülék üzemeltetését és vagy karbantartását.
Műemlék fogalma alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni. Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő biztosítsa az igazolt referenciák helyszíni - adott esetben ajánlatkérői - ellenőrzését.
M.2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
- 1 fő, minimum 3 év gyakorlattal rendelkező épületgépész mérnök;
- 1 fő minimum 3 év gyakorlattal rendelkező épületgépész technikus;
- 2 fő minimum 3 év gyakorlattal rendelkező ipari és kereskedelmi hűtőgépszerelő, érvényes kék kártyás tanúsítvánnyal, ADR vizsgával;
- 2 fő minimum 3 év gyakorlattal rendelkező villanyszerelővel;
- 1 fő minimum 3 év gyakorlattal rendelkező víz-csatorna és központi fűtés szerelő;
- 1 fő minimum 3 év gyakorlattal rendelkező gázvezeték és készülékszerelő mester;
- 1 fő kisteljesítményű (2 tonnáig) kazánfűtői képesítésű szakember;
- 1 fő Honeywell épületautomatikai rendszerek kezelői, telepítői tanúsítvánnyal rendelkező szakember;
- 1 fő Siemens Épületautomatikai rendszerek kezelői,telepítői tanúsítvánnyal rendelkező szakember.
Egy adott pozícióra ugyanaz a személy maximum két pozíció esetén megnevezhető, ha megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
M.3. nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 naptári év mindegyikében legalább 15 főt elérő éves átlagos (összes, azaz fizikai és nem fizikai) statisztikai létszámmal, amely alkalmazottaknál ajánlattevő kizárólagosan saját és teljes munkáltatói jogkörrel rendelkezett. Közös jelentkező, illetve alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén a statisztikai létszámadatok összeadódnak.


III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése, az üzemeltetési vezető által aláírt teljesítésigazolást követően, utólag a Szerződéstervezetben foglaltak szerint kiállított, számla és számlarészletező ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. §(1), (5), (6) bekezdéseiben foglalt előírásokat.
A szerződésszerű teljesítés akkor áll fenn, ha a nyújtott szolgáltatás megfelel a szerződésben, a jelen felhívásban és a jogszabályokban meghatározott paramétereknek (műszaki specifikációnak). A felelősségbiztosítási szerződés tárgyi és időbeli hatályát a közbeszerzési dokumentumok tartalmával összhangban köteles kialakítani az Ajánlattevő és a kiválasztott biztosítótársaság. A Szerződés meghosszabbítása esetén a Nyertes Ajánlattevő – felmondás terhe mellett – köteles a biztosítás
időbeli hatályát ennek megfelelően meghosszabbítani.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlati ár részletezése, alszempontok:
1.1 Üzemeltetés és karbantartás vállalkozói átalánydíja (nettó HUF/hó), súlyszám 70
1.2 Vállalkozó kivitelezési (építésre, szerelésre vonatkozó) rezsi óradíja (nettó HUF/óra), súlyszám 5
1.3 Speciális gépészeti feladatok (gáz- hűtő és klímatechnika, automatika) összevont általános szerviz technikusi rezsi óradíja (HUF/óra), súlyszám 10
2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
3. Ajánlatkérő az 1. részszempont (és valamennyi alszempontja) esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) I.A.1. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza. A 2. részszempont esetében az útmutató I.A.2. pont szerinti Sorba rendezés szabályai szerint értékel Ajánlatkérő.
Az első helyezést elért ajánlattevő 100 pontot kap, míg a sorrendben hátrébb álló ajánlatok az alábbi képlet szerint szerzik meg a pontszámot: Pontszám = 1 + [(adott helyezés-legrosszabb helyezés) / (legjobb helyezés - legrosszabb helyezés)*99]
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
5) Ajánlatkérő az adott eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
7) A Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy jelen eljárásban a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben az ajánlatkérő csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az ajánlatkérő az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően végzi el az ajánlatkérő. A Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat az ajánlatkérő kizárólag akkor alkalmazza, ha az értékelés alkalmazott szempontját figyelembe véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna.
8) A kiegészítő tájékoztatások nyújtása a Kbt. 56. §-a alapján történik. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint történik azzal, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra.
9) ) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetőleg nem követeli meg a ajánlattevő(k) részéről a gazdasági (projekt) társaság létrehozását.
10) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2), (5), és (6) bek. a)-b) pontja, a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti, a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai esetén a nemleges nyilatkozatokat is.
11) FAKSZ: dr. László Viktor 000444.
12) Tájékoztatást adunk, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a P1.-P4; M1.-M3. alkalmassági feltételeket szigorúbban határoztuk meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák