Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/149
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.03.
Iktatószám:13239/2018
CPV Kód:85200000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Teljesítés helye:HU120;HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Agrár szakigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15602086
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 13369121
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369099
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000412272018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000412272018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Agrár szakigazgatás
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszettség ell.orális vakcinabeszerzés,vakcinázás
Hivatkozási szám: EKR000412272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85200000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszettség elleni orális vakcina beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33651690-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u.11.-13.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vakcina a 2018. évi őszi kampányhoz 839.400 adag + 40 % (1.175.160 adag) + termelési számonként 20-20 adag vakcina.
III.1.4. pont folytatása:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező (veszettség elleni orális vakcina szállítása), legalább 629.550 adag vakcina szállítására vonatkozó referenciát.
2. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből (36 hónap) legalább egy darab, egy immunizálási kampány során teljesített „járványvédelmi vagy egyéb állategészségügyi vagy növényvédelmi célú - darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása, valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása, szükséges számú róka/sakál minta kilövetése” tárgyú, legalább 3 db tájékoztató értekezlet tartására, 629.550 adag (ebből legalább 840 adag kézi) kihelyezésére és 630 db róka /sakál minta kilövésére vonatkozó referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincs:
- 1.) 1 fő szakirányú okleveles agrármérnöki, vagy vadgazda, illetve ezekkel egyenértékű mérnöki felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- 2.) 1 fő repülőgépvezetői ágazaton végzett mezőgazdasági gépész üzemmérnök vagy azzal egyenértékű műszaki felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- 3.) 4 főpilóta,akikérvényes PPLvagyCPL Rep.gép pilótaszakszolg.engedéllyel, ésminimum150 óra alacsony repülési magasságú gyakorlattal rendelkeznek.(2 reptéren 2-2 gép egyidőben végzettfeladatellátásához)
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 4 db és plusz 2 db tartalék kisrepülőgéppel, amelyek mindegyike 150-250 km/óra repülési sebességgel, 100-300 m munka repülési magasság közötti repülésre alkalmas és amelyek mindegyike rendelkezik vakcinák kiszórását végző, kézi megszakítóval ellátott berendezésekkel és az ellenőrzést lehetővé tevő GPS rendszerrel, amellyel az elvárt sűrűséget egyenletesen biztosítani tudja, valamint rögzíteni képes a kiszórt vakcina koordinátáit és darabszámát. Minden repülőgépnek (kivétel az ajánlatban lajstrom jellel azonosított tartalék repülőgépek) rendelkeznie kell S működési módú transzponderrel. Továbbá alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi kisrepülőgépe nem rendelkezik a tilalmazott kiszórási területek pontos kihagyását elősegítő és dokumentáló kamera rendszerrel is, amely alkalmas légi videófelvételek készítésére és rögzítésére is (a tartalék repülőgépek is).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Igazolás: Kbt.114.§(2) bekezdés;321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 17.§ szerint

II.2.1)
Elnevezés: Vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az ország jelenlegi immunizálandó területe, a dok mellékelt térkép (2018. ősszel 41.970 km2) és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által meghatározott esetleges új területek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszettség elleni vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2018. év őszi kampányban
- 41.970 km² + 20 % területen szimpla szórás: 20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal a műszaki leíráshoz mellékelt tájékoztató jellegű térkép alapján; ebből mintegy 70 km² nagyságú terület csak kézi kihelyezéssel immunizálható (hozzávetőleg 1400 db. vakcina),
- Opcionálisan új gócpont észlelése esetén - maximum 1 gócnyi területen, azaz maximum 7850 km2-en 40 adag/ km² sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás),
- Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km sűrűséggel) maximum 1 alkalommal a mellékelt térkép alapján,
- 839.400 adag + 40% csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése
- a Megrendelő által jelen szerződés teljesítéséhez biztosított vakcinák átvételt követő tárolása és szállítása a kiszórás helyszíneire
- lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, megyénként tájékoztató értekezletek tartása,
- mintagyűjtéshez szükséges mintavételi eszközök biztosítása
- a napi rögzített – a műszaki leírásban meghatározott – repülési adatok (különösen repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina koordináta párok) és a napi teljesítményről készített térkép megküldése elektronikus formában minden egyes repülési nap végén a Megrendelőnek,
- a teljes kampányt követően a vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes vakcinák kiszórási koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása az Ajánlatkérőnek. Légi felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás indoklására,
- az ország immunizált területén 50 km² -enként egy, összesen 840 darab + 20 % róka vagy aranysakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz történő juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
A vakcinázás során darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag célzott területi kiszórására kerül sor.
Új gócpont észlelése esetén külön megrendelésben kerül kijelölésre az új terület és feladat (szimpla- és/vagy dupla szórás és/vagy Budapest).
VI.3. pont folytatása:
16.) Többváltozatú ajánlat nem tehető.
17.) Az ajánlatok bontása az e-Kr. 15. § (4)-(6) bekezdései szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően (2018.08.10., 10:00 óra), kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
18.) A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban e-Kr.) 10. §-a alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
19.) Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2-7.§-ában foglaltak.
Az 1. rész esetén az M/1 pont, míg a 2. rész esetén az M/1.-M/3. pontok szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó.
20.) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
21.) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Igazolás: Kbt.114.§(2) bekezdés;321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 17.§ szerint
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki,illetve szakmai alkalmasság:
1. rész:M/1.A jelen eljárás tárgyával megegyező (veszettség ell.orálisvakcinaszállítása) legjelentősebb szállításainak ismertetése
M/1.pont igazolás: Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.
2. rész:M/1.A jelen eljárás tárgyával megegyező (járványvédelmi vagy egyéb állategészségügyi vagy növényvédelmi célú - darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása, valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása, szükséges számú róka/sakál minta kilövetése) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
M/2.Szakemberek megnevezése,képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése.
M/3.Cégszerű nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről,illetve műszaki felszereltség leírásáról.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő (AK) a szerződés biztosítékaként késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő. AK fizetési kötelezettségét a Ptk.6:130. § (1)-(2)bek. és a Kbt. 135. § (1)bek. összhangban a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti, előleget nem fizet. Az ajánlattétel, elszámolás és kifizetések pénzneme magyar forint. Irányadó: Kbt. 135. § (5)-(6)bek., valamint a Ptk.6:155.§ (1) bek.. A szerződés biztosítékainak és a fizetési feltételek részletes leírását a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. rész: legalacsonyabb ár
2. rész:
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)-80
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő vállalás (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) - 2. rész M2.3.Műszaki-szakmaialkalmasságkörében vizsgált, legmagasabb szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (150 óra/fő alacsony repülési magasságú gyakorlat feletti megajánlást kell megadni, órában, egész számban meghatározva - 20
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr. 15. §) szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani.
2.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra) :
- felolvasólapot (elektronikus űrlap formájában);
- a 2. rész esetében részletes árajánlatot
- a 2. rész esetében nyilatkozatot az M2.3.) pont tekintetében megajánlott szakemberre vonatkozóan, valamint a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot – amelyben nyilatkozni kell az adott feladat vonatkozásában az alacsony repülés konkrét óraszámáról {150 + x = összes alacsony repülési órák száma, valamint a szakember képzettségét igazoló okirat(ok) másolati példányát;
- az adott szakember – a szerződés teljes időtartamára vonatkozó – rendelkezésre állásra vonatkozó, sajátkezűleg aláírt, eredeti nyilatkozata;
- nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap formájában);
- nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),
- nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan (elektronikus űrlap formájában);
- nyilatkozatot az alkalmassága megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges nyilatkozat is csatolandó) (elektronikus űrla
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint:
III.1.4. pont folytatása:
M/1.-M/3.pont igazolás: Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumban.
A referenciák tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) és (3a) bekezdése és a 21. § (3) bekezdés a) pontja.
VI.3. pont folytatása:
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
Ajánlattevők részéről az eljárás 1. és 2. részére vonatkozóan szakmai ajánlat csatolandó a kiegészítő dokumentumban meghatározott műszaki leírásban megfogalmazottak szerint, valamint szükséges a műszaki leírásban meghatározott engedélyek, igazolások, bemutatások benyújtása.
3.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki.
4.) A Kbt. 75. § (4) bekezdés alapján az AK a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt és rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja, tekintettel arra, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ajánlatkérő feladata az elrendelt állatbetegségek mentesítési programjainak végrehajtását szervezni és felügyelni. A vadon élő rókapopuláció veszettség elleni védettségének vakcinázással történő biztosítása érdekében az árubeszerzésre és a szolgáltatásra vonatkozó két szerződés szükségszerűen összefügg és a teljesítés egymástól nem elválasztható, a másik nélkül nem teljesíthető.
5.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti szigorúbb előírások: 1. rész: III.1.4) pont M/1. alpont; 2. rész: III.1.4) pont M/1-M/3. alpontok.
6.) Az 1. rész tekintetében leszállított vakcináknak az átvételkor legalább 9 hónapos lejárati idővel kell rendelkezniük.
7.) AK a 2. rész tekintetében szerződéses feltételként írja elő a dokumentációban részletezettek szerint a Magyarország területére érvényes SPO engedélyt.
8.) 1. rész: legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza;
2. rész: Az értékelés során adható pontszámok: 0-100 pont.
A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén az értékelési módszerek ismertetése:
— Ár szempont: „fordított arányosítás” módszere;
— A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő vállalás: „egyenes arányosítás” módszere.
Az értékelési módszerek ismertetését részletesen a dokumentáció tartalmazza.
9.) FAKSZ: Dani Sándor (lajstromszám: 00053)
10.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11.) AK az ajánlati kötöttség időtartamát 30 napban határozza meg.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
13.) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
14.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
15.) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)