Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13249/2018
CPV Kód:44316000-8
Ajánlatkérő:NKM Áramszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33359007
Postai cím: Klauzál Tér 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Daka Vince
Telefon: +36 625655652117
E-mail: daka.vince@nkm.energy
Fax: +36 62588000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaram.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000301002018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000301002018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELOSZTÓHÁLÓZATOK VASSZERKEZETI ELEMEI
Hivatkozási szám: EKR000301002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ELOSZTÓHÁLÓZATOK VASSZERKEZETI ELEMEINEK BESZERZÉSE
13 részben szállítási szerződés alapján
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 466905322 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kis- és középfeszültségű szabadvez vasszerkezetei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kis- és középfeszültségű szabadvezeték vasszerkezetei: 49318 db
Az alap szerkezetek a VÁT-H kis- és középfeszültségű típusterveinek   megfelelően kerültek kijelölésre. Továbbá a fogyasztói csatlakozók (VÁT H5) vasszerkezeteire, felerősítő elemeire is vonatkozik.
1/01 FESZ.KERTARTO.OK.FELSZ.LEH.2-70030 40
1/02 CSUCSTARTO CVF HORG 2-70031 702. 2
1/03 FESZITO.LEAG.KERTARTO.OSZL.2-70033 20
1/04 KERESZTTARTO LEAGAZO 2-70010 40
1/05 FESZITO.KERTARTO.OK.FELF.LEH.2-70016 440
1/06 FELER.ELEM.2-70106/1-3 840
1/07 FELER.ELEM.2-70108/1 240
1/08 FELER ELEM 2-70109/1 40. 2
1/09 FELER ELEM 2-70112/1,2 42. 80
1/10 FELER ELEM 2-70115/1 HORG 45. 60
1/11 FELER.ELEM.2-70117/1 160
1/12 OK.FELER.ELEM.2-70119/1 320
1/13 KER TARTO S 4+2 120MM 4-30004/1,2.101. 20
1/14 KER TARTO T 4+2 170 4-30001/1,2 104. 140
1/15 SZOGESTARCSA FBO 4-70002/1,2 109. 20
1/16 FELER.KERTART.V4+2 BIL.4-30029/1,2 113. 10
1/17 FELER.KER.TART.TBILINCS 4-30024/1,2 115. 1700
1/18 FELER.ELEM. TAMLEMEZHEZ 3200
1/19 FELER BILINCS FBO 4-70003/1-3 HORG 123. 10
1/20 FELER ELEM KIS HATLAP 4-30013/1 125. 640
1/21 FELER ELEM 4-30014/1 126. 2000
1/22 TARTOKENGYEL H2 5-30005/1 HORG 130. 6000
1/23 EGYIRANYU KENGYEL 4-70006/1 131. 9400
1/24 CSOBILINCS 5-70107/A 141. 2
1/25 ATMENO FALIHOROG 340
1/26 VEDODOBOZ 4-70011 1500
1/27 FELER ELEM 9-70009/2 171. 320
1/28 FELER.ELEM 2-70127/1,2 .57. 2
1/29 FELER ELEM 2-70130/1-2 .58. 8
1/30 CSUCSTARTO 27MM 2-70009/A 419. 8
1/31 KER TARTO VL 4+2 75 4-30005/A .421. 3400
1/32 CSUCSTARTO 27MM 2-70003/A 1FF .423. 8
1/33 CSUCSTARTO 27MM 2-70004/A 2FF.426. 30
1/34 EGYSIKU.KERTARTO.2-70007 400
1/35 KER.TARTO O 27MM 2-70005/A TH26 .415. 40
1/36 TAVTARTO FELSO 20-7-060/1-3 1400
1/37 TERELOKAR EGYENES BO-RA 2-70022 460
1/38 FELER.LAB KER-HOZ B-400 4-30030/A(NO:432 4
1/39 OSZL.KAPCS.LEAG.KAR 2-70019/A VASO.435. 6
1/40 O.KAPCS.LEAG.KAR 2-70021A V1850-4550 436. 10
1/41 TERELOKAR EGYENES VO-RA.2-70025 240
1/42 HAJTAS FELEROSITO ELEM 20-7-017 .476. 100
1/43 HAJTAS FELEROSITO ELEM 20-7-026 .477. 200
1/44 HAJTAS FELEROSITO ELEM 20-7-018/1 .478. 100
1/45 HAJTAS FELEROSITO ELEM 20-7-018/2 .479. 200
1/46 SZUKITETT.EGYSIKU.KERTARTO.20-7-013 20
1/47 ALSOFELSO.KERTARTO.KOF.KETR-HEZ.20-7-009 2
1/48 FESZITO.LEAGAZO.KERTARTO.20-7-011 200
1/49 FELER.ELEM.20-7-012/1-2 600
1/50 FELER.U-KENGYEL 2-70124/A 450. 10
1/51 OK.FELER.ELEM. 20-7-028/1-2 160
1/52 HORGOS ANYA M20 1000
1/53 FAM LEAG.KERTARTO.20-7-010 40
1/54 FESZITO-TORESP.KERTARTO.20-7-027 110
1/55 FELER ELEM 20-7-042/1,2 40
1/56 TARTO-HORGOS CSAVAR M 16X250/120 3400
1/57 FESZITO-HORGOS CSAVAR M 20X320/120 2800
1/58 FELER.ELEM.20-7-003/1 1300
1/59 KER.TARTO FESZITO BB OSZL. 20-7-041 648. 20
1/60 KOZEPSO.KERTARTO.KOF.KETR-HEZ.2-70502 2
1/61 KZV ILLESZTO ACEL T.HORG 27/60 L-VBO-HOZ 60
1/62 FALIHOROG BEVESETT 5-30102/A 40
1/63 FALITARTO TF-1 0,7 M 2
1/64 FALITARTO TF-1 1,2 M 2
1/65 FALITARTO TF-1 1,7 M 80
1/66 FALITARTO TF-2 0,7 M 2
1/67 FALITARTO TF-2 1,2 M 2
1/68 FALITARTO TF-2 1,7 M 20
1/69 FUGG.OK.FELER.ELEM.20-7-019 320
1/70 TULFESZ.KORLATOZ.TARTO 3-7-003/1 ATM23MM 300
1/71 FELER.ELEM.3-7-002/1 300
1/72 HAROMSZOG ELRENDEZESU MADARVEDO KER.TART 2840
1/73 KULONLEGES BIZT. MADARVEDO KER.TART.HOZ 120
1/74 MADARVEDO TERKAR B PORTAL KERSZTKARHOZ 2
1/75 MADARVEDO TERKAR HARSZOG EL FESZ VO.-HOZ 60
1/76 OK FELFOGATO ELLENVAS SEGEDCSAPAGYHOZ 160
1/77 VILLAS KOZDARAB FESZITO SZIGETELOHOZ 600
1/78 HAJTAS FELEROSITO ELEM 477/1 B12-400 300
1/79 TAVTARTO FELSO 400MM 21-7-085/1-3 2
1/80 MADARVEDO KER.TART HATVASAS ROGZITO 240
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 225896538 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Oszloptranszformátor állomások vasszerkezetei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oszloptranszformátor állomások vasszerkezetei: 2590 db
A vasszerkezetek a VÁT-H típustervekben szereplő oszlop típusú állomások vasszerkezeteit tartalmazza, komplett egységként, valamint egyes fődarabokra bontva is. Valamint az OTRDF típusú, belső biztosítós, akasztós kivitelű transzformátorok tartószerkezete és annak távtartó-kiemelő elemei. A tartószerkezet tengelyének maximális terhelése 700 kg.
2/01 VEDOCSOTARTO 9-70805/1-3 ESZI400HOZ 10
2/02 OTR 20/400 TRAFO 3-00014/A 201. 180
2/03 OTR 20/160 TRAFO 3-00012 FEJALLOMAS 205. 2
2/04 OTR 20/630 TRAFO 3-00017 KET B12-1300-RA 2
2/05 VOTR 1 T.ATALAKITAS 351015/A 230. 2
2/06 OTRD/F KIF FESZITO VASSZERK.9-70003/1,2 260
2/07 ESOVEDO BEVEZETO SAPKA FEM 90MM 640
2/08 ESOVEDO BEVEZETO SAPKA FEM 110MM 80
2/09 SZEKRENYTARTO VASSZERKEZET 9-00751 357. 220
2/10 OTRL 20/400 VASSZERK.+KOTOE.3-0-009 724. 2
2/11 OTRD TR TARTO ZSAMOLY ES FELEROSITO ELEM 10
2/12 KOF BIZTOSITO ALJZAT TARTO 3-7-003/1 320
2/13 OTRDF TR.FELFUGGESZTOVAS 320
2/14 OTRD/F KIF FELER ELEM 9-70003/1,2-HOZ 500
2/15 OTR 20/400 TR.ALL.TRAFOTARTO EGYSEGCSOM. 2
2/16 TR TARTOSZERKEZET OTR 20/250 KOMPLETT 40
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 65334702 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Földelések
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Klauzál tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földelések: 11760 db
Földelő rúd 3 m-es hosszban, földelő vezetővel, valamint 1x1 és 2x2 m-es potenciálbefolyásoló keretek és keretföldelés sarokidom BHTR állomásokhoz.
3/01 RUDFOLDELES 3M 10200
3/02 KERETFOLDELES 1X1 M OSZLOPKAPCSOLOKHOZ 960
3/03 KERETFOLDELES 2X2 M TR ALLOMASOKHOZ 200
3/04 KERETFOLDELES SAROK IDOM BHTR ALLOMASHOZ 400
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 39528000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: TMOK vasszerkezetei NOVEXIA és ABB típushoz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TMOK vasszerkezetei NOVEXIA és ABB típushoz: 1648 db
NOVEXIA Auguste 24 és az ABB SECTOS típusú telemechanizált oszlopkapcsolók tartóvasa, felerősítő elemei, és kiegészítő rögzítő tartozékai.
4/01 TMOK VEZERLOSZEKRENY ELLENTARTO>32 200
4/02 TMOK ANTENNA TARTOIDOM>41 100
4/03 TMOK ANTENNA TARTO FEJSZERK.FELETT>42 2
4/04 TMOK NOVEXIA TULFESZ.KORL. TARTOIDOM>51 180
4/05 TMOK NOVEXIA FELFUGGESZTO IDOM>11 100
4/06 TMOK NOVEXIA FELFUGGESZTO TARTOIDOM>12 180
4/07 TMOK NOVEXIA FELFUGGESZTO TARTOIDOM>13 20
4/08 TMOK NOVEXIA FELFUGGESZTO TARTOIDOM>14 20
4/09 TMOK NOVEXIA FELFUGG. KIEGESZITO IDOM>15 10
4/10 TMOK NOVEXIA ELLENOLDALI KABELROGZITO>59 10
4/11 TMOK NOVEXIA KEZI HAJTAS TARTOIDOM>21 100
4/12 TMOK NOVEXIA KEZI HAJTAS ELLENTARTO>22 100
4/13 TMOK NOVEXIA KEZI HAJTAS TARTOIDOM>23 10
4/14 TMOK NOVEXIA KEZI HAJTAS ELLENTARTO>24 120
4/15 TMOK NOVEXIA KEZI HAJTAS TARTOIDOM>25 10
4/16 TMOK NOVEXIA HAJTAS RUDAZAT TARTOIDOM>26 10
4/17 TMOK VEZERLOSZEKRENY TARTOIDOM>31 200
4/18 TMOK NOVEXIA KOF KABEL FOLDELO IDOM>52 200
4/19 TMOK NOVEXIA TULFESZ.KORL. TARTOIDOM>54 10
4/20 TMOK NOVEXIA TULFESZ.KORL. TARTOIDOM>55 10
4/21 TMOK ABB KESZULEKTARTO B-OSZLOP>50 4
4/22 TMOK ABB KESZULEKTARTO ELLEN B-OSZL>51 4
4/23 TMOK ABB HAJTAS TARTO B-OSZLOP>53-54 4
4/24 TMOK ABB HAJTAS TARTO ELLEN B-OSZLOP>55 4
4/25 TMOK ABB KESZULEKTARTO BB-OSZLOP>18 4
4/26 TMOK ABB KESZULEKTARTO KIEMEL BB-OSZL>19 4
4/27 TMOK ABB KESZULEKTARTO ELLEN BB-OSZL>20 4
4/28 TMOK ABB HAJTASTARTO BB-OSZLOP>29 4
4/29 TMOK ABB HAJTASTARTO ELLEN BB-OSZL>31 4
4/30 TMOK ABB HAJTASTARTO KIEMELO BB-OSZL>30 4
4/31 TMOK ABB KESZULEKTARTO V-OSZLOP>63-64 4
4/32 TMOK ABB HAJTASTARTO V12-OSZLOP>66 4
4/33 TMOK ABB HAJTASTARTO V15-OSZLOP>66 4
4/34 TMOK ABB HAJTASTARTO V18-OSZLOP>66 4
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8625024 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Csavarok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44531510-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csavarok: 40766 db
A vasszerkezetek oszlopokhoz való rögzítésre szolgáló rúdcsavarok, kengyelcsavarok és kampóscsavarok.
5/01 CSAVAR KAMPOS T.HORG. M16 9-70007/2 240
5/02 CSAVAR KAMPOS 9-70007/3 161. 800
5/03 CSAVAR KAMPOS RSZ 9-70007/4 KESZT.162.F. 260
5/04 RUDCSAVAR M-12X300 6
5/05 RUDCSAVAR M-12X350 6
5/06 RUDCSAVAR M-16X200 6
5/07 RUDCSAVAR M-16X250 3000
5/08 RUDCSAVAR M-16X300 2000
5/09 RUDCSAVAR M-16X350 14000
5/10 RUDCSAVAR M-16X400 3400
5/11 RUDCSAVAR M-16X450 2000
5/12 RUDCSAVAR M-16X500 500
5/13 RUDCSAVAR M-16X550 840
5/14 RUDCSAVAR M-16X600 460
5/15 RUDCSAVAR M-20X350 30
5/16 RUDCSAVAR M-20X400 240
5/17 RUDCSAVAR M-20X450 5000
5/18 RUDCSAVAR M-20X500 300
5/19 RUDCSAVAR M-20X550 6600
5/20 RUDCSAVAR M-20X600 520
5/21 RUDCSAVAR M-20X650 80
5/22 RUDCSAVAR M-20X750 100
5/23 RUDCSAVAR M-20X900 4
5/24 RUDCSAVAR M-20X1000 30
5/25 RUDCSAVAR M-20X1250 4
5/26 KENGYELCSAVAR T.HORG. M16 9-70008/2 80
5/27 KENGYELCSAVAR T.HORG. M16 9-70008/3 20
5/28 KENGYELCSAVAR T.HORG. M16 9-70008/4 120
5/29 KENGYELCSAVAR T.HORG. M16 9-70008/5 120
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 38092402 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Vasoszlopok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vasoszlopok: 42 db
VÁT H-2-nek megfelelő vasoszlopok kompletten: alapcsonk, törzs, csomólemezek, és az összeszerelésükhöz szükséges csavarokkal, anyákkal, alátétekkel.
6/01 VASOSZLOP V12-2500 HORG. 2
6/02 VASOSZLOP KOMPL V 12-4550 2-20025 4
6/03 VASOSZLOP KOMPL V 12-3550 2-20023 20
6/04 VASOSZLOP KOMPL V 15-3550 2-20023 6
6/05 VASOSZLOP V 15-2500 2
6/06 VASOSZLOP V 18-2500 2
6/07 VASOSZLOP V 18-3550 2
6/08 VASOSZLOP KOMPL V 15-4550 2-20025 2
6/09 VASOSZLOP V 18-4550 2
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 27195000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Gólyafészek kiemelők
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gólyafészek kiemelők: 20 db
Madárvédelmi beavatkozások során a gólyafészkek hálózat fölé emelésére szolgáló tartószerkezetek. Beton és fa oszlopra.
7/01 GOLYAFESZEKTARTO FO-RA MF-2306/1,2 216. 10
7/02 GOLYAFESZEKTARTO BO-RA MF-2305/1,2 10
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 450970 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Burkolt leesésgátlók
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Burkolt leesésgátlók: 7600 db
A madárvédelem követelményeit is kielégítő leesésgátlók. A burkolat lehet zsugorcső, vagy fröccsöntött műanyag is, de a burkolat alatt végig acél szükséges.
A burkolt leesésgátló (8/1 és 8/2 termék) körkörös burkolatának UV-álló anyagból kell készülnie. Ajánlatkérő a burkolat anyagára vonatkozóan UV-állósági vizsgálati jegyzőkönyvet és/vagy gyártói termék adatlapot kér.
A leesésgátló burkolatának villamos szigetelési képességét jegyzőkönyvvel kell igazolni, melyet házi vagy független laboratórium is elvégezhet.   A vizsgálat során a minta burkolt részét 1 óra időtartamra 20±5 °C hőmérsékletű vízbe kell meríteni. A vezető fém alaptest és a víz közé 50 Hz frekvenciájú feszültséget kell kapcsolni. A feszültséget egyenletesen <0,5 kV/s lépésekben kell emelni 0-tól 22 kV-ig. Ezt a feszültséget 5 percig kell tartani, ez alatt villamos átütés, átívelés nem következhet be.
8/01 LEESESGATLO CSUCSTARTORA 2200
8/02 LEESESGATLO KERESZTTARTORA 5400
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 35054600 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Lámpakarok szalagrögzítéssel
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lámpakarok szalagrögzítéssel: 3160 db
Szalagrögzítéses technológiával felszerelhető közvilágítási lámpakarok.
9/01 KZV L.KAR T.HORG 1,45M KOR OSZLOPRA 40
9/02 KZV L.KAR T.HORG CSOCSONK NEGYSZOGO-RA 1800
9/03 KZV L.KAR T.HORG CSOCSONK KOR O-RA 900
9/04 KZV L.KAR T.HORG 0,45M NEGYSZOGO-RA 120
9/05 KZV L.KAR T.HORG 1,45M NEGYSZOGO-RA 120
9/06 KZV L.KAR T.HORG 0,45M KOR OSZLOPRA 20
9/07 KZV L.KAR T.HORG 0,95M NEGYSZOGO-RA 80
9/08 KZV L.KAR T.HORG 0,95M KOR OSZLOPRA 80
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 5647100 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Egységlakat és kulcs
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egységlakat és kulcs: 5440 db
K-jelű menetzáras egységlakat és kulcsa.
10/01 K-JELU MENETZARAS EGYSEGLAKAT 5200
10/02 K-JELU EGYSEGES LAKATKULCS 240
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 5446880 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Szalagrögzítéses vasszerkezetek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged. Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szalagrögzítéses vasszerkezetek: 13064 db
Vasszerkezetek, szigetelt szabadvezetéki hálózatokon tartó, feszítő, leágazó elemek szalagrögzítéses technológiával szerelhető egységei.
11/01 LENGOTARTO HOROG FAOSZL H 080 METZ 1000
11/02 LENGOTARTO HOROG B-OSZLOPRA SZALAGGAL 540
11/03 SZEKRENY FELEROSITO UNITARTO TR 145 1400
11/04 ROGZITO IDOM KIF OK-HOZ KOR O-RA 160
11/05 KISFESZ.HAL.FESZITO SZALAGGAL JOBBOS 760
11/06 FESZITO-LEAG CSATL-HOZ O-RA SZALAGGAL 8200
11/07 ROGZITO IDOM KIF OK-HOZ NEGYSZOG O-RA 800
11/08 ROGZ.IDOM NAGY KIF OK-HOZ NEGYSZOG O-RA 100
11/09 ROGZ.IDOM NAGY KIF OK-HOZ KOR O-RA 4
11/10 ROGZ.IDOM KBROGZ BILINCSHEZ VASOSZLOPRA 100
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6522560 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Kábel TV, optika eltartó vasszerkezetek
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kábel TV, optika eltartó vasszerkezetek: 34 db
Oszlop mellett elhaladó kábel TV és optikai rendszerek távoltartása a feszültség alatti részektől.
12/01 KTV KONZOL 1. TIPUSU 12
12/02 KTV KONZOL 2. TIPUSU 4
12/03 KTV KONZOL 3. TIPUSU 12
12/04 KTV KONZOL 4. TIPUSU 4
12/05 KTV KONZOL 5. TIPUSU 2
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 411546 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi vasszerkezetek, kg-os elszámolásban
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44316000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi vasszerkezetek, kg-os elszámolásban: 10000 kg
Ebbe beletartoznak a már nem alkalmazott VÁT-H, VÁT-Tr. és ERŐTERV típustervű műszaki rajzok, azok módosításai, a nem VÁT-H, VÁT-Tr. és ERŐTERV típustervű megoldások, de anyagfelhasználásban és kialakításban   ahhoz hasonló, egyedi rajzok alapján legyártatott, és az elosztó hálózatra felkerülő tűzihorganyzott vasszerkezetek.
13/01 Egyedi rajzok alapján legyártatott, és az elosztó hálózatra felkerülő tűzihorganyzott vasszerkezetek. 10000 kg
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8700000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szállítási határidő: az egyedi megrendelés napját követő munkanaptól számított 10 munkanapon belül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) és 63. § (1) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra. Az előírt kizáró okok igazolási módja: AT-nek ajánlatában a 321/2015. Korm.rendelet (Kr.) II. fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek. és 63. § (1) bek. hatálya alá. Közös részvétel esetén a közös AT mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani , a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.Kr. 3. § (3a). Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet külön EEKD-t nyújt be , melyet képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tesz meg. 424/2017. Korm rend. 13. § (2) bek. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt . 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Ajánlatkérő által a Kbt .69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek, a Kr. 8.§ (kiv (1) bek. ib) pont), 9. §, 10.§ (kiv (1) bek. gb) pont), 11-12.§, 14.§-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§ (3)bek-re, valamint a 424/2017. Korm rend. 10. § (3) bek., 12. § (2) bek., 13. §-ra.. A Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: EEKD-val történő előzetes igazolás: Kbt. 67. § (1)-(3) bek., Kr. 1. § (1) bek. 5-6. § - gazd. szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozata azzal, hogy az EEKD-ban elég a IV. rész α pont kitöltése. Dok-ok benyújtása a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. P.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló vmennyi számlavezető pénzügyi intézményénél volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban. P.2) előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétel P.3) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 számviteli jogszabályok szerinti beszámoló.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan AT ha vmennyi szlavezető püi intézménytől szárm. nyilatkozatok szerint vmelyik – az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló - pénzforg számláján jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő. P.2) Alkalmatlan AT, ha az elj-t megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a nettó árbev nem érte el az 1.r: 200 000 000,-; 2.r: 60 000 000,-; 3,5,6,8.r: 26 000 000,-; 4,9,10,11,13.r: 5 000 000,-; 7,12. r: 400 000,-; Ft-ot. P3.) Alkalmatlan AT a szerz teljesítésére, ha az elj-t megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 évre von. saját, vagy jogelődje számv. jogsz-k szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt. P.2) alk. követelménynek AT-k együttesen is megfelelhetnek. P1) és P3) alk. követelmény tekintetében elég, ha a közös AT-k közül 1 felel meg. A kiválasztási szempontokhoz: EEKD-val történő előzetes igazolás során - Kbt. 67. § (1)-(3) bek., vmint a Kr. 1. § (1) bek. 5-6. § megf. - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazd szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy EEKD-ban elég a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott gazd. szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: Ig. mód: P.1) Kbt. 65. § (4) bek. és Kr. 19. § (1) bek. a) alapján AT (közös AT esetén bármelyik AT) csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló vmennyi szlavezető pénzügyi int.-től szárm., jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev-ét, ha ezek az adatok rend. állnak: pénzforgalmi szlaszám megadása, volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban. „ Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghat. fogalmat érti AK a megszűnt pénzforgalmi számlák von-ban nem kéri a nyilatkozat benyújtását. P2.) Kbt. 65. § (4) bek. és Kr. 19. § (1) bek c) alapján AT csatolja az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre von. általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbev-ről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev-ét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. P3.) Kbt. 65. § (4) bek. és Kr. 19. § (1) bek b) alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) csatolja saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 számv. jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elég) (ha a gazd szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha AK által kért beszámoló a céginf. szolg honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginf szolg. honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szüks. Ha AT a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alk-át a közbesz tárgyából (elosztó hálózatok vasszerkezetei szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbev-ről szóló nyil-tal jogosult igazolni. AK köteles AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbesz tárgyából származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az 1.r: 100 000 000,-; 2.r: 30 000 000,-; 3,5,6,8.r: 13 000 000,-; 4,9,10,11,13.r: 2 500 000,-; 7,12. r: 200 000,- Ft-ot.. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re, Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és 67. § (3) bek-ben foglaltakra. Alk. igazolás: Kbt. 69. § (11) bek
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Vonatkozó szabványoknak, szabvány családoknak való megfelelés Igazolás előzetes módja: AT az EEKD-ban nyilatkozzon, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti termékek megfelelnek a szabványoknak. 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (VHR 321.) 21.§ (1) bek. i), M2.) Mintapéldány megfelelése a műszaki specifikációban előírt követelményeknek Igazolás előzetes módja: AT az EEKD-ban nyilatkozzon, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti termékek megfelelnek a műszaki specifikációban előírt követelmények VHR 321 21. § (1) bek. h) M3.) Referencia Igazolás előzetes módja AT az EEKD-ban nyilatkozzon a teljesítésről minimálisan olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételnek történő megfelelés megállapítható legyen (leírás, mennyiségek, dátumok, megrendelők). (VHR 321 21. § (1)
a). Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján: M1.) A VHR 321. 21. § (1) bekezdés i) pontja és 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet (VHR 307.) 4. § (4) bekezdés alapján ajánlattevő részenként csatolja az akkreditált tanúsító szervezettől származó nyilatkozatot az előírt szabványoknak való megfelelésről. M/2) Ajánlatkérő nyújtsa be a VHR 321 21. § (1) bek. h) pontja szerint részenként a mintapéldányokat 1. rész: 56,57,72,78; 2.rész:7,13; 3.rész:1; 4. rész:23; 5. rész:1,9; 8.rész:1,2; 9.rész:2; 10.rész:1,2; 11.rész:1,2,5,6,7,8,10; 12.rész:1 termékenként 1-1 db. M.3) Ajánlattevő a VHR 321. 21. § (1) bekezdés a) és (1a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciák ismertetését részenként. A ref.-át aVHR.22.§(1),(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell: szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), a szállítás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), teljesítés megkezdésének valamint befejezésének ideje (év, hó, nap) és helye, valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.)a VHR 321. 21. § (1) bekezdés i) pontja és a VHR 307. 4. § (4) bekezdés alapján ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a megajánlott termék nem felel meg a következő (vagy ezekkel egyenértékű) szabványoknak: MSZ EN 10279:2000 , MSZ EN 10056-1:2017 , MSZ EN 10056-2:1994 , MSZ EN 10025-1:2005 , MSZ EN 10025-2:2005 , MSZ EN 10220:2003 , MSZ EN ISO 1461:2009, MSZ EN ISO 17778:2015 , MSZ EN ISO 898-1:2013 , MSZ EN ISO 898-2:2012 , MSZ ISO 8992:1994 , MSZ EN 10056-2:1994 , MSZ EN ISO 1460:1999 , MSZ EN ISO 1461:2009, MSZ EN ISO 5817:2014, MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010, MSZ EN ISO/IEC 17050-2:20 M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha a benyújtott mintapéldány eltér az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. és 12. rész esetén az AT által benyújtott műszaki rajzokról szóló nyilatkozatban foglaltaktól, a 7., 9. 10. és 11. rész esetén az AT által benyújtott műszaki rajzoktól.M3.) a VHR 321. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb szállításai részenként nem érik el az alábbiakat: tüzihorganyzott tartó vasszerkezetek : 1.r:36000 db,2.r: 1900 db, 4.r:1200 db, 7.r:15, 9.r:2300 db, 11.r:9700 db, 12.r:25 db, 13.r:7500kg, rúdföldelés 3.r: 8500 db, tüzihorganyzott kötőelem: 5. r:30000 db, tüzihorganyzott rácsosszerkezetű vasoszlop :6.r:30 db, burkolt leesésgátló :8.r:5700 db, egységlakat és kulcs: 10.r:4000 db
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmes teljesítés okán késedelmi kötbér 2. Hibás teljesítés okán hibás teljesítési kötbér 3. Garanciális javításból adódó
késedelmes teljesítés okán késedelmes teljesítési kötbér 4. Meghiúsulási kötbér: ha a Szerződés teljesítése olyan ok következtében
hiúsul, meg amelyért Ajánlattevő felelős. 5. Jótállás: Az Ajánlattevő a szigetelőkre a 2013. évi V. törvény alapján 24 havi jótállást vállal,
amelynek kezdete a berendezés leszállítási időpontja. Az ajánlattételi dokumentumokban részletesen meghatározott mértékben és
feltételekkel.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF A részletek a közbesz. dok.-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő köteles konszignációs készlet kialakítására AK telephelyén (Szeged, Napos út 12.) a szerződéstervezet szerint.
Számlakiállítás: a.) a konszignációs készleten kívüli teljesítés esetén egyedileg, az átadás-átvételi jegyzőkönyv (szállítólevél) Megrendelő általi aláírását követő 8 napon belül, b.)a konszignációs készletről történt felhasználások esetén a felhasználási összesítő AT általi elfogadását követő 8 napon belül kiállítja számláját. Fizetés a kiállított számla ellenében, a számla kiállításának dátumától számított 30 naptári napon belül történik, átutalással, forintban.A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása EKRr 15.§(2),(4) és (5)bek alapján EKR-ben tört., bontást EKR végzi el úgy, h. a bontást az ajánlattételi h.idő lejártát köv. 2 órával később kezdi. Bontás időp.jában az ajánlatok EKRben AK számára hozzáférhetővé válnak. Kbt.68.§(4)bek szerinti adatokat EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektr.-azzal a tart.mal, ahogy azok az aj.ban szerepelnek-ATknek elérhetővé teszi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő(AK) az ajánlattételhez Közbesz. dok.-t(KD) bocsát rendelkezésre. 2. Ajánlatok felbontása: elektronikusan a következő
helyre történik : https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/.... Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az AT részére. Az ajánlatok bontása az EKRr 15.
§-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi
határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában a jelentkezések az EKR rendszerben az ajánlatkérő
számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -
elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok a jelentkezésben szerepelnek- az AT-k részére elérhetővé teszi. 3.Hiánypótlás (hp)
Kbt.71.§a szerint. Ha a hp-sal AT korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be és rá tekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy AK
nem korlátozza és nem zárja ki az új gazd. szereplőre vonatkozó hp-t Kbt.71.§(6)bek. 4. Értékelés: Az összes rész: legjobb ár
5.Ajánlatnak tartalmaznia kell (felsorolás, részletesen a KD-ban): - Felolvasólap Kbt.66.§(5)bek. szerint EKR-ben biztosított űrlap
megfelelő kitöltésével (AK felhívja a figyelmet a 73. § (3) bek-re) - aláírási címpéldány vagy aláírás minta - legalább teljes bizonyító erejű
okiratba foglalt meghatalmazás - AT nyilatkozata alvállalkozóról (Kbt.66.§(6)bek.)
és KapSzerv.ről (Kbt.65.§(7)bek) (nemleges tartalommal is) - KapSzerv. szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását
tartalmazó okirata (Kbt.65.§(7) bek. - változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (
nemleges tartalmú nyíl. becsatolása is szükséges) - közös ajánlattevők megállapodása (AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bek.re) 6.
AK felhívja ATk figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2,3) pontok vonatkozásában a Kr.30.§(4)bek.hez képest
szigorúbban állapítja meg 7. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a EKRr 10-13. §-aira 8. A Kbt.71.§(6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással a AT az ajánlatában
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőséget 10. AK az ajánlatok
EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot
jelöli meg. 11. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult
személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr 6. § (1) bek]. 12. AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy az ajánlatok összeállítása
során figyelemmel kell lenniük az EKRr 10. § (1)-(3) bek-ben foglaltakra. 13.AT az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a
kizáró okok fenn nem állása igazolása az EKRr 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet. 14. AK az EKR-ben elektronikus úton tett
nyilatkozatot benyújtó személy képv. jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr13.§-a alapján
vizsgálja. 15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a
vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr alkalmazására. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 16. A mintapéldányokat AK felhívására az NKM Áramszolgáltató Zrt., Központi Raktár telephely (6728 Szeged, Napos út 12.) Daka Vince részére kell eljuttatni.
FAKSZ: Mikle-Baráth Miklós, 00653
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák