Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13256/2018
CPV Kód:31000000-6
Ajánlatkérő:Miskolci Egyetem
Teljesítés helye:3515 Miskolc, Egyetemváros;3515 Miskolc, Egyetemváros;3515 Miskolc, Egyetemváros;3515 Miskolc, Egyetemváros
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Max-I-Nova Bt;Max-I-Nova Bt;Max-I-Nova Bt;Max-I-Nova Bt
Ajánlatkérő típusa:felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK05149
Postai cím: Egyetemváros - -
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 46565414
E-mail: iroda@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mhkt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: felsőoktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás I. részében: 21-féle elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok (RF modul, mikrovezérlő, mikrovezérlős kártya, programozó, shield, házak-tokok, elektronikai vegyszerek) leszállítása.
Az eljárás II. részében: 362-féle elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok (ellenállás, kondenzátor, tekercs, dióda, táp-IC, optoelektronikai eszköz, tápegység, védőfelszerelés, doboz, akkumulátor, elektronikai vegyszerek) leszállítása.
Az eljárás III. részében: 14-féle elektronikai eszközök (elektronikai házak, tokok) leszállítása.
Az eljárás IV. részében: 15-féle elektronikai eszközök (elektronikai szenzorok) leszállítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8383470 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - I. rész
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31711131-0
További tárgyak:35125100-7
31712349-8
42967000-2
31682210-5
30237000-9
31712340-5
31220000-4
31000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
21-féle elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok (RF modul, mikrovezérlő, mikrovezérlős kártya, programozó, shield, házak-tokok, elektronikai vegyszerek) leszállítása.
1 CC2640R2FRGZT modul 20 darab
2 CC1310F128RHBR modul 10 darab
3 CC3120RNMARGKR modul 10 darab
4 RN2483A-I/RM103 modul 20 darab
5 STM32F042K6T6 mikrovezérlő 50 darab
6 STM32L011F3P6 mikrovezérlő 20 darab
7 STM32F030F4P6 mikrovezérlő 50 darab
8 STM32L433CCT6 mikrovezérlő 10 darab
9 BBBWL-SC-562 BeagleBone Black Wireless 5 darab
10 RASPBERRYPI3-MODB-1GB, Raspberry Pi 3 Model B 10 darab
11 Raspberry Pi Zero W 10 darab
12 Arduino Leonardo R3 fejlesztői panel 20 darab
13 NUCLEO-L433RC-P, STM32L44 Nucleo fejlesztőkártya 20 darab
14 NUCLEO-F767ZI, STM32F7 Nucleo fejlesztőkártya 5 darab
15 NUCLEO-L011K4, STM32L0 Nucleo fejlesztőkártya 10 darab
16 ST-LINK/V2, STM32 STM8 JTAG programozó (USB 2.0) 2 darab
17 TMDSEMU110-U, JTAG Debuggers XDS110 JTAG Debug Probe 2 darab
18 AT ARV Dragon, Emulators/Simulators AVR Emulator and Progammer 1 darab
19 I-NUCLEO-LRWAN1, LoRaWAN shield Nucleo/Arduino kompatibilis 5 darab
20 X-NUCLEO-NFC04A1, NFC/RFID shield Nucleo/Arduino kompatibilis 5 darab
21 W5200 Ethernet Shield 5 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – a legalacsonyabb ár, amelyet nettó HUF összegben kell megadni Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00004 Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - II. rész
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31711131-0
További tárgyak:31220000-4
35125100-7
31712349-8
42967000-2
31682210-5
30237000-9
31712340-5
31000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
362-féle elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok (ellenállás, kondenzátor, tekercs, dióda, táp-IC, optoelektronikai eszköz, tápegység, védőfelszerelés, doboz, akkumulátor, elektronikai vegyszerek) leszállítása.
1 TME KON-PX6, Fiókos, Falra szerelhető, Műanyag doboz 6 fiókos, min. 100x130x50 mm 10 darab
2 TME ALLIT AG W-465100 Fiókos, Falra szerelhető, Műanyag doboz 9 fiókos, min. 80x100x40 mm 10 darab
3 TME SHUTER SHU-A9520 Fiókos, Falra szerelhető, Műanyag doboz 20 fiókos, min. 50x100x35 mm 20 darab
4 TME ALLIT AG W-465130 Fiókos, Falra szerelhető, Műanyag doboz 50 fiókos, min. 50x100x35 mm 20 darab
5 TME P-298B Doboz, Egymásba illeszthető,
min. 100x150x70 mm 20 darab
6 TME A.PM5-N Doboz, Egymásba illeszthető,
min. 70x100x50 mm 20 darab
7 TME NEWBRAND NB-45-28 Bőrönd,
min. 390x300x100 mm 20 darab
8 TME LICEFA V9-30V Rekeszes doboz,
min. 240x170x40 mm 5 darab
9 Védőkesztyű, latex, 100db/csomag, L-es méret 5 csomag
10 Védőszemüveg, EN166:2001 szabvány megfelelőség, átlátszó, polikarbonát lencsék 10 darab
11 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, fekete, 100m 3 tekercs
12 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, fehér, 100m 2 tekercs
13 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, piros, 100m 3 tekercs
14 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, kék, 100m 3 tekercs
15 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, zöld, 100m 2 tekercs
16 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, sárga, 100m 2 tekercs
17 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, barna, 100m 2 tekercs
18 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, narancs, 100m 2 tekercs
19 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, zöld-sárga, 100m 1 tekercs
20 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,5 mm2, szürke, 100m 2 tekercs
21 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, fekete, 100m 2 tekercs
22 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, fehér, 100m 1 tekercs
23 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, piros, 100m 2 tekercs
24 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, kék, 100m 2 tekercs
25 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, zöld, 100m 1 tekercs
26 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, sárga, 100m 1 tekercs
27 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, barna, 100m 1 tekercs
28 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, narancs, 100m 1 tekercs
29 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, zöld-sárga, 100m 1 tekercs
30 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 0,75 mm2, szürke, 100m 1 tekercs
31 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, fekete, 100m 3 tekercs
32 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, fehér, 100m 1 tekercs
33 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, piros, 100m 3 tekercs
34 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, kék, 100m 3 tekercs
35 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, zöld, 100m 1 tekercs
36 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, sárga, 100m 1 tekercs
37 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, barna, 100m 1 tekercs
38 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, narancs, 100m 1 tekercs
39 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, zöld-sárga, 100m 2 tekercs
40 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1 mm2, szürke, 100m 1 tekercs
41 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, fekete, 100m 3 tekercs
42 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, fehér, 100m 1 tekercs
43 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, piros, 100m 3 tekercs
44 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, kék, 100m 3 tekercs
45 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, zöld, 100m 1 tekercs
46 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, sárga, 100m 1 tekercs
47 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, barna, 100m 1 tekercs
48 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, narancs, 100m 1 tekercs
49 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, zöld-sárga, 100m 2 tekercs
50 Egyeres vezeték, '-40…105°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, 300/500V, LgY, 1,5 mm2, szürke, 100m 1 tekercs
51 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, fekete, 100m 2 tekercs
52 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, fehér, 100m 1 tekercs
53 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, piros, 100m 2 tekercs
54 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, kék, 100m 2 tekercs
55 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, zöld, 100m 1 tekercs
56 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, sárga, 100m 1 tekercs
57 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, barna, 100m 2 tekercs
58 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, narancs, 100m 1 tekercs
59 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, zöld-sárga, 100m 1 tekercs
60 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,14 mm2, szürke, 100m 1 tekercs
61 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, fekete, 100m 2 tekercs
62 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, fehér, 100m 1 tekercs
63 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, piros, 100m 2 tekercs
64 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, kék, 100m 2 tekercs
65 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, zöld 1 tekercs
66 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, sárga, 100m 1 tekercs
67 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, barna, 100m 2 tekercs
68 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, narancs, 100m 1 tekercs
69 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, zöld-sárga, 100m 1 tekercs
70 Egyeres vezeték, '-30…80°C, Cu, sodrott, PVC szigetelés, LiYv, 0,25 mm2, szürke, 100m 1 tekercs
71 Többeres kábel,'-30…80°C, Cu, sodrott, 2x2x0,5mm2, árnyékolt, PVC, szürke, 350V, LiYCY-P 1 tekercs
72 Többeres kábel, '-30…80°C, Cu, sodrott, 2x2x0,75mm2, árnyékolt, PVC, szürke, 350V, LiYCY-P, 100m 1 tekercs
73 Többeres kábel, '-40…80°C, Cu, sodrott, 3x1,5mm2, szürke, PVC, 100m, erek: fekete számozott + föld vezeték, 300/500V, 3 tekercs
74 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 1,5 mm 150 m 1 tekercs
75 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 3 mm 150 m 1 tekercs
76 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 6 mm, 75 m 2 tekercs
77 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 9 mm, 75 m 2 tekercs
78 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 12 mm, 50 m 2 tekercs
79 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 15 mm 50 m 2 tekercs
80 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 18 mm, 50m 1 tekercs
81 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 24 mm, 30 m 1 tekercs
82 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 30 mm, 30 m 1 tekercs
83 Zsugorcső, Fekete, poliolefin, 3:1 átm. zsug. előtt: 39 mm, 30 m 1 tekercs
84 Érvéghüvely, 0,14 mm2, bit hossza: 6 mm poliamid szigetelt, cinezett, szürke, szimpla 500 darab
85 Érvéghüvely, 0,25 mm2, bit hossza: 6 mm szigetelt, cinezett, v. kék, szimpla 500 darab
86 Érvéghüvely, 0,5 mm2, bit hossza: 8 mm szigetelt, cinezett, narancs, szimpla 1000 darab
87 Érvéghüvely, 0,75 mm2, bit hossza: 8 mm szigetelt, cinezett, fehér, szimpla 1500 darab
88 Érvéghüvely, 0,75 mm2, bit hossza: 10 mm szigetelt, cinezett, fehér, dupla 250 darab
89 Érvéghüvely, 1 mm2, bit hossza: 8 mm szigetelt, cinezett, sárga, szimpla 1500 darab
90 Érvéghüvely, 1 mm2, bit hossza: 8 mm szigetelt, cinezett, sárga, dupla 250 darab
91 Érvéghüvely, 1,5 mm2, bit hossza: 10 mm szigetelt, cinezett, piros, szimpla 1000 darab
92 Érvéghüvely, 1,5 mm2, bit hossza: 8 mm szigetelt, cinezett, piros, dupla 250 darab
93 Kábelsaru, Szemes, M3, átm. 3,2 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 0,25...1,5mm2, piros, préselhető 500 darab
94 Kábelsaru, Szemes, M4, átm. 4,3 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 0,25...1,5mm2, piros, préselhető 400 darab
95 Kábelsaru, Szemes, M5, átm. 5,2 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 0,25...1,5mm2, piros, préselhető 400 darab
96 Kábelsaru, Villás, M5, átm. 5,2 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 0,25...1,5mm2, piros, préselhető 200 darab
97 Kábelsaru, Szemes, M6, átm. 6,2 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 0,25...1,5mm2, piros, préselhető 200 darab
98 Kábelsaru, Villás, M6, átm. 6,2 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 0,25...1,5mm2, piros, préselhető 200 darab
99 Kábelsaru, Szemes, M6, átm. 6,2 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 1,5...2,5mm2, kék, préselhető 200 darab
100 Kábelsaru, Villás, M6, átm. 6,3 mm, Szigetelt, Cinezett réz, 1,5...2,5mm2, kék, préselhető 200 darab
101 Szigetelő szalag, W:19mm; L:20m; D:0,15mm; 170% nyúlás, 1,8N/cm tapadás, fekete 20 darab
102 Szigetelő szalag, W:19mm; L:20m; D:0,15mm; 170% nyúlás, 1,8N/cm tapadás, fehér 20 darab
103 Szigetelő szalag, W:19mm; L:20m; D:0,15mm; 170% nyúlás, 1,8N/cm tapadás, piros 20 darab
104 Szigetelő szalag, W:19mm; L:20m; D:0,15mm; 170% nyúlás, 1,8N/cm tapadás, zöld-sárga 5 darab
105 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "0" 1000 darab
106 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "1" 1000 darab
107 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "2" 1000 darab
108 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "3" 1000 darab
109 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "4" 1000 darab
110 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "5" 1000 darab
111 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "6" 1000 darab
112 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "7" 1000 darab
113 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "8" 1000 darab
114 Vezeték jelölő, átm. 1...3mm; PVC; sárga, szimbólum: "9" 1000 darab
115 Kábelkötegelő, L:200mm; W:2,5mm; poliamid; 80N; natúr 500 darab
116 Kábelkötegelő, L:200mm; W:2,5mm; poliamid; 80N; fekete 500 darab
117 Kábelkötegelő, L:290mm; W:3,5mm; poliamid; 135N; natúr 500 darab
118 Kábelkötegelő, L:290mm; W:3,5mm; poliamid; 135N; fekete 500 darab
119 Kábelkötegelő, L:300mm; W:4,8mm; poliamid; 220N; natúr 500 darab
120 Kábelkötegelő, L:300mm; W:4,8mm; poliamid; 220N; fekete 500 darab
121 Kábelkötegelő, L:450mm; W:8mm; poliamid; natúr 200 darab
122 Lengő aljzat vezetékre, 250VAC, 16A, fekete, IP44, 2P+PE, VDE szabvány megfelelőség 10 darab
123 Lengő dugalj vezetékre, 250VAC, 16A, fekete, IP44, 2P+PE, VDE szabvány megfelelőség 25 darab
124 Szerelő sín, perforált, DIN 35x7,5mm, szálhossz: 1 m 10 db
125 Fix értékű, 0 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
126 Fix értékű, 1 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
127 Fix értékű, 2 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
128 Fix értékű, 4,7 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
129 Fix értékű, 10 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
130 Fix értékű, 15 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
131 Fix értékű, 20 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
132 Fix értékű, 22 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
133 Fix értékű, 47 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
134 Fix értékű, 68 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
135 Fix értékű, 100 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
136 Fix értékű, 120 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
137 Fix értékű, 220 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
138 Fix értékű, 330 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
139 Fix értékű, 470 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
140 Fix értékű, 680 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
141 Fix értékű, 820 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
142 Fix értékű, 1k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 500 darab
143 Fix értékű, 2k2 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
144 Fix értékű, 4k 7 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
145 Fix értékű, 10k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 500 darab
146 Fix értékű, 47k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
147 Fix értékű, 100k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
148 Fix értékű, 470k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
149 Fix értékű, 1M Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
150 Fix értékű, 100 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-155 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, Thick Film típus 100 darab
151 Fix értékű, 220 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-155 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, Thick Film típus 250 darab
152 Fix értékű, 330 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-155 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, Thick Film típus 250 darab
153 Fix értékű, 470 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-155 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, Thick Film típus 250 darab
154 Fix értékű, 680 Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-155 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, Thick Film típus 250 darab
155 Fix értékű, 1k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-155 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, Thick Film típus 500 darab
156 Fix értékű, 10k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 1206 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-155 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, Thick Film típus 500 darab
157 Fix értékű, 1k Ohm ellenállás, SMD szerelés, 0805 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,125W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
158 Fix értékű, 10k Ohm ellenállás, SMD szerelés,0805 tokozás, +/-5 % tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,125W teljesítmény, Thick Film típus 300 darab
159 Trimmer, 1k Ohm ellenállás, SMD szerelés, max 5x5x5 mm tokozás, +/-20 % tűrés, -55-125C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, cermet típus, egyfordulatú, fekvő, 2,3x5 mm kivezetési raszter 50 darab
160 Trimmer, 5k Ohm ellenállás, SMD szerelés, max 5x5x5 mm tokozás, +/-20 % tűrés, -55-125C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, cermet típus, egyfordulatú, fekvő, 2,3x5 mm kivezetési raszter 50 darab
161 Trimmer, 50k Ohm ellenállás, SMD szerelés, max 5x5x5 mm tokozás, +/-20 % tűrés, -55-125C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, cermet típus, egyfordulatú, fekvő, 2,3x4 mm kivezetési raszter 50 darab
162 Trimmer, 100k Ohm ellenállás, SMD szerelés, max 5x5x5 mm tokozás, +/-20 % tűrés, -55-125C hőmérsékleti tartomány, 0,25W teljesítmény, cermet típus, egyfordulatú, fekvő, 2,3x4 mm kivezetési raszter 50 darab
163 Fix értékű, 100 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-0,1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 25 darab
164 Fix értékű, 360 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-0,1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 50 darab
165 Fix értékű, 68 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 200 darab
166 Fix értékű, 100 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 300 darab
167 Fix értékű, 200 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 300 darab
168 Fix értékű, 220 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 300 darab
169 Fix értékű, 330 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 300 darab
170 Fix értékű, 470 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 200 darab
171 Fix értékű, 560 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 100 darab
172 Fix értékű, 680 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 200 darab
173 Fix értékű, 820 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 200 darab
174 Fix értékű, 2k2 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 100 darab
175 Fix értékű, 4k7 Ohm ellenállás, THT szerelés, Ø2,5x6,8mm tokozás, +/-1% tűrés, -55-155°C hőmérsékleti tartomány, 0,6W teljesítmény, Metal film típus 100 darab
176 Trimmer, 100 Ohm ellenállás, THT szerelés, 1/4", 2.54x5.08mm tokozás, +/-10% tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, cermet, fekvő 50 darab
177 Trimmer, 1k Ohm ellenállás, THT szerelés, 1/4", 2.54x5.08mm tokozás, +/-10% tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, cermet, fekvő 50 darab
178 Trimmer, 5k Ohm ellenállás, THT szerelés, 1/4", 2.54x5.08mm tokozás, +/-10% tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, cermet, fekvő 50 darab
179 Trimmer, 50k Ohm ellenállás, THT szerelés, 1/4", 2.54x5.08mm tokozás, +/-10% tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, cermet, fekvő 50 darab
180 Trimmer, 100k Ohm ellenállás, THT szerelés, 1/4", 2.54x5.08mm tokozás, +/-10% tűrés, -55-125 C hőmérsékleti tartomány, 0,5W teljesítmény, cermet, fekvő 50 darab
181 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség, 1 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 200 darab
182 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 2,2 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
183 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 4,7 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
184 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet 50 V üzemi feszültség 6,8 nF kapacitás,+/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
185 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 10 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 200 darab
186 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 22 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
187 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 47 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
188 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet 50 V üzemi feszültség 68nF kapacitás,+/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
189 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 100 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 300 darab
190 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 220 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
191 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 470 nF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
192 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet 50 V üzemi feszültség 680nF kapacitás,+/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
193 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet, 100 V üzemi feszültség 1 uF kapacitás, +/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 300 darab
194 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet 50 V üzemi feszültség 2,2 uF kapacitás,+/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
195 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet 50 V üzemi feszültség 4,7 uF kapacitás,+/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
196 Kerámia típusú, SMD szerelés, -55…125°C üzemi hőmérséklet 50 V üzemi feszültség 10 uF kapacitás,+/-10% tolerancia, 1206 tokozás, X7R dielektrum kondenzátor 100 darab
197 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 6,3 VDC üzemi feszültség, 22 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø4x5,3mm tokozású kondenzátor 100 darab
198 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 6,3 VDC üzemi feszültség, 47 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø5x5,3mm tokozású kondenzátor 100 darab
199 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 6,3 VDC üzemi feszültség, 100 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x5,3mm tokozású kondenzátor 100 darab
200 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 6,3 VDC üzemi feszültség, 220 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x5,8mm tokozású kondenzátor 100 darab
201 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 6,3 VDC üzemi feszültség, 1000 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø8x10mm tokozású kondenzátor 100 darab
202 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 22 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø5x5,3mm tokozású kondenzátor 100 darab
203 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 47 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x5,8mm tokozású kondenzátor 100 darab
204 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 100 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x5,8mm tokozású kondenzátor 100 darab
205 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 220 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x7,7mm tokozású kondenzátor 100 darab
206 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 470 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø8x10mm tokozású kondenzátor 100 darab
207 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 22 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x5,3mm tokozású kondenzátor 100 darab
208 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 47 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x5,8mm tokozású kondenzátor 100 darab
209 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 100 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x7,7mm tokozású kondenzátor 100 darab
210 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 220 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø8x10mm tokozású kondenzátor 100 darab
211 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 220 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø10x10mm tokozású kondenzátor 100 darab
212 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 4,7 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø4x5,3mm tokozású kondenzátor 100 darab
213 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 10 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø5x5,3mm tokozású kondenzátor 100 darab
214 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 22 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x6mm tokozású kondenzátor 100 darab
215 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 47 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø6,3x5,8mm tokozású kondenzátor 100 darab
216 Elektrolit típusú, SMD szerelés, -55…105 °C üzemi hőmérséklet, 25 VDC üzemi feszültség, 47 uF kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø8x10mm tokozású kondenzátor 100 darab
217 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 1 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø5x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
218 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 2,2 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø5x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
219 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 4,7 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø4x7mm tokozású kondenzátor 100 darab
220 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 10 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø4x7mm tokozású kondenzátor 100 darab
221 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 22 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø5x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
222 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 47 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø6,3x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
223 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 100 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø8x11,5mm tokozású kondenzátor 100 darab
224 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 50 VDC üzemi feszültség, 220 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø10x16mm tokozású kondenzátor 100 darab
225 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 100 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø6,3x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
226 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 220 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø6,3x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
227 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 470 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø10x12,5mm tokozású kondenzátor 50 darab
228 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 16 VDC üzemi feszültség, 470 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø10x12mm tokozású kondenzátor 20 darab
229 Elektrolit típusú, THT szerelés,-55…105°C üzemi hőmérséklet, 35 VDC üzemi feszültség, 100 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø6,3x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
230 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 35 VDC üzemi feszültség, 220 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø8x11mm tokozású kondenzátor 100 darab
231 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 35 VDC üzemi feszültség, 470 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø10x20mm tokozású kondenzátor 50 darab
232 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…105°C üzemi hőmérséklet, 35 VDC üzemi feszültség, 470 uF kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø12,5x25mm tokozású kondenzátor 20 darab
233 Elektrolit típusú, THT szerelés, -25…85°C üzemi hőmérséklet, 5,5 VDC üzemi feszültség , 1 F kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø21,5x9,5mm tokozású kondenzátor 10 darab
234 Elektrolit típusú, THT szerelés, -40…60°C üzemi hőmérséklet, 2,7 VDC üzemi feszültség ,10 F kapacitás, +/-20% tolerancia, Ø12.5 x 25mm tokozású kondenzátor 10 darab
235 Elektrolit típusú, THT szerelés,-40…60°C üzemi hőmérséklet, 2,7 VDC üzemi feszültség, 50 F kapacitás,+/-20% tolerancia, Ø18 x 40mm tokozású kondenzátor 10 darab
236 47 uH tekercs, SMD szerelés, 1A telítési áram, 6x6x2,8mm tokozás 50 darab
237 68 uH tekercs, SMD szerelés, 1A telítési áram, 6x5,9x4,5mm tokozás 50 darab
238 47 uH tekercs, SMD szerelés, 0,5A telítési áram, 6,6x4,45x2,92 mm tokozás 50 darab
239 22 uH tekercs, SMD szerelés, 2A telítési áram, 6x6x4,5mm tokozás 25 darab
240 33 uH tekercs, SMD szerelés, 2A telítési áram, 8x8x4,2mm tokozás 25 darab
241 47 uH tekercs, SMD szerelés, 3A telítési áram, 10 x 10 x 3,8mm tokozás 25 darab
242 100 uH tekercs, SMD szerelés, 3A telítési áram, 12,6 x 12,6 x 5,8mm tokozás 25 darab
243 33 uH tekercs, SMD szerelés, 5A telítési áram, 12,6 x 12,6 x 5,8mm tokozás 25 darab
244 4,7 uH tekercs, SMD szerelés, 650mA üzemi áram, 1812 tokozás 30 darab
245 LDF33PT-TR táp IC 25 darab
246 TS2937CP-3.3 táp IC 25 darab
247 LM7805CT táp IC 50 darab
248 LM7809CT táp IC 10 darab
249 LM7812CT táp IC 50 darab
250 LM7824CT táp IC 50 darab
251 MC7805BD2TG táp IC 50 darab
252 MC7812BD2TG táp IC 50 darab
253 LM2576S-3.3/NOPB táp IC 50 darab
254 LM2576-5.0WU táp IC 50 darab
255 LM2576WU táp IC 25 darab
256 MCP1624T-I/CHY táp IC 25 darab
257 Forrasztó huzal, Sn60Pb40, átm. 1mm, Flux: No clean, SW26, 2,5%, 0,5 Kg, forrasztógyantás 2 csomag
258 Forrasztó huzal, Sn60Pb40, átm. 0,5mm, Flux: No clean, SW26, 2,5%, 0,5 kg, forrasztógyantás 2 csomag
259 Forrasztó huzal, Sn95Ag4Cu1, átm. 0,5mm, Flux: No clean, SW26, 2,5%, 0,5 kg 2 csomag
260 Forrasz paszta, Sn96,5Ag3Cu0,5, Flux: No clean, 13%, 500g, forrasztógyantás 1 csomag
261 Folyasztószer, folyadék, halogén nélküli, nem korrodáló, No Clean, ólommentes 100ml 5 flakon
262 Filament, PLA, 1,75mm, Fekete 1 kg 5 kg
263 Filament PLA, 1,75mm, Szürke 1 kg 5 kg
264 Filament PLA, 1,75mm, Fehér 1 kg 5 kg
265 Banándugó, 4mm; 10A; 60VDC; kereszthüvellyel, menetes vezeték rögzítés, piros 40 darab
266 Banándugó, 4mm; 10A; 60VDC; kereszthüvellyel, menetes vezeték rögzítés, fekete 40 darab
267 Krokodil csipesz, 60VDC; piros; fogási tartomány: max.6mm, forrasztható 40 darab
268 Krokodil csipesz, 60VDC; fekete; fogási tartomány: max.6mm, forrasztható 40 darab
269 Krokodil csipesz, 60VDC; piros; fogási tartomány: max.11mm, forrasztható 40 darab
270 Krokodil csipesz, 60VDC; fekete; fogási tartomány: max.11mm, forrasztható 40 darab
271 Csavar, M2x6, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül 200 darab
272 Csavar, M2x12, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül 200 darab
273 Csavar, M3x6, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül, PH1 200 darab
274 Csavar, M3x10, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül, PH1 200 darab
275 Csavar, M3x12, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül, PH1 400 darab
276 Csavar, M3x16, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül, PH1 400 darab
277 Csavar, M4x5, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül, PH2 100 darab
278 Csavar, M4x10, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül, PH2 100 darab
279 Csavar, M4x20, Philips, lencsefejű, acél, cink bevonat, perem nélkül, PH2 100 darab
280 Anyacsavar, M2, hatszögletű, acél, cink bevonat, H:1,6 mm, menetemelkedés: 0,4 400 darab
281 Anyacsavar, M3, hatszögletű, acél, cink bevonat, H:2,4 mm, menetemelkedés: 0,5 1000 darab
282 Anyacsavar, M4, hatszögletű, acél, cink bevonat, H:3,2 mm, menetemelkedés: 0,7 300 darab
283 Csavar alátét, kerek; M2; D=5mm; h=0,3mm; acél; Bevonat: cink; DIN:125A, BN715 200 darab
284 Csavar alátét, kerek; M3; D=7mm; h=0,5mm; acél; Bevonat: cink; DIN:125A, BN 715 400 darab
285 Csavar alátét, kerek; M4; D=9mm; h=0,8mm; acél; Bevonat: cink; DIN:125A, BN 715 200 darab
286 Távtartó, hengeres; poliamid; Hossz:5mm; belső furat átm.:2,2mm 100 darab
287 Távtartó, hengeres; poliamid; Hossz:5mm; belső furat átm.:3,2mm 100 darab
288 Távtartó, hengeres; poliamid; Hossz:5mm; belső furat átm.:4,2mm 100 darab
289 NYÁK sorkapocs, 90°; raszter: 3,5mm; érintkezők:2; vezeték: 0,5÷1,5mm2, 10A, kék, csavaros leszorítás 75 darab
290 NYÁK sorkapocs, 90°; raszter: 3,5mm; érintkezők:3; vezeték: 0,5÷1,5mm2, 10A, kék, csavaros leszorítás 50 darab
291 NYÁK sorkapocs,90°; raszter: 5mm; érintkezők:2; vezeték: 0,03÷1,5mm2, 13,5A, zöld, csavaros leszorítás 250 darab
292 NYÁK sorkapocs,90°; raszter: 5mm; érintkezők:3; vezeték: 0,03÷1,5mm2, 13,5A, zöld, csavaros leszorítás 100 darab
293 NYÁK lemez, FR4; 1,5mm; L:610mm; W:457mm; Bevonatok: Réz, bevonat vastagsága: 35um, egyoldalas 5 darab
294 NYÁK lemez, FR4; 1,5mm; L:300mm; W:250mm; Rézbev.vast:35um, fényérzékeny bevonattal, egyoldalas 10 darab
295 NYÁK lemez, FR4; 1,5mm; L:300mm; W:200mm; Rézbev.vast:35um, fényérzékeny bevonattal, kétoldalas 5 darab
296 Fúró,NYÁK lemezekhez, Ø:0,6mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 5 darab
297 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:0,8mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 5 darab
298 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:1,0mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 10 darab
299 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:1,2mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 5 darab
300 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:1,5mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 10 darab
301 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:2,0mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 3 darab
302 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:2,5mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 3 darab
303 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:3,0mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 3 darab
304 Fúró NYÁK lemezekhez, Ø:3,2mm, keményfém, befogó: 1/8" (3,175 mm) 3 darab
305 DC táp csatlakozó Aljzat, apa, 5,5/2,1mm, forrasztó füllel, 90° orientáció, 5 A, 50 darab
306 Biztosíték Olvadó, 5x20mm, gyors, üveg, 250 VAC, 100 mA 100 darab
307 Biztosíték Olvadó, 5x20mm, gyors, üveg, 250 VAC, 200 mA 300 darab
308 Biztosíték Olvadó, 5x20mm, gyors, üveg, 250 VAC, 500 mA 200 darab
309 Biztosíték Olvadó, 5x20mm, gyors, üveg, 250 VAC, 1 A 200 darab
310 Biztosíték Olvadó, 5x20mm, gyors, üveg, 250 VAC, 2 A 200 darab
311 Biztosíték Olvadó, 5x20mm, gyors, üveg, 250 VAC, 5 A 100 darab
312 Biztosíték aljzat PCB-re, 5x20mm, 10 A, fekete, 250 VAC, kivezetés raszter: 25mm 150 darab
313 Biztosíték burkolat, a 312-es soron ajánlott biztosíték aljzatra illeszkedő burkolat, áttetsző 150 darab
314 Tüskesor, 1x20 pin, apa, tördelhető, THT, raszter:2,54mm, cinezett, egyenes 200 darab
315 Tüskesor, 1x20 pin, apa, tördelhető, THT, raszter:2 mm, aranyozott, egyenes 50 darab
316 Tüskesor, anya, 1x20, egyenes, raszter:2,54mm, THT, aranyozott, magasság: 8,5 mm 100 darab
317 Tüskesor, anya, 1x20, egyenes, raszter:2mm, THT, profil magasság: 4,3 mm 50 darab
318 HS-132-25 Hűtőborda, extrudált, fekete, anódozott, szél.:32 mm, mag.:14 mm, hossz.: 25,4 mm, 13K/W 50 darab
319 LED OSPW5161A-PQ , fehér 5mm 200 darab
320 LED OSB5SZ5B61A-LM , kék 5 mm 200 darab
321 LED OS5RPM5B61A piros 5 mm 200 darab
322 LED OSPG5161A-MN-Z zöld 5 mm 200 darab
323 LED OS5YPM57E1A-LM sárga 5 mm 100 darab
324 LED OS5OPM57E1A narancs 5 mm 100 darab
325 Hétszegmenses kijelző, THT szerelés, közös anód, zöld, 10 mm számjegymagasság, 4,5- 9mcd 50 darab
326 Hétszegmenses kijelző, THT szerelés, közös katód, zöld, 10 mm számjegymagasság, 4,5- 9mcd 50 darab
327 Hétszegmenses kijelző, THT szerelés, közös anód, piros, 10 mm számjegymagasság, 0,42- 1,2mcd 50 darab
328 Hétszegmenses kijelző, THT szerelés, közös katód, piros, 10 mm számjegymagasság, 7,5-15mcd 50 darab
329 LG ELECTRONICS ICR 18650 S3 MR18650 2200 mAh akkumulátor 12 darab
330 LG ELECTRONICS 18650HG2 MR18650 3000 mAh akkumulátor 6 darab
331 CELLEVIA BATTERIES L503040 550 mAh akkumulátor 5 darab
332
CELLEVIA BATTERIES LP883440 1200 mAh akkumulátor 10 darab
333
MIKROELEKTRONIKA LI-POLYMER BATTERY 3.7V 2000 mAh akkumulátor 30 darab
334
LFP18650P/CNR 1100 mAh akkumulátor 30 darab
335 GP R6/2500GP-RE 2500 mAh akkumulátor 20 darab
336
TECXUS 23803 200 mAh akkumulátor 5 darab
337
WACKER P12 Hővezető paszta, 90 ml 5 tubus
338
KONTAKT CHEMIE 82009-009 Fényérzékeny lakk, 200 ml 10 flakon
339 Előhívó Fotolakkhoz, granulátum, zacskós 22 g 10 zacskó
340 Maratóanyag, NYÁK lapok marásához, granulátum 500 g 10 zacskó
341 TN160 Kémiai Ónozó, NYÁK lemezek kémiai ónozásához 450 ml 10 flakon
342
KONTAKT CHEMIE 32046-001 Védőlakk, 400 ml 5 aerosol
343 GS18A05-P1J 3 A tápegység 20 darab
344 GS18A09-P1J 2 A tápegység 5 darab
345 ESPE ZSIDT12/2A 2 A tápegység 20 darab
346 ZS24/2.0 2 A tápegység 5 darab
347 BAS85.115 dióda 250 darab
348 NSR0320MW2T1G dióda 100 darab
349 SK35SMA dióda 250 darab
350 SK85 dióda 50 darab
351 TZMB3V6-GS08 dióda 100 darab
352 TZMC5V1-GS08 dióda 100 darab
353 ZMY5.1G dióda 50 darab
354 Z1SMA13 dióda 50 darab
355 Z1SMA27 dióda 50 darab
356 Epoxi öntő gyanta, víztiszta, UV álló, két komponensű, 1 kg gyanta + a szükséges mennyiségű térhálósító 10 darab
357 Hígító epoxi gyantához, 100 ml 10 flakon
358 Tisztító aerosol, 500 ml 20 aerosol
359 Vízálló kenőanyag, aerosol, 400 ml 5 aerosol
360 Szilikon, aerosol, 220 ml 5 aerosol
361 Pillanatragasztó gél, 3g 20 tubus
362 Pillanatragasztó, folyékony, 3 g 50 tubus
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – a legalacsonyabb ár, amelyet nettó HUF összegben kell megadni Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00004 Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - III. rész
Rész száma: III.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31711131-0
További tárgyak:31220000-4
35125100-7
31712349-8
42967000-2
31682210-5
30237000-9
31712340-5
31000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
14-féle elektronikai eszközök (elektronikai házak, tokok) leszállítása.
1 RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY, Raspberry Pi 3 sínre szerelhető ház 5 darab
2 RASPBERRY-PI3-CASE, Raspberry Pi 3 fehér színű ház 10 darab
3 Raspberry Pi Zero W ház 10 darab
4 1593HAMBONEBK, BeagleBone ház 5 darab
5 T5875DV, Raspberry Pi tápegység (5V, 2.5A, micro USB) 15 darab
6 TTL-232R-RPI, Soros port kábel 10 darab
7 TSRASPI10-16G, 16GB Micro SD memória kártya Raspberry Pi-hez 25 darab
8 WIPI, USB-s wifi stick Raspberry Pi-hez 10 darab
9 RPI 8MP CAMERA BOARD, Kamera Raspberry Pi-hez 5 darab
10 RASPBERRYPI-DISPLAY, 7"-os érintőkijelző Raspberry Pi-hez 2 darab
11 CBRPP-TS-BLK/WHT tok 2 darab
12 HDMI-mini HDMI átalakító 10 darab
13 OTG kábel, USB A aljzat - micro USB B dugó 10 darab
14 HDMI VGA átalakító 10 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – a legalacsonyabb ár, amelyet nettó HUF összegben kell megadni Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00004 Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - IV. rész
Rész száma: IV.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31711131-0
További tárgyak:31220000-4
35125100-7
31712349-8
42967000-2
31682210-5
30237000-9
31712340-5
31000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
15-féle elektronikai eszközök (elektronikai szenzorok) leszállítása.
1 MICS-6814 50 darab
2 EC-20-SO2 10 darab
3 MICS-VZ-89TE 20 darab
4 Sulfur Dioxide Analog Gas Sensor Developer Kit 2 darab
5 Digital CO Sensor Module for Carbon Monoxide 2 darab
6 Ozone O3 Sensor 20 ppm Pinned Package 20 darab
7 NO2 Nitrogen Dioxide Sensor 20 ppm Pinned Package 20 darab
8 SO2 Sulfur Dioxide Sensor 20 ppm Pinned Package 20 darab
9 CO - Carbon Monoxide Sensor 1000 ppm Pinned Package 20 darab
10 Indoor Air Quality Sensor - 100 ppm Pinned Package 20 darab
11 Respiratory Irritant Sensor 20 ppm Pinned Package 20 darab
12 Seeed Studio 101020002 20 darab
13 1980 Optical Sensor Development Tools TSL2591 High Dynamic Digital Light Sensor 20 darab
14 3421 Audio IC Development Tools I2S MEMS Microphone Breakout 20 darab
15 2652 Temperature Sensor Development Tools BME280 or SPI Temp Humidity Press. SNSR 20 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – a legalacsonyabb ár, amelyet nettó HUF összegben kell megadni Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00004 Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - I. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1231458
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1061067
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - II. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3394928
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4644336
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Albacomp RI Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07

Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - III. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 472110
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 516327
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Adásvételi szerződések elektronikai eszközök, segédeszközök, anyagok, alapanyagok beszerzésére - IV. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1406970
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2161740
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Max-I-Nova Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Násznagy utca 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25838888-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A hirdetmény első feladásának dátuma: 2018.07.23.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges