Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13261/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Újpetre Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7766 Újpetre,Kossuth u. 48. hrsz.: 520.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BANÓ ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság;SZABADI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újpetre Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK20637
Postai cím: Kossuth Lajos utca 113
Város: Újpetre
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gaszt Árminné polgármester
Telefon: +36 72377001
E-mail: polgarmester@ujpetre.hu
Fax: +36 72377055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujpetre.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Újpetre 520. hrsz. alatti épületben egészségügyi központ kialakítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Újpetre 520. hrsz. alatti épületben egészségügyi központ kialakítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45262690-4
45300000-0
45321000-3
45311200-2
44115200-1
45261211-6
09331000-8
45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7766 Újpetre,Kossuth u. 48. hrsz.: 520.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg üresen álló épületben egészségügyi központ kialakítása a feladat. Az épületben orvosi, védőnői, iskola orvosi és szűrővizsgálati funkciót kell biztosítani, részlegesen önálló használattal. Lehetőség szerint az utcai szárnyat kell a kért rendeltetéssel megtölteni, az udvari részek lehet-nek kiszolgáló, tároló helyiségekkel kialakítottak. Az orvosi rész váróból, WC csoportból, asszisz-tensi helyiségből, orvosi szobából, zuhanyozóval ellátott pihenőből és teakonyhából álljon. A betegek a Kossuth utca felől tudják megközelíteni az intézményt. A védőnői rész udvari bejáratú legyen, az udvar felől legyen az épület akadálymentes bejárata is. A védőnői részben babakocsi tároló, váró, akadálymentes és gyermek WC, védőnői helyiség, pihenő, öltöző, teakonyha, takarí-tószer kamra létesüljön. Ide kapcsolódjék az iskola orvosi helyiség is, mely egyben elkülönítő-ként is működhet. Az udvari bejárathoz kapcsolódjék a szűrő egység egy váróval és a rendelővel. Szükséges továbbá mind az orvosnak, mind a nővérnek egy-egy irattár-tároló helyiséget is bizto-sítani. A fennmaradó részt az önkormányzat tárolási céllal kívánja használni. Az udvaron kell az akadálymentes parkolót kialakítani. Az épület homlokzatai szabadon alakíthatóak. Az átalakítás után jelentős javulást kell mutasson az épület energetikai besorolása, megújuló energiaforrás alkalmazása elvárt. A teljes épület felújítandó, új burkolatok, nyílászárók, hőszigetelések, tetőszi-getelés, stb. készítendők. A pince esetében a lejárót kell kitakarítani, felújítani, a pincék hasznosí-tása, felújítása nem tárgya jelen feladatnak. A tetőszerkezet a szakértői állásfoglalás függvényé-ben felújítandó, az utcai szárny új héjazatot kell kapjon. A teljes gépészeti és villamos rendszer cserére szorul. Az épület fűtését gázzal kell kialakítani. Az épület alapvető akadálymentesítése elvárt, biztosítani kell az előírt távolságon belüli parkolást, az épületbe való bejutást, az orvosi-védőnői ellátást biztosító helyiségek és az akadálymentes mosdók megközelíthetőségét.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározá-sát, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a köz-beszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7167 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BANÓ ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady utca 75.
Város: Újpetre
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7766
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SZABADI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Megyeri út 59.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79973578
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
További tárgyak:45300000-0
45321000-3
45311200-2
44115200-1
45261211-6
09331000-8
45315000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7766 Újpetre,Kossuth u. 48. hrsz.: 520.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg üresen álló épületben egészségügyi központ kialakítása a feladat. Az épületben orvosi, védőnői, iskola orvosi és szűrővizsgálati funkciót kell biztosítani, részlegesen önálló használattal. Lehetőség szerint az utcai szárnyat kell a kért rendeltetéssel megtölteni, az udvari részek lehet-nek kiszolgáló, tároló helyiségekkel kialakítottak. Az orvosi rész váróból, WC csoportból, asszisz-tensi helyiségből, orvosi szobából, zuhanyozóval ellátott pihenőből és teakonyhából álljon. A betegek a Kossuth utca felől tudják megközelíteni az intézményt. A védőnői rész udvari bejáratú legyen, az udvar felől legyen az épület akadálymentes bejárata is. A védőnői részben babakocsi tároló, váró, akadálymentes és gyermek WC, védőnői helyiség, pihenő, öltöző, teakonyha, takarí-tószer kamra létesüljön. Ide kapcsolódjék az iskola orvosi helyiség is, mely egyben elkülönítő-ként is működhet. Az udvari bejárathoz kapcsolódjék a szűrő egység egy váróval és a rendelővel. Szükséges továbbá mind az orvosnak, mind a nővérnek egy-egy irattár-tároló helyiséget is bizto-sítani. A fennmaradó részt az önkormányzat tárolási céllal kívánja használni. Az udvaron kell az akadálymentes parkolót kialakítani. Az épület homlokzatai szabadon alakíthatóak. Az átalakítás után jelentős javulást kell mutasson az épület energetikai besorolása, megújuló energiaforrás alkalmazása elvárt. A teljes épület felújítandó, új burkolatok, nyílászárók, hőszigetelések, tetőszi-getelés, stb. készítendők. A pince esetében a lejárót kell kitakarítani, felújítani, a pincék hasznosí-tása, felújítása nem tárgya jelen feladatnak. A tetőszerkezet a szakértői állásfoglalás függvényé-ben felújítandó, az utcai szárny új héjazatot kell kapjon. A teljes gépészeti és villamos rendszer cserére szorul. Az épület fűtését gázzal kell kialakítani. Az épület alapvető akadálymentesítése elvárt, biztosítani kell az előírt távolságon belüli parkolást, az épületbe való bejutást, az orvosi-védőnői ellátást biztosító helyiségek és az akadálymentes mosdók megközelíthetőségét.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározá-sát, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a köz-beszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 83506152
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BANÓ ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady utca 75.
Város: Újpetre
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7766
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SZABADI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Megyeri út 59.
Város: Pécs
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződés 14. pontja alapján pótmunkákra vonatkozó megrendelést rögzítenek.
2.1. Felek a Szerződés 18. pontját (A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) az alábbi ponttal egészítik ki:
18.4. A beruházás fedezetéül szolgáló Támogatási Szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 1. pontjának utolsó bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződéstől elállni abban az esetében, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.
2.2. Felek az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételeknek való megfelelés alapján a szerződés 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
6.2. A szerződés teljesítésének határideje:
a szerződés hatálybalépésétől (a szerződés 18.1. pontja alapján a szerződés aláírásától) számított 180 nap, azaz 2018. október 10.
Szerződésszerű a teljesítés, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határnapon megkezdődik és eredményesen zárul.

Vállalkozási díj módosítása a nettó 3.532.574,- HUF indokolt, igazolt és elfogadott pótmunkára tekintettel.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a szerződés 14. pontja alapján pótmunkákra vonatkozó megrendelést rögzítenek.
A pótmunkákra vonatkozó műszaki dokumentumok (A műszaki módosulás megnevezése, indokoltsága, Változtatott műszaki dokumentáció, Tételes építési költségvetés a módosuló és megváltozott tételekről) a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezik.
A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ára figyelemmel került sor, azaz a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, valamint a szerződés módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg (azaz nem lényeges módosítás).
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 79973578 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 83506152 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben