Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13278/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BGyH KEHOP épületenergetikai fejlesztési projektek
Hivatkozási szám: EKR000230182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"
1. részfeladat: Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése
2. részfeladat: Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése
3. részfeladat: Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése
4. részfeladat: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése
5. részfeladat: Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése
6. részfeladat: Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 10302 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 115 - 260721
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Helyesen:
Valamennyi részfeladat vonatkozásában a felhívás II.2.7) pontjában a szerződés teljesítése kapcsán közzétett időtartam a hirdetmény feladásához szükséges technikai információ, az ajánlatkérő a szerződéstervezetben megadott időtartamok/határidők szerinti teljesítést követeli meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1:Az ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljt megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (ESPD) utalni kell.
Az együttes megfelelés a P/1 pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (valamennyi részfeladat esetén: épület komplex energetikai fejlesztése) szerinti legalább
1. részfeladat: nettó 45 millió Ft árbevétellel;
2. részfeladat: nettó 60 millió Ft árbevétellel;
3. részfeladat: nettó 150 millió Ft árbevétellel;
4. részfeladat: nettó 200 millió Ft árbevétellel;
5. részfeladat: nettó 70 millió Ft árbevétellel;
6. részfeladat: nettó 55 millió Ft árbevétellel.
Helyesen:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1:Az ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljt megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (ESPD) utalni kell.
Az együttes megfelelés a P/1 pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (valamennyi részfeladat esetén: épület komplex energetikai fejlesztése) szerinti legalább
1. részfeladat: nettó 30 millió Ft árbevétellel;
2. részfeladat: nettó 60 millió Ft árbevétellel;
3. részfeladat: nettó 150 millió Ft árbevétellel;
4. részfeladat: nettó 200 millió Ft árbevétellel;
5. részfeladat: nettó 70 millió Ft árbevétellel;
6. részfeladat: nettó 55 millió Ft árbevétellel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás jelen módosításával párhuzamosan módosítja az eljárás közbeszerzési dokumentumait, a műszaki leírását, az árazatlan költségvetéseit, és az iratmintáit, amelyeket az EKR-ben nyilvánosságra hoz.
Korábbi módosítás: 2018/S 134-304771
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ