Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13324/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Soproni Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:1. rész: Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája (9400 Sopron, Teleki Pál út 26.);2. rész: Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája Hőközpont Utcai Telephely (9400 Sopron, Hőközpont u. 2.);3. rész: Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.);4. rész: Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja (9435 Sarród, Kossuth Lajos u. 58.);5. rész: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.);6. rész: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma Telephely (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 52.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Solarution Kft.;Solarution Kft.;Solarution Kft.;Solarution Kft.;Solarution Kft.;Solarution Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23182
Postai cím: Virágoskert utca 7
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Králik Tibor
Telefon: +36 99311916
E-mail: bognari@soproniszc.hu
Fax: +36 99311916
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.soproniszc.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés napelemes rendszer kiépítésére a Soproni Szakképzési Centrum épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331000-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 1. rész: Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája (9400 Sopron, Teleki Pál út 26.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tulajdonában lévő épületek tetőfelületein
elhelyezett napelemes
HMKE-k segítségével, megújuló energiaforrás felhasználásával kívánja fedezni
villamos energia felhasználásának jelentős részét. Polikristályos típusú napelem
panelek alkalmazása, melynek minimálisan elvárt műszaki paraméterei a
következők:
Tipus: Korax KS-265 polykristályos napelem
Egységteljesítmény: 265 Wp
Munkaponti feszültsége: 30,92 V (DC)
Munkaponti áramerősség: 8,57 A
Üresjárási feszültsége: 37,95 V (DC)
Rövidzárási áramerősség: 9,11 A
Fizikai méretei (mm): 1657 x 977 x 39,5 mm
Súlya: 19 kg
Frontfelület: 3,2 mm vastag edzett üveg
A napelemek és az inverterek közötti DC áramkörök kialakításához a fentebb
betervezett solar kábeleken kívül kizárólag olyan kábelek alkalmazhatóak, melyek
villamos ás egyéb (UV állóság, stb...) paramétereiben legalább azonostulajdonságúak, vagy jobbak a tervezettnél. A tervezett inverterek helyettesítése
csak olyan modellekkel történhet, melyek műszaki paraméterei (Névleges
teljesítmény, bemeneti és kimeneti névleges feszültség, fáziseltolás (cosφ), illetve
névleges frekvencia, valamint legnagyobb felharmonikus torzítás (THD;
totalharmonicdistortion), stb...) legalább azonos mértékűek, vagy jobbak a tervezett
modelleknél.
Az előzőkben ismertetettek alapján tervezte meg Ajánlatkérő a tetőszerkezetre
erősített, 149 db napelemet, a napelemeket összekötő solar kábel hálózatot és DCgyűjtő elosztókat,
2 db DC/AC átalakító invertert, az inverter által kitáplált
villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztót.
Az inverter tipusa: Fronius SYMO 20.0-3-M light
Az inverter teljesítménye: 20 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti feszültség tartomány: 420 - 800 V Maximális DC feszültség: 1000
V
AC csatlakozás: 3-NPE 400 V / 230 V
Fizikai méretei: 725 mm x 510 mm x 225 mm
Súlya: 43,4 kg
Létesítmény üzemi feszültsége: AC 400/230 V / DC max 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület
tájolásának figyelembe vételével, 149 db (39,49 kWp) napelem elhelyezése
optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapostetőre speciális
alumínium tartószerkezetre erősített napelemek betonlap súlyozással kerülnek
felhelyezésére.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzített
kábelcsatornában kell vezetni az inverterig. Abban az esetben, ha az invertert nem
lehetséges a napelemek közvetlen közelében elhelyezni, akkor DC gyűjtő elosztó
doboz beépítése szükséges. Az elosztó dobozokban kell a szükséges védelmi
eszközöket elhelyezni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az
egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az AC elosztó doboz is tartalmazza a szükséges védelmi eszközöket, ebben
található a napelemes rendszer főkapcsolója.
Az invertertől a kábel a napelemes AC elosztóig, majd az épületben található erre
alkalmas rákötési pontig, kábelcsatornában kerül elvezetésre.
Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a
kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11.

II.2.1) Elnevezés:
2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331000-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 2. rész: Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája Hőközpont Utcai Telephely (9400 Sopron, Hőközpont u. 2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezetre erősített, 130 db napelem, a napelemeket
összekötő solar kábel
hálózat és DC gyűjtő elosztók, 2 db DC/AC átalakító inverter, az inverter által
kitáplált villamos energia -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Az inverter tipusa: Fronius SYMO 17.5-3-M light
Az inverter teljesítménye: 17,5 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti feszültség tartomány: 370 - 800 V
Maximális DC feszültség: 1000 V
AC csatlakozás: 3-NPE
400 V / 230 V
Fizikai méretei: 725 mm x 510 mm x 225 mmSúlya: 43,4 kg
Létesítmény üzemi feszültsége: AC 400/230 V / DC max 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület
tájolásának figyelembe vételével, 130 db (34,45 kWp) napelem elhelyezése
optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapostetőre speciális
alumínium tartószerkezetre erősített napelemek betonlap súlyozással kerülnek
felhelyezésére.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzített
kábelcsatornában kell vezetni az inverterig. Abban az esetben, ha az invertert nem
lehetséges a napelemek közvetlen közelében elhelyezni, akkor DC gyűjtő elosztó
doboz beépítése szükséges. Az elosztó dobozokban kell a szükséges védelmieszközöket elhelyezni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az
egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az AC elosztó doboz is tartalmazza a szükséges védelmi eszközöket, ebben
található a napelemes rendszer főkapcsolója.
Az invertertől a kábel a napelemes AC elosztóig, majd az épületben található erre
alkalmas rákötési pontig, kábelcsatornában kerül elvezetésre.
Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a
kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11.

II.2.1) Elnevezés:
3. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331000-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 3. rész: Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezetre erősített, 98 db napelem, a napelemeket
összekötő solar kábel
hálózat és DC gyűjtő elosztók, 2 db DC/AC átalakító inverter, az inverter által
kitáplált villamos energia -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.1. Az inverter tipusa: Fronius SYMO 20.0-3-M light
Az inverter teljesítménye: 20 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti
feszültség tartomány: 420
- 800 V Maximális DC
feszültség: 1000 V
AC csatlakozás: 3-NPE 400 V / 230 V
Fizikai méretei: 725 mm x 510 mm x 225 mm
Súlya: 43,4 kg
2. Az inverter tipusa: Fronius SYMO 6.0-3-M light
Az inverter teljesítménye: 6 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti feszültség tartomány: 195 - 800 V Maximális DC feszültség: 1000
V
AC csatlakozás: 3-NPE 400 V / 230 V
Fizikai méretei: 645 mm x 431 mm x 204 mmSúlya: 19,9 kg
Létesítmény üzemi feszültsége: AC 400/230 V / DC max 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület
tájolásának figyelembe vételével, 98 db (25,97 kWp) napelem elhelyezése optimális
a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A napelemek a cseréptetőre
speciális rozsdamentes és alumínium tartószerkezetre erősítve kerülnek
felhelyezésére.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzített
kábelcsatornában kell vezetni az inverterig. Abban az esetben, ha az invertert nem
lehetséges a napelemek közvetlen közelében elhelyezni, akkor DC gyűjtő elosztó
doboz beépítése szükséges. Az elosztó dobozokban kell a szükséges védelmi
eszközöket elhelyezni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az
egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az AC elosztó doboz is tartalmazza a szükséges védelmi eszközöket, ebben
található a napelemes rendszer főkapcsolója.
Az invertertől a kábel a napelemes AC elosztóig, majd az épületben található erre
alkalmas rákötési pontig, kábelcsatornában kerül elvezetésre.
Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a
kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11.

II.2.1) Elnevezés:
4. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331000-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 4. rész: Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja (9435 Sarród, Kossuth Lajos u. 58.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezetre erősített, 114 db napelem, a napelemeket
összekötő solar kábel
hálózat és DC gyűjtő elosztók, 2 db DC/AC átalakító inverter, az inverter által
kitáplált villamos energia -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Az inverter tipusa: Fronius SYMO 15.0-3-M light
Az inverter teljesítménye: 15 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti feszültség tartomány: 320 - 800 V Maximális DC feszültség: 1000
V
AC csatlakozás: 3-NPE 400 V / 230 V
Fizikai méretei: 725 mm x 510 mm x 225 mm
Súlya: 43,4 kg
Létesítmény üzemi feszültsége: AC 400/230 V / DC max 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület
tájolásának figyelembe vételével, 114 db (30,21 kWp) napelem elhelyezése
optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A napelemek egy része az
épület adottságai miatt lapostetőre, speciális alumínium tartószerkezetre erősített
betonlap súlyozással kerül felhelyezésre, másik része cseréptetőre speciális
rozsdamentes és alumínium tartószerkezettel kerül telepítésre.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzített
kábelcsatornában kell vezetni az inverterig. Abban az esetben, ha az invertert nemlehetséges a
napelemek közvetlen közelében elhelyezni, akkor DC gyűjtő elosztó
doboz beépítése szükséges. Az elosztó dobozokban kell a szükséges védelmieszközöket elhelyezni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az
egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az AC elosztó doboz is tartalmazza a szükséges védelmi eszközöket, ebben
található a napelemes rendszer főkapcsolója.
Az invertertől a kábel a napelemes AC elosztóig, majd az épületben található erre
alkalmas rákötési pontig, kábelcsatornában kerül elvezetésre.
Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a
kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11.

II.2.1) Elnevezés:
5. rész
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331000-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 5. rész: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezetre erősített, 188 db napelem, a napelemeket
összekötő solar kábel
hálózat és DC gyűjtő elosztók, 2 db DC/AC átalakító inverter, az inverter által
kitáplált villamos energia -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.Az inverter tipusa: Fronius ECO 25.0-3-S light
Az inverter teljesítménye: 25 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti feszültség tartomány: 580 - 850 V Maximális DC feszültség: 1000
V
AC csatlakozás: 3-NPE 400 V / 230 V
Fizikai méretei: 725 mm x 510 mm x 225 mm
Súlya: 35,7 kg
Létesítmény üzemi feszültsége: AC 400/230 V / DCmax 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület
tájolásának figyelembe vételével, 188 db (49,82 kWp) napelem elhelyezése
optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapostetőre speciális
alumínium tartószerkezetre erősített napelemek betonlap súlyozással kerülnek
felhelyezésére.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzített
kábelcsatornában kell vezetni az inverterig. Abban az esetben, ha az invertert nem
lehetséges a napelemek közvetlen közelében elhelyezni, akkor DC gyűjtő elosztó
doboz beépítése szükséges. Az elosztó dobozokban kell a szükséges védelmi
eszközöket elhelyezni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az
egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az AC elosztó doboz is tartalmazza a szükséges védelmi eszközöket, ebben
található a napelemes rendszer főkapcsolója.
Az invertertől a kábel a napelemes AC elosztóig, majd az épületben található erre
alkalmas rákötési pontig, kábelcsatornában kerül elvezetésre.
Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a
kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11.

II.2.1) Elnevezés:
6. rész
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331000-8
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 6. rész: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma Telephely (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 52.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezetre erősített, 98 db napelem, a napelemeket
összekötő solar kábel
hálózat és DC gyűjtő elosztók, 2 db DC/AC átalakító inverter, az inverter által
kitáplált villamos energia -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
1. Az inverter tipusa: Fronius SYMO 20.0-3-M light
Az inverter teljesítménye: 20 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti
feszültség tartomány: 420
- 800 V Maximális DC
feszültség: 1000 V
AC csatlakozás: 3-NPE 400 V / 230 V
Fizikai méretei: 725 mm x 510 mm x 225 mm
Súlya: 43,4 kg
2. Az inverter tipusa: Fronius SYMO 6.0-3-M light
Az inverter teljesítménye: 6 kW
Műszaki adatok:
DC munkaponti feszültség tartomány: 195 - 800 V Maximális DC feszültség: 1000
V
AC csatlakozás: 3-NPE 400 V / 230 V
Fizikai méretei: 645 mm x 431 mm x 204 mm
Súlya: 19,9 kg
Létesítmény üzemi feszültsége: AC 400/230 V / DC max 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület
tájolásának figyelembe vételével, 98 db (25,97 kWp) napelem elhelyezése optimális
a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapostetőre speciális alumínium
tartószerkezetre erősített napelemek betonlap súlyozással kerülnek felhelyezésére.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzített
kábelcsatornában kell vezetni az inverterig. Abban az esetben, ha az invertert nem
lehetséges a napelemek közvetlen közelében elhelyezni, akkor DC gyűjtő elosztó
doboz beépítése szükséges. Az elosztó dobozokban kell a szükséges védelmi
eszközöket elhelyezni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni azegyvonalas blokkvázlat szerint.
Az AC elosztó doboz is tartalmazza a szükséges védelmi eszközöket, ebben
található a napelemes rendszer főkapcsolója.
Az invertertől a kábel a napelemes AC elosztóig, majd az épületben található erre
alkalmas rákötési pontig, kábelcsatornában kerül elvezetésre.
Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a
kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17019 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája (9400 Sopron, Teleki Pál út 26.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 2.
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9641
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17467570
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája Hőközpont Utcai Telephely (9400 Sopron, Hőközpont u. 2.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 2.
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9641
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15322455
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 2.
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9641
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11681850
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja (9435 Sarród, Kossuth Lajos u. 58.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 2.
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9641
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13512550
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 2.
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9641
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22119130
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma Telephely (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 52.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 2.
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9641
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11523850
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315100-9
További tárgyak:09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 1. rész: Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai
Szakközépiskolája (9400 Sopron, Teleki Pál út 26.)
2. rész: Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája Hőközpont
Utcai Telephely (9400 Sopron, Hőközpont u. 2.)
3. rész: Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.)
4. rész: Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és
Általános Művelődési Központja (9435 Sarród, Kossuth Lajos u. 58.)
5. rész: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és
Gimnáziuma (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.)
6. rész: Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és
Gimnáziuma Telephely (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 52.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.2.4. pontokban foglaltakkal azonos
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91627405
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 2.
Város: Rábapaty
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9641
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítása az ajánlattételkor megjelölt napelemes panelek helyett nagyobb teljesítményű napelemeket helyez fel, mind a 6 részajánlati kör vonatkozásában
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ajánlattételkor megjelölt napelemes panelek már nem kaphatók a piacon
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 91627405 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 91627405 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben