Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13365/2018
CPV Kód:45221119-9
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Ferenc
Telefon: +36 56503811
E-mail: ballav@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Zagyva-híd felújítási munkáinak elvégzésére a „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Zagyva-híd felújítási munkáinak elvégzésére a „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Dr. Sebestény úti Zagyva híd, Szolnok 779 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a Zagyva-híd felújítási munkáinak elvégzésére „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése” című TOP-6.1.5-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében az alábbiak szerint:
A HÍD FŐBB ADATAI:

Átvezetett út: Szolnok, Dr. Sebestény út
Áthidalt akadály: Zagyva - folyó
Ferdeség:90 º
Támaszközök: 17,10 + 17,34 + 16,80 + 22,00 + 16,80 + 21,34 + 20,00 + 20,90 m
Hídhossz:153,40 m
Járdaszegély hossza: 166,00 m
Híd keresztmetszete: meglévő:2,40 + 9,00 + 2,40 = 13,80 m
tervezett:2,55 + 9,00 + 2,55 = 14,10 m
Vízszintes vonalvezetés:egyenes
Híd keresztesése:tervezett: 2,5 % tetőszelvény
Alapozás:középső szakasz:kútalap
szélső szakaszok:előregyártott vert cölöpalap
Felszerkezet:- középső szakasz: többtámaszú, mon, vb. bordás gerenda híd
- jobb parti szakasz: EHGE előregyártott tartós szerkezet
- bal parti szakasz: EHGT előregyártott tartós szerkezet
Teherbírás: - középső szakasz: A/1956.
- jobb parti szakasz: A/1968.
- bal parti szakasz: A/1968.
A HÍD FELÚJÍTÁSA:
1.Bontási munkák:
El kell bontani a hídkorlátokat, ill. kandelábereket.
Azért, hogy a tervezett korlátok közötti 9,00m széles kocsipálya szélesség ne csökkenjen, a járdaszegélyek belső kerékvető részét minimálisan 6,5cm vastagságban, de a vasalhatóság szempontjából inkább +10cm, azaz 16,5cm összvastagságban vissza kell vésni.
Bontani kell a hídpálya teljes aszfalt, ill. védőbeton burkolatát és a pályalemez szigetelést is. A hídfők mögötti, kiegyenlítő lemez feletti háttöltést - a keresztszivárgók megépíthetősége miatt -részlegesen vissza kell bontani. Bontani kell továbbá a rossz állapotú monolit beton folyókákat és vizsgálólépcsőt, a víznyelőket és dilatációs szerkezeteket.
A hídfőkhöz, szárnyfalakhoz csatlakozó rézsűket, rézsűkúpokat, azok burkolatával együtt, a szükséges mértékben vissza kell bontani a helyreállításhoz.
A régi és az új felszerkezet közös pillérfalán épült, jelenleg funkció nélküli rövid acél konzolok szintén bontandók.
A bontott anyagokat a Megbízóval egyeztetett helyre kell elszállítani.
2. Betonfelületek tisztítása, javítása és védőbevonatok készítése
3. Járdaszegélyek átépítése
4. Felszerkezet, hídszigetelés, kiegyenlítő réteg építése
5. Aszfaltburkolat a hídon, dilatációk:
A szigetelésre új burkolati rendszer kerül:
o 4cm AC 11 kopó (mF) kopóréteg
o 7cm AC 22 kötő (mF) kötőréteg
o 4cm MA 11 védőréteg
6. Hídtartozékok építése
7. Forgalomtechnika a hídon, közlekedési létesítmények kialakítása, csatlakozás meglévőkhöz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése” című TOP-6.1.5-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 138 - 314353

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Zagyva-híd felújítási munkáinak elvégzésére a „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése” című TOP-6.1.5-15-SL1-2016
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 297.172.850 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.07.10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Dr. Sebestény úti Zagyva híd, Szolnok 779 helyrajzi számú ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Zagyva-híd felújítási munkáinak elvégzésére „Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése” című TOP-6.1.5-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében az alábbiak szerint:
A HÍD FŐBB ADATAI:

Átvezetett út: Szolnok, Dr. Sebestény út
Áthidalt akadály: Zagyva - folyó
Ferdeség:90 º
Támaszközök: 17,10 + 17,34 + 16,80 + 22,00 + 16,80 + 21,34 + 20,00 + 20,90 m
Hídhossz:153,40 m
Járdaszegély hossza: 166,00 m
Híd keresztmetszete: meglévő:2,40 + 9,00 + 2,40 = 13,80 m
tervezett:2,55 + 9,00 + 2,55 = 14,10 m
Vízszintes vonalvezetés:egyenes
Híd keresztesése:tervezett: 2,5 % tetőszelvény
Alapozás:középső szakasz:kútalap
szélső szakaszok:előregyártott vert cölöpalap
Felszerkezet:- középső szakasz: többtámaszú, mon, vb. bordás gerenda híd
- jobb parti szakasz: EHGE előregyártott tartós szerkezet
- bal parti szakasz: EHGT előregyártott tartós szerkezet
Teherbírás: - középső szakasz: A/1956.
- jobb parti szakasz: A/1968.
- bal parti szakasz: A/1968.
A HÍD FELÚJÍTÁSA:
1.Bontási munkák:
El kell bontani a hídkorlátokat, ill. kandelábereket.
Azért, hogy a tervezett korlátok közötti 9,00m széles kocsipálya szélesség ne csökkenjen, a járdaszegélyek belső kerékvető részét minimálisan 6,5cm vastagságban, de a vasalhatóság szempontjából inkább +10cm, azaz 16,5cm összvastagságban vissza kell vésni.
Bontani kell a hídpálya teljes aszfalt, ill. védőbeton burkolatát és a pályalemez szigetelést is. A hídfők mögötti, kiegyenlítő lemez feletti háttöltést - a keresztszivárgók megépíthetősége miatt -részlegesen vissza kell bontani. Bontani kell továbbá a rossz állapotú monolit beton folyókákat és vizsgálólépcsőt, a víznyelőket és dilatációs szerkezeteket.
A hídfőkhöz, szárnyfalakhoz csatlakozó rézsűket, rézsűkúpokat, azok burkolatával együtt, a szükséges mértékben vissza kell bontani a helyreállításhoz.
A régi és az új felszerkezet közös pillérfalán épült, jelenleg funkció nélküli rövid acél konzolok szintén bontandók.
A bontott anyagokat a Megbízóval egyeztetett helyre kell elszállítani.
2. Betonfelületek tisztítása, javítása és védőbevonatok készítése
3. Járdaszegélyek átépítése
4. Felszerkezet, hídszigetelés, kiegyenlítő réteg építése
5. Aszfaltburkolat a hídon, dilatációk:
A szigetelésre új burkolati rendszer kerül:
o 4cm AC 11 kopó (mF) kopóréteg
o 7cm AC 22 kötő (mF) kötőréteg
o 4cm MA 11 védőréteg
6. Hídtartozékok építése
7. Forgalomtechnika a hídon, közlekedési létesítmények kialakítása, csatlakozás meglévőkhöz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 297.172.850
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Vállalkozási szerződést közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
Felek a Vállalkozási szerződés 6.4. pontját törlik a szerződésből.
A Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása:
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt., a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosításával összefüggő körülményeket:
A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása, azaz a szerződésmódosítás nem lényeges, tekintettel az alábbi körülményekre:
1. a.) pont vizsgálata: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet 24 §-a alapján a vállalkozási szerződés tárgyát képező építési-kivitelezési munka nem esik az építési napló vezetési kötelezettség hatálya alá. Az építési napló vezetésének kötelezettsége Megrendelő, mint ajánlatkérő részéről adminisztratív hiba eredményeképpen került a közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezetben előírásra. Tekintettel arra, hogy a rendelkezés törlése a közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontok egyikét sem befolyásolja, az nem minősül olyan feltételnek, amely ha másképpen szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor ez a körülmény a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tette volna lehetővé.
2. b) pont vizsgálata: Az építési napló vezetési kötelezettség szerződésből való törlése a vállalkozói díjat nem befolyásolja, továbbá a megvalósítandó építési-kivitelezési munka egyes tételei szintén nem módosulnak. Ebből kifolyólag a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó javára.
3. c) pont vizsgálata: Vállalkozó szerződéses kötelezettsége az építési napló vezetési kötelezettség törlése révén az eredetihez képest jelentős új elemre nem fog kiterjedni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 297172850 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 297172850 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben