Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13368/2018
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:HU1;HU1;HU1;HU1;HU1;HU1;HU1;HU1;HU1;HU1;HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gyulai Autószervíz Kft.;Autóház Budaörs Kft.;Duna Autó Zrt.;Auto-Fort kereskedelmi és Autójavító Kft.;Duna Autó Zrt.;Duna Autó Zrt.;Auto-Fort kereskedelmi és Autójavító Kft.;;Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.;Scorpio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Duna Autó Zrt.;Duna Autó Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: AK15408
Postai cím: Kerepesi út 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Adrienn
Telefon: +36 14607102
E-mail: nagyadri@orfk.police.hu
Fax: +36 14607102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/kr
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.police.hu/kr
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek beszerzése 11 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjárművek beszerzése 11 részben adásvételi szerződés keretében.
Az eljárás valamennyi részében, valamennyi tétel vonatkozásában csak olyan gépjármű típus ajánlható meg, amellyel ajánlatkérő nagy mennyiségben nem rendelkezik, azaz ajánlatkérőnél az adott gépjármű típus nem szerepel az ajánlatkérő által használt gépjármű típusok között.
Amennyiben a megajánlott típusú gépjárművet ajánlatkérő flottaszerűen használja, úgy ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 227563602 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alsó-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alsó-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik beszerzése, 3. kategória.
Beszerzendő mennyiség: 3 db, azaz tételenként (A), B) és C) tétel) 1 db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
A részeken belül maximum 2 darab azonos gyártmányú/típusú gépjármű megajánlása elfogadott.
Ajánlati részen belül megajánlott azonos gyártmányú és típusú gépjárművek esetén, amennyiben a műszaki előírásoknak egyebekben megfelelő eltérő karosszéria változat (ajtószámban eltérő vagy kombi/limuzin kialakítás) is elérhető a gyártó termékpalettáján, úgy annak megajánlása is elvárt ajánlatkérő részéről.
Oktatás: A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
Egyes tételekre vonatkozó további főbb követelmény:
A) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 180 LE.
Motor fajtája: benzin.
Hengerűrtartalom: maximum 1984 cm3.
Karosszéria: 3 ajtós (normatívától eltérő követelmény) vagy 5 ajtós limuzin.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes manuális.
Csomagtartó: min. 210 liter.
Hajtás: FWD vagy 4WD.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
A) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 180 LE.
Motor fajtája: benzin.
Hengerűrtartalom: maximum 1984 cm3.
Karosszéria: 3 ajtós (normatívától eltérő követelmény) vagy 5 ajtós limuzin.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes manuális.
Csomagtartó: min. 210 liter.
Hajtás: FWD vagy 4WD.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
B) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 125 LE.
Motor fajtája: benzin.
Hengerűrtartalom: minimum 1350 cm3.
Karosszéria: 3 ajtós (normatívától eltérő követelmény).
Min. 205 km/h végsebesség.
Csomagtartó: min. 250 liter.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
EDR rádió beépítés előkészítés.
C) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 140 LE.
Motor fajtája: benzin.
Hengerűrtartalom: minimum 1550 cm3.
Karosszéria: 3 ajtós (normatívától eltérő követelmény) vagy 5 ajtós.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes manuális.
Csomagtartó: min. 250 liter.
Fehér alapszíntől eltérő fényezés (metál szín felár) amely szín, a szerződéskötésig meghatározásra kerül.
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem) 10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5-2015-00003, BBA-5.1.2-2015-00004, BBA-5.1.2-2015-00006 számú támogatási szerződések
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Középkategóriás személyszállító személygépkocsik
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép kategóriás személyszállító személygépkocsik beszerzése, 5. kategória Beszerzendő mennyiség: 7 db, azaz tételenként (A), B), C), D), E), F), G) tétel) 1 db.
Ált. előírások: A személygépjármű az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rend.1. számú függ. II. fej. d) pontjában meghatározott személygépkocsi-kategóriába tartozik. Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat (új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták). A gépjárművekre valamint a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó min. jótállási kötelezettség: a gyártó/forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított 1 év. A gépkocsiknak meg kell felelniük a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű). Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés. A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal. A részeken belül max. 2 darab azonos gyártmányú/típusú gépjármű megajánlása elfogadott. Ajánlati részen belül megajánlott azonos gyártmányú és típusú gépjárművek esetén, amennyiben a műszaki előírásoknak egyebekben megfelelő eltérő karosszéria változat (ajtószámban eltérő vagy kombi/limuzin kialakítás) is elérhető a gyártó termékpalettáján, úgy annak megajánlása is elvárt ajánlatkérő részéről. A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, helyszíne az átadás-átvétel helye. C), D), E) tételek esetén EDR rádió beépítés előkészítés.
Egyes tételekre vonatkozó további követelmény:
A) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE, fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 465 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
B) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE,fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 465 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
C) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE, fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 465 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
D) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 166 LE, fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min. 1951 cm3, Karosszéria: 4 ajtós limuzin, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 465 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben, Sebességtartó automatika, Sávelhagyásra figyelmeztetőrendszer, Fűthető első ülések, Tolatóradar elöl-hátul, Tolatókamera, Beépített navigációs rendszer Európa-térképpel, Kihangosító (bluetooth).
F) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 170 LE, fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min.1451 cm3, Karosszéria: 5 ajtós kombi,Sebességváltó: min. 6 sebességes, Csomagtartó: min. 465 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben, Sebességtartó automatika, Tároló rekeszek, hálók a csomagtérben, 230 V-os csatlakozó a csomagtérben - utólagos kialakítás lehet.
G) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE, fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 465 liter (a hátsóülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem)  10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5-2015-00003/ -5.1.2-2015-00006/ -5.1.2-2015-00004 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Középkategóriás személyszállító személygépkocsik, 6. kategória.
Beszerzendő mennyiség: 1db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség:: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
Oktatás: A gépjármű használatáról 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
Főbb követelmény:
- Normatíva szerinti kötelező felszereltségek,
- Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens),
- Központi zár távirányítással,
- Téli gumi garnitúra a megajánlott gépjármű végsebességéhez igazodó sebesség indexű abroncsokkal,
- 12 V-os elektromos csatlakozók elöl-hátul,
- Első és hátsó gyári gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben,
- Motor teljesítménye minimum: 235 LE,
- Motor fajtája: benzin,
- Hengerűrtartalom: minimum 1950 cm3,
- Karosszéria: 5 ajtós,
- Sebességváltó: minimum 6 sebességes,
- Csomagtartó: minimum 460 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve),
- Fényezés metál színben,
- Végsebesség: minimum 235 km/h,
- Megkülönböztető jelzés beszerelés.
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem) 10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA5.1.2/2-16-2016-00003 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felső-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felső-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik, 7. kategória, Beszerzendő mennyiség: 6 db, azaz tételenként (A), B), C), tételek, stb.) 1 db.
Ált. előírások: Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rend. 1. sz. függ. II. fej. d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik. Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat (új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták). A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó min. jótállási kötelezettség a gyártó/forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított 1 év. A gépkocsiknak meg kell felelniük a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rend.ben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű). Körny.védelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés. A gépkocsi rendelkezzen a NKH által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal. A részeken belül max. 2 darab azonos gyártmányú/típusú gépjármű megajánlása elfogadott. Ajánlati részen belül megajánlott azonos gyártmányú és típusú gépjárművek esetén, amennyiben a műszaki előírásoknak egyebekben megfelelő eltérő karosszéria változat (ajtószámban eltérő vagy kombi/limuzin kialakítás) is elérhető a gyártó termékpalettáján, úgy annak megajánlása is elvárt ajánlatkérő részéről. A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
Egyes tételekre vonatkozó további követelmény:
A) tétel - 1 db Motor teljesítménye min.: 136 LE, Motor fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1999 cm3, Karosszéria: 4 ajtós limuzin, Sebességváltó: min. 6 sebességes manuális, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Hajtás: FWD vagy 4WD, Fényezés metál színben
B) tétel - 1 db Motor teljesítménye min.: 184 LE, Motor fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 ajtós limuzin, Sebességváltó: min. 6 sebességes manuális, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Hajtás: RWD, Fényezés metál színben, Sportülések a vezető és az első utas számára, Sebességtartó automatika (tempomat), Beépített gyári navigációs rendszer, Európára kiterjedő térképpel
C) tétel - 1 db Motor teljesítménye min.: 125 LE, Motor fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min. 1950 cm3, Karosszéria: 4 ajtós limuzin, Sebességváltó: min. 7 sebességes automata váltó, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Végsebesség min.: 195 km/h, Fényezés metál színben, EDR rádió beépítés előkészítés
D) tétel - 1 db Motor teljesítménye min.: 190 LE, Motor fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min. 1590 cm3, Karosszéria: 5 ajtós kombi, Sebességváltó: min. 7 sebességes automata, Csomagtartó: min. 500 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve, Végsebesség min.: 220 km/h, Fényezés metál színben, Beépített navigációs rendszer, „B” oszloptól sötétített üvegezés az oldal és hátsó ablakokon
E) tétel - 1 db Motor teljesítménye min.: 143 LE, Motor fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós (kombi/limuzin), Sebességváltó: min. 6 sebességes, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve, Hajtás: FWD, Végsebesség min.: 220 km/h, Fényezés metál színben
F) tétel - 1 db Motor teljesítménye min.: 110 LE, Motor fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min. 1969 cm3, Karosszéria: 4 ajtós limuzin, Sebességváltó: min. 6 sebesség mechanikus, Csomagtartó: min. 380 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Végsebesség min.: 195 km/h, Fényezés metál színben, Megkülönböztető jelzés beszerelés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem) 10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5-2015-00003/-5.1.2-2015-00002/-5.1.2-2015-00006/-BBA5.1.2/2-16-2016-00003 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felső-középkategóriás személyszállító személygépkocsik
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felső-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik, 8. kategória Beszerzendő mennyiség: 7 db, azaz tételenként (A), B), C) tétel, stb.) 1 db.
Ált. előírások: A személygépjármű az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rend. 1. sz. függ. II. fej. d) pontjában meghatározott személygépkocsi-kategóriába tartozik. Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat (új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Mo.-n, sem külföldön nem volt, bemutató/próbajárműként nem használták). A gépjárművekre valamint a beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó min. jótállási kötelezettség a gyártó/forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított 1 év. A gépkocsiknak meg kell felelniük a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű). Körny.védelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés. A gépkocsi rendelkezzen a NKH által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal. A részeken belül max. 2 db azonos gyártmányú/típusú gépjármű megajánlása elfogadott. Ajánlati részen belül megajánlott azonos gyártmányú és típusú gépjárművek esetén, amennyiben a műszaki előírásoknak egyebekben megfelelő eltérő karosszéria változat (ajtószámban eltérő vagy kombi/limuzin kialakítás) is elérhető a gyártó termékpalettáján, úgy annak megajánlása is elvárt ajánlatkérő részéről. A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, helyszíne az átadás-átvétel helye.
Egyes tételekre vonatkozó követelmények:
A) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE, fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
B) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE,fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
C) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE, fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min.480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
D) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 166 LE, fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min. 1951 cm3, Karosszéria: 4 ajtós limuzin, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben, Sebességtartó automatika, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, Fűthető első ülések, Tolatóradar elöl-hátul, Tolatókamera, Beépített navigációs rendszer Európa térképpel, Kihangositó (bluetooth).
E) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 155 LE, fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min. 1450 cm3, Karosszéria: 5 ajtós kombi.
Sebességváltó: min. 6 sebességes manuális, Csomagtartó: min.450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben, Beépített navigációs rendszer Európa térképpel.
F) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 170 LE, fajtája: benzin, Hengerűrtartalom: min.1451 cm3, Karosszéria: 5 ajtós kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben, Sebességtartó automatika, Tároló rekeszek, hálók a csomagtérben, 230 V-os csatlakozó a csomagtérben - utólagos kialakítás lehet.
G) tétel - 1 db
Motor teljesítménye min.: 143 LE, fajtája: benzin/dízel, Hengerűrtartalom: max. 1998 cm3, Karosszéria: 4 vagy 5 ajtós limuzin/kombi, Sebességváltó: min. 6 sebességes, Hajtás: FWD, Csomagtartó: min. 480 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve), Fényezés metál színben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem)  10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5-2015-00003 / BBA-5.1.4-2015-00001 / BBA-5.1.2-2015-00002 / BBA-5.1.2-2015-0007számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Könnyű terepjáró gépjárművek 1.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könnyű terepjáró gépjárművek 1. beszerzése.
Beszerzendő mennyiség: 2 db, azaz tételenként (A) és B) tétel) 1 db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség:: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
Oktatás: A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
Követelmények:
- Elektromos ablakemelő hátul,
- Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens),
- Központi zár távirányítással,
- „B” oszloptól sötétített üvegezés az oldal és hátsó ablakokon,
- Téli gumi garnitúra a jármű végsebességéhez igazodó sebességi indexű abroncsokkal,
- 12 V-os elektromos csatlakozók elöl-hátul,
- Első és hátsó gyári gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben.
Egyes tételekre vonatkozó további főbb követelmény:
A) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 152 LE.
Motor fajtája: benzin.
Hengerűrtartalom: minimum 1451 cm3.
Karosszéria: 5 ajtós Kombi.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes (további megkötés nincs).
Hajtás: 4WD.
Emelt hasmagasság: min. 180 mm.
Csomagtartó: minimum 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve).
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Gyári navigációs rendszer, Európa térképpel.
Sebességtartó automatika (tempomat).
Tolatóradar elöl és hátul.
Tolatókamera.
B) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 170 LE.
Motor fajtája: benzin.
Hengerűrtartalom: minimum 1451 cm3.
Karosszéria: 5 ajtós Kombi.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes (további megkötés nincs).
Hajtás: 4WD.
Csomagtartó: minimum 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve).
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Gyári navigációs rendszer, Európa térképpel.
Sebességtartó automatika (tempomat).
Tároló rekeszek, hálók a csomagtérben.
230 V-os csatlakozó a csomagtérben - utólagos kialakítás engedélyezett
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem) 10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.4-2015-00001/ BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű személygépjármű
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyterű személygépjármű 2. kategória beszerzése.
Beszerzendő mennyiség: 1 db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség:: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
Azonos részen belül megajánlott azonos gyártmányú/típusú gépjárművek esetén amennyiben lehetőség van rá és egyéb műszaki paraméterek ezt lehetővé teszik akkor eltérő karosszéria megajánlása szükséges kialakítás (kombi vagy limuzin) illetőleg ajtószám (3, 4, 5 ajtó) tekintetében.
Oktatás: A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
További, minden járműre vonatkozó felszereltségi követelmények:
Elektromos ablakemelő hátul.
Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens).
Központi zár távirányítással,
„B” oszloptól sötétített üvegezés az oldal és hátsó ablakokon.
Téligumi garnitúra a jármű végsebességéhez igazodó sebességi indexű abroncsokkal.
12 V-os elektromos csatlakozók elöl-hátul
Első és hátsó gyári gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben.
További követelmények:
Motor teljesítménye minimum: 150 LE.
Motor fajtája: nincs megkötés.
Hengerűrtartalom: minimum 1950 cm3.
Karosszéria: 5 ajtós, egyterű vagy kombi.
Sebességváltó: minimum 8 sebességes további megkötés nélkül.
Összkerékmeghajtás.
Csomagtartó mérete: minimum 400 liter (5 fő esetén a hátsó ülések alaphelyzetében mérve).
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Végsebesség minimum 200 km/h.
Sebességtartó automatika.
Tolatókamera.
Elektromosan állítható és behajtható külső visszapillantó tükör.
Beépített navigációs rendszer, Európa térképpel.
Tolatóradar elöl-hátul.
Gerinctámasz a vezető és az első utasülésen.
Kiegészítő 12 V csatlakozó.
Sport automata sebességváltó.
Mobil és rejtett megkülönböztető jelzés beszerzés és beszerelés.
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem)  10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap -BBA 5.1.2/2-16-2016-00003 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű személygépjármű
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyterű személygépjármű 4. kategória beszerzése.
Beszerzendő mennyiség: 2 db, azaz tételenként (A) és B) tétel) 1 db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség:: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
Oktatás: A gépjármű használatáról 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
További, minden járműre vonatkozó felszereltségi követelmények:
Hátsó elektromos ablakemelő.
Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens).
Központi zár távirányítással,
„B” oszloptól sötétített üvegezés az oldal és hátsó ablakokon.
Téligumi garnitúra a megajánlott gépjármű végsebességéhez igazodó sebesség indexű abroncsokkal.
12 V-os elektromos csatlakozók elöl-hátul,
Első és hátsó gyári gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben.
Egyes tételekre vonatkozó további főbb követelmény:
A) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 190 LE.
Motor fajtája: benzin.
Hengerűrtartalom: minimum 1550 cm3.
Karosszéria: 5 ajtós egyterű (kombi nem lehet).
Sebességváltó: minimum 6 sebességes manuális.
Csomagtartó: minimum 500 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve).
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Gyári navigációs rendszer, Európa térképpel.
Sebességtartó automatika (tempomat).
Tolatóradar elöl és hátul.
Tároló rekeszek, hálók a csomagtérben.
B) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 125 LE.
Motor fajtája: dízel.
Hengerűrtartalom: minimum 1900 cm3.
Karosszéria: 5 ajtós, egyterű (kombi nem lehet).
Sebességváltó: minimum 6 sebességes manuális.
Csomagtartó mérete: minimum 600 liter (5 fő esetén a hátsó ülések alaphelyzetében mérve).
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Minimum 200 km/h végsebesség.
Sebességtartó automatika.
Alacsony sebességnél ütközésmegelőző rendszer.
Elektromosan állítható és behajtható külső visszapillantó tükör.
Kiegészítő, padlóba rejthető 3. sori hátsó ülések (7 személy szállításához).
230 V-os csatlakozó az utastérben
Beépített navigációs rendszer, Európa térképpel.
EDR rádió beépítés előkészítés.
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem)  10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00002 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű személygépjármű
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyterű személygépjármű 5. kategória beszerzése.
Beszerzendő mennyiség: 1 db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
Oktatás: A gépjármű használatáról 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
Követelmények:
Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens).
Központi zár távirányítással, riasztó.
„B” oszloptól sötétített üvegezés az oldal és hátsó ablakokon.
Téli gumi garnitúra magas sebesség indexű abroncsokkal.
12 V-os elektromos csatlakozók elöl-hátul,
Első és hátsó gyári gumiszőnyeg garnitúra.
Motor teljesítménye minimum: 170 LE (125 kW).
Motor fajtája: diesel.
Hengerűrtartalom: minimum 1950 cm3.
Karosszéria: 5 ajtós kombi (Személyszállító kisbusz).
Tolóajtó.
Szállítandó személyek száma minimum 7 fő.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Sebességváltó: minimum 6 fokozatú (további megkötés nélkül).
Tengelytávolság min: 3200 mm.
Pótkerék.
Sebességtartó automatika.
Navigációs rendszer, Európa térképpel.
Ülésfűtés az első üléseken.
Első és hátsó parkoló radar.
A járműben tároló helyet kell kialakítani az IT elosztószekrény (mini rack), fedélzeti akkumulátorcsoport, áramellátó rendszer segédberendezései elhelyezésére.
A munkatérben álló helyzeti meleg levegős fűtőkészülék helyezendő el.
A jármű munkaterében kettő azonos felszereltségű munkahely, ezeken felül további egy irányítói munkahely valamint legalább egy ideiglenes (pl. lehajtható) ülőhelyet is ki kell alakítani.
A munkatérben munkaasztal, polcok, fiókok, nyitott rekeszek legyenek kialakítva okmányok, iratok és a munkavégzéshez szükséges egyéb eszközök elhelyezésére és áttekinthető tárolására.
A munkatér oldalát és tetejét hőszigetelő réteggel kell ellátni.
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem)  10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2/2-16-2016-00002 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű
Beszerzendő mennyiség: 2 db, azaz tételenként (A) és B) tétel) 1 db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség:: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
Oktatás: A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
Normatíva szerinti kötelező felszereltségek.
- Visszagurulás gátló,
- Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens),
- Központi zár távirányítással,
- „B” oszloptól sötétített üvegezés az oldal és hátsó ablakokon,
- Téligumi garnitúra a megajánlott gépjármű végsebességéhez igazodó sebesség indexű abroncsokkal,
- A pótlólag beépített berendezéseknek is megfelelő teljesítményű generátor, akkumulátor.
12 V-os elektromos csatlakozók elöl-hátul,
Első és hátsó gyári gumiszőnyeg garnitúra,
Egyes tételekre vonatkozó további főbb követelmény:
A) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 171 LE.
Motor fajtája: diesel.
Hengerűrtartalom: maximum 3198 cm3.
Karosszéria: 4 ajtós, dupla kabinos, nyitott platós.
Sebességváltó: minimum 5 sebességes manuális.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Raktérburkolás.
Raktértető.
Belülről állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök.
Elektromos első ablakemelő.
Vonóhorog.
USB csatlakozó.
Bluetooth kihangosító.
B) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 160 LE.
Motor fajtája: dízel.
Hengerűrtartalom: minimum 2200 cm3.
Karosszéria: 4 ajtós, dupla kabinos.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes manuális.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Raktérburkolás.
Raktérdoboz (üvegezett).
Belülről állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök.
Elektromos első ablakemelő.
Vonóhorog.
Sebességtartó automatika (tempomat).
Beépített gyári navigációs rendszer, Európa térképpel.
Hólánc.
230 V-os csatlakozó - utólagos kialakítás engedélyezett
USB csatlakozó.
Bluetooth gyári kihangosító.
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem)  10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5-2015-00003/BBA-5.1.2-2015-00004 számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Áruszállító haszongépjármű
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Áruszállító haszongépjármű 3. kategória beszerzése.
Beszerzendő mennyiség: 2 db, azaz tételenként (A) és B) tétel) 1 db.
Általános előírások:
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművekre valamint a teljesítés érdekében a nyertes ajánlattevő által beépített/biztosított tartozékokra, eszközökre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt jótállás, de legalább az átadástól számított egy év.
A gépkocsiknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek (bal oldali kormány és nem gázüzemű).
Környezetvédelmi megfelelőség: CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
Oktatás: A gépjármű használatáról típusonként 1 óra időtartamban típusismereti oktatást kell tartani, melynek a helyszíne: az átadás-átvétel helye.
További, minden járműre vonatkozó felszereltségi követelmények:
- Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens),
- Első elektromos ablakemelő,
- Központi zár távirányítással, riasztó,
- Téligumi garnitúra,
- A pótlólag beépített berendezéseknek is megfelelő teljesítményű generátor, akkumulátor,
- 12 V-os elektromos csatlakozók az utastérben,
- Gumiszőnyeg garnitúra a vezetőtérben.
Egyes tételekre vonatkozó további főbb követelmény:
A) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 150 LE.
Motor fajtája: dízel.
Hengerűrtartalom: minimum 1951 cm3.
Karosszéria: zárt.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes manuális.
Raktér hasznos belmagassága minimum: 1750 mm.
Csomagtér minimum 11 000 liter.
Szállítható személyek száma: 3 fő.
Ajtók száma 5 db, melyből 1 db oldalsó tolóajtó, 2 db hátsó ajtó, a raktér és az utastér első fém válaszfallal legyen elválasztva.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Raktér padló és oldalfalburkolás a felső merevítésig, minimum 4 db rakományrögzítő fül.
Kihajtható rámpa (motorkerékpár raktérbe feljuttatására).
Rögzítőfülek, karabinerek (2 db motorkerékpár rögzítésére).
Gyári beépített navigációs rendszer, Európa térképpel.
B) tétel:
Mennyiség: 1 db.
Motor teljesítménye minimum: 150 LE.
Motor fajtája: dízel.
Karosszéria: zárt.
Sebességváltó: minimum 6 sebességes további megkötés nélkül.
Hajtás: FWD.
Raktér hasznos belmagassága minimum: 1800 mm (a hasznos belmagasság teljesítése kizárólag fém tetővel valósítható meg, a műanyag tető nem megengedett).
H - Hosszúság (mm): minimum 5000 mm.
A vezetőtér és a munkatér elhúzható tolóablakkal szerelt fém válaszfallal legyen elválasztva. A munkatér és a hátsó tér válaszfallal legyen elválasztva.
Szállítható személyek száma: 3 fő.
Ajtók száma 5 db, melyből 1 db jobb oldalsó tolóajtó, 2 db hátsó üveg nélküli ajtó.
Fényezés metál színben (a szín a szerződéskötésig meghatározásra kerül).
Bluetooth kihangosító.
Navigációs rendszer, Európa térképpel.
Router (LAN-WAN) (1 db), Wifi router/bridge (1 db).
A gépjárművek részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja-e álló helyzetben, járó motornál kikapcsolható nappali menetfény műszaki kialakítását a megajánlott járműveken? (igen/nem) 10
2 Tartalmaz-e (utólagos felszerelés is lehetséges) alsó motorvédő lemezt, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérüléstől? 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.4-2015-00001számú támogatási szerződés
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 242 - 502504
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Alsó-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gyulai Autószervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 511. utca 4.,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Autóház Budaörs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vizsla u. 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19753211
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15684665
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Autó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fay u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47448609
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42521133
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: C tétel - EDR rádió beépítés előkészítés
D tétel - EDR rádió beépítés előkészítés
E tétel - EDR rádió beépítés előkészítés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Auto-Fort kereskedelmi és Autójavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 66-72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8794002
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6967138
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Felső-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Autó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fay u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41822804
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40375160
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: C tétel: EDR rádió beépítés előkészítés
F tétel: Mobil és rejtett megkülönböztető jelzés beszerzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Felső-közép kategóriás személyszállító személygépkocsik
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Autó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zay u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44661419
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46579229
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Könnyű terepjáró gépjárművek 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Auto-Fort kereskedelmi és Autójavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 66-72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15748032
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13391984
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Egyterű személygépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 17847 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Egyterű személygépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13705967
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17052541
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépkocsi forgalomba helyezése, átadása tankolása; Gépkocsi mozgatás, mosás, takarítás; Tartozékok fel és beszerelése; Rendőri jelzetek elhelyezése, gépjármű fóliázás; Gépkocsi szállítás, kikonzerválás; Assistance szolgáltatás; Gépjármű javítás, karbantartás, garanciális szolgáltatással kapcsolatos tevékenység.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Egyterű személygépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Scorpio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13096897
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13790000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felépítmény kivitelezési részfeladatok
Gépkocsi vizsgáztatása és engedélyeztetése
Alapjármű garanciális időn belüli szervizelése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Autó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zay u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19685040
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15167235
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Áruszállító haszongépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Autó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zay u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19681039
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16034517
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A tétel
B tétel

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
Gyulai Autószerviz Kft. (1173 Budapest, 511. utca 4.) adószám: 23357169-2-42 és az Autóház Budaörs Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 2-4..) adószám: 10956847-2-43
2. rész:
Auto-Fort Kft.(1044 Budapest, Váci út 66-72.)adószám:10689042-2-41; Autóház Budaörs Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 2-4.) adószám:10956847-2-43 ; Wallis Motor Pest Kft. (1138 Budapest, Váci út 175.) adószám: 12577590-2-44; For-Top Kft. (1112 Budapest. Vizsla u. 2-4.) adószám: 11121701-2-43; Autó Mirai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 105.) adószám: 12250075-2-43
3. rész:
Auto-Fort Kft. (1044 Budapest, Váci út 66-72.) adószám: 10689042-2-41
Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay u. 24.) adószám: 12135790-2-44
Solymár-Szalay Kft. (2083 Solymár, Sport u. 23.) adószám: 12079645-2-13
4. rész:
Auto-Fort Kft.(1044 Budapest, Váci út 66-72.)adószám:10689042-2-41
Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay u. 24.) adószám: 12135790-2-44
Szallerbeck Kft. (1185 Budapest, Üllői út 812.) adószám:12021965-2-43
5. rész:
Auto-Fort Kft.(1044 Budapest, Váci út 66-72.)adószám: 10689042-2-41; Autó Triplex Kft.(1112 Budapest, Vizsla u. 2-4.) 14089231-2-43; Autó Mirai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 105.) 12250075-2-43; Gyulai Autószervíz Kft. (1173 Budapest, 511. utca 4.)adószám: 10956847-2-43
Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay u. 24.) adószám: 12135790-2-44
Porsche Hungária Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 27.) adószám: 10438372-2-44

6. rész:
Auto-Fort Kft. (1044 Budapest, Váci út 66-72.) adószám: 10689042-2-41
Solymár-Szalay Kft. (2083 Solymár, Sport u. 23.) adószám: 12079645-2-13
7. rész:
Auto-Fort Kft.(1044 Budapest, Váci út 66-72.)adószám:10689042-2-41 és a Wallis Motor Pest Kft. (1138 Budapest, Váci út 175.) adószám: 12577590-2-44
8. rész:
Porsche Hungária Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 27.) adószám: 10438372-2-44
Auto-Fort Kft.(1044 Budapest, Váci út 66-72.)adószám:10689042-2-41 és a Gyulai Autószerviz Kft. (1173 Budapest, 511. utca 4.) adószám: 23357169-2-42
9. rész:
Scorpio Kereske-delmi és Szolgálta-tó Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15.) adószám: 12194432-2-41
10. rész:
Auto-Fort Kft.(1044 Budapest, Váci út 66-72.)adószám:10689042-2-41
Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay u. 24.) adószám: 12135790-2-44
Solymár-Szalay Kft. (2083 Solymár, Sport u. 23.) adószám: 12079645-2-13
11. rész:
Scorpio Kereske-delmi és Szolgálta-tó Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15.) adószám: 12194432-2-41
Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay u. 24.) adószám: 12135790-2-44
A 7. rész tekintetében az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azaz kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)