Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13428/2018
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Agrárius Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közhasználatú zöldterületek fenntartása, játszótér melletti szociális helyiségek takarítása, karbantartása,üzemeltetése és parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó közérdekű védekezés munkái.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Nagyerdő zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése, a játszótér melletti szociálishelyiségek takarítása, karbantartása, üzemeltetése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen közigazgatási területe, a közbeszerzési dokumentációban részletezett megosztás szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Debrecen, Nagyerdő zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése, a játszótér melletti szociálishelyiségek takarítása, karbantartása, üzemeltetése az alábbiak szerint:
1) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: összesen 185 104 m², melyből 150 962 m² Natura2000 terület és/vagy helyi védett terület.
A fenntartási tevékenység kiterjed a közhasználatú zöldfelület élő és élettelen alkotóelemeire (pl.: gyepfelület,sor- és parkfa, cserjefelület, egy- és kétnyári virág, erdő, szórt útfelület, szilárd burkolat takarítás stb.).
A Vállalkozó rendszeres éves, havi és heti ütemterv alapján (melynek összeállítása a Vállalkozó feladata,jóváhagyása az Önkormányzat hatásköre) önállóan, de az Önkormányzat képviselőjének ellenőrzése ésútmutatása mellett végzi tevékenységét.
Az éven belüli ütemezést a városra jellemző átlagos időjárási körülmények figyelembe vételével kell kialakítani.
A parkfenntartási munkálatok alá vont területek „A kiemelt” előírásainak megfelelően kell a munkálatokatelvégezni. Az egyes munkafolyamatokra vonatkozó mennyiségek és gyakoriságok a közbeszerzésidokumentumok részének tekintendő műszaki terv táblázatokban kerül rögzítésre. Az ajánlati ár kalkulálásakoraz ott közölt adatokat kérjük figyelembe venni.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szólóhatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
A 22324. hrsz. ingatlan (Békás-tó és környéke, Szabadtéri Színpad környéke, Medgyessy sétány és környéke)helyi jelentőségű természetvédelmi terület, a 22331. hrsz. alatti ingatlan (Nagyerdei Stadion körüli burkolat és zöldfelület) pedig helyi jelentőségű természetvédelmi és országos jelentőségű természetvédelmi terület (Natura 2000).
2) Szociális helyiségek takarítása, karbantartása, üzemeltetése
A játszótér melletti szociális helyiségek takarítását napi 2 vagy 3 alkalommal kell biztosítani. A karbantartás,üzemeltetés kiterjed a gépészeti rendszerre és az elektromos rendszerre. A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 041 - 075185

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Debrecen, Nagyerdő zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése, a játszótér mellett
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Agrárius Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Diószegi út 36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 121235568 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Költségvonzat
18 Homokfelületek fenntartása, játszótéri elemek kezelése 750 m2
18.4 játszótéri elemek kezelése (festése, kenése) 1 szett 1 30 000,00 Ft 30 000 Ft -1 -30 000 Ft
2019. január 01-2019. december 31. közötti időszak:
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Költségvonzat
14 Köztéri műtárgyak fenntartása 10 db
14.8 Land-art szobrok (tanösvény) festése 5 db 1 10 000,00 Ft 50 000 Ft -1 -50 000 Ft
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Költségvonzat
18 Homokfelületek fenntartása, játszótéri elemek kezelése 750 m2
18.4 játszótéri elemek kezelése (festése, kenése) 1 szett 1 30 000,00 Ft 30 000 Ft -1 -30 000 Ft
A fentiekre tekintettel az elmaradó tételek összege összesen:
2018. évben: nettó 80.000.-Ft
2019. évben: nettó 80.000.-Ft
Összesen: nettó 160.000.-Ft
3./ A Békás-tavi hínárnövényzet növekedési ütemének és ezzel együtt a tó megfelelő esztétikai állapotának szinten tartása érdekében a tóba 2017 nyarán növényevő halak telepítésére került sor. Ennek köszönhetően a hínárnövényzet növekedése lelassult. Ezért a hínárnövényzet gyérítését célzó átfogó munkálatok „16.2 Átereszek karbantartása, hínár gyérítése” munkatétel 1 alkalommal történő csökkenése vált szükségessé. A csökkentés terhére azonban szükséges növelni a „16.4 Szemét, növényi hulladék szállítása” mennyiségét (0,05 m3-ről 1 m3-re) a vegetációs időszakban (177 nap), mivel a halak által lerágott hínárrészek kiszedésével növekszik a tófelület tisztítása során keletkező növényi hulladék mennyisége is.
2018. 07.15-2018.12.31. között:
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Módosított gyakoriság összesen Költségvonzat
16 Vízfelület tisztán tartása (Békás-tó, patak, áteresz) 7 101 m2
16.2 átereszek karbantartása, hínár gyérítése 7 101 m2 3 50,00 Ft 1 065 150 Ft -1 2 -355 050 Ft
16.4 szemét, növényi hulladék szállítása 1,00 m3 177 2 000,00 Ft 354 000 Ft 177 177 354 000 Ft
2019.01.01-2019.12.31. között:
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Módosított gyakoriság összesen Költségvonzat
16 Vízfelület tisztán tartása (Békás-tó, patak, áteresz) 7 101 m2
16.2 átereszek karbantartása, hínár gyérítése 7 101 m2 3 50,00 Ft 1 065 150 Ft -1 2 -355 050 Ft
16.4 szemét, növényi hulladék szállítása 1,00 m3 177 2 000,00 Ft 354 000 Ft 177 177 354 000 Ft
Elmaradó munkák: 2018. évben: nettó 355.050.-Ft
2019. évben: nettó 354.000.-Ft
Pótmunkák: 2018. évben: nettó 355.050.-Ft
2019. évben: nettó 354.000.-Ft
Összesen: nettó 2.100.-Ft (-)
5./ Az Oláh Gábor utca, Nagyerdei körút, Ady Endre út elnevezésű területrészen a korábbi évek átlagától eltérő, csapadékosabb kora nyári időjárás - a városrész kiemelt jellégének megfelelő esztétikai megjelenés biztosítása érdekében - szükségessé teszi az érintett gyepfelületek emelt gyakoriságú kaszálással történő fenntartását. A műszaki tartalom ezen terület esetében tartalmazza a legalacsonyabb gyakorisággal a kaszálás munkanemeit. Ezért az „1.2. kaszálás 4-5 cm-es tarlóra” és „1.3. kaszálék összegyűjtése és szállítása” munkanemek esetében indokoltnak tartjuk a gyakoriság számának megemelését az alábbiak szerint (3.sz melléklet):
2018.01.01-2018.12.31. között
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@ kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
A VI.3. pont folytatása:
Pótmunkák összesen: 2018. évben: nettó 787.588.-Ft
Összesen: nettó 787.588.-Ft
6./ Indokolt továbbá a faápolási munkanemek gyakoriságának módosítása. A Stadion környezete, valamint a Békás-tó körüli park jelentős látogatottságán túl rendszeresen ad helyszínt nagy forgalmú rendezvényeknek. Az érintett parkok faegyedeinek egészségi állapotát helyszíni ellenőrzések alkalmával folyamatosan nyomon követjük. A szárazuló klíma, a szélsőséges időjárási körülmények, és a városi környezet következtében az utóbbi években jelentősen romlott a parki fák és sorfák egészségi állapota. Ezért a biztonsági szempontok szem előtt tartásával a fák egészségének megőrzése érdekében évente több alkalommal kell faápolási munkálatokat végezni. Ennek megvalósításához szükséges a 2018. évre vonatkozóan a Békás-tó körüli parkban és a Stadion környékén az „5. Park- és parki sorfák fenntartása” megnevezésű kategória egyes munkanemeihez rendelt mennyiség módosítása. (4. sz. melléklet)
Pótmunkák összesen: 2018. évben: nettó 1.245.000.-Ft
Összesen: nettó 1.245.000.-Ft
Összegzés:
Évek Elmaradó munkák Pótmunkák Különbözet (nettó Ft)
2018. év 1.128.050.-Ft 2.386.588.-Ft + 1.258.538.-Ft
2019. év 1.610.050.-Ft 354.000.-Ft - 1.256.050.-Ft
Összesen 2.738.100.-Ft 2.740.588.-Ft + 2.488.-Ft
A 2018-2019. év vonatkozásában a területenként részletezett módosított költségvetési főösszesítőket az 5. sz. melléklet tartalmazza.
Közbeszerzési, jogi indokolás:
A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe.Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár.
A szerződésmódosítások alkalmával a következőképpen változott a teljes vállalkozási díj:
Szerződéskötéskori teljes vállalkozási díj összege 153.969.171.-Ft (bruttó Ft)
1. szerződésmódosítás szerinti teljes vállalkozási díj összege 151.845.933.-Ft (bruttó Ft)
2. szerződésmódosítás szerinti teljes vállalkozási díj összege 153.255.760.-Ft (bruttó Ft)
3. szerződésmódosítás szerinti teljes vállalkozási díj összege 166.976.787.-Ft (bruttó Ft)
4. szerződésmódosítás szerinti teljes vállalkozási díj összege 166.979.947.-Ft (bruttó Ft)
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át.
Az eredeti szerződéses összeg 10%-a bruttó 15.396.917.-Ft. Az 1. sz. szerződésmódosítás során bruttó 2.123.238.-Ft-tal csökkent a teljes vállalkozási díj, a 2. sz. szerződésmódosítás alkalmával bruttó 1.409.827.-Ft-tal növekedett a már módosított teljes vállalkozási díj, a 3. szerződésmódosítással további bruttó 13.721.027.-Ft-tal emelkedett a teljes vállalkozási díj. Jelen szerződésmódosítással bruttó 3.160.-Ft-tal ismételten emelkedik a vállalkozási díj. Összeségében bruttó 13.010.776.-Ft vállalkozói díj növekedés történt. Ezen összesen vállalkozói díj növekedés nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 10%-át.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata továbbra is a szerződésében már rögzített feladatok ellátása. A szerződésmódosítással az egyes munkanemek gyakorisága és mennyisége változik meg. A pótmunkák elszámolása a Vállalkozó eredeti költségvetésében szereplő egységárak figyelembe vételével történt.
Vállalkozónak a Vállalkozási szerződés 3.1. pont b) alpontja szerinti teljes nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kell biztosítékként nyújtania. Ezen biztosítékadási kötelezettségének a Vállalkozó az eredeti szerződéskötéskor nettó 121.235.568.-Ft teljes vállalkozási díj vonatkozásában eleget tett, melyet a teljes vállalkozási díj csökkenése miatt nem módosított az 1. sz. szerződésmódosítás során sem. A 2. sz. szerződésmódosítás nem érintett újabb teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátási kötelezettséget. A 3. sz. szerződésmódosítás alkalmával Vállalkozó nettó 10.242.217.-Ft értékű pótmunka díj 5%-á
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@ kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen közigazgatási területe, a közbeszerzési dokumentációban részletezett megosztás szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Nagyerdő zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése, a játszótér melletti szociálishelyiségek takarítása, karbantartása, üzemeltetése az alábbiak szerint:
1) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: összesen 185 104 m², melyből 150 962 m² Natura2000 terület és/vagy helyi védett terület.
A fenntartási tevékenység kiterjed a közhasználatú zöldfelület élő és élettelen alkotóelemeire (pl.: gyepfelület,sor- és parkfa, cserjefelület, egy- és kétnyári virág, erdő, szórt útfelület, szilárd burkolat takarítás stb.).
A Vállalkozó rendszeres éves, havi és heti ütemterv alapján (melynek összeállítása a Vállalkozó feladata,jóváhagyása az Önkormányzat hatásköre) önállóan, de az Önkormányzat képviselőjének ellenőrzése ésútmutatása mellett végzi tevékenységét.
Az éven belüli ütemezést a városra jellemző átlagos időjárási körülmények figyelembe vételével kell kialakítani.
A parkfenntartási munkálatok alá vont területek „A kiemelt” előírásainak megfelelően kell a munkálatokatelvégezni. Az egyes munkafolyamatokra vonatkozó mennyiségek és gyakoriságok a közbeszerzésidokumentumok részének tekintendő műszaki terv táblázatokban kerül rögzítésre. Az ajánlati ár kalkulálásakoraz ott közölt adatokat kérjük figyelembe venni.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szólóhatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
A 22324. hrsz. ingatlan (Békás-tó és környéke, Szabadtéri Színpad környéke, Medgyessy sétány és környéke)helyi jelentőségű természetvédelmi terület, a 22331. hrsz. alatti ingatlan (Nagyerdei Stadion körüli burkolat észöldfelület) pedig helyi jelentőségű természetvédelmi és országos jelentőségű természetvédelmi terület (Natura2000)
2) Szociális helyiségek takarítása, karbantartása, üzemeltetése
A játszótér melletti szociális helyiségek takarítását napi 2 vagy 3 alkalommal kell biztosítani. A karbantartás,üzemeltetés kiterjed a gépészeti rendszerre és az elektromos rendszerre. A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 131480273
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Agrárius Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Diószegi út 36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Műszaki tartalom módosítás:
1./ A Békás-tó körüli park „A” kiemelt kategóriájú terület, turisztikai célpont, óvodás és iskolás csoportok kirándulási helye, a debreceni családok közkedvelt délutáni és hétvégi szabadidős helyszíne. A közpark részeként a Békás-tó melletti szociális helyiségek rendkívül intenzív használat alatt állnak. Ez a terhelés a rendezvények és fesztiválok időszakában tovább fokozódik. A helyiségek takarítását, karbantartását a Vállakozó Szerződése szerint napi két alkalommal végzi el. A mosdók higiéniája a rendszeres helyszíni ellenőrzések alkalmával nem bizonyul megfelelőnek. A közvetlenül a takarítások után tett helyszíni ellenőrzések alkalmával megállapítást nyert, hogy a takarítás megfelelő hatékonysággal kerül elvégzésre. A Vállalkozó szerint a szociális helyiségek nem megfelelő tisztaságának oka a Szerződés mellékletét képező műszaki tartalomban szereplő „19. Játszótér melletti szociális helyiségek takarítása” munkákhoz rendelt alacsony gyakoriság. A Vállakozó nyilatkozata alapján nem tudja vállalni a szociális helyiségek emelt gyakoriságú takarítását, ezért az Önkormányzat új szerződés keretében intézkedik ezen helyiségek takarításáról. Ebből kifolyólag a szerződés műszaki tartalmának alábbi módosításait tartjuk szükségesnek. Figyelemmel arra, hogy a szociális helyiségek takarítása két szerződés keretében nem megvalósítható, illetve a gazdasági ésszerűséggel összeegyezhetetlen, a Felek a takarítási feladatot a szerződésből elhagyni kívánják. (1.sz. melléklet).
2018. július 15-2018.12.31. között
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Költségvonzat
19 Játszótér melletti szociális helyiségek takarítása
19.1 helyiségek külső és belső tisztítószeres takarítása napi 2 alkalommal, kellékek (folyékony szappan, WC papír) biztosítása, napi nyitás, zárás elvégzése 1 db 365 3 000,00 Ft 1 095 000 Ft -170 -693 000 Ft
2019.01.01-2019.12.31. között
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Költségvonzat
19 Játszótér melletti szociális helyiségek takarítása
19.1 helyiségek külső és belső tisztítószeres takarítása napi 2 alkalommal, kellékek (folyékony szappan, WC papír) biztosítása, napi nyitás, zárás elvégzése 1 db 365 3 000,00 Ft 1 095 000 Ft -365 -1 095 000 Ft
19.2. szociális helyiségek karbantartása (elem, alkatrész, berendezés javítás, csere) 1 db 12 5 000,00 Ft 60 000,00 -12 - 60 000 Ft
19.3. szennyvíz akna ürítése 5 m3 2 2 000,00 Ft 20 000,00 -2 - 20 000 Ft
A fentiekre tekintettel az elmaradó tételek összege összesen:
2018. évben: nettó 693.000.-Ft
2019. évben: nettó 1.175.000.-Ft
Összesen: nettó 1.868.000.-Ft
2./ A Békás-tó körüli parkban elhelyezett művészi igénnyel kivitelezett, egyedi, szerzői jogi védelem alatt álló játszótéri elemek, valamint a tanösvény mentén elhelyezett szoborelemek karbantartását, festését és kezelését a jövőben azok kivitelezőjével, az ASAPA-Alkotócsoport Kft.-vel kívánjuk elvégeztetni. Ezért a Vállakozó Szerződésében szereplő „14. Köztéri műtárgyak fenntartása 14.8 Land-art szobrok (tanösvény) festése” és „18. Homokfelületek fenntartása, játszótéri elemek kezelése 18.4 Játszótéri elemek kezelése (festése, kenése)” munkanemeket szükségesnek tartjuk a vállalkozási szerződéseiből kivenni a 2018. és 2019. év vonatkozásában. (1. sz. és 2. sz. melléklet)
2018. január 01-2018.december 31. közötti időszak:
Fenntartási munka megnevezése Mennyiség Me. Gyakoriság Nettó egységár Nettó összesen Gyakoriság módosítás Költségvonzat
14 Köztéri műtárgyak fenntartása 10 db
14.8 Land-art szobrok (tanösvény) festése 5 db 1 10 000,00 Ft 50 000 Ft -1 -50 000 Ft
Folytatás a VI.3. pontban.
A szerződésmódosítás dátuma: 2018. július 13.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra (elmaradó és pótmunkák) irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 131477785 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 131480273 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben