Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13438/2018
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M&M Computer Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10277
Postai cím: Szép utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polonkai László
Telefon: +36 1 327-0830
E-mail: polonkai.laszlo@szpi.hu
Fax: +36 13270833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szpi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében Microsoft licencek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében Microsoft licencek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés keretében Microsoft OVS licencek beszerzése 3 évre.
Ajánlatkérő a terméket a megfizetett díjért a szerződés időtartama alatt használhatja. A hároméves keretszerződés éves díjfizetési
periódusokra bomlik, melyet a szerződés megkötésének évfordulója jelöl ki. A licencek darabszáma rugalmasan változtatható. A
verziókövetés (SA) a szerződés teljes időtartama alatt érvényes, Ajánlatkérő jogosult a legújabb végleges termékváltozatok használatára.
Jelen beszerzés tárgya 8 db Microsoft licence az alábbiakban részletezve:
1. Megnevezés:CoreCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm UsrCAL
Leírás:Kliens hozzáférési licenc. A felhasználóknak biztosítja a jogokat a szerverekhez való hozzáférésre, köztük: Windows, Exchange szerver
Várható éves mennyiség (db):432
2. Megnevezés:OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm
Leírás:Office programcsomag, a tartalma: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher
Várható éves mennyiség (db): 260
3. Megnevezés:WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk OLV D 1Y Pltfrm
Leírás:Windows Enterprise frissítési licenc, amely a nagyvállalati környezetben futtatott Enterprise funkciókhoz enged hozzáférést a
klienseken
Várható éves mennyiség (db): 260
4. Megnevezés:SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic
Leírás:Adatplatform, amely relációs adattárolásra, nagyteljesítményű adatintegrációra (ETL), gyors és skálázható multidimenzionális
adatelemzésre (OLAP), adatbányászatra és jelentéskészítésre (Reporting) képes.
Várható éves mennyiség (db): 3
5. Megnevezés:ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV 1Y AP
Leírás:Levelező szerver
Várható éves mennyiség (db): 1
6. Megnevezés:CISSteStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic
Leírás:CIS: gyűjtő licenc, amely magába foglalja a Windows szerver és a System Center rendszerfelügyeleti és eszközmenedzsment szerver
funkcióit
Windows Szerver: hálózati kiszolgálói funkciókat megvalósító szoftver. AD, DNS, DHCP, IIS, stb.
Várható éves mennyiség (db): 152
7. Megnevezés:WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP UsrCAL
Leírás:Távoli asztali hozzáférés a klienseknek
Várható éves mennyiség (db): 30
7. Megnevezés:WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic
Leírás:Hálózati kiszolgálói funkciókat megvalósító szoftver. AD, DNS, DHCP, IIS, stb. A Datacenter verzió korlátlan virtuális gép futtatására
ad jogot.
Várható éves mennyiség (db):8
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni.
Nyertes ajánlattevő - Megrendelő igénye szerint, annak székhelyén - évente 2 alkalommal (vagy 5 alkalommal a 3 év alatt) köteles - magyar
nyelven - konzultációs lehetőséget biztosítani, melyért külön díjat nem számolhat fel. A szerződéskötés alkalmával nyertes ajánlattevő
köteles magyar nyelvű oktatási anyagot átadni a Windows és az Office használatához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az AF VI.4.3) pontjában foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 062 - 137218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében Microsoft licencek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: M&M Computer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pécs, Mártírok u. 42.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 80000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében Microsoft OVS licencek beszerzése 3 évre.
Ajánlatkérő a terméket a megfizetett díjért a szerződés időtartama alatt használhatja. A hároméveskeretszerződés éves díjfizetési periódusokra bomlik, melyet a szerződés megkötésének évfordulója jelöl ki.A licencek darabszáma rugalmasan változtatható. A verziókövetés (SA) a szerződés teljes időtartama alattérvényes, Ajánlatkérő jogosult a legújabb végleges termékváltozatok használatára.
Jelen beszerzés tárgya 8 db Microsoft licence az alábbiakban részletezve:
1. Megnevezés: CoreCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm UsrCAL.
Leírás:Kliens hozzáférési licenc. A felhasználóknak biztosítja a jogokat a szerverekhez való hozzáférésre,köztük: Windows, Exchange szerver.
Várható éves mennyiség (db):432.
2. Megnevezés: OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm.
Leírás:Office programcsomag, a tartalma: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher.
Várható éves mennyiség (db): 260.
3. Megnevezés:WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk OLV D 1Y Pltfrm.
Leírás:Windows Enterprise frissítési licenc, amely a nagyvállalati környezetben futtatott Enterprise funkciókhozenged hozzáférést a klienseken.Projektindító rendezvény 100 főre (+/- 10 %).
Várható éves mennyiség (db): 260.
4. Megnevezés: SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic.
Leírás: Adatplatform, amely relációs adattárolásra, nagyteljesítményű adatintegrációra (ETL), gyorsés skálázható multi dimenzionális adatelemzésre (OLAP), adatbányászatra és jelentéskészítésre(Reporting)képes.
Várható éves mennyiség (db): 3.
5. Megnevezés:ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV 1Y AP.
Leírás:Levelező szerver.
Várható éves mennyiség (db): 1.
6. Megnevezés: CISSteStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic.
Leírás: CIS: gyűjtő licenc, amely magába foglalja a Windows szerver és a System Center rendszerfelügyeleti éseszközmenedzsment szerver funkcióit.
Windows Szerver: hálózati kiszolgálói funkciókat megvalósító szoftver. AD, DNS, DHCP, IIS, stb.
Várható éves mennyiség (db): 152.
7. Megnevezés: WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP UsrCAL.
Leírás: Távoli asztali hozzáférés a klienseknek.
Várható éves mennyiség (db): 30.
7. Megnevezés: WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic.
Leírás: Hálózati kiszolgálói funkciókat megvalósító szoftver. AD, DNS, DHCP, IIS, stb. A Datacenter verziókorlátlan virtuális gép futtatására ad jogot.
Várható éves mennyiség (db):8.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni.
Nyertes ajánlattevő - Megrendelő igénye szerint, annak székhelyén - évente 2 alkalommal (vagy 5 alkalommala 3 év alatt) köteles - magyar nyelven - konzultációs lehetőséget biztosítani, melyért külön díjat nem számolhatfel. A szerződéskötés alkalmával nyertes ajánlattevő köteles magyar nyelvű oktatási anyagot átadni a Windowsés az Office használatához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 80000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: M&M Computer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: M&M Computer Kft.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződő felek az alapszerződésüket akként módosítják, hogy az alapszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott egységárak a szerződéstervezetben ismertetett táblázatban foglaltak szerint módosulnak, továbbá a táblázat 9. sora az alábbi értékre változik: 721.930.-Ft
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés létrejöttét (tehát mindenképpen az eljárás bontási eljárását) követően az Eladó olyan tartalmú jognyilatkozatot tett, hogy a megajánlott termékeket az ajánlatában meghatározottakhoz képest alacsonyabb ellenértékért tudja biztosítani, valamint csatolta az általa alkalmazni javasolt új egységárakat.
Vevő a fentieket megvizsgálva megállapította, hogy a lentebbi levezetés alapján módosítható az alapszerződés
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 80000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 80000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben