Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13447/2018
CPV Kód:79999200-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Díjbeszedő Holding Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02440
Postai cím: Asztalos Sándor út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fcsm.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79999200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére
Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79999200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
I. rész: Csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére. Ennek keretében:
1. Törzs- és számlázási adatok nyilvántartása, karbantartása
2. Mellékvízmérők alapján a csatornahasználati díj elszámolásához szükséges adat előkészítése
3. Elkülönített vízhasználók (mellékvízmérős ügyfelek) részére a szennyvízelvezetés szolgáltatás díjának számlázása
4. Díjszámlák elkészítése átadott számlarekordok alapján
5. Számlabemutatás a számlakötelezett felhasználók részére
6. Mellékszolgáltatási szerződések teljes körű kezelése (nyomdai előállítása, megszemélyesítése, postázása, nyilvántartása, karbantartása)
7. Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása
8. Adatszolgáltatás Megbízó részére
9. Nyomdai szolgáltatás nyújtása (Küldemények gyártásával, megszemélyesítésével, postai feladásával kapcsolatos feladatok ellátása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 060 - 105376

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KSZ-2015000102 Rész száma: 1. rész Elnevezés: Csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: balla-ildiko@dbrt.hu
Telefon: +36 13714644
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13714644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1337218740 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79999200-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Budaörs
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya változatlan.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1341031560
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: balla-ildiko@dbrt.hu
Telefon: +36 13714644
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13714644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megbízott Megbízó részére az eredeti szerződésben, a részvételi és ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott ügyfélkörön túl a módosítás értelmében Budaörs település vonatkozásában is ellátja a csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása és ügyfélszolgálati tevékenység végzése feladatokat.
Ennek ellenértéke:
Számlázás megbízási havidíj Budaörs vonatkozásában (nettó HUF): 394.480,-
Ügyfélszolgálati tevékenység ellátásának havidíja Budaörs vonatkozásában (nettó HUF): 240.990,-
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Budaörs település területén a korábbi üzemeltető, Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. csatornaszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződése 2018. április 8-ával lejárt. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján 2018. április 9-től a szolgáltatást a Megbízó, mint közérdekű üzemeltetőként kijelölt közszolgáltató veszi át.
A szerződés módosítás jogcíme a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdésének c) pontja. A felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként a szerződés értékének növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át. A felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (közérdekű üzemeltetőként történő kijelölés).
A felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1337218740 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1341031560 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben