Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13448/2018
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Díjbeszedő Holding Zrt.;Díjbeszedő Faktorház Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02440
Postai cím: Asztalos Sándor út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fcsm.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Követelésvásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Követelésvásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére
Rész száma: 2. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Követelés vásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére. Ennek keretében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. havonta visszavásárlási kötelezettség nélkül eladja Vevőnek a meghatározott felhasználói kör egy részére (jellemzően a mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős lakossági felhasználók és az elkülönített vízhasználók részére) számlázott követeléseit. Vevő havonta a megajánlásnak megfelelő százalékos értékű vételárat köteles eladónak megfizetni, amely vételárnak az alapja az átruházásra kerülő kiszámlázott követelésállomány bruttó számlaértéke. Vevő a megvásárolt követeléseket saját kockázatára szedi be.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 060 - 105376

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KSZ-2015000103 Rész száma: 2. rész Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: dijbikt@dbrt.hu
Telefon: +36 13714606
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13714606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Díjbeszedő Faktorház Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: dijbikt@dbrt.hu
Telefon: +36 13714606
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13714606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4250000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés összértéke a következőkre tekintettel került meghatározásra: a szerződés tárgya követelésvásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása. Eladó havonta visszavásárlási kötelezettség nélkül eladja Vevőnek a meghatározott felhasználói kör egy részére számlázott követeléseit. Vevő havonta a megajánlásnak megfelelő százalékos mértékű vételárat köteles eladónak megfizetni, amely vételárnak az alapja az átruházásra kerülő kiszámlázott követelésállomány bruttó számlaértéke. A szerződés végleges összértéke tehát az átruházásra kerülő kiszámlázott követelésállomány bruttó számlaértékének függvénye, amely jelenleg csak becsülhető. vevő vételárra vonatkozó nyertes megajánlása a következő: 96%
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66000000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Budaörs
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgya változatlan.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4251000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: dijbikt@dbrt.hu
Telefon: +36 13714606
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13714606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Díjbeszedő Faktorház Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: dijbikt@dbrt.hu
Telefon: +36 13714606
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13714606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eladó az eredeti szerződésen meghatározott felhasználói körön túl a meghatározott budaörsi felhasználói körre vonatkozóan is átruházza Vevőre a számlázott csatornahasználati díjat és szolgáltatási díjat. Vevő havonta a budaörsi felhasználói kör vonatkozásában is havonta vételár megfizetésével vásárolja meg az átruházott számlaköveteléseket az eredeti szerződésben rögzített feltételekkel, továbbá vállalja azok saját kockázatra történő beszedését. A vételár számításának alapja változatlan (96%).
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Budaörs település területén a korábbi üzemeltető, Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. csatornaszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződése 2018. április 8-ával lejárt. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján 2018. április 9-től a szolgáltatást a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint közérdekű üzemeltetőként kijelölt közszolgáltató veszi át.
A szerződés módosítás jogcíme a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdésének c) pontja. A felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként a szerződés értékének növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át. A felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (közérdekű üzemeltetőként történő kijelölés).
A felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4250000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4251000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben