Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13450/2018
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:1051 Budapest, Vigadó tér 2.; 1146 Budapest, Dózsa György út 37.; 1121 Budapest, Budakeszi út 38.; 1125 Budapest, Városkúti út 2.;1051 Budapest, Vigadó tér 2.; 1146 Budapest, Dózsa György út 37.; 1121 Budapest, Budakeszi út 38.; 1125 Budapest, Városkúti út 2.; 1062 Budapest, Andrássy út 101.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Akadémia
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Művészet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42335845
Postai cím: Kecske Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
Telefon: +36 12354205
E-mail: gemov.nikolett@mma.hu
Fax: +36 1235420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mma.hu
 
Hivatalos név: Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11724786
Postai cím: Vigadó Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnárné Szunyi Barbara
Telefon: +36 13283301
E-mail: ugyvezeto@vigado.hu
Fax: +36 13283301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vigado.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vigado.hu

Hivatalos név: Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80970055
Postai cím: Dózsa György Út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medgyes Piroska
Telefon: +36 14607000
E-mail: mucsarnok@mucsarnok.hu
Fax: +36 13637205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mucsarnok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.mucsarnok.hu/

Hivatalos név: MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80642671
Postai cím: Budakeszi Út 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Miklós
Telefon: +36 304274743
E-mail: titkarsag@mma-mmki.hu
Fax: +36 304274743
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma-mmki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mma-mmki.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000428572018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szuchy Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich u. 8. III/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Edina
Telefon: +36 17001035
E-mail: info@bslaw.hu
Fax: +36 17002024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mma.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000428572018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Akadémia
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Művészet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz- és villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000428572018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz- és villamos energia beszerzése a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága egyes intézményei részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.; 1146 Budapest, Dózsa György út 37.; 1121 Budapest, Budakeszi út 38.; 1125 Budapest, Városkúti út 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia beszerzése 2018.10.01. (06:00 CET) – 2019.10.01. (06:00 CET) időszakra vonatkozóan, átvételi kötelezettség nélküli teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, mely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását is.
Mennyiség: 6.510.517 MJ / (ami megfelel 2.003.667,55 KWh-nak) szerződéses időszak mennyiségű földgáz megvásárlása a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott felhasználási helyeken, amelynek lekötött órai összteljesítménye: 3.463 KWh/h.
Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségtől jogosult + 50 %-ban eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.A II.2.7. szerinti kezdés tervezett időpont,amely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat,a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
2.A II.1.5. és II.2.6. pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
3.Az eljárásban közreműködő FAKSZ neve: dr. Balogh Edina, lajstromszáma: 00119.

II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.; 1146 Budapest, Dózsa György út 37.; 1121 Budapest, Budakeszi út 38.; 1125 Budapest, Városkúti út 2.; 1062 Budapest, Andrássy út 101.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia beszerzése 2018.10.01. (00:00 CET) – 2019.09.30. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan:
- a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló,
- idősoros (távmért) és profilos elszámolási alapú felhasználási hely(ek),
- menetrend adási kötelezettség nélküli,
- mennyiségi átvételi kötelezettség nélküli,
- teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében, amely nem foglalja magába a rendszerhasználati díjak teljes körű elszámolását, tehát a rendszerhasználati díjakat Ajánlatkérő közvetlenül fizeti meg az Elosztói engedélyesek felé.
Mennyiség: 4.452.800 kWh mennyiségű villamos energia megvásárlása a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott felhasználási helyeken.
Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségtől jogosult + 50 %-ban eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.A II.2.7. szerinti kezdés tervezett időpont,amely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat,a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
2.A II.1.5. és II.2.6. pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
3.Az eljárásban közreműködő FAKSZ neve: dr. Balogh Edina, lajstromszáma: 00119.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Kr.”) 1-8., 10. és 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A Kr. 15.§ (2) bek-e alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba.
A gazdasági szereplő öntisztázásra a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdése alapján jogosult.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdését.
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
M.1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (1. rész: földgáz energia értékesítése, 2. rész: villamos energia értékesítése), az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt referenciáinak ismertetése, az alábbi információk feltüntetésével:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- a szerződés tárgya, rövid ismertetése (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év, hónap szerinti bontásban),
- a szerződés tárgyának az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírtak szerinti mennyisége (értékesített földgáz / villamos energia mennyisége),
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelően kell igazolni, ajánlattevő (közös ajánlattevő) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.
A Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a fentiekben előírt adatokat.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében foglaltak alapján az M.1.1.-M.1.2. alpont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltétel vonatkozásában csak arról kell nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 (három) évben (36 hónapban) egy vagy több szerződésből származó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
1. rész esetében:
M.1.1. összesen legalább 1.500.000 KWh földgáz energia értékesítése tárgyú referenciával.
A KWh és MJ átszámításhoz 3,2493-as arányszámot kell alkalmazni.
2. rész esetében:
M.1.2. összesen legalább 3.300.000 kWh villamos energia értékesítése tárgyú referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlat benyújtása esetén az adott részhez kapcsolódó alkalmassági feltétel teljesülését ajánlatkérő külön-külön vizsgálja, vagyis az egyes részek tekintetében előírt feltételeket nem összeadva kell teljesíteni.
Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak [az ajánlati felhívás feladását megelőző három év (36 hónap)] alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest jelen felhívás M.1.1.-M.1.2. alpontjában szigorúbban állapította meg az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának feltételét és igazolását.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.Ajánlatkérő(AK) előleget nem biztosít.AK az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő (AT) általi igazolt teljesítést követően, a szerz.ben rögzített feltételek teljesülése mellett, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, AK által leigazolt számla ellenében, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással fizeti meg, figyelemmel a von. jogszabályi rendelkezésekre (Kbt. 135. § (1) bek, Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bek).
1. rész::
Nyertes AT jogosult havi földgáz kapacitás díj számla (szla) és havi gázdíj szla kiállítására, amely tartalmazza az RHD forgalmi díj részét is. A havi földgáz kapacitás díj számla fizetési határideje a tárgyhónap 1. napja, 30 napos telj.hat.idővel. A nyertes AT a felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (Gázhavonta), amelyek a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghat. számlázási címekre és számlafizetőknek kerülnek megküldésre.
Továbbiak: VI.1.3) pont
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/10/01 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000428572018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR Kormányrendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (AT) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az I.3.pont szerinti címen az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.66.§(5) bek.-nek megfelelő felolvasólapot az EKR-ben kitöltve,melyen meg kell adni az ajánlattevő adatait,vmint az ajánlati árat (az ajánlati ár meghatározására a KD-ban előírtak irányadók),vmint AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek.szerint.
3.AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell részenként a Kbt.66.§(6)bek. szerint,és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről,megadva a Kbt.65.§(7) bek-ben előírt adatokat.Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
4.Több AT közösen is tehet ajánlatot.Közös ajánlattétel esetén vmennyi közös AT által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról,hogy nyertességük esetén a szerződés szerz. teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az AK felé.A közös AT-k kötelesek maguk közül egy,a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését[Kbt.35.§ (2)-(3)bek.].A közös AT-k személye az eljárás ideje alatt nem változhat.AK kizárja a Kbt.35.§ (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös AT-k tekintetében.
5.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát v. a 2006.évi V.tv.9.§ (3)bek. szerinti aláírás-mintáját,ill. meghatalmazás esetén meghatalmazást.
6.AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
7.AK a Kbt. 75.§ (2)bek. e)pontját nem alkalmazza.
8.Az ajánlatok értékelési szempontja mindkét rész esetében a legalacsonyabb ár, a Kbt.76.§ (5)bek. alapján.
9.AK felhívja az AT-k figyelmét,hogy az ajánlatok elbírálása során a Kbt.81.§(5)bek. szerint jár el.
10. 1.rész esetében:AT-nek rendelkeznie kell az ajánlattételi határnapon érvényes földgáz energia-kereskedelmi tevékenység ellátására feljogosító, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedéllyel,ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.Az engedély meglétét és adatait AK a MEKH honlapján a Kbt.69.§ (11)bek. alapján eljárva ellenőrzi.
11. 2.rész esetében:AT-nek rendelkeznie kell az ajánlattételi határnapon érvényes villamos energia-kereskedelmi tevékenység ellátására feljogosító,MEKH által kiadott engedéllyel,ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.Az engedély meglétét és adatait AK a MEKH honlapján a Kbt.69.§ (11)bek. alapján eljárva ellenőrzi. Az ajánlathoz további csatolni kell AT nyilatkozatát arról,hogy AT hatályos mérlegkör tagsággal rendelkezik.Érvénytelen az ajánlat,ha az AT nem rendelkezik hatályos mérlegkör tagsággal.
12. III.2.2)ponthoz:2.rész:Nyertes AT havonta,a tárgyhónapot követő 15.napjáig jogosult elszámoló (távmért felhasználási helyek esetében),ill. részszámla v.elszámoló szla kiállítására profilos felhasználási helyek esetében. Az ellenszolgáltatás teljesítése az idősoros (távmért) felhasználási helyeken a havi tényleges fogyasztás, más felhasználási helyek esetében az Elosztói Engedélyes által leolvasott vagy profil alapú becslés módszerével meghatározott fogyasztás.Utóbbi esetben a végleges éves elszámolás l-az egyes felhasználási helyenként,a részszámlákban elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó naptári havi időszakonkénti elszámolás szerint-kiállított tételes időszaki vagy éves elszámoló számla alapján történik. Nyertes AT minden egyes felhasználó részére külön számlát és elszámolást köteles kiállítani és megküldeni a szerződött felhasználási helye(i) vonatkozásában. Nyertes AT a kiegyenlítő energia díjat az AK felé külön nem jogosult felszámolni. Nyertes AT a szerződéses időszakra tett ajánlatában rögzített nettó villamos energia árat garantálja, a jövedéki adó díját tételesen számlázza és az illetékes hatóságnál számolja el. Részletesen: KD
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák