Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13479/2018
CPV Kód:79610000-3
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116720
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Diákmunka szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000103602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79610000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezeti egységeinek részére tevékenységeikkel összefüggésben diákmunka szolgáltatás beszerzése keretszerződéssel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 10441 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 120 - 273847
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezeti egységeinek részére tevékenységeikkel összefüggésben diákmunka szolgáltatás beszerzése keretszerződéssel, az alábbi feladatkörökben, 3 kategória szerint: 1. kategória (tervezett óraszám: 51000): Fogyatékkal élők segítése, Adattisztítás, Kollégiumi ügyeletesi munka, Fizikai munka, Irodai adminisztráció, Kérdőív adatfelvétel, Könyvtári kisegítés, Rekrutációs tevékenység, Hallgatói rendezvényekhez kapcsolódó feladatok ellátása, Rendszergazdai feladatok ellátása, Sportanimátori feladatok ellátása, Szerencsejátékosoknak fenntartott segélyvonali tevékenység, Tanfolyamok szervezése, Szervezeti kommunikációs feladatok, Ügyfélszolgálati feladatok. 2. kategória (tervezett óraszám: 8700): Fordítás, Demonstrátori feladatok, Grafikai tevékenység, Kutatást támogató feladatok. 3. kategória (tervezett óraszám: 8900): Autogén tréning csoport tartás, Fotózás, Honlap szerkesztés, Szoftverfejlesztés, Online szoftver tesztelés, Projektasszisztensi feladatok, Kiadványszerkesztés, Üzleti partnerekkel való kapcsolatépítés, kapcsolattartás. Az igénybevételre tervezett munkaórák száma összesen (3 kategória összesen): 68600, a tervezett foglalkoztatottak száma: 1146 fő Ajánlatkérő a diákmunka esetében a „diák” fogalma alatt a következőket érti: felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók. Keretösszeg (mennyiség): 130.000.000,-Ft +30%
Helyesen:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezeti egységeinek részére tevékenységeikkel összefüggésben diákmunka szolgáltatás beszerzése keretszerződéssel, az alábbi feladatkörökben, 3 kategória szerint: 1. kategória (tervezett óraszám: 46930): Fogyatékkal élők segítése, Kollégiumi ügyeletesi munka, Fizikai munka, Irodai adminisztráció, Kérdőív adatfelvétel, Könyvtári kisegítés, Rekrutációs tevékenység, Hallgatói rendezvényekhez kapcsolódó feladatok ellátása, Sportanimátori feladatok ellátása, Szervezeti kommunikációs feladatok, Ügyfélszolgálati feladatok. 2. kategória (tervezett óraszám: 12800): Fordítás, Demonstrátori feladatok, Grafikai tevékenység, Kutatást támogató feladatok, Adattisztítás, Szerencsejátékosoknak fenntartott segélyvonal, Tanfolyamok szervezése, Rendszergazda. 3. kategória (tervezett óraszám: 8900): Autogén tréning csoport tartás, Fotózás, Honlap szerkesztés, Szoftverfejlesztés, Online szoftver tesztelés, Projektasszisztensi feladatok, Kiadványszerkesztés, Üzleti partnerekkel való kapcsolatépítés, kapcsolattartás. Az igénybevételre tervezett munkaórák száma összesen (3 kategória összesen): 68630, a tervezett foglalkoztatottak száma: 1146 fő Ajánlatkérő a diákmunka esetében a „diák” fogalma alatt a következőket érti: felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók. Keretösszeg (mennyiség): 130.000.000,-Ft +30%
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat és a Vállakozási szerződést is módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ