Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13495/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Öreglaki Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:8697 Öreglak, Fő utca 92. Hrsz. 275
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Öreglaki Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK22330
Postai cím: Fő utca 14.
Város: Öreglak
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8697
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maczucza Miklós
Telefon: +36 85530013
E-mail: polghiv.borbely@emszinet.hu
Fax: +36 85530013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037 azonosítószámú, „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” - az ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037 azonosítószámú, „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” - az ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037 azonosítószámú, „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” - az ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261310-0
További tárgyak:45262100-2
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8697 Öreglak, Fő utca 92. Hrsz. 275
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezésben érintett részek alapadatai:
Óvoda (meglévő) bruttó alapterület: 360,98m2
Óvoda új építés bruttó alapterület: 256,63m2
Telken lévő egyéb épületek: 66,82m2+306,58m2
Beépített alapterület össz.: 991,01m2
Beépítési százalék: 19,1%
Zöldfelület: 51%
hasznos alapterület: 482,68m2
Padlóvonal: változatlan
Bfm.: 127,5m (ellenőrizendő)
A közbeszerzés tárgya az alábbi helyiségeket érinti:
ÓVODA FELMÉRÉS HELYISÉGLISTA
Helység
szám Helység megnevezése Burkolat Alapterület
m2
0.1. Öltöző kerámia 43,33
0.10. Mosdó kerámia 3,97
0.10. WC kerámia 1,20
0.11. Közlekedő, folyosó ker. kerámia 14,49
0.2. Csoportszoba parketta 45,39
0.3. Csoportszoba parketta 45,73
0.4. Gyermek mosdó+WC kerámia 21,83
0.5. Iroda, közlekedő parketta 17,70
0.6. Tálaló, mosogató kerámia 18,22
0.7. Felnőtt étkező kerámia 13,63
0.8. Étkező kerámia 22,47
0.9. Fejlesztő szoba parketta 25,25
Felvétel összesen 273,23 m2
BŐVÍTMÉNY HELYSÉGLISTA
Helység
szám Helység megnevezése Burkolat Alapterület
m2
B.0.1 Szélfogó PVC 27,25
B.0.10. Akadálymentes ffi WC. kerámia 5,13
B.0.11. Takarítószer tároló kerámia 4,11
B.0.12. Mosoda, szárító PVC 9,20
B.0.13. Nevelőtestületi könyv. PVC 15,36
B.0.14. Iroda, intézetvezető PVC 18,08
B.0.15. Általános raktár PVC 18,08
B.0.2. Többcélú helyiség, tárgyaló PVC 22,40
B.0.3. Tornaszoba PVC 60,90
B.0.4. Szertár PVC 15,05
B.0.5. Mosdó kerámia 3,33
B.0.6. Öltöző kerámia 6,36
B.0.7. WC kerámia 1,12
B.0.8. WC kerámia 1,13
B.0.9. TUS kerámia 1,59
Bővítés összesen: 209,09
Hasznos alapterület összesen: 482,32

Az építési beruházás keretében a meglévő épület mellé, attól függetlenül, különállóan épül az új épületszárny, új bejárattal kialakítva, a fentiekben részletezett helyiség jegyzékkel.
Főbb mennyiségek:
Sorsz. Munka megnevezése Mennyiség
1. felvonulási létesítmények 1,00 klt.
2. keretállványozás 378,00 m2
3. zsaluzás különféle 263,75 m2
4. humuszos termőréteg eltávolítása 67,3 m3
5. munkaárok készítése különféle 55,2 m3
6. vízszintes földmű terület rendezése 450,00 m2
7. humuszterítés 400,00 m2
8. föld tükör készítése 275,00 m2
9. föld tömörítések különféle 88,00 m3
10. vasbeton készítése szivattyús technikával különféle 62,6 m3
11. betonacél helyszíni szerelése különféle 3,689 t
12. betonozás különféle 52,93 m3
13. esztrich készítése különféle 880,00 m2
14. előre gyártott elemek elhelyezése különféle 52,00 db.
15. falazat készítése különféle 381,20 m2
16. fa tetőszerkezet készítése a kiegészítő munkákkal együtt 398,00 m2
17. deszkázás különféle 85,00 m2
18. egyenes karú falépcső készítése 1,00 db.
19. faanyag gomba és rovarkártevő elleni
megelőző védelme 500,00 m2

20. faanyag lángmentesítése 500,00 m2
21. vakolás, rabicolás különféle 1.448,10 m2
22. szárazépítés különféle 166,5 m2
23. tetőfedés hornyolt tetőcseréppel a kiegészítő munkákkal együtt 398,00 m2
24. burkolat készítés különféle 458,76 m2
25. függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű 48,80 m
26. lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel 18,00 m
27. bádogos szerkezetek szerelése különféle 161,3 m
28. nyílászárók lehelyezése külünféle 40,00 db.
29. meglévő kerítés bontása különféle 34,00 m
30. lakatos szerkezetek elhelyezése különféle 10,00 db.
31. kerítés szerelése különféle 64,00 m
32. kül-és beltéri információs rendszer elhelyezése különféle 10,00 db.
33. festés különféle a kiegészítő munkákkal együtt 1.028,20 m2
34. szigetelés készítése különféle 2.301,20 m2
35. Méretre készített műanyag redőny felszerelése különféle 26,00 db.
36. biztonsági UV szőrős fólia ragasztása 8,50 m2
37. térburkolat készítése a hozzá tartozó kiegészítő munkákkal 201,60 m2
38. jelző- és útbaigazító táblák elhelyezése 1,00 db.
39. gyepesítés és a hozzá tartozó munkák 80 10 m2
40. csapadék víz elvezető rendszer kiépítése a hozzá kapcsolódó munkákkal 106,00 m
41. gázmérő kialakítása a a hozzá kapcsolódó munkákkal 1,00 db.
42. gázvezeték készítése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 52,00 m
43. gázkazán beépítése a hozzá kapcsolódó munkákkal 1,00 db.
44. fűtési vezeték szerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 188,00 m
45. fűtési vezeték szigetelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 178,00 m
46. belső csatorna építés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 38,00 m
47. műanyag vízveteték szerelés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 20,00 m
48. vízvezeték szerelés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 69,00 m
49. vízvezeték szigetelés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 69,00 m
50. vizes szerelvények és tárgyak felszerelése költségvetésben részletezve
51. 1 hurkos analóg intelligens tűzjelző központ akkumulátorral, kialakítésa a hozzá kapcsolódó munkákkal 1,00 klt
52. merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 910,00 m
53. szigetelt vezeték védőcsőbe húzva különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 3.480,00 m
54. elosztó dobozok szerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 111,00 db.
55. gyengeáramú vezeték szerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 650,00 m
56. gyengeáramú vezeték fektetése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 50,00 m
57. szerelvények elhelyezése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 77,00 db.
58. lámpa testek felszerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 39,00 db.
59. akkumulátoros vészvilágítási rendszer szerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 18,00 db.
60. villámhárító rendszer kialakítása a hozzá tartozó munkákkal 1,00 kpl.
rendszer
A fenti helyiség kimutatások és mennyiségek a főbb munkákat jelzik, és tájékoztató jellegűek. Az építési beruházás részletes műszaki leírása, a műszaki tervdokumentációk, valamint a szakmai ajánlat alapját képező árazatlan költségvetések a közbeszerzési dokumentumok II. sz. kötetének IV., V., és VI. fejezetében részletezettek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előírt 24 hónap jótálláshoz viszonyított többlet jótállás mértékének megajánlása (hónap)  12
2 előírtnál korábbi teljesítési határidő megajánlása (naptári nap) 10
3 A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen megvalósult építési b 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – vállalkozói díj teljes összege (nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037 azonosítószámú
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján a tárgyi eljárásban benyújtott árajánlatok mindegyike meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges