Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13514/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Szeghalom Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5520 Szeghalom, Kandó Kálmán utca teljes hossza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY M AGYARORSZÁG Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07126
Postai cím: Szabadság tér 4-8.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsári József polgármester
Telefon: +36 66371342
E-mail: muszak@szeghalom.hu
Fax: +36 66371623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szeghalom.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Kandó Kálmán utca felújítása, fejlesztése, a Sárréti Ipari Parkban”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Kandó Kálmán utca felújítása, fejlesztése, a Sárréti Ipari Parkban”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5520 Szeghalom, Kandó Kálmán utca teljes hossza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
-Szeghalom Város, Kandó K. utca teljes szakaszának felújítása (I.ütem):
Felújítandó burkolat hossza: 246 m
Burkolatszélesség: 0+000 - 0+246 s zlv között 6,8 - 7,4 m között.
Teljes felújítandó út mennyisége: 1840 m2
A felújítás nem tartozik az építési engedély hez kötött tevékenységek közé.
-A meglévő út szélesítésre kerül új pályaszerkezet, csomópont kiépítéssel (I I.ütem)
A tervezett út jellemző paraméterei:
hossza: 191,65 m
szélessége: 7,5 - 10,35 m
Teljes felújítandó út menny isége: 3200 m2
A kivitelezés építési engedélyhez kötött.
Az úttal párhuzamosan a régi, elbontand ó beton járda helyett új járda építése az alábbi paraméterekkel:
hossza: 141 m
szélessége: 1,5 m.
A II. ütem beruházá sa maga után vonja a közvilágítás átépítését és a meglevő léges hírközlési hálózat átépítését.
Részletes adatok a műszaki dokumentációban találhatóak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2147 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozói szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY M AGYARORSZÁG Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: gabor.a li@swietelsky.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96074146
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5520 Szeghalom, Kandó Kálmán utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
-Szeghalom Város, Kandó K. utca teljes szakaszának felújítása (I.ütem):
Felújítandó burkolat hossza: 246 m
Burkolatszélesség: 0+000 - 0+246 s zlv között 6,8 - 7,4 m között.
Teljes felújítandó út mennyisége: 1840 m2
A felújítás nem tartozik az építési engedély hez kötött tevékenységek közé.
-A meglévő út szélesítésre kerül új pályaszerkezet, csomópont kiépítéssel (I I.ütem)
A tervezett út jellemző paraméterei:
hossza: 191,65 m
szélessége: 7,5 - 10,35 m
Teljes felújítandó út menny isége: 3200 m2
A kivitelezés építési engedélyhez kötött.
Az úttal párhuzamosan a régi, elbontand ó beton járda helyett új járda építése az alábbi paraméterekkel:
hossza: 141 m
szélessége: 1,5 m.
A II. ütem beruházá sa maga után vonja a közvilágítás átépítését és a meglevő léges hírközlési hálózat átépítését.
Részletes adatok a műszaki dokumentációban találhatóak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96074146
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY M AGYARORSZÁG Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: gabor.a li@swietelsky.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek megállapodnak a megkötött vállalkozói szerződés 9.4. pontja az alábbiak szerint módosítják:
9.4. Eltérő ÁFA fizetési szabályok:
A beruházás I. ütemére az általános ÁFA, a II. üteme a fordított ÁFA fizetés szabályai vonatkoznak. Így a két ütem vonatkozásában két különböző számla benyújtására van lehetőség.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96074146 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96074146 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben