Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13527/2018
CPV Kód:50400000-9
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 13618788
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.markusovszky.hu/hu/index
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.markusovszky.hu/hu/index
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450252018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450252018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Philips Brilliance ICT karbantartás,javítás
Hivatkozási szám: EKR000450252018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50400000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS PHILIPS GYÁRTMÁNYÚ BRILLIANCE ICT TELJES KÖRŰ KARBANTARTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA, ALKATRÉSZ ELLÁTÁSÁRA, GYÁRTÓI TECHNOLÓGIA ÁLTAL MEGKÖVETELT FELÜLVIZSGÁLATI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL” (rövid megnevezés: Philips Brilliance ICT karbantartás,javítás)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Philips Brilliance ICT karbantartás,javítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS PHILIPS GYÁRTMÁNYÚ BRILLIANCE ICT TELJES KÖRŰ KARBANTARTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA, ALKATRÉSZ ELLÁTÁSÁRA, GYÁRTÓI TECHNOLÓGIA ÁLTAL MEGKÖVETELT FELÜLVIZSGÁLATI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL” (rövid megnevezés: Philips Brilliance ICT karbantartás,javítás)
3 havonta elvégzendő feladatok:
4.1 Hiba lista (Error Logger) kiolvasása, elemzése
4.2 Biztonságtechnikai ellenőrzések
5 forgó keret ellenőrzése
6 vészkapcsolók (E-stop) ellenőrzése
7 mozgások vezérlése a gantry panelről
8 mozgások vezérlése a Scan Control Unit-ról
8.1 Gantry ellenőrzés, beállítás, tisztítás
9 gantry belső tisztítása
10 kábelek ellenőrzése
11 röntgen cső ellenőrzése
12 hőcserélő ellenőrzése
13 ventillátorok, laserek, control panel ellenőrzése, ventillátorok szükség szerinti cseréje
13.1 X-Segment (nagyfeszültségű vezérlés) ellenőrzése
14 röntgencső filament kalibráció
14.1 Csúszógyűrű (slipring) karbantartása
15 slipring tisztítás
16 Brush block (kefe egység) tisztítás, szükség szerinti cseréje
16.1 Levegő szűrők tisztítása
16.2 „Légcsapágy” ellenőrzése
16.3 Levegő kompresszor tisztítása, ellenőrzése
17 szűrők, levegő szárító tisztítása
18 levegő nyomás ellenőrzése, beállítása
18.1 Asztal tisztítása és ellenőrzése
19 asztal külső, belső tisztítása
20 kábelek ellenőrzése
21 függőleges mozgást határoló kapcsolók működésének ellenőrzése
22 vízszintes „szalag” kapcsolók ellenőrzése
23 meghajtószíjak ellenőrzése, szükség szerinti cseréje
23.1 Konzol tisztítás
24 Host computer tisztítás
25 CIRS tisztítás
26 billentyűzet/egér
27 konzol asztallap
28 ventillátorok és szűrők
28.1 Általános képminőség ellenőrzés
29 Quick IQ, Constancy teszt
6 havonta elvégzendő feladatok:
2.1 Levegő kompresszor biztonsági szelep ellenőrzése
2.2 Asztal zsírzása
Évente elvégzendő feladatok:
3.1 Levegő kompresszor légszűrő cseréje
3.2 Asztal emelő rendszer kenése
30 Asztal emelő olló ellenőrzése
31 Asztal emelő sínek és görgők kenése

Kétévente elvégzendő feladatok:
4.1 Levegő kompresszor vezérlés légszűrő cseréje
4.1.1 Levegő komprsszor biztonsági szelep, tömítések cseréje
Háromévente elvégzendő feladatok:
5.1 Levegőkompresszor hajtószíj cseréje
5.2 Kollimátor kompenzátor és wedge cseréje
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat-tétel kizárása: tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban egy orvostechnikai eszköz karbantartására vonatkozó szolgáltatást szerez be Ajánlatkérő, részajánlat-tétel nem releváns.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
AK kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot nyújt be. (Kbt. 15. § (1)-(2) bek)
A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr 4. § és 8. § a) – ia) és ic)-o) alpontok szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az AK a 321/2015. (X.30.) Kr 4. és 10. §-a a) – ga) és gc) – l) alpontjai, és 10. § (2) bek. szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpont esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr 1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Öntisztázás: Kbt. 64. § szerint.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevők a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) bek szerint kötelesek előzetesen igazolni a kizáró okok fenn nem állását, tényleges igazolás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazandó. Nem kérhető igazolás a Kbt. 69. § (11) bek tekintetében.
Kbt. 64. § (1) bek alapján, A 62. § (1) bek b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bek szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. KH a 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása, melynek részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni.
MSZ1 a 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, végzettségének vagy képzetségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.
AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Kérjük, hogy amennyiben szakmai gyakorlatok folytatólagosak (nem marad köztük ki naptári nap), vagy oly módon folytatólagosak, hogy az átfedés miatt hosszabb időt lefednek, akkor eszerint egy időszaknak tekintsék napok számát. (pl. 2017. január 1- április 20., és 2017. március 18 – 2017. augusztus 7. közti időszakot, az átfedés miatt, 2017. január 1. – augusztus 7-ig egybefüggően számítsák).
Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat számítja.
Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.
A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább egy fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) villamosmérnök, vagy mérnökinformatikus, vagy üzemmérnök-informatikus vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és összesen 12 hónap képalkotó diagnosztikai orvostechnikai készülék karbantartására és/vagy szervizelésére és/vagy javítására vonatkozó szakmai gyakorlattal
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján – a Kbt. 135. § (1) – a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik az Ebtv. 9/A. §-a alapján bekezdésében leírtak szerint. Alkalmazandó a Kbt.135.§. (1) és (5) (6) bek. Ajánlatkérő késedelmi kötbért, és meghiúsulási kötbért alkalmaz a szerződésben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bek. )

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek)
A felhívás IV.2.6. pontjában szereplő ajánlati kötöttség időtartama – a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel – 60 nap.
Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához.
Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- 424/2017. (XII.19.) Kr 11. § (7) bek szerint ha az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, akkor ajánlatkérőnek és ajánlattevőknek annak a használata kötelező.
- a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap)
- a következő nyilatkozatokat: Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 66. § (4) bek (űrlap)., a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), Kbt. 81. § (3) bek szerint EEKD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek (űrlap); Kbt. 67. § (7) bek (adott esetben), Kbt. 44. § szerint, Kbt. 73. § (5) bek. szerint;
- következő dokumentumokat másolatban: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint ); gyártó által kiállított rendelkezésre állási nyilatkozatot, melyben a gyártó nyilatkozik arról, hogy a teljes javítási technológiát (lokális és gyártói szerviz bevonásával) a szerződés futamideje alatt biztosítja az ajánlattevő számára,
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, gazdálkodó szervezet, projekttársaság nem hozható létre (Kbt. 35. § (8) bek).
Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik.
Az eljárást megindító hirdetmény III.2.3 pont (M1) szerinti alkalmassági minimumfeltétel és előírt igazolási módja minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest - szigorúbb.
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt. 65. § (11) bek. szerint.
Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg.
Összegezés megküldés: Kbt. 79. §, szerződéskötés: Kbt. 131. §
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
Szerződéskötés feltételei. Nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell:
- a karbantartandó eszköz vonatkozásában megnevezett szakembernek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell a megadott eszköz gyártását követően, a gyártó által tartott képzés elvégzésére vonatkozó igazolással, mely a szerződés mellékletét képezi. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania ajánlattevőnek a feltétel teljesítésére vonatkozóan.
- szolgáltatási tevékenységi biztosítással a javítási tevékenységre vonatkozóan, mely értéke minimum 10MFt/eset, és 50MFt/év Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a felelősségbiztosítási kötvényt a szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi), vagy korábbi felelősségbiztosítási szerződést az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszti, és szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi)
- nyertessége esetén benyújt és rendelkezni fog érvényes ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírással, vagy ISO 13485 tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírással amelyet ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, és a szerződés hatálya alatt fenntart. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania ajánlattevőnek a feltétel teljesítésére vonatkozóan.
Az értékelési módszere: Arányosítás: 1. ért. szempont: ajánlati ár esetében fordított arányosítás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban szerint.
folytVI.3. 2. ért szempont: A 2. értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 2. részszempontja szerinti tartalmi elemét a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapjanak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Pontszám alsó és felső határa: 0 és 10 pont
(A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).
Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. (Kbt. 47. § (2) bek) [Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő általi felelősségteljes fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.]
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott fordítások a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordítását tartalmazzák
A műszaki tartalomra, devizák átváltására, egyenértékűségre vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Benyújtás (formai előírás): kérjük Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint, az űrlapok melletti valamennyi benyújtandó dokumentumot, nyilatkozatot egybeszerkesztve, tartalomjegyzékkel ellátva, egy pdf-ben felölteni szíveskedjenek (a feltöltési méretkorlátot figyelembe véve).
FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pontban
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák