Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13552/2018
CPV Kód:09324000-6
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Primer hidegenergia szolgáltatás nyújtása"
Hivatkozási szám: EKR000109682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09324000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Primer hidegenergia szolgáltatás nyújtása a Városligetben a VÉSZ előírásainak betartásával”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 105239 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 105 - 239643
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben:
M1) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, alábbi tárgyú és mennyiségű referenciával:
M1.1) a fenti időszakban legalább 3 éven át, legalább 4.664 MWh éves hőforgalmat biztosító hőellátó és elosztó rendszer vagy legalább 4.664 MWh éves hőforgalmat biztosító hűtési és elosztó rendszer üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
M1.2) a fenti időszakban legalább 3 éven át végzett, hőellátó és/vagy hőelosztó rendszerrel kapcsolatos 24 órás műszaki és hibaelhárító készenlét, valamint távfelügyelet biztosítására vonatkozó referenciával.
A fenti referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
M2) Nem von be az alábbiaknak megfelelő szakembereket a teljesítésbe:
A) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű hűtőipari üzemmérnök, vagy vegyipari üzemmérnök, aki legalább 5 éves a végzettségnek megfelelő szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (csak az előírt végzettség megszerzését követően szerzett tapasztalat vehető figyelembe),
B) legalább 1 fő szakember, aki csőhálózatot ellátó és elosztó rendszerek üzemeltetésében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható, Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor köteles megjelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe.
Az alkalmassági követelmények kapacitást biztosító szervezet bevonásával is teljesíthetők.
Helyesen:
Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben:
M1) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, alábbi tárgyú és mennyiségű referenciával:
M1.1) a fenti időszakban legalább 3 éven át, legalább 4.664 MWh éves hőforgalmat biztosító hőellátó és elosztó rendszer vagy legalább 4.664 MWh éves hőforgalmat biztosító hűtési és elosztó rendszer üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
M1.2) a fenti időszakban legalább 3 éven át végzett, hőellátó és/vagy hőelosztó rendszerrel kapcsolatos 24 órás műszaki és hibaelhárító készenlét, valamint távfelügyelet biztosítására vonatkozó referenciával.
A fenti referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
M2) Nem von be az alábbiaknak megfelelő szakembereket a teljesítésbe:
A) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű hűtőipari üzemmérnök, vagy vegyipari üzemmérnök, vagy tartósítóipari üzemmérnök, aki legalább 5 éves a végzettségnek megfelelő szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (csak az előírt végzettség megszerzését követően szerzett tapasztalat vehető figyelembe),
B) legalább 1 fő szakember, aki csőhálózatot ellátó és elosztó rendszerek üzemeltetésében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható, Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor köteles megjelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe.
Az alkalmassági követelmények kapacitást biztosító szervezet bevonásával is teljesíthetők.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívás mellett módosításra került a közbeszerzési dokumentum is (szerződéstervezet).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ