Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13557/2018
CPV Kód:24110000-8
Ajánlatkérő:Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Teljesítés helye:1096 Budapest, Haller u. 29.;1096 Budapest, Haller u. 29., kihelyezett áruraktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) c) szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40904214
Postai cím: Haller Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon: +36 12998155
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Fax: +36 12998155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460952018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460952018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi gáz,cseppfolyós oxigén, NOgázkeverék besz.
Hivatkozási szám: EKR000460952018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.sz.rész
A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.Szállított palackozott és cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal rendelkezzenek.A cseppfolyós oxigén tartály álló kivitelű legyen, az elpárologtatóval,és egyéb szerelvényekkel együtt maximum 30 m2 helyet foglalhat el.A min. készlet 30%-nál kevesebb nem lehet.A szerződés 12 vagy max. 24 hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés a II.2.11) szerint pozitív irányban eltérhet.
2. sz. rész
Inhalációs NO gázkeverék, és a hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülékek beszerzése.Amennyiben a megajánlott termék Magyarországon nincs törzskönyvezve,a termék alkalmas legyen arra, hogy a szerződés megkötéséig rendelkezzen OGYÉI egyedi import behozatali engedéllyel.
Mindkettő rész
A termékek további leírását és műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi gázok száll.,Orv.gázhálózat karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
További tárgyak:44612000-3
44612100-4
44612200-5
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gáz és cseppfolyós oxigén szállítása, valamint az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása (a javítás során felhasznált anyagokat is beleértve), cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok bérlete, vállalkozási szerződés keretében:
Orvosi gázok
Egészségügyi cseppfolyós oxigén 120 000 kg
Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába 5 800 l
Acetylén ipari 7,5 kg töltettel 1 db
Dynox orvosi 30 kg töltettel 26 db
Dynox orvosi 7,5 kg töltettel 2 db
Egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel 170 db
Egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel 120 db
Egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel 4 db
Egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel 2 db
Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban 4 db
Ipari oxigén 2 m3 töltettel 1 db
Ipari oxigén 6 m3 töltettel 1 db
Szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel 12 db
Szintetikus levegő 2m3-es töltettel 1 db
Szintetikus levegő 1,5 m3 töltettel 1 db
Sűrített levegő 4 m3 1 db
palackok szállítása 346 db
Tartály és palackok bérlete
cseppfolyós oxigén tartály 6000 L +2 db tartalék bündel lefejtőközponttal 1 db
palackok 42 db
kombi palackok 32 db
A 16/2012. (II.16.) Korm. r. 9. § szerinti ATC kód:
• Oxygen: V03AN01
• Carbon dioxide(szén-dioxid):V03AN02

Orvosi gázhálózat karbantartása negyedévente 1-1 alkalommal:
1. Cseppfolyós oxigénközpont, tartalék bündelekkel és lefejtőközponttal
2. Pan-Gas típusú 1 db 2*3 palackos altatógáz központ (gyermek kardiológia)
3. Vákuum központ, 2 db szivattyúval (felnőtt kardiológia)
4. Vákuum központ, 2 db szivattyúval (gyermek kardiológia)
5. Sűrített levegő központ 3 db kompresszorral, 2 db légszárítóval
6. Orvosi gázhálózat felülvizsgálata összesen 1 alkalommal a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerint.
Kombiszelepes egészségügyi oxigén palackok méretei:
töltet m3 külső átmérő mm magasság mm
0,4 100 490
1 140 600**
1,5 140 970**
2 140 970**
** +/- 20% méreteltérés elfogadható
A 4/2009. (III.17.) EÜM rendeletben előírt gázhálózat felülvizsgálatához engedély szükséges. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az Aj.tevő (vagy a gázhálózat felülvizsgálatát végző alvállalkozója) nem rendelkezik ilyen engedéllyel.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező valamely Termék esetében azonos funkcionalitású és felhasználhatóságú, a jelen beszerzés tárgyát képező Termékhez képest modernebb és Eladó által forgalmazott változat jelenik meg a piacon és Eladó a jelen beszerzés tárgyát képező Terméket már nem tudja teljesíteni, abban az esetben Eladó felajánlja Vevő számára az új Terméket. A szerződés tárgyát képező Termék helyettesítéséről, az új Termék elfogadásáról Felek közösen állapodnak meg. Eladó az új Terméket az ajánlatában megadott és jelen szerződésben rögzített egységáron köteles eladni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra jön létre azzal, hogy az Ajánlatkérő a 11. hónap végén (legkésőbb a 11. hónap utolsó munkanapján) a szerződést - piackutatást követően - (a szerződés 12 hónapos időtartamát követő) 12 hónappal egyoldalú írásban tett jognyilatkozattal meghosszabbíthatja, amennyiben a nyertes ajánlattevő a piacon a legalacsonyabb áron szolgáltat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt az orvosi gázok megrendelése tekintetében a tényleges megrendelés az alábbiakban meghatározottak szerint pozitív irányban eltérhet.
Orvosi gázok / Pozitív irányú eltérés(%)
Egészségügyi cseppfolyós oxigén / 30
Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába / 30
Acetylén ipari 7,5 kg töltettel / 100
Dynox orvosi 30 kg töltettel / 30
Dynox orvosi 7,5 kg töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel / 30
Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban / 30
Ipari oxigén 2 m3 töltettel / 100
Ipari oxigén 6 m3 töltettel / 100
Szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel / 30
Szintetikus levegő 2m3-es töltettel / 100
Szintetikus levegő 1,5 m3 töltettel / 100
Sűrített levegő 4 m3 / 100
palackok szállítása / 30
Az opcionális rész lehívásánál a pozitív egész számra történő kerekítés szabályai az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A beszerzés tárgyát képező Termékek a 16/2012.(II.16.)Korm.r. hatálya alá tartoznak, a legalacsonyabb ár értékelési szempont a Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2.1)
Elnevezés: Nitrogén monoxid NO gáz beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
További tárgyak:33141620-2
33600000-6
44612000-3
44612100-4
44612200-5
33157800-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29., kihelyezett áruraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Inhalációs NO gázkeverék és a hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülékek beszerzése, vállalkozási szerződés keretében:
Nitrogén monoxid NO gáz beszerzés
2 db adagoló bérlet
8 db 20 L 800ppm
palackbérlet a 8 db 20 L 800 ppm-hez
Szállítandó mennyiség 12 hónap alatt: 24 m3 (NO gáz töltet). Az NO gázok esetén Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +50 %-kal eltérhet.
A palack legyen kompatibilis a GOKI tulajdonában lévő Bedfont gyártmányú NoxBoxi típusú NO adagoló géppel, valamint az ugyancsak GOKI tulajdonú Siemens 300A típusú NO adagolóval egybeépített lélegeztetőgéppel. Az NO koncentrációja a palackban 800 ppm +/- 5%.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező valamely Termék esetében azonos funkcionalitású és felhasználhatóságú, a jelen beszerzés tárgyát képező Termékhez képest modernebb és Eladó által forgalmazott változat jelenik meg a piacon és Eladó a jelen beszerzés tárgyát képező Terméket már nem tudja teljesíteni, abban az esetben Eladó felajánlja Vevő számára az új Terméket. A szerződés tárgyát képező Termék helyettesítéséről, az új Termék elfogadásáról Felek közösen állapodnak meg. Eladó az új Terméket az ajánlatában megadott és jelen szerződésben rögzített egységáron köteles eladni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra jön létre azzal, hogy az Ajánlatkérő a 11. hónap végén (legkésőbb a 11. hónap utolsó munkanapján) a szerződést - piackutatást követően - (a szerződés 12 hónapos időtartamát követő) 12 hónappal egyoldalú írásban tett jognyilatkozattal meghosszabbíthatja, amennyiben a nyertes ajánlattevő a piacon a legalacsonyabb áron szolgáltat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az NO gázok esetén Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +50 %-kal eltérhet a szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A beszerzés tárgyát képező Termékek a 16/2012.(II.16.)Korm.r. hatálya alá tartoznak, a legalacsonyabb ár értékelési szempont a Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkettő rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62.§(1)és(2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Korm.r. (Alkr.) 12-16. § szerint.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr.II.Fejezetnek megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az előírt alkalm. köv.eknek az aj.tevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt.67.§(1) szerinti nyilatk.t.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt.69.§ szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III.Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A 62.§(1)b)ésf) kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Aj.kérő nem zárja ki a gazd. szereplőt a Kbt. 188. § (4) és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Nem szükséges igazolás benyújtása,ha az aj.kérő az EU bármely tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A magyaro.i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántart.nak.
Csatolni kell az aj.tevő nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is.
Nyilatk. szükséges a Kbt. 62. § (1) kb)-kc) alpontok szerint, az EKR-ben található minta szerint, elektronikus űrlapként.
Nyilatk. szükséges, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,amely az aj.tevőben közvetetten vagy közvetlenül több,mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;ha van ilyen szervezet,az aj.tevő azt nyilatk.ban megnevezi (cégnév,székhely),továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt.62.§(1)k)kc) kizáró feltétel nem áll fenn.
Aj.kérő kizárja az eljárásból azt az aj.tevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazd. szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Aj.kérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AK az alkalm.köv.-k előzetes ig.-ra elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatkozatát,azaz elégséges az EEKD IV.α kitölt. és nem kéri az EEKD IV. r.-ben szereplő részl.inf.-k megadását. Az EKR-ben elektr.űrlap található az EEKD tek.-ben, amelyet közös AT-k nevében az ajánlatot benyújtó gazd.szereplő nyújt be.A Kbt.69.§(4)alapján az elj.eredm.-ről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK köteles az értékelési szemp.-ra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfel.hi.tűzésével felhívni az alkalm.köv.-re vonatk.ig.-k benyújtására az alábbiak sz..
M/1.A 321/2015.(X.30.)Kr.(továbbiakban: Alk.r.)21.§(1)a) és (1a)a) alapj.a (közös) AT-nek a felhívás feladásától visszafelé számított hat éven(72 hó.)belül megkezdett és 3év(36 hó.)alatt bef,jelen elj.tárgyával(1.rész:Orv.gáz és cseppfoly.oxig.száll.,2.rész:NOgáz száll.)megegyező legjelentősebb ref.-nak ismertetése.
A ref.nyil. v.ref.ig.tartalm.legalább a köv.adatokat:
- a szer.-t kötő másik fél megnev., címét
- a ref.-t adó személy nevét, elérhetőségét (tel)
- a szerz.tárgyát és rövid leírását(minden olyan adatot, am.alapján az alkalm. min.köv.-nek való megfelelés megállapítható)
- a telj.idejét (kezdő és bef.időpont; év/hónap/nap bontásban)
- nyíl.-t arról, h. a telj.az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalm.köv-nek való megfelelést az Alk.r. 22. §sz.kell igazolni.
Az Alk.r.21/A.§ért.-ben az AK a telj.ig.-ként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a ref. köv.-ben foglalt eredmény v.tevékenység a szerz.résztelj.-ként valósult meg.
Am.ref.nyil.v.a ref.igazolás sz.szerz.időtartama bővebb, mint a vizsg.időszak, akkor a ref.nyil.-ban v.a ref.igazolásban meg kell adni a vizsg.időszak [az AF feladásától visszafelé szám.három év(36 hó.)]alatt telj.menny.-i adatot.
M/2. Az 1.részre történő ajánlattétel esetén az Alk.r.21.§(1)b) alapj.AT-nek csatolnia kell azoknak a szakembereknek(szervezeteknek)–különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek–bemutatását cégszerű nyilatk.formájában,akiket be kíván vonni a telj.-be és am.tartalmazza az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, ezen személy(ek) nevét, képzettségét/végzettségét és gyak.idejét.
A szakemb.-k bemut.során csatolandó:
- képzettséget/végzettséget ig.szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával (A szakmai önéletrajzban a szakmai gyak.bemutatásának kezdő és bef.időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalm.ellenőrzése érdekében a szakmai gyak.-ot alátámasztó inf.-ók során egyértelműen meg kell jelölni az ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tev.-ek rövid ismertetését.
- képzettséget/végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok
Előzetes igazolás: Az M/1.,M/2. sz.alkalm.köv.-ek előzetes ig.-ra az AK elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyíl.-át,azaz elégséges az EEKD IV.αkitöltése és nem kéri a formanyomtatv.IV.részében szereplő részl.inf.-k megadását(AK nem kéri kitölteni a IV.A)-D)szakaszokat!).
Utólagos ig.:AT az alkalm.köv.-ek telj.-re vonatk.részletes adatokat tartalmazó, az AF-ben előírt saját nyilatk.-it és igazolásait az alkalm.köv.-k tekintetében az AF-ben előírt ig.-ok benyújtására vonatk.szabályok sz.,az AK Kbt.69.§sz.felhívására köteles benyújtani.A minősített AT-nek az Alk.r.24.§(1)sz.kell alkalmasságukat igazolniuk.
A dok.-ok a Kbt.47.§(2)sz.benyújthatók egysz.más.formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,
egészségügyi intézménytől származó összesen legalább
az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén:
• 9000 kg egészségügyi cseppfolyós oxigén,
• 4350 l egészségügyi cseppfolyós nitrogén,
• 19 db dynox vagy azzal egyenértékű orvosi 30 kg töltettel,
• 1 db dynox vagy azzal egyenértékű orvosi 7,5 kg töltettel,
• 127 db egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel,
• 90 db egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel,
• 3 db egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel,
• 1 db egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel,
• 3 db helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban,
• 9 db szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel,
a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén
• 18 m3 NO gáz
szállítására vonatkozó,
továbbá az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén orvosi gázhálózat karbantartásáról szóló referenciával.
Az előírt mennyiség több szerződésből is teljesíthető.
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia az Alk.r. 21. § (1a) bekezdése értelmében.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén nem rendelkezik minimum
2 fő Víz - Központifűtés - Gázhálózat szerelő végzettséggel vagy azzal egyenértékű (FEOR 7521 Vezeték-és csőhálózat- szerelő (víz, gáz, fűtés), OKJ 315820900103102 „gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő; OKJ 545440200105402 gázipari technikus; OKJ 315820900103103 központifűtés és csőhálózat szerelő) végzettséggel, és legalább 3 év (36 hónap) – szakemberenként külön-külön – orvosi gázhálózat szerelésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkettő részre vonatk.
Aj.kérő előleget nem fizet.Az aj.tétel,szerződés és kifizetések pénzneme HUF,és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.Aj.kérő az ellenszolgáltatás összegét havonta egyenlíti ki, az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint 60 napos fizetési határidőn belül,figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-re. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6), Ptk.6:155. §.
Késedelmi kötbér: napi 1%, max. az érintett áru-érték 15 %-a, alapja: késedelmesen szállított árucikkek vagy teljesített szolgáltatások nettó értéke.
Hibás telj. kötbér: 10%, alapja: a hibával érintett termékek vagy szolgáltatások nettó értéke.
Meghiúsulási kötbér: adott megrendelés meghiúsulása esetén a le nem szállított árucikkek vagy a nem teljesített szolgáltatás nettó értékének 15 %-a, a teljes szerződés meghiúsulása esetén a teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.
Az NO gázok kihelyezett áruraktárba kerülnek.
Részletesen: ld. szerződéstervezet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektr.közb.részl.szabályairól sz.424/2017.(XII.19.)Korm. r.(továbbiakban: e-Kr.)15. §-a tartalmazza. Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.A Kbt. 68.§(4)–(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az aj.tevők részére elérhetővé teszi..A IV.2.6)pontban a Kbt.81.§(11)sz. 60 nap aj. kötöttséget kell érteni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A Kbt.71.§(6) alapján AK nyilatkozik,hogy ha a HP-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba,és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP,úgy e körben nem biztosítja a HP lehetőségét.
2)AK a projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
3) Az elj.-ban való részvétel feltétele a gazd.szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közb.dokum.-inak az onnan való letöltése.A tárgyi elj.-ba történő regisztr.automatikusan azt jelenti, h. az érdeklődő gazd.szereplő a közb.dok.-kat letöltötte és megismerte.
4)Kieg.táj. a Kbt. 56.§sz.kérhető az EKR-n keresztül megküldve.
5)A minősített AT-k hiv.jegyz.-be történő felvét.feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei (M/1.,2.).
6)Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei: ld. közb.dok.-ban.
7)Az ajánlathoz csatolni kell:
-kereskedelmi ajánlatot (az árazatlan keresk.aj. írható Excel form.-ban kerül az EKR-be, AT-nek a kitöltött táblázatot mind PDF,mind pedig írható Excel form.-ban csatolniuk kell ajánlatukhoz)
-nyilatkozatot a Kbt.66.§(2)EKR űrlapként,(4) és (6)a)–b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is!).Az ajánlatban meg kell jelölni a közbesz.-nek az(oka)t a részé(i)t,amelynek telj.-hez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat
-az EEKD-t
-az ajánlatot aláíró(k), kötváll.-ra jogosult(ak) aláírási címpéldányát v.aláírás mintáját
-foly.ban lévő változásbejegyz. elj.esetében,a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozatot is!), EKR űrlapként
- amennyiben AT kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az AT,ill.a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re
- nyilatkozatot felelősségbiztosításról
- a Kbt.67.§(4)sz.nyil.-ot az EKR-ben található űrlap kitöltésével
- felolvasólapot, mely az EKR űrlapon töltendő ki
- nyíl.-ot, hogy nyertesség esetén rendelkezik érvényes min.500000HUF/kár és min.5000000 HUF/év kártérítési limitű, általános-, szolgáltatás- és környezetszennyezési felelősségbiztosítással, és termék felelősségbiztosítással.
- nyilatkozatot a 2.rész vonatkozásában, hogy a megajánlott NO adagoló rendelkezik olyan referenciahellyel amely igazolni tudja az iNO adagoló készülék megfelelőségét adott indikációkban (lélegeztetett felnőttek, gyermekek és újszülöttek inhalációs pulmonalis vazodilátor kezelése, valamint szívtranszplantáció és egyes szívműtétek előtti kivizsgálás, un.vazoreaktivitás teszt, spontán légző és lélegeztetett betegeken).
8)AK csak az elj.nyertesével kötheti meg a szerződést, v.–a nyertes visszalépése esetén–az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt.79.§ (1)sz.összegezésben megjelölte.
AK az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb AT-t, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt.69.§(4)sz.ig.-ok benyújtására.
9)AK a Kbt.73.§(5)alapján a közb.dok.-okban közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az AT tájékoztatást kaphat azon körny.védelmi, szociális és munkajogi köv.-ekről, amelyeknek a telj.során meg kell felelni.
10)Valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszeridő szerint értendő.
11)Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Ptk. 6:116.§(2) szerinti,arra vonatkozó bontó feltétellel vállal,hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a közp.közbesz. rendszerben,összevont közbesz. eljárásban, v.a fenntartó által,v. a fenntartó megbízásából indított közös közbesz. elj.keretében,keretmegállapodás v.szerz.kerül megkötésre,a központosított,közös v.összevont közb.rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
12) Ir.adó idő és jog:magyarorsz.i helyi (irányadó az EKR rendszeridő)és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.
13)FAKSZ:Csősz-Horváth Alexandra,00104, 1196 Bp. Fő u. 164.
14)AK a Kbt. 75. §(2)e)-t nem alkalmazza.
15)Az ajánlatban kérjük bemutatni a beszerzendő árut: leírás, fénykép (pl. katalógus) csatolásával. A besz.részét képező karbantartás szolg.vonatkozásában elégséges AT nyíl.-ta, misz.vállalja az AK által előírt kötelezettségeket. Érvénytelen az ajánlat, am.-ben a megajánlott termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a felhívásban és a közbeszerzési műszaki leírás szerinti min.követelményeknek.
16)Nyertes AT-nek legkésőbb a szerz.megkötésekor rendelkeznie kell ISO 9001:2000 v.azzal egyenértékű minőségbizt. rendszerrel,ami kiterjed az 1.részre történő ajánlattétel esetén eü.gázok gyártására és gázellátó berendezések karb.-ra és/vagy javítására is, a 2.részre tört.ajánlattétel esetén gázok gyártására/előállítására. Ennek nem teljesítése a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
17)AK a Kbt.41.§(3)alapján az elj.EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.)K.r. szabályai sz.(tov.-ban:EKR r.).Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcs.egyéb előírásokat az EKR r.10-13.§-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas (EKR-be bejelentkezés után érhető el)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák