Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13559/2018
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:SkillStar 2018 Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
2009/81/EK irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: SkillStar 2018 Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23663
Postai cím: Szabadság tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Zsófia
Telefon: +36 14745198
E-mail: csiszar.zsofia@mkik.hu
Fax: +36 14745198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://skillstar2018.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://skillstar2018.hu/
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EuroSkills Budapest 2018 rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EuroSkills Budapest 2018 rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés alapján
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1 764 177 491 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
EuroSkills Budapest 2018 rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlattevő feladata a Hungexpo Vásárközpont területén (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) a EuroSkills Budapest 2018 elnevezésű szakmák Európa-bajnokságához (a továbbiakban: Verseny) kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani a versenynapokon, azaz 2018. szeptember 26-ától 28-áig. Az Ajánlattevő feladata továbbá a Verseny előkészítési időszakában - 2018. augusztus 21-
étől szeptember 25-éig -, valamint a Versenyt követő időszakban - 2018. szeptember 29-étől október 9-éig - a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a Hungexpo Vásárközpont területén (1101 Budapest, Albertirsai út 10.).
Az Ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások:
a) vendéglátás (catering),
b) rendészet, személy- és vagyonvédelem (biztonsági szolgálat és egyéb staff),
c) standépítés, szőnyegezés, függönyözés (beleértve a kül- és beltéri bútorozást is),
d) függesztés,
e) elektromos áram- és vízbekötés,
f) audiovizuális szolgáltatások, konferenciatechnikai szolgáltatások,
g) takarítás, szemétszállítás
h) virág- és növénydekoráció
i) telekommunikációs szolgáltatások, internet (vezetékes és vezeték nélküli),
j) médiafelületek és irányítótáblák értékesítése és gyártása a területen belül,
k) logisztika
l) felelősségbiztosítás
m) a Welcome fogadás (2018. 09.23-24.) és a SkillOut fogadás (2018.09.26-28.) lebonyolításához szükséges technikai, függesztési és humánerőforrás igények
A szolgáltatások részletes leírását és teljesítési napokra, illetve időszakokra történő elosztását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke értelmében)
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albertirsai út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: info@hungexpo.hu
Telefon: +36 12636000
Internetcím(ek): (URL) http://hungexpo.hu/
Fax: +36 12636098
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 1 800 000 000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 764 177 491
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja akként rendelkezik, hogy az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg. 1. Kizárólagos jog fennállása egyetlen gazdasági szereplő vonatkozásában Az ajánlatkérőként eljáró SkillStar 2018 Nonprofit Kft. (továbbiakban: ajánlatkérő) 2017. november 23-án bérleti szerződést kötött az ajánlattételre felhívott HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt-vel. A bérlet tárgya a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. kizárólagos használatában/üzemeltetésében lévő, Budapest X. kerület, belterület 39206/31. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1101 Budapest, Albertirsai út 10. szám alatti ingatlan területén található „A; B; D; F; G; KIV; 16-os” pavilonjai, a Passzázs, valamint az I-es és III-as Fogadó csarnok, továbbá a P3, P25, Pc, PG, PF, Ptruck, PA és PB jelzésű parkolók. A fentiekben körülírt bérleti szerződés megkötésére az ajánlatkérő által rendezendő EUROSkills Budapest 2018 elnevezésű rendezvény megrendezéséhez szükséges helyszín biztosítása érdekében került sor, ahogyan ez a bérleti szerződés 1.1. és 5.5. pontjában rögzítésre került. A bérleti szerződés 2.2. pontjában rögzítésre került, hogy az ajánlatkérő által lebonyolítandó rendezvény lebonyolításához szükséges egyéb, a bérlet tárgyát képező ingatlan területén nyújtott szolgáltatásokat az alábbi lista alapján ajánlatkérő kizárólag az ajánlattételre felhívott bérbeadótól rendelheti meg versenybiztonsági és versenyhelyszín állagmegőrzési és versenyhelyszín célokból kifolyólag. Kötelezően igénybe veendő kizárólagos szolgáltatások: - Rendészet (a 2.1. pont szerinti szolgáltatásokon felül) - Takarítás, szemétszállítás (a 2.1. pont szerinti szolgáltatásokon felül) Nem kötelezően igénybe veendő, de kizárólagos szolgáltatások: - Vendéglátás - Média és grafikaértékesítés, nyomtatás a területen - Logisztika - Telekommunikáció, vezetékes internet - Vezeték nélküli internet szolgáltatás és eszközök - Taxi szolgáltatás - behajtás a területre, taxi állomás üzemeltetése - Virág és növénydekoráció - Személy és vagyonvédelem - AV szolgáltatás és konferencia technika - Áram és vízbekötések - Függesztési szolgáltatás - Standépítés, szőnyegezés, függönyözés A szerződés 5.12. pontja nyomatékosítja, hogy a 2.2. pontban foglalt kizárólagos jogok a standok építésére, illetve bontására is kiterjednek. A fentieken túl kiemelendő a 2018. 04. 11-én kelt ajánlat kiegészítés, mely a 4. oldalon utal arra, hogy az ajánlattételre felhívott bérbeadó mely területeken rendelkezik kizárólagos szolgáltatókkal. A fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a megkötött bérleti szerződés, mint magánjogi magánjogi megállapodás útján olyan kizárólagos jogot alapított a jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások vonatkozásában, mely alapján kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes teljesíteni a szerződést. Hangsúlyozzuk, hogy a joggyakorlat elismeri a magánjogi megállapodás útján keletkezett kizárólag jog fennállását is a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ténybeli alapjaként.
A fenti indokolás a D1 melléklet 3. pontjában folytatódik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
VI.3) pont folytatása:
2. Reális alternatíva hiánya A jogszabályi tényállás a kizárólagos jogok védelmén túl megköveteli a reális alternatíva hiányát. A megtartandó rendezvény méreteit figyelembe véve a rendezvénynek helyet adó más ingatlan jelenleg nincs. Az alábbiakban kiemelünk néhány, a rendezvény méretét szemléltető adatot:
- a 2018. szeptember 26-28. üzemnapok alkalmával a tervezett napi látogatói létszám kb. 30.000 fő;
- a nyertes ajánlattevőnek a látogatói felelősségbiztosítás megkötése során 100.000 fővel kell kalkulálnia.
A fenti volumenű rendezvény megtartásához szükséges helyszín a bérleti szerződésben körülírt ingatlanon kívül nem áll rendelkezésre.
3. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg: Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát az alábbiak szerint határozta meg: Ajánlattevő feladata a Hungexpo területén a EuroSkills Budapest 2018 elnevezésű szakmák Európa-bajnokságához kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani a versenynapokon. Az Ajánlattevő feladata továbbá a Verseny előkészítési időszakában, valamint a Versenyt követő időszakban a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a Hungexpo területén. Ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások:
a) vendéglátás (catering),
b) rendészet, személy- és vagyonvédelem (biztonsági szolgálat és egyéb staff),
c) standépítés, szőnyegezés, függönyözés (beleértve a kül- és beltéri bútorozást is),
d) függesztés,
e) elektromos áram- és vízbekötés,
f) audiovizuális szolgáltatások, konferenciatechnikai szolgáltatások,
g) takarítás, szemétszállítás
h) virág- és növénydekoráció
i) telekommunikációs szolgáltatások, internet (vezetékes és vezeték nélküli),
j) médiafelületek és irányítótáblák értékesítése és gyártása a területen belül,
k) logisztika,
l) felelősségbiztosítás,
m) a Welcome fogadás (2018. 09.23-24.) és a SkillOut fogadás (2018.09.26-28.) lebonyolításához szükséges technikai, függesztési és humánerőforrás igények.
Az ellátandó feladatok bemutatása alapján látható, hogy a megkötendő szerződés tárgyát általános rendezvényszervezési feladatok ellátása képezi, e feladatok nem tartalmaznak olyan speciális kötelezettséget, ami egy rendezvények lebonyolításával általában foglalkozó gazdasági szereplő számára ne lenne teljesíthető. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a verseny hiányát nem a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások indokolatlanul versenyszűkítő meghatározása okozza.

D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  meghívásos eljárás
  hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
  versenypárbeszéd keretében
  A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)