Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13662/2018
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89815685
Postai cím: Erzsébet Krt. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Domokos Diána
Telefon: +36 14623282
E-mail: Domokos.Diana@erzsebetvaros.hu
Fax: +36 13422962
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebetvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14433180
Postai cím: Wesselényi Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pesti Márk
Telefon: +36 306184134
E-mail: pesti.mark@eromuvhaz.hu
Fax: +36 306184134
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eromuvhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94657144
Postai cím: Dob Utca 102
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zselinszky Tibor Lászlóné
Telefon: +36 13221686
E-mail: csicsergoovika@gmail.com
Fax: +36 13428375
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovodacsicsergo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39936381
Postai cím: Nefelejcs Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poszukné Nádhera Judit
Telefon: +36 305682539
E-mail: info@nefelejcsovi.hu
Fax: +36 13519307
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nefelejcsovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48457390
Postai cím: Akácfa Utca 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hári Zsuzsanna
Telefon: +36 13213675
E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu
Fax: +36 13213675
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bobitaovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Magonc Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47766921
Postai cím: Városligeti Fasor 39-41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegediné Pusztai Ildikó
Telefon: +36 305190523
E-mail: magonc@magoncovoda.hu
Fax: +36 305190523
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magoncovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74107940
Postai cím: Murányi Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarr Erzsébet
Telefon: +36 305682543
E-mail: info@kopevarovoda.hu
Fax: +36 13424387
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kopevarovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Dob Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20370952
Postai cím: Dob Utca 95
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Edit
Telefon: +36 13425133
E-mail: dobovoda@gmail.com
Fax: +36 13425133
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dobovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Brunszvik Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28081285
Postai cím: Rózsák Tere 6-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országhné Kun Julianna
Telefon: +36 13224060
E-mail: brunszvikovi@gmail.com
Fax: +36 13224060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brunszvikovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59855303
Postai cím: Nyár Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikulás Franciska
Telefon: +36 14133630
E-mail: info@bjhuman.hu
Fax: +36 14133656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bjhuman.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21020975
Postai cím: Akácfa Utca 42-48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csaposs Géza
Telefon: +36 12905611
E-mail: csaposs.geza@klauzalpiac.hu
Fax: +36 12905611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.klauzalpiac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51040510
Postai cím: Damjanich Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Olajos János
Telefon: +36 13528654
E-mail: evin@evin.hu
Fax: +36 13528654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.evin.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000425722018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000425722018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gáz energia vásárlása
Hivatkozási szám: EKR000425722018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gáz energia vásárlása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gáz energia vásárlása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gáz energia vásárlása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
A gáz energia mennyisége: 603.694 m3/év.
Az elszámolási pontok száma 43 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésekor irányadó:
- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,
- 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet,
- 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet,
- a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjának a hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő köteles az EEKD-t külön-külön kitöltve benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (3) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok igazolását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 9. § a) pont, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § és 11. § a) pont szerint köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib), illetve 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 62. §-ában, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. [Amennyiben az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem kell csatolnia.]
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ra, továbbá a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerint gazdasági és pénzügyi helyzet igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladását követően kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás fordult elő.
A vizsgálat az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített földgáz energia értékesítésére, szállítására vonatkozó referenciáinak ismertetése közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a szerződés tárgyának rövid ismertetése,
– a szállított (értékesített) mennyiség megadása,
– a szerződés kezdetének (év, hónap, nap) teljesítésének időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított három évből legalább 1 (egy) db referenciával, melynek keretében legalább 1.350.000. m3 földgázt szállított (értékesített).
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményeket. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
A fenti alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő sem előleget, sem foglalót nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő havonta nyújthat be számlát.
A fenti számlák kifizetése banki átutalással annak kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel történik [Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés].
A kapacitás-lekötési díj havonta előre fizetendő, ahol a fizetési határidő: a tárgyhó 1. napja.
A teljesítésigazolásra a Kbt. 135. (1) bekezdés az irányadó.
A számlázás és a számlák ellenértéke megfizetésének szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. év
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig jelen felhívás I.3) pontjában szereplő címről. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017. Korm. rend. 10-13. §-ai tartalmaznak.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat.
8. Ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát, hogy rendelkezik akkora földgáz mennyiséggel (minimum jelen felhívás II.2.4. pontjában foglalt mennyiséggel), mely a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő biztonságos kiszolgálásához szükséges.
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozathoz és a referenciákhoz kapcsolódtak.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg.
12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
13. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, de önmagában az a tény, hogy több ajánlatkérő közösen folytat le közbeszerzési eljárást, nem teszi szükségessé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények sem indokolják.
14. Az ajánlatkérő igényeinek jelen felhívás tárgya felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, egyéb értékelési szempont alkalmazása nem lehetséges.
15. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
16. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
17. A II.1.5) és a II.2.6) pontok kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kezdőidőpontja az eljárás befejezésének elhúzódása miatt módosulhat, mely esetben a szerződés aláírását követő hónap első napjának 00 óra 00 perce.
19. A IV.2.6) pont tekintetében az 1 hónap = 30 naptári nap.
20. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák