Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13674/2018
CPV Kód:33182220-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci Út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neak.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: szívbillentyűk 24 hónapra beszerzése nyílt
Hivatkozási szám: EKR000139232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182220-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész Kétlemezes mechanikus aorta műbillentyűk 1310 db
2. rész Kétlemezes mechanikus mitrális műbillentyűk 528 db
3. rész Annuloplasztikus ring, mitrális pozícióban, semi-flexibilis vagy semi-rigid kivitelben 308 db
4. rész Öltések nélkül beültethető biológiai aorta műbillentyűk 364 db
5. rész: Mechanikus aorta billentyűs conduit (aorta billentyűvel egybeépített műér) 212 db
Nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy a megajánlott termékből a teljes méretválaszték a Keretmegállapodás hatálya alatt folyamatosan a szolgáltatók rendelkezésére álljon, beavatkozási helyenként (műtőnként) legalább egy-egy sorozat erejéig.
A részek vonatkozásában a teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket és egyéb, az eszközökre vonatkozó előírásokat a Szakmai és műszaki leírás tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 10677 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 121 - 275294
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M1. Egyaránt mind az öt részre vonatkozóan érvényes feltétel:
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben (együttesen) összességében az adott rész (terméksor) vonatkozásában nem került sor a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett az alábbi mennyiségű és típúsú eszköz szállítására:
1. rész: 655 db műbillentyű
2. rész: 264 db műbillentyű
3. rész: 154 db ring
4. rész: 182 db műbillentyű
5. rész: 106 db conduit
A Kbt. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referencia igazolható egy vagy akár több szállításból származó szerződéssel.
M2. Egyaránt mind az öt részre vonatkozóan érvényes feltétel: Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a megajánlott készülék nem rendelkezik CE megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek esetében Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított, a megfelelőség értékelési eljárását igazoló megfelelőségi tanúsítvánnyal.
A 424/2017. Korm.rend 12.§ (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Helyesen:
M1. Egyaránt mind az öt részre vonatkozóan érvényes feltétel:
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben (együttesen) összességében az adott rész (terméksor) vonatkozásában nem került sor a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett az alábbi mennyiségű és típúsú eszköz szállítására:
1. rész: 327 db műbillentyű
2. rész: 132 db műbillentyű
3. rész: 77 db ring
4. rész: 91 db műbillentyű
5. rész: 53 db conduit
A Kbt. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referencia igazolható egy vagy akár több szállításból származó szerződéssel.
M2. Egyaránt mind az öt részre vonatkozóan érvényes feltétel: Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a megajánlott készülék nem rendelkezik CE megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek esetében Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított, a megfelelőség értékelési eljárását igazoló megfelelőségi tanúsítvánnyal.
A 424/2017. Korm.rend 12.§ (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt, írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ