Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13678/2018
CPV Kód:77230000-1
Ajánlatkérő:Mecsekerdő Zrt.
Teljesítés helye:Mechanikus irtás esetén: Bisse, Bogdása, Bürüs, Drávafok, Gilvánfa, Kákics, Kisdobsza, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Szentegát, Teklafalu. Vegyszeres irtás esetén: Adorjás, Baranyahídvég, Beremend, Bisse, Bogdása, Bürüs, Gilvánfa, Hobol, Kákics, Kisdobsza, Kistótfalu, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Siklós, Szentborbás, Szentegát, Teklafalu, Tésenfa.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UCICE Magyarország Kft.;Makk7 Erdő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mecsekerdő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK14910
Postai cím: Rét u. 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 72508262
E-mail: sary.sandor@mecsekerdo.hu
Fax: +36 72508201
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mecsekerdo.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő inváziós fás szárú növényekkel fertőzött erdőterületek megtisztítására a HUHR/1601/221/0002 azonosítószámú és „Protection of the English oak in the cross-border area” című projekt keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77230000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő inváziós fás szárú növényekkel fertőzött erdőterületek megtisztítására a HUHR/1601/221/0002 azonosítószámú és „Protection of the English oak in the cross-border area” című projekt keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77231000-8
További tárgyak:77312000-0
77312100-1
77230000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Mechanikus irtás esetén: Bisse, Bogdása, Bürüs, Drávafok, Gilvánfa, Kákics, Kisdobsza, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Szentegát, Teklafalu.
Vegyszeres irtás esetén: Adorjás, Baranyahídvég, Beremend, Bisse, Bogdása, Bürüs, Gilvánfa, Hobol, Kákics, Kisdobsza, Kistótfalu, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Siklós, Szentborbás, Szentegát, Teklafalu, Tésenfa.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FELADAT RÉSZLETEZÉSE: A Dráva-sík területén a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő erdőterületeken a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) és a cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) visszaszorítása és a fertőzött területek megtisztítása mechanikus és vegyszeres eljárások előírt ismétlésszámmal történő (minimum egy - maximum négyszeri) alkalmazásával.
A vegyszeres eljárások során az ajánlattevő feladatát képezi a szükséges vegyszerek beszerzése, a növényvédelmi szakirányítás, valamint a növényvédőszer engedély okiratában előírt bejelentési kötelezettség teljesítése. Tekintve továbbá, hogy a Mecsekerdő Zrt. a pályázatban módszertanfejlesztésre is vállalkozott az ajánlattevő köteles a projektterületeken kísérlet elvégzésére és értékelésére az alábbi specifikáció szerint:
• Cserjés gyalogakác 10 * 10 méteres kísérleti parcellák kialakítása különböző helyszíneken és kísérleti kezelések elvégzése (összesen 80 parcella).
• Két időpontban (április illetve szeptember) időpontonként külön területeken az alábbi kísérleti kivitelezést kell elvégezni az ajánlatkérővel egyeztetve:
- 4 parcella mechanikus vágás - legeltetéses utánkezelések (utóbbi nem az ajánlattevő feladata)
- 4 parcella mechanikus - mechanikus utánkezelések
- 8 parcella mechanikus - vágás tuskócsonk kenés 2 különböző gyomirtószerrel (4-4 parcella) - vegyszeres utánkezelések
- 16 parcella mechanikus vágás 4 különböző gyomirtószerrel vegyszeres utánkezelések 4-4 parcella gyomirtószerenként
- 8 parcella törzskenés 2 különböző gyomirtószerrel (4-4 parcella) és vegyszeres utánkezelések
Az utánkezelések ismétlésszáma megegyezik a műszaki dokumentációban leírt követelményekkel. A két kezelési időpont miatt a későbbi időpontban esedékes első kezelések parcelláit előzetesen ki kell jelölni és kihagyni az üzemi kezelésből. A parcellák sarkait 1,5 méteres karóval és közötte kihúzott színes fóliacsíkkal meg kell jelölni. A kezelések költsége és növényvédelmi hatósági kísérleti engedély beszerzése az ajánlattevő feladata. A kezelések értékelését is az ajánlattevőnek kell elvégezni a projekt időtartama során vegetációs időszakban kezelés után 30 nappal és utána évi 4, az ajánlattevővel egyeztetett alkalommal. A kezelés értékeléséről jegyzőkönyvet és részletes fénykép dokumentációt kell készíteni.
A fentiekben bemutatott munkálatokat védett (2,95 ha), fokozottan védett (3,26 ha) és Natura2000 (93,02 ha) területeken kell elvégezni, így kiemelt érzékenysége miatt nagy gondossággal, magas fokú szakmai és technológiai fegyelem betartása mellett kell elvégezni.
Fertőzöttség által érintett erdőterület kiterjedése 155,17 hektár.
A fertőzött erdőterületen az inváziós növényfajok visszaszorításának érdekében tett beavatkozások ismétlésszámmal növelt halmozott mennyisége 613,41 hektár, munkaműveletekre bontva összesen:
Mechanikus irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (383,85 ha)
• Kézi irtás és tőtől való elválasztás (75,63 ha)
• Szártépőzés (277,78 ha)
• Szárzúzás (16,02 ha)
• Apríték alapanyag kiszállítása (14,42 ha)
Vegyszeres irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (229,56 ha)
• Kéreg kenés (18,77 ha)
• Telj. ter. vegyszerezés (111,29 ha)
• Telj. ter. vegyszerezés, kézi (91,64 ha)
• Törzsinjektálás (5,45 ha)
• Tuskó kenés (2,41 ha)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/221/0002 azonosítószámú és „Protection of the English oak in the cross-border area” című projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17649 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő inváziós fás szárú növényekkel fertőzött erdőterületek megtisztítására a HUHR/1601/221/0002 azonosítószámú és „Protection of the English oak in the cross-border area” című projekt keretében.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UCICE Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kaktusz u. 31/A.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: szidonya@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Makk7 Erdő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Buzsáki Imre utca 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: makk7@makk7.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 206630
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77230000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77230000-1
További tárgyak:77231000-8
77312000-0
77312100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: a. Mechanikus irtás esetén: Bisse, Bogdása, Bürüs, Drávafok, Gilvánfa, Kákics, Kisdobsza, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Szentegát, Teklafalu.
b. Vegyszeres irtás esetén: Adorjás, Baranyahídvég, Beremend, Bisse, Bogdása, Bürüs, Gilvánfa, Hobol, Kákics, Kisdobsza, Kistótfalu, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Siklós, Szentborbás, Szentegát, Teklafalu, Tésenfa.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
FELADAT RÉSZLETEZÉSE: A Dráva-sík területén a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő erdőterületeken a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) és a cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) visszaszorítása és a fertőzött területek megtisztítása mechanikus és vegyszeres eljárások előírt ismétlésszámmal történő (minimum egy - maximum négyszeri) alkalmazásával.
A vegyszeres eljárások során az ajánlattevő feladatát képezi a szükséges vegyszerek beszerzése, a növényvédelmi szakirányítás, valamint a növényvédőszer engedély okiratában előírt bejelentési kötelezettség teljesítése. Tekintve továbbá, hogy a Mecsekerdő Zrt. a pályázatban módszertanfejlesztésre is vállalkozott az ajánlattevő köteles a projektterületeken kísérlet elvégzésére és értékelésére az alábbi specifikáció szerint:
• Cserjés gyalogakác 10 * 10 méteres kísérleti parcellák kialakítása különböző helyszíneken és kísérleti kezelések elvégzése (összesen 80 parcella).
• Két időpontban (április illetve szeptember) időpontonként külön területeken az alábbi kísérleti kivitelezést kell elvégezni az ajánlatkérővel egyeztetve:
- 4 parcella mechanikus vágás - legeltetéses utánkezelések (utóbbi nem az ajánlattevő feladata)
- 4 parcella mechanikus - mechanikus utánkezelések
- 8 parcella mechanikus - vágás tuskócsonk kenés 2 különböző gyomirtószerrel (4-4 parcella) - vegyszeres utánkezelések
- 16 parcella mechanikus vágás 4 különböző gyomirtószerrel vegyszeres utánkezelések 4-4 parcella gyomirtószerenként
- 8 parcella törzskenés 2 különböző gyomirtószerrel (4-4 parcella) és vegyszeres utánkezelések
Az utánkezelések ismétlésszáma megegyezik a műszaki dokumentációban leírt követelményekkel. A két kezelési időpont miatt a későbbi időpontban esedékes első kezelések parcelláit előzetesen ki kell jelölni és kihagyni az üzemi kezelésből. A parcellák sarkait 1,5 méteres karóval és közötte kihúzott színes fóliacsíkkal meg kell jelölni. A kezelések költsége és növényvédelmi hatósági kísérleti engedély beszerzése az ajánlattevő feladata. A kezelések értékelését is az ajánlattevőnek kell elvégezni a projekt időtartama során vegetációs időszakban kezelés után 30 nappal és utána évi 4, az ajánlattevővel egyeztetett alkalommal. A kezelés értékeléséről jegyzőkönyvet és részletes fénykép dokumentációt kell készíteni.
A fentiekben bemutatott munkálatokat védett (2,95 ha), fokozottan védett (3,26 ha) és Natura2000 (93,02 ha) területeken kell elvégezni, így kiemelt érzékenysége miatt nagy gondossággal, magas fokú szakmai és technológiai fegyelem betartása mellett kell elvégezni.
Fertőzöttség által érintett erdőterület kiterjedése 155,17 hektár.
A fertőzött erdőterületen az inváziós növényfajok visszaszorításának érdekében tett beavatkozások ismétlésszámmal növelt halmozott mennyisége 613,41 hektár, munkaműveletekre bontva összesen:
Mechanikus irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (383,85 ha)
• Kézi irtás és tőtől való elválasztás (75,63 ha)
• Szártépőzés (277,78 ha)
• Szárzúzás (16,02 ha)
• Apríték alapanyag kiszállítása (14,42 ha)
Vegyszeres irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (229,56 ha)
• Kéreg kenés (18,77 ha)
• Telj. ter. vegyszerezés (111,29 ha)
• Telj. ter. vegyszerezés, kézi (91,64 ha)
• Törzsinjektálás (5,45 ha)
• Tuskó kenés (2,41 ha)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 206397
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UCICE Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kaktusz u. 31/A.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: szidonya@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Makk7 Erdő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Buzsáki Imre utca 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: makk7@makk7.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak, hogy a 2014-2020 Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében megvalósuló HUHR/1601/2.2.1/0002, „Oakprotection” című pályázathoz kapcsolódó, „inváziós fás szárú növényekkel fertőzött erdőterületek megtisztítása” tárgyában kötött hatályos vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti feltételek:
III. A teljesítés helye, ideje:
1.) A teljesítés helyszínei:
a. Mechanikus irtás esetén: Bisse, Bogdása, Bürüs, Drávafok, Gilvánfa, Kákics, Kisdobsza, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Szentegát, Teklafalu.
b. Vegyszeres irtás esetén: Adorjás, Baranyahídvég, Beremend, Bisse, Bogdása, Bürüs, Gilvánfa, Hobol, Kákics, Kisdobsza, Kistótfalu, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Siklós, Szentborbás, Szentegát, Teklafalu, Tésenfa.
. Vállalkozó kötelezettségei
A Vállalkozó feladatainak részletezése:
…………..
Fertőzöttség által érintett erdőterület kiterjedése 155,17 hektár.
A fertőzött erdőterületen az inváziós növényfajok visszaszorításának érdekében tett beavatkozások ismétlésszámmal növelt halmozott mennyisége 613,41 hektár, munkaműveletekre bontva összesen:
Mechanikus irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (383,85 ha)
Kézi irtás és tőtől való elválasztás (75,63 ha)
Szártépőzés (277,78 ha)
Szárzúzás (16,02 ha)
Apríték alapanyag kiszállítása (14,42 ha)
Vegyszeres irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (229,56 ha)
Kéreg kenés (18,77 ha)
Telj. ter. vegyszerezés (111,29 ha)
Telj. ter. vegyszerezés, kézi (91,64 ha)
Törzsinjektálás (5,45 ha)
Tuskó kenés (2,41 ha)
VI. Számlázás, díjfizetés:
1.) A Megrendelő a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 206.630,- EURO, azaz kettőszázhatezer-hatszázharminc EURO + 55.790,10,- EURO ÁFA, bruttó 262.420,10,- EURO, azaz kettőszázhatvankettőezer-négyszázhúsz EURO és 10 eurocent vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére, amely összeg a Szerződés teljesítésének időpontjáig érvényes és kötött.
Módosított feltételek:
III. A teljesítés helye, ideje:
1.) A teljesítés helyszínei:
c. Mechanikus irtás esetén: Bisse, Bogdása, Bürüs, Drávafok, Gilvánfa, Kákics, Kisdobsza, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Szentegát, Teklafalu.
d. Vegyszeres irtás esetén: Adorjás, Baranyahídvég, Beremend, Bisse, Bogdása, Bürüs, Gilvánfa, Hobol, Kákics, Kisdobsza, Kistótfalu, Lakócsa, Marócsa, Pettend, Sellye, Siklós, Szentborbás, Szentegát, Teklafalu, Tésenfa, Harkány.
IV. Vállalkozó kötelezettségei
…………
Fertőzöttség által érintett erdőterület kiterjedése 155,17 hektár.
A fertőzött erdőterületen az inváziós növényfajok visszaszorításának érdekében tett beavatkozások ismétlésszámmal növelt halmozott mennyisége 590,53 hektár, munkaműveletekre bontva összesen:
Mechanikus irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (338,71 ha)
• Kézi irtás és tőtől való elválasztás (65,29 ha)
• Szártépőzés (219,95 ha)
• Szárzúzás (53,47 ha)
• Apríték alapanyag kiszállítása (0 ha)
Vegyszeres irtás esetén a technológiával érintett terület nagyság (251,82 ha)
• Kéreg kenés (22,22 ha)
• Telj. ter. vegyszerezés (130,50 ha)
• Telj. ter. vegyszerezés, kézi (90,84 ha)
• Törzsinjektálás (5,85 ha)
• Tuskó kenés (2,41 ha)
VI. Számlázás, díjfizetés:
2.) A Megrendelő a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 206.397,- EURO, azaz Kettőszázhatezer-háromszázkilencvenhét EURO + 55.727,19,- EURO ÁFA, bruttó 262.124,19,- EURO, azaz Kettőszázhatvankettőezer-egyszázhuszonnégy EURO és 19 eurocent vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére, amely összeg a Szerződés teljesítésének időpontjáig érvényes és kötött.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek teljesülnek:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
- A közbeszerzés tárgyát lehetővé tevő nyertes projektet 2016-ban nyújtotta be Megrendelő a pályázati hatósághoz, így az ennek mellékletét képező inváziós növények felmérése is 2016. tavaszi állapotot tükrözött. Az elmúlt 2 évben a vegetáció állapota azóta jelentősen megváltozott.
- Az eredeti kiírásban 35,33 ha nagyságban idegen területek (Kákics és Marócsa Önk.; Magyar Telekom; Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság) is bekerültek a projektbe azért, hogy Megrendelő a saját területeit meg tudja védeni a fertőzéstől, melyhez rendelkezik az idegen területek tulajdonosainak hozzájárulásaival. Időközben azonban a Vízügyi Igazgatóság a munka nagy részét megcsinálta elvégezte saját erőből, vagyis az idegen területek aránya a projektben 11,50 ha-ra redukálódottcsökkent.
- További területeket kell elhagyni azért, mert a munkavégzés technikai akadályokba ütközött. A területek a heves esőzések miatt folyamatos vízborítás alatt álltak, illetve állnak, s a felázott talaj géppel nem járható, továbbá mivel az apríték alapanyag kiszállítás ezekhez a területekhez társult ez a munkaművelet szintén okafogyottá vált.
- Időközben az elhagyottA törölt szentegáti erdőrészletekben az erdőfelújítás időközben bezáródott, s a fiatal bálványfa egyedeket elnyomta, ezért a védekezés itt is okafogyottá vált.
- A bevont új területeknél területeken a szerződés megkötése óta jelentek meg az inváziós növények. agresszív térhódítási képessége figyelembe lett véve, uUgyanis mind a bálványfa mind a gyalogakác gyorsan nagy távolságban is képes elterjedni. A gyalogakác magja vízzel és állatok ürülékével, míg a bálványfa magja széllel is képes terjedni. Magjuk éveken át megőrzi csírázóképességét, a bálványfa magja például akár évtizedekig is képes átfeküdni és a talajban lévő magok éveken keresztül tömegesen kelnek. A fentiek következtében újabb és újabb helyeken, sokszor nagy területeken jelennek meg
Fenti szakmai indokok miatt Felek abban állapodtak meg, hogy egyes területek elhagyásratörlésre, míg más területek bevonásra kerültek. A változtatások miatti elszámolás Vállalkozó nyertes ajánlatában szereplő egységárakon történik.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) a szerződés határideje nem változik, a a vállalkozói díj az elhagyott-bevont területek változásának elszámolási eredményeként nettó 233 Euroval csökken.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 206630 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 206397 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben