Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13679/2018
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72561030
Postai cím: Sima Ferenc Utca 44-58
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kalmár Mihály
Telefon: +36 63313244
E-mail: igazgatas@szentesi-korhaz.hu
Fax: +36 63313972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szentesi-korhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000231662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Dr. Bugyi István Kórház, Központi ITO - műtőblokk és mátrix hotelszárny engedélyezési tervek felülvizsgálata, és kiviteli tervek elkészítése - tervezési szolgáltatás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 11225 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 125 - 285750
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Minőségi kritérium 4 Orvos technológus tervező, akinek OT-RT, -RSZ, -MT, -MSZ jog. vagy azzal egyené. terv.jog. megsz. szüks. időn felüli szakm. gyak. van:0-84 hó előny a nagyobb(minden megk.hó egész)
Helyesen:
Minőségi kritérium 4 Orvos technológus tervező, akinek OT-MT, -MSZ jog. vagy azzal egyené. terv.jog. megsz. szüks. időn felüli szakm. gyak. van:0-84 hó előny a nagyobb(minden megk.hó egész)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik összesen legalább nettó 3800m2 nagyságú épület(ek) tervezésére vonatkozó referenciával. A referencia több szerződésből teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan a (közös) AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.2 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.3.1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.4. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.5. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű K tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.6. 1 fő aki rendelkezik OT-RT, -RSZ, -MT, -MSZ jogosultsággal vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Helyesen:
M.1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik összesen legalább nettó 3800m2 nagyságú épület(ek) tervezésére vonatkozó referenciával. A referencia több szerződésből teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan a (közös) AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.2 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.3.1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.4. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.5. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű K tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.6. 1 fő aki rendelkezik OT-MT, -MSZ jogosultsággal vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívás módosításaival összhangban módosításra került a közbeszerzési dokumentum is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ