Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13685/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S&T Consulting Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15415
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12374400
E-mail: vastag.zsolt@avny.hu
Fax: +36 12374377
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.avny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.avny.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNV Országleltár adattárház (OLDW) rendszer bevezetése és támogatása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MNV Országleltár adattárház (OLDW) rendszer bevezetése és támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
További tárgyak:72212000-4
72212440-5
72261000-2
72262000-9
72263000-6
72265000-0
48000000-8
48440000-4
48800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
MNV Országleltár program keretében megvalósított
SAP ERP és adattárház rendszer
tovább fejlesztéseként, kiterjesztéseként, Országleltár adattárház rendszer tervezése, szállítása,
implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint
támogatási szolgáltatás nyújtása az éles indulástól számított 6 havi időtartamra” a
dokumentációban megadott részletek szerint.
Az adattárház bevezetésének célja az MNV Zrt. gazdálkodási tevékenységéhez szükséges és az
Országleltár igényeinek lehető legszélesebb körű kielégítésére szolgáló releváns adatok és
információk tárolása, elemzése, megjelenítése.
Megvalósítandó funkciócsoportok:
• Adatbetöltés,
• Országleltár adattárház,
• Szakterületi adatpiacok,
• Lekérdezések, elemzések,
• Adatpublikáció az Országleltár publikus portál felé,
• Adatfogadás az MNV Zrt. meglévő rendszereitől.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/10/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 218 - 397116

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: MNV Országlelteltár adattárház (OLDW) rendszer bevezetése és támogatása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 179500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.07.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212440-5
További tárgyak:72261000-2
72262000-9
72263000-6
72265000-0
48000000-8
48440000-4
48800000-6
72212000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1133 Bp., Pozsonyi út 56.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNV Országleltár program keretében megvalósított SAP ERP és adattárház rendszer
tovább fejlesztéseként, kiterjesztéseként, Országleltár adattárház rendszer tervezése, szállítása,
implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint
támogatási szolgáltatás nyújtása az éles indulástól számított 6 havi időtartamra” a
dokumentációban megadott részletek szerint.
Az adattárház bevezetésének célja az MNV Zrt. gazdálkodási tevékenységéhez szükséges és az
Országleltár igényeinek lehető legszélesebb körű kielégítésére szolgáló releváns adatok és
információk tárolása, elemzése, megjelenítése.
Megvalósítandó funkciócsoportok:
• Adatbetöltés,
• Országleltár adattárház,
• Szakterületi adatpiacok,
• Lekérdezések, elemzések,
• Adatpublikáció az Országleltár publikus portál felé,
• Adatfogadás az MNV Zrt. meglévő rendszereitől.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/10/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 179500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A 3. számú szerződés módosítás terjedelmébe tartozó további kiegészítő szolgáltatások leírását jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződés módosítás 6. számú melléklete tartalmazza.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2. számú szerződésmódosítás aláírását követően a Felek megállapították, hogy a szerződés, bizonyos további kiegészítő szolgáltatások megrendelése és megvalósítása nélkül nem teljesíthető (időközben megváltozott megrendelői és jogszabályi körülmények). A fentiekre tekintettel a szolgáltatás megrendelés kiegészítésére vonatkozóan az egységes szerkezetű vállalkozási szerződést a felek módosítják (3. számú szerződés módosítás).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 179500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 179500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben