Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13697/2018
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Ikrény Község Önkormányzata Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményfenntartó Társulása
Teljesítés helye:H-9141 Ikrény, Széchenyi u. 15, Hrsz: 134/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARCADMAX Építőipari és Szolgáltató Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ikrény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25426
Postai cím: Győri út 66.
Város: Ikrény
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dukkon Eszter
Telefon: +3696542050
E-mail: aljegyzo@abda.hu
Fax: +3696542050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://ikreny.hu/
 
Hivatalos név: Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményfenntartó Társulása
Nemzeti azonosítószám: AK25646
Postai cím: Szent István u. 3.
Város: Abda
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9151
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Zsolt
Telefon: +3696553233
E-mail: aljegyzo@abda.hu
Fax: +3696553233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://abda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda felújítása és bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda felújítása és bővíétse
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9141 Ikrény, Széchenyi u. 15, Hrsz: 134/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület felújításával, valamint új épületszárny kialakításával az óvodai
férőhelyek számának bővítése a beruházás célja.
Ennek keretében az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges:
Az átalakítással illetve bővítéssel az óvoda funkcionálisan is áta lakításra kerül. A meglévő épületszárnyba az óvodát kiszolgáló
helyiségek, a bővített részben a foglalkoztatók és a hozzá kapcsolódó helyiségek kapnak helyet. A bővítés előtti alapterület: 238
m2, a bővítést követő alapterület: 550,88 m2 + 142,22 m2.
Az áttervezett óvoda új bejárati részt kap, valamint az épüle t akadálymentesítése valósul meg.
A hátsó udvar felől bővítés a meglévő épülettömegre merőlegesen elhelyezkedő hagyományos é pületszerkezetekből készülő
nyeregtetővel fedett épület. Szerkezeti rendszere vagy 6.00 és 6.50-es falközökkel.
Az épület új tetőszerkezetet kap.
A felújításhoz és bővítéshez kapc solódóan új tűzvédelmi, villámvédelmi és riasztórendszer kerül kiépítésre a csatolt műszaki
dokumentáció alapján.
A közbeszerzésekről sz óló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek
értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy
megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is.
A közbeszerzés mennyiség ére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési Dokumentum valamint az eljáráshoz csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1587 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARCADMAX Építőipari és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 18.
Város: Ikrény
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9141
Ország: HU
E-mail: bokanyi.miklos@arcadmax.hu
Telefon: +36203951545
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36203951545
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 121.077.109.-
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
H-9141 Ikrény, Széchenyi u. 15, Hrsz: 134/1.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 121.077.109.-
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARCADMAX Építőipari és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u.18.
Város: Ikrény
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9141
Ország: HU
E-mail: bokanyi.miklos@arcadmax.hu
Telefon: +36203951545
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36203951545
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A műszaki ellenőr 2018. június 4-én kelt nyilatkozatában megállapította, hogy a kivitelezés során az alábbi előre nem látható műszaki okok merültek fel:
1. A vizesblokk alatt talajcserére volt szükség mivel a beázás volt és a talaj nem volt alkalmas a padlószerkezet fogadására.
2. Az aljzat beton esetében a nagygépes bontás nem volt lehetséges csak a kézi bontás volt kivitelezhető mivel a nagy munkagép nem fért be az épületbe. Ez az építkezés folyamán több mint egy hónapos csúszást okozott.
A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a fenti események előre nem láthatóak voltak.
Felek megállapították, hogy az eljárás során megkötött szerződésben foglalt határidő módosítása szükséges arra tekintettel, hogy a fenti körülmények az eredeti határidőre történő teljesítést lehetetlenítették. A Felek megállapodtak abban, hogy a szerződés teljesítési határidejét 2018. szeptember 30. napjáig meghosszabbítják.
Felek nyilatkoznak, hogy a megkötött vállalkozási szerződés jelen módosítása a gazdasági szereplő javára nem módosítja a szerződés egyensúlyát.
Felek rögzítik, hogy a megkötött szerződés tartalma kizárólag a teljesítési határidő vonatkozásában módosul, minden más, módosítással nem érintett rész változatlan formában marad érvényben és hatályban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki ellenőr 2018. június 4-én kelt nyilatkozatában megállapította, hogy a kivitelezés során az alábbi előre nem látható műszaki okok merültek fel:
1. A vizesblokk alatt talajcserére volt szükség mivel a beázás volt és a talaj nem volt alkalmas a padlószerkezet fogadására.
2. Az aljzat beton esetében a nagygépes bontás nem volt lehetséges csak a kézi bontás volt kivitelezhető mivel a nagy munkagép nem fért be az épületbe. Ez az építkezés folyamán több mint egy hónapos csúszást okozott.
A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a fenti események előre nem láthatóak voltak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 121.077.109.- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 121.077.109.- Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben