Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13709/2018
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62545857
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés GINOP-2.3.2-15-2016-00038
Hivatkozási szám: EKR000302582018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére az „Intelligens fémvegyületek” projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00038) keretében. 18 részajánlati kör.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 11504 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 296007
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
2 db Brand vagy azzal egyenértékű pipettacsomag
Minimum műszaki előírások:
Egycsatornás 20, 200 és 1000 mikroliteres pipetták, 1-1 csomag pipetta heggyel
Könnyű, egykezes működtetés
Alkatrész: 3 db fali tartó
Segédeszköz nélküli, könnyű kalibrálhatóság
Könnyen leolvasható négyszámjegyű térfogatkijelző
Különálló hegyledobó- és térfogatbeállító gomb
A pipettafej 360°-ban elforgatható
Könnyű pipettatest
Autoklávozható (120°C, 20 perc)
Korróziómentes dugattyú és hegyledobó rész
Rövid lenyomási távolság (max. 12,5 mm) az ínhüvelygyulladás (RSI) elkerülése érdekében
Az FKM-ből készült speciális tengelyek és tömítőgyűrűk, valamint a hegykivágás lépcsős kialakítása csökkentik a rögzítési és kilazítási erőket.
Szín kódok a könnyebb pipettahegy választás érdekében
CE-jelölés IVD-Directive 98/79 EC szerint.
Korrózió álló fém részek
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
21/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
Helyesen:
2 db Brand vagy azzal egyenértékű pipettacsomag
Minimum műszaki előírások:
Egycsatornás 20, 200 és 1000 mikroliteres pipetták, 1-1 csomag pipetta heggyel (legalább 500 db/csomag)
Könnyű, egykezes működtetés
Alkatrész: 3 db fali tartó vagy legalább 3 férőhelyes állvány.
Segédeszköz nélküli, könnyű kalibrálhatóság
Könnyen leolvasható négyszámjegyű térfogatkijelző
Különálló hegyledobó- és térfogatbeállító gomb
Könnyű pipettatest
Autoklávozható (120°C, 20 perc)
Korróziómentes dugattyú és hegyledobó rész
Rövid lenyomási távolság (max. 12,5 mm) az ínhüvelygyulladás (RSI) elkerülése érdekében
Az FKM-ből készült speciális tengelyek és tömítőgyűrűk, valamint a hegykivágás lépcsős kialakítása csökkentik a rögzítési és kilazítási erőket.
Szín kódok a könnyebb pipettahegy választás érdekében
CE-jelölés IVD-Directive 98/79 EC szerint.
Korrózió álló fém részek
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
21/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1 db HPLC-TLC-MS rendszer
Max. m/z: min. 2000
Single quadrupole analizátor folyadékbeviteli interfésszel
Manuális injektorszelep
Rendszervezérlő és adatfeldolgozó software
Electrospray Ionization (ESI) ionforrás
Kombinált ASAP és Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) ionforrás
Olaj vákuumszivattyú olajköd-szűrővel és olaj-visszanyeréssel, végvákuum: 2x10-3 mbar
Elszívó tömlőkészlet
Vákuum tömlőkészlet
Nitrogéntömlő-készlet
Laptop vezérlőcomputer
Aktív splitter.
Izokratikus pumpa direkt injektáláshoz, TLC-hez és make up flowhoz
Izokratikus pumpa tartókonzol
Interface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket, injektáló fecskendőt.
TLC-interface, extrakciós elven működő; sík felületek, úgymint TLC-lapok, papírok és biológiai szövetminták analízisére, 250 μm ágymélységig
TLC-interface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.
Bináris gradiens pumparendszer keverővel és módszerfejlesztő szoftverrel. Áramlási sebesség: 0,0001 – 5 ml/perc 6,000 psi-n, gázmentesítő, kolonnatermosztát.
UV-detektor 4 programozható UV-csatornával, 10 mm 20 μl áramlási cellával.
Automatikus mintavevő, munkaterület: 25,4 x 15,3 cm, Max. tengelysebesség (mm/s): X tengely = 163, Y tengely = 142, Z tengely = 71. Kommunikációs interfész: RS-232 vagy USB
UHPLC & HPLC interface tartozékkészlet, tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.
Installálás, betanítás
Legalább az előírt mértékű garancia a tömegspektrométerre, mely valamennyi munkavégzésre és alkatrészre kiterjed (tömítéseket, fritteket és kapillárisokat kivéve).
Betanítás: legfeljebb 6 főnek, minimum 16 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
Helyesen:
1 db HPLC-TLC-MS rendszer
Max. m/z: min. 2000
Single quadrupole analizátor folyadékbeviteli interfésszel
Manuális injektorszelep
Rendszervezérlő és adatfeldolgozó software
Electrospray Ionization (ESI) ionforrás
Kombinált ASAP és Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) ionforrás
Olaj vákuumszivattyú olajköd-szűrővel és olaj-visszanyeréssel, végvákuum: 2x10-3 mbar
Elszívó tömlőkészlet
Vákuum tömlőkészlet
Nitrogéntömlő-készlet
Laptop vezérlőcomputer
Aktív splitter.
Izokratikus pumpa direkt injektáláshoz, TLC-hez és make up flowhoz
Izokratikus pumpa tartókonzol
Interface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket, injektáló fecskendőt.
TLC-interface, extrakciós elven működő; sík felületek, úgymint TLC-lapok, papírok és biológiai szövetminták analízisére, 250 μm ágymélységig
TLC-interface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.
Bináris gradiens pumparendszer keverővel és módszerfejlesztő szoftverrel. Áramlási sebesség: 0,1 – 5 ml/perc 10000 psi-n, gázmentesítő, kolonnatermosztát.
UV-detektor 4 programozható UV-csatornával, 10 mm 20 μl vagy 5 mm 10 μl áramlási cellával.
Automatikus mintavevő, kapacitás: 2 x 48 db 2 ml-es fiola. Kommunikációs interfész: RS-232 vagy USB
UHPLC & HPLC interface tartozékkészlet, tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.
Installálás, betanítás
Legalább az előírt mértékű garancia a tömegspektrométerre, mely valamennyi munkavégzésre és alkatrészre kiterjed (tömítéseket, fritteket és kapillárisokat kivéve).
Betanítás: legfeljebb 6 főnek, minimum 16 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1) Ajánlatkérő a módosításokat a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötetében is átvezette, amely az EKR rendszerben feltöltésre kerül.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ