Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13744/2018
CPV Kód:34134100-6
Ajánlatkérő:Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Volvo Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv, Nemzeti Park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezet - és Természetvédelem Igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08875
Postai cím: Tengerszem oldal oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv, Nemzeti Park
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Környezet - és Természetvédelem Igazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fel- és leterhelésre alkalmas, daruval és speciális kanállal ellátott, billenő platós, terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó erdészeti tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34134100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés 1 db fel és leterhelésre alkalmas, daruval és speciális kanállal ellátott, billenő platós, terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó erdészeti tehergépjármű beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 48500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fel- és leterhelésre alkalmas, daruval és speciális kanállal ellátott, billenő platós, terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó erdészeti tehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34134100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3761 Szin, hrsz 105/11, MALOM gazdálkodási központ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db fel és leterhelésre alkalmas, daruval és speciális kanállal ellátott, billenő platós, terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó erdészeti tehergépjármű beszerzése
- N3 kategóriába tartozó felépítményezett tehergépjármű, az alábbiak szerint (Ajánlatkérő N3 teh ergépjármű kategória alatt az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 2.§ (9) bekezdés f) pontja szerinti járműkategóriát érti.)
- A darus erdészeti terepjáró teherautóra a kíméletes szállítás miatt van szükség, a rakodó ra kiközelített faanyagot a rászerelt daru segítségével képes saját magát felterhelni, csökkentve ezzel az élőmunkát és baleseti veszélyt. Alkalmazásával az erdőben és gyepterületeken keletkezett, a kezelés szempontjából mellékterméknek tekinthető anyagok felhasználási helyre történő szállítása történik.
- Gumikerekekkel, fel és leterhelésre alkalmas speciális rönkfogó kanál kanállal ellátott, billenő platós, a terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó gépjármű.
- Ajánlatkérő csak új gépjárműre fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépjármű minősül újnak, amelynek semmilyen része nem javított, hiba és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő helyezte (helyeztette) forgalomba, a gépjármű sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató jármű, illetve próbajárműként nem használták.
- Valamennyi. a járműre beépítésre, ráépítésre kerülő termék, alkatrész, berendezés, felépítmény beszerelése, az összeszerelési munkák elvégzése/elvégeztetése a nyertes Ajánlattevő feladata.
Főbb műszaki követelmények:
- minimum 220 kW motorteljesítmény,
- minimum EURO-6 környezetvédelmi besorolás,
- 3 tengelyes 6x6 kivitelű meghajtás,
- kereszt differenciálzár a hajtott-kormányzott mellső tengelyre is,
- hátul hagyományos laprúgó minimum 26 T tengely terhelhetőséggel,
- légkondicionáló,
- manuális sebességváltó,
- terepmintás gumiköpeny,
- haspáncél, a nehéz terepi körülmények között dolgozó gépjármű alsó mechanikai sérülésektől történőmegvédésére,
- alvázhosszúság: a plató hasznos hosszúsága minimum 5 m, maximum 6 m + a daru,
- két oldalra hidraulikusan billenő plató oldalfallal, ponyvával,
- leszerelhető plató oldalfal és hátfal magassága minimum 50 cm, a mellfal magassága minimum 170 cm,utóbbi magasságának a daru paramétereihez kell igazodnia,
- minimum 6 pár rakonca, a rakoncák magassága minimum 170 cm,
- rakoncazsebek kialakítása: a gépjármű platója alkalmas legyen az 1-től 6 méteres hosszúságig terjedő fákbiztonságos szállítására, méterenkénti bontásban. Az 1 és 2 méteres fák keresztben, a 3 méterestől felfelépedig hosszában elhelyezve. Illetve alkalmas legyen két 3 méteres fa egymás utáni hosszanti biztonságosszállítására,
- vezetőfülke mögötti daruval,
- daru kinyúlása minimum 7 m,
- daru: levegőben kinyitható gémszerkezet,
- daru teheremelő képessége 7 m-en minimum 1350 kg,
- 1 db minimum 10 t teherbírású végtelen körbeforgású rotátorral, mely kompatibilis a két lenti adapterrel,
- 1 db fa rakodásához alkalmas, minimum 0,5 m² befogadó méretű rönkmarkoló kanál,
- 1 db termény és kő rakodásához alkalmas, minimum 300 liter űrtartalmú kétcsészés kanál,
- felső üléses kivitel,
- a daru alkalmas legyen a felső üléséből történő motor indít/állj, és fordulatszám szabályozás funkciókellátására,
- bal oldali kormányzás,
- magyar nyelvű kezelési útmutató/kézikönyv,
- 2 pár tereplánc/hólánc az első és hátsó gumimérettel kompatibilis méretben (alkalmas terepre és aszfaltra, 5év garancia szakadásra),
- vonófej kiépítése nehéz pótkocsi vontatásra,
- felépítménnyel és daruval együtt, közúti forgalomba helyezett állapotban leszállítva (levizsgáztatva, továbbáérvényes hatósági jelzésekkel, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZ tartozékokkal, valamint aszükséges okmányokkal ellátva: műszaki adatlap, törzskönyv, forgalmi engedély, szervizkönyv, garancialevél ésvalamennyi kísérőokirat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Motorteljesítmény (kW) 15
2 Többlet jótállás időtartama km korlátozás nélkül (hónap) 5
3 Jármű motorjának fajlagos fogyasztása (g/kWh) 5
4 Összesített szennyezőanyag kibocsátás /CO, THC, NOx, PM/ (g/kWh) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 033 - 071365
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fel- és leterhelésre alkalmas, daruval és speciális kanállal ellátott, billenő platós, terepi viszonyokhoz jólalkalmazkodó erdészeti tehergépjármű beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Volvo Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51962667
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Volvo Hungária Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 34., adószám: 11841674-2-44)
2. Scania Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 1.,10415577-2-44)
3. KUHN Rakodógép Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 5., 14116847-2-43)
4. Global Towing Systems Gyártó és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, Altáró utca 24., 25763773-2-02)
5. Eurotrade Kft. (2854 Dad, Fő u. 54., 10448979-2-11)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)