Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13776/2018
CPV Kód:42997300-4
Ajánlatkérő:DETKI KEKSZ Édesipari Kft.
Teljesítés helye:3273 Halmajugra, Kossuth L u 178. (HU312)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cama 1 SpA
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Élelmiszeripari termékek gyártása, forgalmazása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DETKI KEKSZ Édesipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38774650
Postai cím: Kossuth L Utca 178.
Város: Halmajugra
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3273
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koósa Péter
Telefon: +36 37375503
E-mail: koosa.peter@detkikeksz.hu
Fax: +36 37375507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.detkikeksz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Élelmiszeripari termékek gyártása, forgalmazása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Technológia fejlesztése a Detki Keksz Kft-nél
Hivatkozási szám: EKR000108102018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42997300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Automatikus kartoncsomagoló (Kartonozó géprendszer) beszerzése. A géprendszer három fő szerkezeti részből áll:
(i) Szállítórendszer, (ii) Rendező egység integrált robottal, (iii) Mono-block rakodó egység integrált robottal és doboz állítóval.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 515000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Technológia fejlesztése a Detki Keksz Kft-nél, Kar
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42997300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3273 Halmajugra, Kossuth L u 178. (HU312)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Automatikus kartoncsomagoló (Kartonozó géprendszer) beszerzése
A géprendszer három fő szerkezeti részből áll:
(i) Szállítórendszer
A 3 db függőleges csomagológép kimeneteiről érkező, meghatározott méretű és fajtájú (140/160/200/500/800/1000g kiszerelésű háztartási jellegű kekszek) párnatasakos termékek (pillow bag) eljuttatása a rendező egység bemenetére, a betáplálási pontra. (A 3 db függőleges csomagoló gép nem tárgya a jelen eljárásnak)
Legfontosabb, minimális műszaki elvárások (A további műszaki követelmények a műszaki megfelelőségi nyilatkozatban kerülnek meghatározásra)
• Rendelkezésre állás: legalább 99,1, %
• Vonal hatékonysági mutató: legalább 98 %
• Levegőnyomás: legfeljebb 6 bar
• a berendezés padozatterhelése (inerciával): legfeljebb 300 Kg/m2
• Selejtválogatás, selejtgyűjtés: nem
• Meghibásodás esetén terméklefutás: igen
• Hozzáférés a behordó pálya alatti területhez: igen
• Kézi üzemmód (Az elhordó szalagokról legyen leterelési lehetőség a kézi csomagoláshoz, amennyiben a rendező és/vagy kartonozó egység meghibásodna.): igen
(ii) Rendező egység integrált robottal
140/160/200/500/800/1000g kiszerelésű háztartási jellegű kekszek csomagjainak Töltő/rendező egység, két delta robottal és termék továbbító rendszerrel.
Legfontosabb, minimális műszaki elvárások (A további műszaki követelmények a műszaki megfelelőségi nyilatkozatban kerülnek meghatározásra)
• Delta robotok híd rendszerű elrendezésben, a padozattól legalább 1800 mm magasságban elhelyezve, a rendszer maximális hozzáférhetőségét biztosítva.
• Pozicionálási pontosság minden elhelyezéskor legalább.: ± 1 mm
• Termék elforgatás vízszintes tengelyen 0 – 180˚: igen
• Mozgatható teher (fej+termék együttesen), legfeljebb 1.5 kg
• Termék bevezető konvejor legalább 400 mm szélességben és 4.0 m hosszban
• Termékfüggő műveleti (csomagolási) sebesség a 225x160x25mm tasak esetében: 120 db/perc
• Operátor panel, legalább 7” LCD színes, grafikus érintő képernyővel, paraméter-programozás a kijelzőn keresztül történjen.
• Selejtválogatás, selejtgyűjtés: nem
• Meghibásodás esetén terméklefutás: igen
• Hozzáférés a behordó pálya alatti területhez: igen
• Kézi üzemmód (Az elhordó szalagokról legyen leterelési lehetőség a kézi csomagoláshoz, amennyiben a rendező és/vagy kartonozó egység meghibásodna.): igen
(iii) Mono-block rakodó egység integrált robottal és doboz állítóval
Komplett rakodó egység, kéttengelyű robottal és csomagolóval.
Legfontosabb, minimális műszaki elvárások (A további műszaki követelmények a műszaki megfelelőségi nyilatkozatban kerülnek meghatározásra)
• Nem zárt dobozok aránya (az összes csomagolt termék %-ban): legfeljebb 0,40 %
• A kéttengelyű robot híd, nagyszilárdságú alumínium karokkal
• Pozicionálási pontosság minden elhelyezéskor legalább.: ± 1 mm,
• Doboz tároló, legalább 1000 mm hasznos hosszal, és automatikus adagolással, állítható vezetőlapokkal, vákuum karral
• Operátor panel, legalább 7” LCD színes, grafikus érintő képernyővel, paraméter-programozás a kijelzőn keresztül történjen.
• Selejtválogatás, selejtgyűjtés: nem
• Meghibásodás esetén terméklefutás: igen
• Hozzáférés a behordó pálya alatti területhez: igen
• Kézi üzemmód (Az elhordó szalagokról legyen leterelési lehetőség a kézi csomagoláshoz, amennyiben a rendező és/vagy kartonozó egység meghibásodna.): igen
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások
- helyszínre szállítás (3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 178.)
- üzembe helyezés, beszabályozás
- próbaüzem
- betanítás, oktatás
Eljárás nyertes ajánlattevőtől a szállított eszközök helyszínre szállítását, üzembe helyezését, ezt követően a 8. pontban meghatározott időtartamban, 3 műszakban lefolytatott próbaüzemet, valamint az Ajánlatkérő által kijelölt személyek oktatását írja elő.
A Próbaüzem alatt az ajánlattevőknek:
- be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést,
- be kell mutatniuk a berendezések valamennyi funkcióját,
A próbaüzem lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GIN0P-1.2.1-16-2017-00051
II.2.9) További információ:
A Kbt. 21. § (6) alapján Ajánlatkérő a Harmadik részt alkalmazva köteles eljárni, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt eljárást folytat le, attól függetlenül, hogy az eszközbeszerzés értéke meghaladja a közösségi értékhatárt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Technológia fejlesztése a Detki Keksz Kft-nél, Kar
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cama 1 SpA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76518375
Postai cím: Via Vittor Pisani 12\A
Város: Milano
NUTS-kód: ITC4C
Postai irányítószám: 20124
Ország: Olaszország
E-mail: info@camagroup.com
Telefon: +39 031/879811
Internetcím(ek): (URL) www.camagroup.com
Fax: +39 031/856373
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 06097510-1-57
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 523333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 515000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Cama 1 SpA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76518375
Postai cím: Via Vittor Pisani 12\A
Város: Milano
NUTS-kód: ITC4C
Postai irányítószám: 20124
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): IT 06097510157

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges