Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13790/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Újfehértó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 1., hrsz.: 193.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyírségi Magasépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07962
Postai cím: Szent István út 10.
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suga Ferenc Krisztián
Telefon: +36 42290000
E-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu
Fax: +36 42290003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujfeherto.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Újfehértói Iskola épület energia megtakarítást eredményező felújítása a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00027 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Újfehértói Iskola épület energia megtakarítást eredményező felújítása a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00027 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 1., hrsz.: 193.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 1., hrsz.: 193. található iskola épület energia
megtakarítást eredményező felújítása a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11097 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírségi Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tünde utca 18.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 198.869.214
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 1., hrsz.: 193. található
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 1., hrsz.: 193. található iskola épület energia
megtakarítást eredményező felújítása a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 198.869.214
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírségi Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tünde utca 18.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II.2. A Felek a Vállalkozási Szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják (azaz törlik a 3.2. pont utolsó két mondatát):

3.2. Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díja
- nettó: 198.869.214,- Ft, azaz Százkilencvennyolcmillió-nyolcszázhatvankilencezer-kettőszáztizennégy forint,
- ÁFA: 27 %, azaz 53.694.688,- Ft,
- bruttó: 252.563.902,- Ft, azaz Kettőszázötvenkettőezer-ötszázhatvanháromezer-kilencszázkettő forint.
a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerint. (TÖRÖLT RÉSZ: Megrendelő ezúton nyilatkozik - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére - hogy a Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany. A megrendelt főszolgáltatás építési hatósági engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, ezért a fordított adózás hatálya alá esik.)
II.3. A Felek a Vállalkozási Szerződés 6.1.2.-6.1.5. pontjait az alábbiak szerint módosítják:
6.1.2. Az előlegbekérő a nettó vállalkozói díj 5 %-áról nyújtható be a jelen szerződés alá-írását követően nettó 7.829.497 Ft + ÁFA összegben, mely a vállalkozó által be-nyújtásra került, pénzügyi teljesítése megtörtént.
6.1.3. Az 1. részszámla a nettó vállalkozói díj 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 49.717.304 Ft + ÁFA összegben.
6.1.4. A 2. részszámla a nettó vállalkozói díj 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 49.717.304 Ft + ÁFA összegben.
6.1.5. A 3. részszámla a nettó vállalkozói díj 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 49.717.304 Ft + ÁFA összegben.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője 2018. július 18. napján - tehát a Vállalkozási Szerződés mindkét fél általi aláírását követően - kiállított igazolásában akként foglalt állást, hogy az „Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg - 6,0 m-nél kisebb kémény építése”a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül, építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött.
A fentiekre tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti építési tevékenység egyetlen eleme sem kötött építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz, ezért a megrendelt szolgáltatás nem tartozik a fordított adózás hatálya alá. Erre tekintettel vált szükségessé a vállalkozási szerződés módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 198.869.214 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 198.869.214 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben