Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13803/2018
CPV Kód:45220000-5
Ajánlatkérő:ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Pásztó belt 2998 hrsz Pásztó kült 02/216 hrsz Pásztó belt 216 hrsz Pásztó belt 2997 hrsz Pásztó belt 3048 hrsz Pásztó belt 2972/36hrsz Pásztó belt 2972/4hrsz Pásztó belt 2971hrsz Pásztó belt 2970 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ferencz Róbert
Telefon: +36 304581425
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu
Fax: +36 48514582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pásztó regionális vezeték építésének kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000116912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Pásztó regionális vezetéképítéshez szükséges, a 35100-1009-2/2017.ált. iktatószámú jogerős vízjogi létesítési engedélye alapján a kiviteli tervek elkészítése.
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Pásztó regionális vezeték építés kiviteli munkáinak ellátása, a 35100-1009-2/2017.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedély és a Megrendelő által írásban elfogadott és jóváhagyott kiviteli tervek alapján.
Főbb műszaki jellemzők:
• 1965,78 fm D315 KPE, göv vízvezeték,
• 7,0 fm DN500 KGPVC védőcső a Vár utca keresztezésénél,
• 14,4 fm DN 500 acél védőcső a 2408 sz. ök. út – Alkotmány út keresztezésénél,
• 2 db légtelenítő akna
• 2 db ürítő akna
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61525386 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pásztó regionális vezeték építésének kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó belt 2998 hrsz
Pásztó kült 02/216 hrsz
Pásztó belt 216 hrsz
Pásztó belt 2997 hrsz
Pásztó belt 3048 hrsz
Pásztó belt 2972/36hrsz
Pásztó belt 2972/4hrsz
Pásztó belt 2971hrsz
Pásztó belt 2970 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Pásztó regionális vezetéképítéshez szükséges, a 35100-1009-2/2017.ált. iktatószámú jogerős vízjogi létesítési engedélye alapján a kiviteli tervek elkészítése.
A nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkát kizárólag a Megrendelő által írásban jóváhagyott kiviteli tervek birtokában kezdheti meg.
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Pásztó regionális vezeték építés kiviteli munkáinak ellátása, a 35100-1009-2/2017.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedély és a Megrendelő által írásban elfogadott és jóváhagyott kiviteli tervek alapján.
Főbb műszaki jellemzők:
• 1965,78 fm D315 KPE, göv vízvezeték,
• 7,0 fm DN500 KGPVC védőcső a Vár utca keresztezésénél,
• 14,4 fm DN 500 acél védőcső a 2408 sz. ök. út – Alkotmány út keresztezésénél,
• 2 db légtelenítő akna
• 2 db ürítő akna
A Vállalkozó feladatát képezi:
• a kivitelező által az építési naplóban dokumentáltan visszaadott munkaterülettel bíró, lezárt építési napló (E-napló pdf formátumban 2 pld. papír alapon, 1 pld. elektronikusan)
• sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás és üzembe helyezési eljárás
• üzembe helyezési eljáráson készült jegyzőkönyv (3 eredeti pld.)
• nyomáspróba jegyzőkönyv (3 eredeti pld.)
• negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv (1 eredeti pld., 2 másolati pld.)
• megvalósulási „D” terv (műszaki leírás, általános (átnézetes) helyszínrajz, részletes helyszínrajz, csomóponti vázlat, hossz szelvény, keresztezések,) (1 eredeti, 2 másolati pld. papír alapon, 1 pld. elektronikusan)
• megvalósulási/átadási dokumentáció (garancia jegyek, minőségi bizonyítványok, műbizonylatok, megfelelőségi nyilatkozatok, ivóvízzel érintkező anyagok OTH engedélye, beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (1 eredeti, 2 másolati pld. papír alapon, 1 pld. elektronikusan)
• a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett nyíltárkos geodéziai bemérési terv a 324/2013. (VIII.29.) Korm.rendelet és annak 5. melléklete szerinti tartalommal és formátumban, a víziközmű szakági térképekre vonatkozó szabványban megadott formátumban (letölthető: http://www.ervrt.hu/ Közérdekű adatok/II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/ A víziközmű szakági térképek adatkezelése alpont) (különösen a geodéziai dokumentáció tartalmára: mérési jegyzet/jegyzőkönyv, bemérési nyilatkozat, analóg és digitális bemérési jegyzőkönyv, vektoros digitális állomány (EOV), műszaki leírás) (5 eredeti pld.)
• létesítmények jegyzéke utcánként (vezeték hossza, anyaga, átmérője, kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei, átemelők, közkifolyók, tűzcsapok) (1 eredeti és 2 másolati pld.)
• felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti pld.)
• kivitelezői nyilatkozat a terv és engedély szerinti kivitelezésről (3 eredeti pld.)
• építési-bontási hulladék tárolására és elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap(ok), amennyiben eléri a jogszabályban előírt mértéket (1 eredeti és 2 másolati pld.)
• fotódokumentáció (az eltakarásra kerülő munkarészekről is) (CD)
• Vállalkozó feladatát képezi a szükséges szakfelügyelet biztosítása, melynek költsége Vállalkozót terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Késedelmi kötbér vállalt százalékos mértéke naponta (az egyösszegű ajánlati ár %-os mértékében megadva min. 0,5 %/nap, max. 2 %/nap) 10
2 A teljes körű jótállás időtartama (min. 24 hónap max. 60 hónap) 10
3 Előteljesítés napokban (minimum 0 nap, maximum 30 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pásztó regionális vezeték építésének kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL) http://www.sade.hu
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11097875-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61525386
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Geodéziai munkák, megvalósulási terv készítése ,tervezés, kapcsolódó beton és vasbeton munkák, szakfelügyeletek,
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WIZLER-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61267932
Postai cím: Váci Utca 12.
Város: Püspökhatvan
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2682
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23816693213

Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205

Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11097875244

Hivatalos név: MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83543753
Postai cím: Mátrai Út 2.
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13919001210

Hivatalos név: Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28742630
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12732397206

Hivatalos név: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95567156
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges