Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13805/2018
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Euro Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16633
Postai cím: Árpád út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Márkus Klaudia Lilla
Telefon: +36 96795650
E-mail: szeiber.anita@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr, Árpád út 32. épületenergetikai fejlesztése KEHOP-5.2.2- 16-2016-00013 projekt keretében - 2017
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Győr, Árpád út 32. épületenergetikai fejlesztése KEHOP-5.2.2- 16-2016-00013 projekt keretében - 2017
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421100-5
További tárgyak:45331000-6
45315100-9
45410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győr 7150 hrsz-ú, természetben Győr, Árpád út 32. szám alatt fekvő épületének vonatkozásában a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 5. mellékletben meghatározott követelmények szerint. Ajánlatkérő a beruházást a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 számú pályázat támogatásából valósítja meg.
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
az építési munkahely megjelölése:
Cím: 9021 Győr, Árpád út 32., 7150 hrsz.,
Az építési beruházással érintett területek nagysága:
# Telek: 824 m2
# Épület hasznos nettó alapterület: 6416 m2
Építőmesteri és szakipari munkák:
# Zsaluzás és állványozás - 4503 m2
# Falazás és egyéb kőműves munkák - 20,5 m2
# Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése (nyílászárók, függönyfal bontás, építés) - 95 m2
# Vakolás és rabicolás - 199 m2
# Szárazépítés - 229 m2
# Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése - 1765 m2
# Bádogozás - 489,5 m2
# Asztalosszerkezetek elhelyezése - 1610 m2
# Lakatosszerkezetek elhelyezése - 86 db
# Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) - 1161 m2
# Szigetelés (homlokzat, pinceszint, lapostető) - 6098 m2
Épületgépészeti munkák:
# Távfűtésről áttérés gázfűtésre, a régi rendszer megtartásával (Győr, Árpád u. 28-32. épület ellátása a beruházást követően is a régi rendszerről történik) - 1 db
# Hűtés/fűtés kiépítése fan-coilokkal (földszint-9.emeletig) a hozzá kapcsolódó csövezéssel, gépészettel - 227 db
# Gázvezeték kiépítése a csatlakozástól a leendő kazánházig - 1 db
# Gázhálózat fejlesztés - 1 db
# Kazánház kiépítése 360 kW teljesítményű kondenzációs gázkazánnal, füstgáz elvezetéssel, hőcserélővel, stb. - 3 db
# Földszinti radiátoros fűtési rendszer kiépítése - 17 db
# Légkezelő berendezés kiépítés - 1 db
# Hűtési/fűtési és légtechnikai rendszer beüzemelése, beszabályozása - 1 db
Világítás korszerűsítés, informatikai hálózat
# Lámpatestek cseréje energiatakarékos lámpatestekre a szükséges szerelési anyagokkal együtt - 1123 db
# Informatikai hálózat felújítása - 18385 m
Villamosenergia termelő napelem rendszer
# 52,11 és 51,3 kWp kapacitású napelem rendszerek elhelyezése a déli homlokzat függönyfalán és a lapostetőn (napelem, tartószerkezet, inverter, AC elosztó, DC elosztó, csatlakozó, kábelek, stb.) - 190 db
# Villámvédelem - 1 db
o A munka részét képezi továbbá a teljesítés során különösen:
o - ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, munkavégzés körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és védőszerkezetek, építési anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és üzemeltetése, munkavégzés utáni takarítások és helyreállítások;
o - építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal, stb.) építése, kialakítása, helyszínen tartása kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a szükséges épületszerkezeti (pl. tetőfedés, stb.) megbontásokkal és helyreállításokkal együtt;
o - bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre lerakóhelyi költséggel együtt;
o - a munkavégzést követő átadási munkarészek:
• - átadási dokumentáció elkészítése és átadása;
• - kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően;
• - próbaüzem lefolytatása.
• Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00013, Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2118 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GYB-09/3861-66/2018 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9026 Győr, Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 975864452
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421100-5
További tárgyak:45331000-6
45315100-9
45410000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9028 Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján egyenértékű termékek beépítése, az eredetileg kiírt mennyiségben változás nem történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 795864452
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9026 Győr, Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2018. január 29. napján aláírt Vállalkozási szerződés (a továbbiakban Vállalkozási szerződés) 3.26. pontja szerint Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi okok figyelembevételével az árazott költségvetési tételek tekintetében egyeztetést folytattak le.
Az egyeztetés során a Műszaki ellenőr a Vállalkozó bejelentését megvizsgálta, és a Műszaki Ellenőri nyilatkozatában az egyenértékűséget elfogadta.
Felek rögzítik, hogy a fenti egyeztetés eredményeként a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Vállalkozás szerződés mellékletét képező árazott költségvetés ezen tételeit megfelelően módosítják, melyet a változáskövető mellékletei tartalmaznak.
Felek továbbá rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés szerint a Vállalkozó feladatát képezte többek között az árazott költségvetés lakatosszerkezetek elhelyezése fülön található munkanemek összessége a terveknek megfelelően.
Vállalkozó a 2018. április 5. napján kelt bejelentése alapján jelezte a Megrendelő felé, hogy a kivitelezés megkezdését követően a bontási munkálatok során azzal a ténnyel szembesült, hogy a függönyfal eredeti rögzítési pontjai, továbbá az épület tartószerkezete jelentősen korrodált és a beton minősége is bizonytalan, ennek következtében az épület teherhordó szerkezete eltéréseket mutat a tervektől, melynek állapotának felmérése érdekében pontos vizsgálatokra, mérésekre van szükség. Az épület vasbeton tartószerkezete több helyen is elmozdult az építése során, illetve az azóta eltelt időben, az északi oldalon jelentősen kihasasodott helyenként kitöredezett, nincsenek meg az acél szerkezetek körében a szükséges betontakarások. Mindezeken túl a vasbeton szerkezet vastagsága sem egyforma, az szintén jelentős eltérést mutat mind a vastagságában, mind a szintmagasságokban.
A vasbeton tartószerkezet kihasasodására figyelemmel a függőleges síktól egyes helyeken távolabb kell tartani a tervezett függönyfalat, hogy a végén az egységes - vízszintes és függőleges szerkezetet alkosson. Az egyes rögzítési pontok szerkezettől való távolságának növekedése miatt a függönyfalat statikai szempontból minél könnyebb szerkezettel kell készíteni annak okán, hogy a szerkezet a túl nagy súly miatt ne forduljon ki és ne szakadjon le a teherhordó vasbeton vázról.
Felek a fenti bontást követően nyilvánvalóvá vált indokokra tekintettel annak érdekében, hogy a függönyfal felhelyezése megfelelően, biztonságosan rögzíthető legyen a műszaki ellenőr jóváhagyását követően közös megegyezéssel az árazott költségvetés jelen szerződésmódosítás 2.7. pontjában meghatározott tárgyú pontját a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletei szerinti műszaki tartalom változás követő, valamint annak mellékleti szerint módosítják.
Felek rögzítik, hogy az árazott költségvetési tételek megváltoztatásához a Vállalkozási szerződés aláírásának időpontjában nem ismert olyan műszaki körülmény vezetett, amely miatt indokolt a függönyfal rögzítési pontjainak, valamint annak szerkezetének módosítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2018. január 29. napján aláírt Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) 3.26. pontja alapján a Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi okok figyelembevételével az árazott költségvetési tételek tekintetében egyeztetést folytattak le.
Az egyeztetés során a Műszaki ellenőr a Vállalkozó bejelentését megvizsgálta, és a Műszaki Ellenőri nyilatkozatában az egyenértékűséget elfogadta.
Felek rögzítik, hogy a fenti egyeztetés eredményeként a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Vállalkozás szerződés mellékletét képező árazott költségvetés ezen tételeit megfelelően módosítják, melyet a változáskövető mellékletei tartalmaznak.
Felek rögzítik, hogy a fenti indokok figyelembevételével a Vállalkozási szerződés ezen költségvetési tételeinek módosítása nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakba, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek az alábbiak miatt:
A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők vagy a nyertes ajánlat helyett más ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, valamint a módosítás során keletkező munkák a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjesztik ki.
Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó észrevételét, módosítási javaslatát a Megrendelő műszaki ellenőre elfogadta és azt a változáskövető tanúsága szerint ellenjegyzett, jelen pont szerinti bejegyzése alapján Megrendelő képviselői tudomásul vették a szükséges árazott költségvetési tételek változását, melyet a Felek jelen szerződés módosítás 1. és 2. számú mellékletében rögzítenek.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti árazott költségvetési tételek módosítása az eredeti kivitelezési határidőt nem befolyásolja, továbbá a módosítás nem eredményez többletköltséget.
Felek továbbá rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés szerint a Vállalkozó feladatát képezte többek között az árazott költségvetés lakatosszerkezetek elhelyezése fülön található munkanemek összessége a terveknek megfelelően.
Vállalkozó a 2018. április 5. napján kelt bejelentése alapján jelezte a Megrendelő felé, hogy a kivitelezés megkezdését követően a bontási munkálatok során azzal a ténnyel szembesült, hogy a függönyfal eredeti rögzítési pontjai, továbbá az épület tartószerkezete jelentősen korrodált és a beton minősége is bizonytalan, ennek következtében az épület teherhordó szerkezete eltéréseket mutat a tervektől, melynek állapotának felmérése érdekében pontos vizsgálatokra, mérésekre van szükség. Az épület vasbeton tartószerkezete több helyen is elmozdult az építése során, illetve az azóta eltelt időben, az északi oldalon jelentősen kihasasodott helyenként kitöredezett, nincsenek meg az acél szerkezetek körében a szükséges betontakarások. Mindezeken túl a vasbeton szerkezet vastagsága sem egyforma, az szintén jelentős eltérést mutat mind a vastagságában, mind a szintmagasságokban.
A vasbeton tartószerkezet kihasasodására figyelemmel a függőleges síktól egyes helyeken távolabb kell tartani a tervezett függönyfalat, hogy a végén az egységes - vízszintes és függőleges szerkezetet alkosson. Az egyes rögzítési pontok szerkezettől való távolságának növekedése miatt a függönyfalat statikai szempontból minél könnyebb szerkezettel kell készíteni annak okán, hogy a szerkezet a túl nagy súly miatt ne forduljon ki és ne szakadjon le a teherhordó vasbeton vázról.
Felek a fenti bontást követően nyilvánvalóvá vált indokokra tekintettel annak érdekében, hogy a függönyfal felhelyezése megfelelően, biztonságosan rögzíthető legyen a műszaki ellenőr jóváhagyását követően közös megegyezéssel az árazott költségvetés jelen szerződésmódosítás 2.7. pontjában meghatározott tárgyú pontját a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletei szerinti műszaki tartalom változás követő, valamint annak mellékleti szerint módosítják.
Felek rögzítik, hogy az árazott költségvetési tételek megváltoztatásához a Vállalkozási szerződés aláírásának időpontjában nem ismert olyan műszaki körülmény vezetett, amely miatt indokolt a függönyfal rögzítési pontjainak, valamint annak szerkezetének módosítása.
Erre is figyelemmel a Vállalkozó által jelzett probléma és módosítási javaslat, a Megrendelő műszaki ellenőre által ellenjegyzett dokumentum tanúsága szerint elfogadásra került, jelen pont szerinti értesítése alapján Megrendelő képviselői tudomásul vették a szükséges változtatást.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés ezen költségvetési tételeinek módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakba nem ütközik, mert a módosítás indoka előre nem látható, nem a Szerződő Feleknek felróható okra vezethető vissza, az kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható. Az ajánlatkérő a műszaki tartalom kiírásakor úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az ajánlatkérő a műszaki tartalom meghatározásakor nem láthatta előre azt, hogy a bontási munkálatok során az épület szerkezetét érintően, milyen jellegű problémák, eltérések és akadályok merülhetnek fel. Továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár ellenérték növekedéssel sem.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során a fenti indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés teljesítésére a Vállalkozó a jelen szerződés módosítás 1., és 2. számú mellékletét képező műszaki tartalom változás követő szerinti tartalomnak megfelelően köteles.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti árazott költségvetési tételek módosítása az eredeti kivitelezési határidőt nem befolyásolja, továbbá a módosítás nem eredményez többletköltséget.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben