Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13820/2018
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Budapest, valamint Ajánlatkérő által meghatározott vidéki teljesítési helyek (A rendezvények Ajánlatkérő egyedi megrendeléseiben meghatározott budapesti, valamint vidéki helyszíneken történnek; a teljesítés tervezett megoszlása a következő: 55%% Budapest és 45%% vidéki helyszín.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kult-Turist-ITH Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aeek.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódó sajtónyilvános események szervezése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódó sajtónyilvános események szervezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52337318 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódó sajtónyilvános események szervezése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, valamint Ajánlatkérő által meghatározott vidéki teljesítési helyek
(A rendezvények Ajánlatkérő egyedi megrendeléseiben meghatározott budapesti, valamint vidéki helyszíneken történnek; a teljesítés tervezett megoszlása a következő: 55% Budapest és 45% vidéki helyszín.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvények:
Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó, egyéb sajtórendezvény: min. 23 alkalom, max. 25 alkalom, maximális létszám/alkalom (ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%): 50
Sajtónyilvános események szervezése - projektátadó, ünnepélyes események: min. 6 alkalom, max. 8 alkalom, maximális létszám/alkalom (ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%): 100
Sajtónyilvános események szervezése - projektátadó, ünnepélyes események: min. 2 alkalom, max. 3 alkalom, maximális létszám/alkalom (ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%): 150
Sajtónyilvános események szervezése - projekt nyitórendezvény, projektátadó: min. 4 alkalom, max. 6 alkalom, maximális létszám/alkalom (ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%): 150
Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó: min. 8 alkalom, max. 10 alkalom, maximális létszám/alkalom (ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%): 200
Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó: min. 1 alkalom, max. 2 alkalom, maximális létszám/alkalom (ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%): 300
Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó: min. 2 alkalom, max. 2 alkalom, maximális létszám/alkalom (ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%): 400
Ajánlatkérő a lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy 4*-os terem biztosítására vonatkozóan adjon egyedi megrendelést valamennyi rendezvénytípus tekintetében, amennyiben a keretmegállapodás hatálya alatt erre vonatkozó beszerzési igénye merül fel.
Ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások:
Kávészünet: minimális mennyiség (fő) (a résztvevő szám 25%-os eltérésével): 1613, maximális mennyiség (fő): 5175
Szendvicsebéd: minimális mennyiség (fő) (a résztvevő szám 25%-os eltérésével): 2475, maximális mennyiség (fő): 5175
Svédasztal: Ajánlatkérő a szendvicsebédet tekinti alapszolgáltatásnak, ugyanakkor lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy alternatívaként svédasztal biztosítására vonatkozóan adjon egyedi megrendelést, amennyiben a keretmegállapodás hatálya alatt erre vonatkozó beszerzési igénye merül fel.
Kiegészítő szolgáltatások
Hangfelvétel: maximálisan megrendelhető óraszám (Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a kiegészítő szolgáltatások lehívására): 80
Tolmács: maximálisan megrendelhető óraszám (Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a kiegészítő szolgáltatások lehívására): 20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) 5
x Költség szempont – 1 Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó, egyéb sajtórendezvény; maximális létszám: 50 fő (nettó Ft/alkalom) 5
2 Sajtónyilvános események szervezése - projektátadó, ünnepélyes események; maximális létszám: 100 fő ( (nettó Ft/alkalom) 4
3 Sajtónyilvános események szervezése - projektátadó, ünnepélyes események; maximális létszám: 150 fő (nettó Ft/alkalom) 3
4 Sajtónyilvános események szervezése - projekt nyitórendezvény, projektátadó; maximális létszám: 150 fő (nettó Ft/alkalom) 3
5 Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó; maximális létszám: 200 fő (nettó Ft/alkalom) 4
6 Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó; maximális létszám: 300 fő (nettó Ft/alkalom) 4
7 Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó; maximális létszám: 400 fő (nettó Ft/alkalom) 5
8 4*-os terem biztosításának felára minden rendezvénytípus esetében (nettó Ft/fő/alkalom) 1
9 Kávészünet ára (nettó Ft/fő/alkalom, a műszaki leírás szerint) 4
10 Szendvicsebéd ára (nettó Ft/fő/alkalom, a műszaki leírás szerint) 5
11 Svédasztal felára (nettó Ft/fő/alkalom, a műszaki leírás szerint) 2
12 Hangfelvétel készítésének díja (nettó Ft/óra) 1
13 Tolmácsolás díja (nettó Ft/óra) 1
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003, EFOP-2.2.0-16-2016-00002, EFOP-2.2.0-16-2016-00007, EFOP-2.2.0-16-2016-00008, EFOP-2.2.0-16-2016-00004, EFOP-2.2.0-16-2016-00005, EFOP 2.2.6-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-4.2.2-16-2017-00001, EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-1.9.6-16, EFOP-3.8.1-14-2015-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódó sajtónyilvános események szervezése tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kult-Turist-ITH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyal utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14246463-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43493010
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52337318
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14994829-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1. Helyszín biztosításához kapcsolódó költségek: 1.1. Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó, egyéb sajtórendezvény; maximális létszám: 50 fő (az ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%); kapcsolódó szolgáltatás: technika biztosítása - (nettó Ft/alkalom): 299 000 nettó Ft/alkalom 1.2. Sajtónyilvános események szervezése - projektátadó, ünnepélyes események; maximális létszám: 100 fő (az ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%); kapcsolódó szolgáltatás: technika biztosítása - (nettó Ft/alkalom): 307 200 nettó Ft/alkalom 1.3. Sajtónyilvános események szervezése - projektátadó, ünnepélyes események; maximális létszám: 150 fő (az ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%); kapcsolódó szolgáltatás: technika biztosítása - (nettó Ft/alkalom): 315 000 nettó Ft/alkalom 1.4. Sajtónyilvános események szervezése - projekt nyitórendezvény, projektátadó; maximális létszám: 150 fő (az ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%); kapcsolódó szolgáltatás: terembérlet, technika biztosítása szervezési díj (műszaki leírás 4. pontjába foglalt szolgáltatások biztosítása) - (nettó Ft/alkalom): 654 500 nettó Ft/alkalom 1.5. Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó; maximális létszám: 200 fő (az ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%); kapcsolódó szolgáltatás: terembérlet, technika biztosítása szervezési díj (műszaki leírás 4. pontjába foglalt szolgáltatások biztosítása) - (nettó Ft/alkalom): 780 000 nettó Ft/alkalom 1.6. Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó; maximális létszám: 300 fő (az ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%); kapcsolódó szolgáltatás: terembérlet, technika biztosítása szervezési díj (műszaki leírás 4. pontjába foglalt szolgáltatások biztosítása) - (nettó Ft/alkalom): 1 067 000 nettó Ft/alkalom 1.7. Sajtónyilvános események szervezése - ünnepélyes események, nyitó rendezvény, projektátadó; maximális létszám: 400 fő (az ettől való negatív eltérés lehetséges mértéke 25%); kapcsolódó szolgáltatás: terembérlet, technika biztosítása szervezési díj (műszaki leírás 4. pontjába foglalt szolgáltatások biztosítása) - (nettó Ft/alkalom): 1 354 000 nettó Ft/alkalom 1.8. 4*-os terem biztosításának felára minden rendezvénytípus esetében (nettó Ft/fő/alkalom): 500 nettó Ft/fő/alkalom 2. Ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások költsége: 2.1. Kávészünet ára (nettó Ft/fő/alkalom, a műszaki leírás szerint): 1 390 nettó Ft/fő/alkalom 2.2. Szendvicsebéd ára (nettó Ft/fő/alkalom, a műszaki leírás szerint): 2 990 nettó Ft/fő/alkalom 2.3. Svédasztal felára (nettó Ft/fő/alkalom, a műszaki leírás szerint): 1 000 nettó Ft/fő/alkalom 3. Kiegészítő szolgáltatások költsége: 3.1. Hangfelvétel készítésének díja (nettó Ft/óra): 5 500 nettó Ft/óra 3.2. Tolmácsolás díja (nettó Ft/óra): 200 000 nettó Ft/óra Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kult-Turist-ITH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyal utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14246463-2-43

Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14994829-2-43

Hivatalos név: Gála Eseményszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reáltanoda utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22949934-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges