Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13828/2018
CPV Kód:45233223-8
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:PV TIG Budapest területe;PV TIG Debrecen területe;PV TIG Miskolc területe;PV TIG Pécs területe;PV TIG Szeged területe;PV TIG Szombathely területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.;Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.;Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.;;;
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó Anett
Telefon: +36 308332119
E-mail: szabo.anett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságai pályafenntartási szakaszainak üzemeltetésében lévő útátjárók és csatlakozó utak , autóbusz fordulók, állomási utak, és egyéb utak aszfaltburkolat javítási munkái - Keretszerződés 2018-2020
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságai pályafenntartási szakaszainak üzemeltetésében lévő útátjárók és csatlakozó utak , autóbusz fordulók, állomási utak, és egyéb utak aszfaltburkolat javítási munkái - Keretszerződés 2018-2020
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 264756369 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: PV TIG Budapest területén aszfaltozási munkák elvégzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: PV TIG Budapest területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Aszfalt burkolat csere (Út): m3 egységgel burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban
Becsült mennyiség: 764 m3.
• Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m2 egységgel
Becsült mennyiség: 45 m2.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kapacitáskorlátozással nem járó munkák esetében a megrendelés kézhezvételétől számított vállalt kivonulási időtartam az adott munka elvégzésére (min. 5 munkanap és maximum 30 munkanap) 30
x Költség szempont – 1 Vállalkozási díj: aszfalt burkolat csere (burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban) (Ft/m3) 40
2 Vállalkozási díj: Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) Ft/m2) 10
3 Vállalkozási díj: OPCIONÁLIS TÉTEL: Útburkolat alap csere (burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését tartalmazza) (Ft/m3) 20
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a mértékegységekre vetített nettó - ÁFA nélkül számított - egységárat kell megajánlania. Ezen árnak tartalmazni kell burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését. Az opciós tétel esetében a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége Ajánlatkérő írásbeli megrendelése alapján keletkezik.
Ajánlatkérő szerződés hatálya alatt adhatja le megrendelését az opciós tétel teljesítésére. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételt lehívni. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálya alatt valamennyi rész vonatkozásában több alkalommal éljen opciós tétel lehívásának jogával.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PV TIG Debrecen területén aszfaltozási munkák elvégzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés helye: PV TIG Debrecen területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
• Aszfalt burkolat csere (Út): m3 egységgel burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban
Becsült mennyiség: 227 m3.
• Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m2 egységgel
Becsült mennyiség: 45 m2.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kapacitáskorlátozással nem járó munkák esetében a megrendelés kézhezvételétől számított vállalt kivonulási időtartam az adott munka elvégzésére (min. 5 munkanap és maximum 30 munkanap)-munkanap 30
x Költség szempont – 1 Vállalkozói díj:aszfalt burkolat csere (burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban) (Ft/m3) 40
2 Vállalkozói díj: Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) Ft/m2 10
3 Vállalkozói díj: OPCIONÁLIS TÉTEL: Útburkolat alap csere (burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését tartalmazza) (Ft/m3) 20
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a mértékegységekre vetített nettó - ÁFA nélkül számított - egységárat kell megajánlania. Ezen árnak tartalmazni kell burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését. Az opciós tétel esetében a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége Ajánlatkérő írásbeli megrendelése alapján keletkezik.
Ajánlatkérő szerződés hatálya alatt adhatja le megrendelését az opciós tétel teljesítésére. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételt lehívni. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálya alatt valamennyi rész vonatkozásában több alkalommal éljen opciós tétel lehívásának jogával.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PV TIG Miskolc területén aszfaltozási munkák elvégzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: PV TIG Miskolc területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Aszfalt burkolat csere (Út): m3 egységgel burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban
Becsült mennyiség: 112 m3.
• Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m2 egységgel
Becsült mennyiség: 45 m2.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kapacitáskorlátozással nem járó munkák esetében a megrendelés kézhezvételétől számított vállalt kivonulási időtartam az adott munka elvégzésére (min. 5 munkanap és maximum 30 munkanap) munkanap 30
x Költség szempont – 1 Vállalkozói díj: aszfalt burkolat csere (burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban) (Ft/m3) 40
2 Vállalkozói díj:Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) (Ft/m2) 10
3 Vállalkozói díj: OPCIONÁLIS TÉTEL: Útburkolat alap csere (burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését tartalmazza) (Ft/m3) 20
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a mértékegységekre vetített nettó - ÁFA nélkül számított - egységárat kell megajánlania. Ezen árnak tartalmazni kell burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését. Az opciós tétel esetében a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége Ajánlatkérő írásbeli megrendelése alapján keletkezik.
Ajánlatkérő szerződés hatálya alatt adhatja le megrendelését az opciós tétel teljesítésére. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételt lehívni. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálya alatt valamennyi rész vonatkozásában több alkalommal éljen opciós tétel lehívásának jogával.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PV TIG Pécs területén aszfaltozási munkák elvégzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: PV TIG Pécs területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Aszfalt burkolat csere (Út): m3 egységgel burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban
Becsült mennyiség: 457 m3.
• Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m2 egységgel
Becsült mennyiség: 45 m2.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kapacitáskorlátozással nem járó munkák esetében a megrendelés kézhezvételétől számított vállalt kivonulási időtartam az adott munka elvégzésére (min. 5 munkanap és maximum 30 munkanap) munkanap 30
x Költség szempont – 1 Vállalkozói díj: aszfalt burkolat csere (burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban) (Ft/m3) 40
2 Vállalkozási díj: Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) (Ft/m2) 10
3 Vállalkozási díj: OPCIONÁLIS TÉTEL: Útburkolat alap csere (burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését tartalmazza) (Ft/m3) 20
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a mértékegységekre vetített nettó - ÁFA nélkül számított - egységárat kell megajánlania. Ezen árnak tartalmazni kell burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését. Az opciós tétel esetében a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége Ajánlatkérő írásbeli megrendelése alapján keletkezik.
Ajánlatkérő szerződés hatálya alatt adhatja le megrendelését az opciós tétel teljesítésére. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételt lehívni. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálya alatt valamennyi rész vonatkozásában több alkalommal éljen opciós tétel lehívásának jogával.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PV TIG Szeged területén aszfaltozási munkák elvégzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: PV TIG Szeged területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Aszfalt burkolat csere (Út): m3 egységgel burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban
Becsült mennyiség: 360 m3.
• Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m2 egységgel
Becsült mennyiség: 45 m2.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.

• Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m2 egységgel
Becsült mennyiség: 45 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kapacitáskorlátozással nem járó munkák esetében a megrendelés kézhezvételétől számított vállalt kivonulási időtartam az adott munka elvégzésére (min. 5 munkanap és maximum 30 munkanap) munkanap 30
x Költség szempont – 1 Vállalkozói díj: aszfalt burkolat csere (burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban)(Ft/m3) 40
2 Vállalkozói díj: Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) (Ft/m2) 10
3 Vállalkozói díj: OPCIONÁLIS TÉTEL: Útburkolat alap csere (burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését tartalmazza) (Ft/m3) 20
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a mértékegységekre vetített nettó - ÁFA nélkül számított - egységárat kell megajánlania. Ezen árnak tartalmazni kell burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését. Az opciós tétel esetében a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége Ajánlatkérő írásbeli megrendelése alapján keletkezik.
Ajánlatkérő szerződés hatálya alatt adhatja le megrendelését az opciós tétel teljesítésére. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételt lehívni. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálya alatt valamennyi rész vonatkozásában több alkalommal éljen opciós tétel lehívásának jogával.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PV TIG Szombathely területén aszfaltozási munkák elvégzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés helye: PV TIG Szombathely területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Aszfalt burkolat csere (Út): m3 egységgel burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban
Becsült mennyiség: 141 m3.
• Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m2 egységgel
Becsült mennyiség: 45 m2.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kapacitáskorlátozással nem járó munkák esetében a megrendelés kézhezvételétől számított vállalt kivonulási időtartam az adott munka elvégzésére (min. 5 munkanap és maximum 30 munkanap) (munkanap) 30
x Költség szempont – 1 Vállalkozói díj: aszfalt burkolat csere (burkolat elbontás elszállítását, a lerakóhelyi díjat és aszfalt burkolat készítését tartalmazza kötő és kopó 2/3 - 1/3 arányban) (Ft/m3) 40
2 Vállalkozói díj: Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) (Ft/m2) 10
3 Vállalkozói díj: OPCIONÁLIS TÉTEL: Útburkolat alap csere (burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését tartalmazza) 20
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Valamennyi rész vonatkozásában Opciós tétel:
• Útburkolat alap csere
Ezen tétel mennyiséget - tekintettel az opcionális minősítésre - Ajánlatkérő nem tudja megadni.
Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a mértékegységekre vetített nettó - ÁFA nélkül számított - egységárat kell megajánlania. Ezen árnak tartalmazni kell burkolatalap elbontását, elszállítását, a lerakóhelyi díjat és új burkolatalap készítését. Az opciós tétel esetében a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége Ajánlatkérő írásbeli megrendelése alapján keletkezik.
Ajánlatkérő szerződés hatálya alatt adhatja le megrendelését az opciós tétel teljesítésére. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételt lehívni. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálya alatt valamennyi rész vonatkozásában több alkalommal éljen opciós tétel lehívásának jogával.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 47446/2017/MAV Rész száma: 1 Elnevezés: PV TIG Budapest területén aszfaltozási munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22146650-2-13
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: szaboaszfaltozas@gmail.com
Telefon: +36 706085419
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22146650-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 182590599
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 182590599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14300327-2-44
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: kovari.katalin@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896417
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 182590599 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Széles Út Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13274018-2-11
Postai cím: 2890 Tata, Faller J. u. 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018-2-11

Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22146650-2-13
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22146650-2-13

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14300327-2-44
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 47446/2017/MAV Rész száma: 2 Elnevezés: PV TIG Debrecen területén aszfaltozási munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22146650-2-13
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: szaboaszfaltozas@gmail.com
Telefon: +36 706085419
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22146650-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54777180
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54777180
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14300327-2-44
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: kovari.katalin@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896417
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 54777180 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22146650-2-13
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22146650-2-13

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14300327-2-44
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23721250-2-43
Postai cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 47446/2017/MAV Rész száma: 3 Elnevezés: PV TIG Miskolc területén aszfaltozási munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22146650-2-13
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: szaboaszfaltozas@gmail.com
Telefon: +36 706085419
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22146650-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27388590
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27388590
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14300327-2-44
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: kovari.katalin@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896417
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 27388590 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22146650-2-13
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22146650-2-13

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22146650-2-13
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22146650-2-13

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23721250-2-43
Postai cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: PV TIG Pécs területén aszfaltozási munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás 4. 5. és 6. ajánlati részét Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy rendelkezésére álló anyagi fedezet összege ezen részek vonatkozásában nem elegendő a szerződés megkötéséhez. A tárgyi eljárásra rendelkezésre álló fedezetet mértékét ezen részek vonatkozásában valamennyi ajánlat meghaladta és pótfedezet bevonására nincsen lehetőség.
[Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont: „Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.”]
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 109554358
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23721250-2-43
Postai cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43

Hivatalos név: Széles Út Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13274018-2-11
Postai cím: 2890 Tata, Faller J. u. 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018-2-11

Hivatalos név: Útkorona Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528-2-13
Postai cím: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528-2-13

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: PV TIG Szeged területén aszfaltozási munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás 4. 5. és 6. ajánlati részét Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy rendelkezésére álló anyagi fedezet összege ezen részek vonatkozásában nem elegendő a szerződés megkötéséhez. A tárgyi eljárásra rendelkezésre álló fedezetet mértékét ezen részek vonatkozásában valamennyi ajánlat meghaladta és pótfedezet bevonására nincsen lehetőség.
[Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont: „Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.”]
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86360069
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14300327-2-44
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23721250-2-43
Postai cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43

Hivatalos név: Útkorona Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528-2-13
Postai cím: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528-2-13

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: PV TIG Szombathely területén aszfaltozási munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás 4. 5. és 6. ajánlati részét Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy rendelkezésére álló anyagi fedezet összege ezen részek vonatkozásában nem elegendő a szerződés megkötéséhez. A tárgyi eljárásra rendelkezésre álló fedezetet mértékét ezen részek vonatkozásában valamennyi ajánlat meghaladta és pótfedezet bevonására nincsen lehetőség.
[Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont: „Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.”]
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34329204
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14300327-2-44
Postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44

Hivatalos név: Széles Út Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13274018-2-11
Postai cím: 2890 Tata, Faller J. u. 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018-2-11

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23721250-2-43
Postai cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges