Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13839/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Őcsény Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7143 Őcsény, 05 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Őcsény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37332994
Postai cím: Fő Utca 35.
Város: Őcsény
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Györgyi
Telefon: +36 74496872
E-mail: jegyzo@ocseny.hu
Fax: +36 74496872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocseny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése"
Hivatkozási szám: EKR000236232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37621486 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
További tárgyak:45260000-7
45261215-4
45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7143 Őcsény, 05 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Meglévő lapostető komplex hőtechnikai korszerűsítése hő és csapadékvíz elleni szigetelése.
- Villámvédelmi rendszer korszerűsítése.
- Homlokzati nyílászárók (ajtók, ablakok, üvegfalak) energetikai (hőtechnikai) korszerűsítése komplex nyílászáró cserével.
- Akadálymentes WC blokk kialakítása, beltérben.
Lapos tető: A tárgyi meglévő épület zúzalékos bitumenes csapadékvíz szigeteléssel ellátott, külső vízelvezetésű, egyenes rétegrendű lapostetős kialakítású.
Villámvédelmi rendszer: A lapostető felújítása a meglévő villámvédelmi rendszert is érinti.
Ennek megfelelően a szabványnak megfelelően a villámvédelmi rendszert az érvényben lévő előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani.
A meglévő villámvédelmi szerkezetek amennyiben erre lehetőség van, felhasználhatóak.
Homlokzati nyílászáró csere: A meglévő épület homlokzati nyílászárók ( ajtók, ablakok, üvegfalak ) energetikai ( hőtechnikai ) korszerűsítése készül komplex nyílászáró cserével.
A tervezett nyílászárók a meglévő nyílászárók kibontása utána, azok helyére kerülnek beépítésre.
A tervezett nyílászárók a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelethez. 5. melléklet szerinti Költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően készülnek.
Követelményszint: ( a teljes szerkezetre vonatkoztatva )
Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási tényező követelményértéke U W/m2 K
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati 1,15
üvegezett nyílászáró (>0,5m2)
Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4
Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,4
Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására) 2
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,8
Lapostető energetikai korszerűsítése:
A meglévő tetőszerkezet rétegrendje megtartásra kerül, és a jelenlegi konstrukcióra felépítve egy un. felújító rétegrend készül salakfeltöltésig történő teljes perforációval, méretezett hőszigeteléssel és bitumenes csapadékvíz elleni szigeteléssel, egytagú párakiszellőzőkkel, új attika kialakítással, új ereszképzéssel, új eresz és lefolyócsatornákkal kompletten.
A felépítményi lábazatoknál a csapadékvíz elleni szigetelés új hajlaterősítéssel teljes felületen a terveken jelölt magassági felhajtva készül. Lásd még Villámvédelmi rendszer!
A tervezett lapostető korszerűsítés a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelethez. 5. melléklet szerinti Költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően készül.
Követelményszint: ( a teljes szerkezetre vonatkoztatva )
Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási tényező követelményértéke U W/m2 K
Lapostető 0,17
Tervezett felújító rétegrend: *
- 1 rtg. SBS modifikált palazuzalékos bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés lángolvasztással történő rögzítéssel
- 1 rtg. SBS modifikált bitumenes vastaglemez fedéllemez lemez csapadékvíz elleni szigetelés toldásoknál méretezett mechanikai rögzítéssel meglévő aljzatszerkezethez.
- 20 cm vtg. Austrotherm AT-N100 hőszigetelés, ( hőtechnikai méretezés szerint )
- ( méretezett ) teljes perforálás salakfeltöltésig
- meglévő zuzalékos bitumenes lemez szigetelés
- meglévő csupaszlemez bitumenes vtg. lemez szigetelés
- feltételezett meglévő beton aljzat
- feltételezett meglévő salakfelöltés ( lejtésben kialakítva )
- meglévő feltehetően gerendás vasbeton födémszerkezet
( bélés elemes, vagy BH beton tálcás mezőkkel )
- meglévő mennyezetvakolat
- meglévő mennyezetfestés
Villámvédelmi rendszer:
A lapostető felújítása a meglévő villámvédelmi rendszert is érinti.
Ennek megfelelően a szabványnak megfelelően a villámvédelmi rendszert az érvényben lévő előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani.
A meglévő villámvédelmi szerkezetek amennyiben erre lehetőség van, felhasználhatóak.
Napkollektor rendszer. Az energetikai korszerűsítés keretein belül napkollektor rendszer készül, az épület melegvíz ellátásának kiegészítésére.
A napkollektor rendszer a meglévő lapostetőre kerül telepítésre a vonatkozó előírásoknak megfelelő kialakítással.
További információk a kiegészítő KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetcím(ek): (URL) www.aliscabau.hu
Fax: +36 74519415
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37621486
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37621486
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépi, kézi földm; szakipari munk.; szüks.szakfelügy. ellátása; minőségvizsg.(lab. és egyéb); őrzés; hull.szállítás, elhelyezés (
veszélyes,nem vesz.); mob.ill.helyek bérl., száll.; szállítás; munkavédelmi és munk.bizt. vez.;gépbérlet;vill.m;gépeszeti m.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Külterület
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516202

Hivatalos név: GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45988251
Postai cím: Tinódi Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11285627217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges