Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13841/2018
CPV Kód:42994000-0
Ajánlatkérő:REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:REGO-PLAST Kft., 5121 Jászjákóhalma, József Attila út 81. Hrsz. 1457/79;REGO-PLAST Kft., 5121 Jászjákóhalma, József Attila út 81. Hrsz. 1457/79;REGO-PLAST Kft., 5121 Jászjákóhalma, József Attila út 81. Hrsz. 1457/79
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:műanyag feldolgozás, alapanyag gyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25932
Postai cím: József Attila út 81.
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Zsolt
Telefon: +36 57439115
E-mail: jakabzsolt@regoplast.hu
Fax: +36 57439115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.regoplast.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.regoplast.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: műanyag feldolgozás, alapanyag gyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42994000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése" tárgyában az alábbiak szerint:
A REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. évi Fejlesztési pályázatot nyújtott be (azonosító száma: FM-FPR/2017-01-FPA-01), amely projekt keretében jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi gépek, berendezések, eszközök beszerzése valósul meg.
1. részfeladat: Műanyag előaprító Shredder
2. részfeladat: Műanyag ipari darálógép
3. részfeladat: Lézer szűrő
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42994000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: REGO-PLAST Kft., 5121 Jászjákóhalma, József Attila út 81. Hrsz. 1457/79
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése" tárgyában az alábbiak szerint:
A REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. évi Fejlesztési pályázatot nyújtott be (azonosító száma: FM-FPR/2017-01-FPA-01), amely projekt keretében jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi gépek, berendezések, eszközök beszerzése valósul meg.
1. részfeladat: Műanyag előaprító Shredder
A berendezés egy komplett aprítógép, ami az alábbi egymástól el nem választható - önálló működésre nem alkalmas- részegységekből áll:
1. Aprító Shredder 1db
Darabos műanyag hulladék, tömbök darálásához (PS, PE, PP, vegyes műanyag), ahol az aprítás után a kívánatos apríték/darab mérete 50-80mm. A gépnek alkalmasnak kell lenni a 3 műszakos munkarendben történő gyártásra.
- Gyártó kapacitás min. 1400 kg/óra - max. 3000 kg/óra
- Rostaméret min. 70 mm - max. 80 mm
- Etető garat mérete min. hossz. 1500 mm, min. szélesség 1800 mm
- Rotor átmérő min. 450 mm - max.700 mm
- Shredder tömege min. 9000kg
- Rotor működési szélessége min. 1500 mm - max. 1800 mm
- Minimális motorteljesítmény 90 kW 400 V/50 Hz
- 40 mm vastag oldalfal az aprítógépen, robosztus szerkezet
- olajhűtés: léghűtés
- Siemens vezérlő rendszer
2. „L” alakú kihordó szállítószalag 1db
Biztosítja a műanyag apríték továbbítását, mágneshengerrel ellátva a fémek kiválogatására. A szalag vízszintes szalag hosszának minimum olyan hosszúnak kell lennie, mint az aprító shredder rotor működési hossza. A szalag vízszintes szakasza biztosítja a feldolgozás után keletkezett aprítékok fogadását.
- Szalag szélessége min. 500 mm - max. 800 mm
- Vízszintes szalaghossz min. 1500 mm - max. 2500 mm
- Kihordó magasság min. 1700 mm - max. 2700 mm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42994000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: REGO-PLAST Kft., 5121 Jászjákóhalma, József Attila út 81. Hrsz. 1457/79
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése" tárgyában az alábbiak szerint:
A REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. évi Fejlesztési pályázatot nyújtott be (azonosító száma: FM-FPR/2017-01-FPA-01), amely projekt keretében jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi gépek, berendezések, eszközök beszerzése valósul meg.
2. részfeladat: Műanyag ipari darálógép
A berendezés egy komplett darálógép, ami az alábbi egymástól el nem választható - önálló működésre nem alkalmas - részegységekből áll:

Lejtős szállító szalag 2db
- A lejtős szalagok biztosítják az aprítógép műanyag hulladékkal történő „etetését”, biztosítja a hulladék szabályozott áramlását a daráló gépbe. A szalagnak rendelkeznie kell fémmentes zónával, ami fogadni tudja az alagút érzékelőt.
- Szállítószalag hossza min. 5500 mm - max. 6500 mm
- Szállítószalag szélessége min. 900 mm - max. 1050 mm
- Meghajtó motor min. 1,2 kW - max. 2,5 kW
- A szalag magassága állítható, a magassága a műanyag aprítógép etetőnyílását kell, hogy kiszolgálja, elérje.
Szállítószalagra szerelt fém detektor, alagút fémérzékelő 2db
A fenti szállítószalagra szervesen kapcsolódó fémérzékelővel ellátott alagút fémérzékelő, amely érzékeli a fémet az aprítékban és megáll.
- Szélesség: min. 1000 mm - max. 1200 mm
- Magasság min. 550 mm - max. 650 mm
Műanyag daráló berendezés 1db
Darabos műanyag frakciók darálásához.
- Keresztmetszete szélesség min. 1000 mm - max. 1250 mm
- Keresztmetszete hosszúság min. 900 mm - max. 1000 mm
- Forgó átmérő min. 700 mm - max. 900 mm
- Forgó szélesség min. 1000 mm - max. 1300 mm
- Forgórész kések száma: min. 5 sor - max. 7 sor
- Állókések száma min. 3 sor
- Rosta átmérője: min. 10 mm - max. 12 mm
- Meghajtó motor működéséhez rendelkezésre álló
elektromos kapacitás max. 170 kW
- A berendezés elvárt teljesítménye: min. 1500 kg/óra
max. 2800 kg/óra
Anyagszállító rendszer 1db
A daráló berendezésből történő anyag kifúvását kell elvégezni egy levegőáramoltató csőrendszeren át, a big-bag zsákos ürítési rendszerhez. Két állásos big-bag zsákoló rendszer.
Elektromos vezérlő szekrény 1db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése"
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42994000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: REGO-PLAST Kft., 5121 Jászjákóhalma, József Attila út 81. Hrsz. 1457/79
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése" tárgyában az alábbiak szerint:
A REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. évi Fejlesztési pályázatot nyújtott be (azonosító száma: FM-FPR/2017-01-FPA-01), amely projekt keretében jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi gépek, berendezések, eszközök beszerzése valósul meg.
3. részfeladat: Lézer szűrő
A REGO-PLAST KFT tulajdonát képező Erema 1716 TVE plus granuláló kompaundáló berendezéshez speciális szűrőberendezés beszerzése, melynek célja, a puha szennyeződések (papír, alumínium, fa, réz, idegen polimerek) szétválasztása a szennyezett olvadékból. A szennyeződések folyamatos eltávolítása az öntisztító szűrőberendezésen keresztül.
- Integrálhatónak kell lennie mind fizikailag, mint szoftverileg a P20130266 azonosítóval ellátott Erema 1716 TVE plus granuláló gyártósorral
- Folyamatos nagy teljesítményű szűrőrendszer, fa, papír stb. szétválasztása a szennyezett műanyag olvadékból ipari körülmények között
- Az Erema 1716 TVE plus gép jelenlegi folyamatos szűrőjét meghagyva kell a kiválasztott lézer szűrőt, plusz szűrőként beépíteni,
(dupla szűrést elérve)
- Speciális acélszűrő lézer technológiával kialakított furatokkal ellátva, magas élettartam biztosítása
Automatikus, gyors tisztítás, állandó forgó „kaparó” csillag használata a szennyezőanyag eltávolítására
- A szűrő képes a műanyag ömlenyből 5% szennyeződést (pl. fa, papír, aluminium, üveg, porszemcsék stb.) eltávolítani
- A berendezés alkalmas 90µm finomságú szűrésre is, mely a végtermék (regranulátum) fóliaipari felhasználását is lehetővé teszi
- A szűrő folyamatos tisztítás, ezáltal napokig, akár egy hétig is leállás nélkül és filtercsere nélkül legyen képes üzemelni a recycling gép. A szűrő kevés manuális művelet, karbantartással (pl szűrőcsere) üzemeltethető
- A szűrő tartalmaz egy biztonsági gyűrűt is, melynek feladata, hogy a szűrőt nagyobb szennyeződésektől védje
- Hosszú szűrési intervallumok
- Nagy felületű szűrés mellett a gyártói kapacitás LDPE 1100-1300 kg/óra
PP 1300-1600 kg/óra
- Szűrő rendszer nyomása 300-350 bar
- Szűrő átmérő 330-370 mm
- Összes szűrő felület min. 2500 cm2
- Szűrők száma min. 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján eredménytelen minden részfeladatban, mert az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján eredménytelen minden részfeladatban, mert az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: "Műanyag hulladék idegenanyag tartalmának csökkentése"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján eredménytelen minden részfeladatban, mert az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárásban öt ajánlat érkezett be.
1. sz. ajánlattevő
Amis Maschinen Vertrieb GmbH. (Im Rohrbusch 15,74939 Zuzenhausen, Germany) DE162855213
2. részfeladat
1. Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke: 45.728.000,- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett: 6 hónap

2. sz. ajánlattevő
Extremplast Bt. (8000 Székesfehérvár, Osztrák u. 2.) 20916914-2-07
1. részfeladat
1. Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke: 49.482.500,- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett: 6 hónap

3. sz. ajánlattevő
STORKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.) 13313890-2-09
1. részfeladat
1. Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke: 44.616.000,- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett: 14 hónap
2. részfeladat
1. Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke: 41.433.600,- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett: 14 hónap

4. sz. ajánlattevő
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H (4052 Ansfelden, Unterfeldstraße 3., Ausztria) ATU22536003
3. részfeladat
1. Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke: 150.900.000,- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett: 6 hónap

5. sz. ajánlattevő
Best Machinery Kft. (2310 Szigetszentmiklós, külterület 0171/53 hrsz) 13567817-2-13
1. részfeladat
1. Nettó ajánlati ár - leszállítandó eszköz ellenértéke: 24.080.000,- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama a 12 hónapos kötelező időtartam felett: 36 hónap
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján eredménytelen minden részfeladatban, mert az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges