Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13844/2018
CPV Kód:45350000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő telephelye 1039 Budapest, Királyok útja 281. szám alatt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MI - LE Épületgépészeti és Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése gépészeti munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében
Hivatkozási szám: KE_16_2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése gépészeti munkáinak elvégzése - KEHOP 5-2-8 program keretében.
Elvégzendő főbb munkarészek mennyisége:
A meglévő kazánok elbontása után 4 db 99 kW névleges teljesítményű kondenzációs gázkazán beépítése gyári tartószerkezetre, a készülékek füstelvezetésének megoldása meglévő kémény bélelésével.
• 99 kW teljesítményű kondenzációs fali kazán elhelyezése 4 db
• égéstermék elvezető rendszer elhelyezése szakvéleménnyel 4 db
• gázvezeték kiépítése tömörségi próbával 4 fm
• acélfelületek mázolása 4 fm
• gázipari gömbcsap elhelyezése 4 db
• kondenzvíz elvezető rendszer, semlegesítő berendezéssel 1 db
• lefolyó vezeték kiépítése, idomokkal, műanyagból, faláttöréssel 10 fm
• kémények vizsgálata (Kéményseprő nyilatkozat) 1 klt
• ellenőrző nyomáspróbák gázvezeték hálózatra 1 klt
• 300 l-es HMV tartály elhelyezése 1 db
• lemezes hőcserélők elhelyezése (több méretben) 3 db
• tágulási tartályok elhelyezése 2 db
• mikrobuborék-leválasztó elhelyezése 1 db
• szenny- és iszapleválasztó elhelyezése 1 db
• szennyfogó szűrő elhelyezése 1 db
• hidraulikus váltó elhelyezése 1 db
• osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése (több méretben) 2 db
• keringető, frekvencia szabályozós szivattyú (több méretben) 10 db
• termosztatikus radiátorszelepek elhelyezése 30 db
• elkészült vezetékhálózat nyomáspróbája 1 db
• gömbcsap elhelyezése (több méretben) 39 db
• pillangószelep elhelyezése 13 db
• visszacsapószelep elhelyezése (több méretben) 11 db
• szabályozó szelep elhelyezése 12 db
• Légedény elhelyezése 12 db
• feszmérő csap elhelyezése 12 db
• manométer elhelyezése 1 db
• biztonsági lefúvató szelep elhelyezése 2 db
• elzárás ellen védett szelep elhelyezése 4 db
• kazántöltő csap elhelyezése 13 db
• bimetál hőmérő elhelyezése 14 db
• hitelesített vízmérő elhelyezése 1 db
• légbeszívó szelep elhelyezése 1 db
• vízszűrő elhelyezése 1 db
• sótalanító elhelyezése 1 db
• axiál ventilátor elhelyezése 1 db
• rozsdamentes acél csővezeték rendszer kiépítése 5 fm
• acél csővezeték rendszer kiépítése (több méretben) 338 fm
• csőszigetelések felszerelése (több méretben) 218 fm
• Gázszolgáltató átadás-átvételi dokumentáció elkészítése 1 db
• Gépész munkarészhez tartozó épületgépészeti erőátvitel és automatika:
• elektromos kábelezés (több méretben) 490 fm
• tartó szerkezetek, védőcső 100 fm
• kapcsolószekrény 1 db
• EPH bekötés kompletten 1 klt
• érintésvédelmi mérés 1 klt
Fenti munkarészek pontos műszaki tartalma részletesen megtalálható a kiviteli tervekben és közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25554864 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése gépészeti munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye 1039 Budapest, Királyok útja 281. szám alatt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő főbb munkarészek mennyisége:
A meglévő kazánok elbontása után 4 db 99 kW névleges teljesítményű kondenzációs gázkazán beépítése gyári tartószerkezetre, a készülékek füstelvezetésének megoldása meglévő kémény bélelésével.
• 99 kW teljesítményű kondenzációs fali kazán elhelyezése 4 db
• égéstermék elvezető rendszer elhelyezése szakvéleménnyel 4 db
• gázvezeték kiépítése tömörségi próbával 4 fm
• acélfelületek mázolása 4 fm
• gázipari gömbcsap elhelyezése 4 db
• kondenzvíz elvezető rendszer, semlegesítő berendezéssel 1 db
• lefolyó vezeték kiépítése, idomokkal, műanyagból, faláttöréssel 10 fm
• kémények vizsgálata (Kéményseprő nyilatkozat) 1 klt
• ellenőrző nyomáspróbák gázvezeték hálózatra 1 klt
• 300 l-es HMV tartály elhelyezése 1 db
• lemezes hőcserélők elhelyezése (több méretben) 3 db
• tágulási tartályok elhelyezése 2 db
• mikrobuborék-leválasztó elhelyezése 1 db
• szenny- és iszapleválasztó elhelyezése 1 db
• szennyfogó szűrő elhelyezése 1 db
• hidraulikus váltó elhelyezése 1 db
• osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése (több méretben) 2 db
• keringető, frekvencia szabályozós szivattyú (több méretben) 10 db
• termosztatikus radiátorszelepek elhelyezése 30 db
• elkészült vezetékhálózat nyomáspróbája 1 db
• gömbcsap elhelyezése (több méretben) 39 db
• pillangószelep elhelyezése 13 db
• visszacsapószelep elhelyezése (több méretben) 11 db
• szabályozó szelep elhelyezése 12 db
• Légedény elhelyezése 12 db
• feszmérő csap elhelyezése 12 db
• manométer elhelyezése 1 db
• biztonsági lefúvató szelep elhelyezése 2 db
• elzárás ellen védett szelep elhelyezése 4 db
• kazántöltő csap elhelyezése 13 db
• bimetál hőmérő elhelyezése 14 db
• hitelesített vízmérő elhelyezése 1 db
• légbeszívó szelep elhelyezése 1 db
• vízszűrő elhelyezése 1 db
• sótalanító elhelyezése 1 db
• axiál ventilátor elhelyezése 1 db
• rozsdamentes acél csővezeték rendszer kiépítése 5 fm
• acél csővezeték rendszer kiépítése (több méretben) 338 fm
• csőszigetelések felszerelése (több méretben) 218 fm
• Gázszolgáltató átadás-átvételi dokumentáció elkészítése 1 db
• Gépész munkarészhez tartozó épületgépészeti erőátvitel és automatika:
• elektromos kábelezés (több méretben) 490 fm
• tartó szerkezetek, védőcső 100 fm
• kapcsolószekrény 1 db
• EPH bekötés kompletten 1 klt
• érintésvédelmi mérés 1 klt
Fenti munkarészek pontos műszaki tartalma részletesen megtalálható a kiviteli tervekben és közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata (darabszámban megadva) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése gépészeti munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MI - LE Épületgépészeti és Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1163 Budapest, Thököly út 24. szám
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: info@mi-le.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12231755-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25554864
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MI - LE Épületgépészeti és Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1163 Budapest, Thököly út 24. szám
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12231755-2-42

Hivatalos név: Thermo Épgép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1205 Budapest, Mártírok útja 75. szám
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913095-2-43

Hivatalos név: NOVOTERM-96. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1188 Budapest, Címer u. 10. szám
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12108253-2-43

Hivatalos név: Tirotherm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1147 Budapest, Gervay u. 100/b. szám
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11819637-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Jelen hirdetmény vonatkozó szakaszaiban az 5% tartalékkerettel egybeszámított ajánlati ár, ill becsült érték került feltüntetésre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges