Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13855/2018
CPV Kód:50711000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czékus Mihály
Telefon: +36 17952203
E-mail: Czekus.Mihaly@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12350703
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BFK ingatlanaiban klímák karbantartása javítása
Hivatkozási szám: EKR000282332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések karbantartása és javítása 1696 db + 25% mennyiségben négy részben továbbá folyadékhűtő cseréje a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. szám alatti ingatlanban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 11054 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 125 - 285614
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések karbantartása és javítása 1696 db + 25% mennyiségben négy részben továbbá folyadékhűtő cseréje a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. szám alatti ingatlanban.
Helyesen:
Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések karbantartása és javítása 1696 db + 25% mennyiségben és folyadékhűtő cseréje a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. szám alatti ingatlanban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések karbantartása és javítása 1696 db + 25% mennyiségben négy részben továbbá folyadékhűtő cseréje, a teljes mennyiségből a split kímák száma, 1439 db split klíma.
Elvégzendő feladatok
Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése, vagy cseréje
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Szivárgás gyanúja esetén szivárgásvizsgálat keresés spray-vel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Fertőtlenítés
Elpárologtató hűtővezeték deresedésének ellenőrzése
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése
Tisztítás: A berendezések tisztítása magában foglalja a gépek megfelelő működéséhez szükséges tisztítási feladatokat valamint berendezések kulturált megjelenéséhez szükséges tisztítási feladatokat. Így például a szűrők mosását, kondenzátor lamelláinak tisztítását, elpárologtató tisztítását gombamentesítését. Elektromos panelek és alkatrészek portalanítását, a gépek külső és belső takarítását
Kondenzátorok tisztítása, ellenőrzése
Kondenzátor ventillátorok állapotának és működésének ellenőrzése
Kompresszorok mechanikus állapotának ellenőrzése, tisztítása
Elektromos motorok áramfelvételének áram felvételének mérése
Motorvédő kapcsolók beállításainak ellenőrzése
Elektromos kábelek kötéseinek ellenőrzése,után húzása
Szabályzó áramkörök működésének ellenőrzése
Áramütés elleni védelmi elemek ellenőrzése
Villámcsapás elleni védelmi elemek ellenőrzése
A tartókonzolok és rögzítéseinek épsége
Mérési, karbantartási jegyzőkönyv felvétele
VRV kültéri egység:
Kültéri egységek tisztítása (hőcserélők, ventillátorok, kompresszorok)
Elpárolgási hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
Kondenzációs hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
Kompresszorok, működésének ellenőrzése
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Számítógépes monitoring riport készítése szükség esetén
Elektromos csatlakozások ellenőrzése, után húzása
Falevelek ágak eltávolítása
VRV beltéri egységek:
Beltéri légszűrők tisztítása
Beltéri hőcserélők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
Elpárolgási /kondenzációs hőmérséklet ellenőrzése
Kondenzvíz tálcák, vezetékek tisztítása, szivattyúk ellenőrzése
Távvezérlők ellenőrzése, elemek pótlásának szükségessége munkalapon jelzése
Elektromos csatlakozások ellenőrzése, után húzása
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Split klímaberendezések karbantartása, eseti javítása 1439 db mennyiségben
Elvégzendő feladatok
Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése, vagy cseréje
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Szivárgás gyanúja esetén szivárgásvizsgálat keresés spray-vel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Fertőtlenítés
Elpárologtató hűtővezeték deresedésének ellenőrzése
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése
Tisztítás: A berendezések tisztítása magában foglalja a gépek megfelelő működéséhez szükséges tisztítási feladatokat valamint berendezések kulturált megjelenéséhez szükséges tisztítási feladatokat. Így például a szűrők mosását, kondenzátor lamelláinak tisztítását, elpárologtató tisztítását gombamentesítését. Elektromos panelek és alkatrészek portalanítását, a gépek külső és belső takarítását
Kondenzátorok tisztítása, ellenőrzése
Kondenzátor ventillátorok állapotának és működésének ellenőrzése
Kompresszorok mechanikus állapotának ellenőrzése, tisztítása
Elektromos motorok áramfelvételének áram felvételének mérése
Motorvédő kapcsolók beállításainak ellenőrzése
Elektromos kábelek kötéseinek ellenőrzése,után húzása
Szabályzó áramkörök működésének ellenőrzése
Áramütés elleni védelmi elemek ellenőrzése
Villámcsapás elleni védelmi elemek ellenőrzése
A tartókonzolok és rögzítéseinek épsége
Mérési, karbantartási jegyzőkönyv felvétele
VRV kültéri egység:
Kültéri egységek tisztítása (hőcserélők, ventillátorok, kompresszorok)
Elpárolgási hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
Kondenzációs hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
Kompresszorok, működésének ellenőrzése
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Számítógépes monitoring riport készítése szükség esetén
Elektromos csatlakozások ellenőrzése, után húzása
Falevelek ágak eltávolítása
VRV beltéri egységek:
Beltéri légszűrők tisztítása
Beltéri hőcserélők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
Elpárolgási /kondenzációs hőmérséklet ellenőrzése
Kondenzvíz tálcák, vezetékek tisztítása, szivattyúk ellenőrzése
Távvezérlők ellenőrzése, elemek pótlásának szükségessége munkalapon jelzése
Elektromos csatlakozások ellenőrzése, után húzása
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 40
1.2 Szerződésben nem rögzített javítások, cserék esetén (eseti javítás) rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 20
Helyesen:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 40
1.2 Eseti javítás rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
15 db folyadékhűtő karbantartása hozzájuk tartozó fancoilok-kal együtt
Elvégzendő feladatok
Ékszíjak feszességének ellenőrzése
Hűtőközeg nyomásának ellenőrzése
hűtőközeg utántöltése anyag nélkül
olajnyomás és olajszint ellenőrzése olaj utántöltése anyag nélkül
túlhevítés ellenőrzése
savasság ellenőrzése
elpárologtató és hűtővezeték deresedésnek megszüntetése
nyomáskapcsolók ellenőrzése
nedvességszűrő fojtásának ellenőrzése a kétoldali hőmérséklet vizsgálatával
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése
csővezetékek és kapilláris csövek rezgésének ellenőrzése
csavarkötések után húzása, tömítettség ellenőrzése
hűtőközeg vezetékek és léghűtésű kondenzátor zajellenőrzése
elpárologtató ellenőrzése, tisztítása
villamos hajtómotorok ellenőrzése
feszültség és áramerősség mérés dokumentálással
motorvédő kapcsoló és hő-kioldó ellenőrzése
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
vezérlés ellenőrzése
csatlakozók, érintkezők, biztosítékok, jelzőműszerek ellenőrzése
olajteknő fűtésnek ellenőrzése
évszaknak megfelelő folyadékkal való feltöltöttség ellenőrzése
Olajfűtő patronok ellenőrzése, cseréje
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Közvetítő közeg (glykol) fagyáspontjának bemérése
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Levegő és betétek tisztítása
Fertőtlenítés
Elpárologtató vízoldali körének ellenőrzése
Kiemelt szerver termek karbantartása
Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése, vagy cseréje
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Szivárgás gyanúja esetén szivárgásvizsgálat keresés spray-vel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Közvetítő közeg (glykol) fagyáspontjának bemérése
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Levegő és betétek tisztítása
Fertőtlenítés
Elpárologtató vízoldali körének ellenőrzése
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Folyadékhűtő rendszerek karbantartása eseti javítása, fancoilokkal együtt 13 helyszínen, 15 db központi és 212 db fancoil berendezés
Elvégzendő feladatok
Ékszíjak feszességének ellenőrzése
Hűtőközeg nyomásának ellenőrzése
hűtőközeg utántöltése anyag nélkül
olajnyomás és olajszint ellenőrzése olaj utántöltése anyag nélkül
túlhevítés ellenőrzése
savasság ellenőrzése
elpárologtató és hűtővezeték deresedésnek megszüntetése
nyomáskapcsolók ellenőrzése
nedvességszűrő fojtásának ellenőrzése a kétoldali hőmérséklet vizsgálatával
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése
csővezetékek és kapilláris csövek rezgésének ellenőrzése
csavarkötések után húzása, tömítettség ellenőrzése
hűtőközeg vezetékek és léghűtésű kondenzátor zajellenőrzése
elpárologtató ellenőrzése, tisztítása
villamos hajtómotorok ellenőrzése
feszültség és áramerősség mérés dokumentálással
motorvédő kapcsoló és hő-kioldó ellenőrzése
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
vezérlés ellenőrzése
csatlakozók, érintkezők, biztosítékok, jelzőműszerek ellenőrzése
olajteknő fűtésnek ellenőrzése
évszaknak megfelelő folyadékkal való feltöltöttség ellenőrzése
Olajfűtő patronok ellenőrzése, cseréje
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Közvetítő közeg (glykol) fagyáspontjának bemérése
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Levegő és betétek tisztítása
Fertőtlenítés
Elpárologtató vízoldali körének ellenőrzése
Kiemelt szerver termek karbantartása
Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése, vagy cseréje
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Szivárgás gyanúja esetén szivárgásvizsgálat keresés spray-vel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Közvetítő közeg (glykol) fagyáspontjának bemérése
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Levegő és betétek tisztítása
Fertőtlenítés
Elpárologtató vízoldali körének ellenőrzése
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 40
1.2 Szerződésben nem rögzített javítások, cserék esetén (eseti javítás) rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 20
Helyesen:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 40
1.2 Eseti javítás rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
2 db speciális szerver terem klíma és légtechnikai karbantartása
Légszűrők tisztítása szelepek ellenőrzése cseppvíz vezeték és szifon tisztítása szemrevételezési vizsgálat csővezetékeken, szigeteléseken és szerelvényeken glikol vizsgálat nyomáspróba vizsgálat
Szűrőtisztítása
Ventilátor ellenőrzés (továbbiak ell.)
hűtőkompresszor olajszintjének ell.
Olajutántöltés
kenőolaj savasságának ell.
Szivárgás vizsgálat szemrevételezéssel
hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése,
elpárologtató töltőszelep ell.
elpárologtató üritőszelep ell.
üzemi feszültség és áram ell.
mágnes kapcsolók, hő kioldók időművek biztosítékok ell.
Ellenőrző lámpák, műszerek ellenőrzése, cseréje
bontás nélkül hozzáérthető rögzítések ell.
villamos csatlakozások ell.
levegőszűrők ell.
olajnyomás kapcsolók ell., beállítása
üzemi nyomások ell.
üzemi hőmérséklet ell.
nem kondenzáló gázok eltávolítása a rendszerből
adagolószelepek működésének ell., beállítása
magasnyomás kapcsolók ell., beállítása
alacsonynyomás kapcsolók ell., beállítása
kondenzátor ventilátor léptetés ell., beállítása
üzemi hőfokkapcsolók ell., beállítása
környezeti hőfokkapcsoló ell., beállítása
olajfűtő patronok ell., beállítása
kompresszor újraindítása gátló relé ell., cseréje
berendezések külső tisztítása, portalanítása
automatika elemek vizsgálata, szükség szerinti után állítása, regenerálása
vezérlő-, retesz-, és védelmi elemek működésének ellenőrzése, szükség szerinti után állítása
elzáró és szabályzó szerkezetek üzemelésének mechanikus ell.
elektromos csatlakozások ell., után húzása, feszültségek, áramfelvételek mérése, ell.
üzemi és hibajelzések ell.
hiba napló áttekintése
csapágyak ellenőrzése, szükség esetén cseréje,
Tömítések vizsgálata, utánhúzása
hajtómű, tengelykapcsoló, ékszíjhajtás ell., után állítása
Védelmek, automatika elemek ell.
olajtöltet mennyiségének, tisztáságnak ell.,
kondenzátormotor elektromos szigetelés vizsgálata
álpadlók takarítása
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ell.
Tisztítás: A berendezések tisztítása magában foglalja a gépek megfelelő működéséhez szükséges tisztítási feladatokat valamint berendezések kulturált megjelenéséhez szükséges tisztítási feladatokat. Így például a szűrők mosását vagy cseréjét, kondenzátor lamelláinak tisztítását, elpárologtató tisztítását gombamentesítését. Elektromos panelek és alkatrészek portalanítását, a gépek külső és belső takarítását
Kondenzátorok tisztítása, ell.
Kondenzátor ventillátorok állapotának és működésének ell.
Kompresszorok mechanikus állapotának ell., tisztítása
Elektromos motorok áramfelvételének áram felvételének mérése
Motorvédő kapcsolók beállításainak ell.
Elektromos kábelek kötéseinek ell., után húzása
Szabályzó áramkörök működésének ell.
Áramütés elleni védelmi elemek ell.
Villámcsapás elleni védelmi elemek ell.
A tartókonzolok és rögzítéseinek épsége
Mérési, karbantartási jegyzőkönyv felvétele
Jogszabályban előírt szivárgásvizsgálat elvégzése, jelentés elkészítése
VRV kültéri egység:
Kültéri egységek tisztítása (hőcserélők, ventillátorok, kompresszorok)
Elpárolgási hőmérséklet, nyomás ell.
Kondenzációs hőmérséklet, nyomás ell.
Kompresszorok, működésének ell.
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Számítógépes monitoring riport készítése
Elektromos csatlakozások ell., után húzása
VRV beltéri egységek:
Beltéri légszűrők tisztítása, szükség szerinti cseréje
Beltéri hőcserélők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
Elpárolgási /kondenzációs hőmérséklet ellenőrzése
Kondenzvíz tálcák, vezetékek tisztítása, szivattyúk ell.e
Távvezérlők ellenőrzése, elemek pótlása
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Elektromos csatlakozások ell., után húzása
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
2 db speciális Spec szerver terem klíma és légtech karb eseti javkarbantartása és eseti javítása 27 db hűtőberendezésre vonatkozóan (10 db beltéri szekrény klíma, 8 db folyadékhűtő, 3 db Split kültéri, 6 db beltéri)
Légszűrők tisztítása szelepek ellenőrzése cseppvíz vezeték és szifon tisztítása szemrevételezési vizsgálat csővezetékeken, szigeteléseken és szerelvényeken glikol vizsgálat nyomáspróba vizsgálat
Szűrőtisztítása
Ventilátor ellenőrzés (továbbiak ell.)
hűtőkompresszor olajszintjének ell.
Olajutántöltés
kenőolaj savasságának ell.
Szivárgás vizsgálat szemrevételezéssel
hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése,
elpárologtató töltőszelep ell.
elpárologtató üritőszelep ell.
üzemi feszültség és áram ell.
mágnes kapcsolók, hő kioldók időművek biztosítékok ell.
Ellenőrző lámpák, műszerek ellenőrzése, cseréje
bontás nélkül hozzáérthető rögzítések ell.
villamos csatlakozások ell.
levegőszűrők ell.
olajnyomás kapcsolók ell., beállítása
üzemi nyomások ell.
üzemi hőmérséklet ell.
nem kondenzáló gázok eltávolítása a rendszerből
adagolószelepek működésének ell., beállítása
magasnyomás kapcsolók ell., beállítása
alacsonynyomás kapcsolók ell., beállítása
kondenzátor ventilátor léptetés ell., beállítása
üzemi hőfokkapcsolók ell., beállítása
környezeti hőfokkapcsoló ell., beállítása
olajfűtő patronok ell., beállítása
kompresszor újraindítása gátló relé ell., cseréje
berendezések külső tisztítása, portalanítása
automatika elemek vizsgálata, szükség szerinti után állítása, regenerálása
vezérlő-, retesz-, és védelmi elemek működésének ellenőrzése, szükség szerinti után állítása
elzáró és szabályzó szerkezetek üzemelésének mechanikus ell.
elektromos csatlakozások ell., után húzása, feszültségek, áramfelvételek mérése, ell.
üzemi és hibajelzések ell.
hiba napló áttekintése
csapágyak ellenőrzése, szükség esetén cseréje,
Tömítések vizsgálata, utánhúzása
hajtómű, tengelykapcsoló, ékszíjhajtás ell., után állítása
Védelmek, automatika elemek ell.
olajtöltet mennyiségének, tisztáságnak ell.,
kondenzátormotor elektromos szigetelés vizsgálata
álpadlók takarítása
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ell.
Tisztítás: A berendezések tisztítása magában foglalja a gépek megfelelő működéséhez szükséges tisztítási feladatokat valamint berendezések kulturált megjelenéséhez szükséges tisztítási feladatokat. Így például a szűrők mosását vagy cseréjét, kondenzátor lamelláinak tisztítását, elpárologtató tisztítását gombamentesítését. Elektromos panelek és alkatrészek portalanítását, a gépek külső és belső takarítását
Kondenzátorok tisztítása, ell.
Kondenzátor ventillátorok állapotának és működésének ell.
Kompresszorok mechanikus állapotának ell., tisztítása
Elektromos motorok áramfelvételének áram felvételének mérése
Motorvédő kapcsolók beállításainak ell.
Elektromos kábelek kötéseinek ell., után húzása
Szabályzó áramkörök működésének ell.
Áramütés elleni védelmi elemek ell.
Villámcsapás elleni védelmi elemek ell.
A tartókonzolok és rögzítéseinek épsége
Mérési, karbantartási jegyzőkönyv felvétele
Jogszabályban előírt szivárgásvizsgálat elvégzése, jelentés elkészítése
VRV kültéri egység:
Kültéri egységek tisztítása (hőcserélők, ventillátorok, kompresszorok)
Elpárolgási hőmérséklet, nyomás ell.
Kondenzációs hőmérséklet, nyomás ell.
Kompresszorok, működésének ell.
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Számítógépes monitoring riport készítése
Elektromos csatlakozások ell., után húzása
VRV beltéri egységek:
Beltéri légszűrők tisztítása, szükség szerinti cseréje
Beltéri hőcserélők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
Elpárolgási /kondenzációs hőmérséklet ellenőrzése
Kondenzvíz tálcák, vezetékek tisztítása, szivattyúk ell.e
Távvezérlők ellenőrzése, elemek pótlása
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Elektromos csatlakozások ell., után húzása
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbesz.dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbesz.dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 30
1.2 Szerződésben nem rögzített javítások, cserék esetén (eseti javítás) rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 10
1.4 0-24 órás ügyeleti díj (Ft/hó) / Súlyszám: 20
Helyesen:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 30
1.2 Eseti javítás rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 10
1.4 0-24 órás ügyeleti díj (Ft/hó) / Súlyszám: 20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
56 db Klíma, illetve szellőző berendezések évenkénti szivárgásvizsgálatának elvégzése:

A szivárgás vizsgálat, kötelező minden klíma, folyadékhűtő, hűtőgép, hűtőkamra, hűtőház, hőszivattyú, stb. berendezés esetében, mely 3 kg-nál nagyobb hűtőközeg tartalommal vagy legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezés esetében, a táblázatban foglalt gyakorisággal:
5 t ≤ CO2 - egyenérték ≤ 50 t Szivárgásvizsgálat évenként
50 t ≤ CO2 - egyenérték < 500 t Szivárgásvizsgálat fél évenként
CO2 - egyenérték ≥ 500 t Szivárgásvizsgálat negyedévenként
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, 14/2015. (II. 10.) kormányrendelet alapján, Ajánlatkérő kéri a rendelet hatálya alá eső klímaberendezések, rendeletben előírt szivárgásvizsgálatát.
F-ÜHG-t tartalmazó HR és MR szektor berendezéseinek szivárgásvizsgálatát kizárólag a 14/2015. (II. 10.) rendelet 4. számú melléklet szerinti kategóriának megfelelően képesített természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.
A szivárgás vizsgálatnak a 1516/2007/EK rendeletben előírtaknak megfelelően kell történnie.
A szivárgásvizsgálat során elvégzendő feladatok:
Szivárgásvizsgálat hatósági előírások szerinti elvégzése, jegyzőkönyvek Nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszerbe való feltöltése.
A szivárgásvizsgálatot valamennyi helyszínre vonatkozóan minimum 3 munkanappal előre egyeztetett időpontban lehet elvégezni.
Az ajánlatban megjelölt egységárnak valamennyi, a szivárgásvizsgálattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjat és költséget tartalmazni kell.
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
56 db klímaberendezés szivárgás vizsgálata

A szivárgás vizsgálat, kötelező minden klíma, folyadékhűtő, hűtőgép, hűtőkamra, hűtőház, hőszivattyú, stb. berendezés esetében, mely 3 kg-nál nagyobb hűtőközeg tartalommal vagy legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezés esetében, az alábbiakban foglalt gyakorisággal:
5 t ≤ CO2 - egyenérték ≤ 50 t Szivárgásvizsgálat évenként
50 t ≤ CO2 - egyenérték < 500 t Szivárgásvizsgálat fél évenként
CO2 - egyenérték ≥ 500 t Szivárgásvizsgálat negyedévenként
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, 14/2015. (II. 10.) kormányrendelet alapján, Ajánlatkérő kéri a rendelet hatálya alá eső klímaberendezések, rendeletben előírt szivárgásvizsgálatát.
F-ÜHG-t tartalmazó HR és MR szektor berendezéseinek szivárgásvizsgálatát kizárólag a 14/2015. (II. 10.) kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti kategóriának megfelelően képesített természetes személy végezheti.
A szivárgás vizsgálatnak a 1516/2007/EK rendeletben előírtaknak megfelelően kell történnie.
A szivárgásvizsgálat során elvégzendő feladatok:
Szivárgásvizsgálat hatósági előírások szerinti elvégzése, jegyzőkönyvek Nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszerbe való feltöltése.
A szivárgásvizsgálatot valamennyi helyszínre vonatkozóan minimum 3 munkanappal előre egyeztetett időpontban lehet elvégezni.
Az ajánlatban megjelölt egységárnak valamennyi, a szivárgásvizsgálattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjat és költséget tartalmazni kell.
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
12
Helyesen:
3
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Opciók vannak
A következő helyett:
Igen
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő a II.2.4) pontban rögzített mennyiségtől a szerződés időtartama alatt + 25 százalékos eltérésre jogosult.
Az opciós mennyiség lehívása teljes mértékben az ajánlatkérő jogosultsága. Az opciós mennyiség lehívására ajánlatkérőnek nincsen kötelezettsége.
III.2.2). pont folytatása:
A kötbér maximuma az eseti megrendelés nettó értékének 10% óránként, ennek elérése esetén az Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni
A késedelmi kötbér alapja az eseti javítási feladatok esetében (karbantartáson kívüli gyorsszolgálati feladatok) az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke a vállalkozó ajánlatában vállalt ……..(óra) reagálási időn túl minden késedelmes óra után az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a óránként. A kötbér maximuma a megrendelés nettó értékének 10 %-a, ennek elérése esetén az Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni.
A meghiúsulási kötbér az adott megrendelés nettó ellenértékének 20 %-a.
Amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítást vagy cserét 15 naptári napon belül nem teljesíti, úgy azt Felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő – a Vállalkozó kártalanítása nélkül - gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti állapot már nem állítható helyre, akkor a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja.
12 hónap időtartamú jótállási kötelezettség
5. rész:
Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint. A késedelmi kötbér alapja a szerződés tárgyát képező termék nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 0,5%-a, amelynek teljes összege nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 30%-át. Meghiúsulási kötbér a nettó szerződéses ár 20 %-a.

Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M1) Az Ajánlattevőnek (AT) csatolnia kell az 1., 2., 3. és 4. rész esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elj. megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, valamennyi tekintetében megadva: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; a teljesítés mennyiségét; a szolgáltatás tárgyát; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormrend. 22. § (1) bekezdése szerint,
-ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek (AK) minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
-ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt mennyiség a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ATként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt, a KR 22. § (5) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével.
M2) Az 5. rész esetében AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akik a közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását végzik. Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
— végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok),
— szakember önéletrajza,
— a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Megkövetelt igazolási mód ajánlattételkor:
Az ATknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az EEKD-ban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész „alfa” pontjában, a IV. rész bármely további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Az EEKD-ban megadott információkat alátámasztó igazolásokat az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérésére kell benyújtani. Az AKnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül az ajánlatban benyújtott igazolások esetén az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.
AT az előírt alk. követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet Kbt. 65. § (9) bekezdésére, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bekezdésére.
Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alk. követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Helyesen:
M1) Az Ajánlattevőnek (AT) csatolnia kell az 1., 2., 3., és 4. és 5. rész esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az elj. megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, valamennyi tekintetében megadva: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; a teljesítés mennyiségét; a szolgáltatás tárgyát; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormrend. 22. § (1) bek. szerint,
-ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek (AK) minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
-ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt mennyiség a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ATként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt, a KR 22. § (5) bek-ben foglalt előírások figyelembevételével.
M2) Az 1., 2., 3., 4. és 5. rész esetében AT a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akik a közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását végzik. Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
— végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok),
— szakember saját kezűleg aláír szakmai önéletrajza,
— a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Megkövetelt igazolási mód ajánlattételkor:
Az ATknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bek-nek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell az alk. követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az EEKD-ban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész „alfa” pontjában, a IV. rész bármely további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Az EEKD-ban megadott információkat alátámasztó igazolásokat az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felkérésére kell benyújtani. Az AKnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül az ajánlatban benyújtott igazolások esetén az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.
AT az előírt alk. követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet Kbt. 65. § (9) bek-re, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bek-re.
Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alk. követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Az Ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza, tekintettel a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) rendelkezéseire is.
A számlához a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatározott iratot mellékelni kell.
Az ellenérték megfizetésénél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni, figyelemmel a 2017. évi CL törvényben foglaltakra.
A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Ajánlatkérő által történő igazolt kézhezvételét követő 30 napot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1-4. rész:
A késedelmi kötbér alapja a tervszerűen teljesítendő feladatok esetében a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke a minden késedelmes nap után a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a naponta.
Helyesen:
Az Ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza, tekintettel a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) rendelkezéseire is.
A számlához a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatározott iratot mellékelni kell.
Az ellenérték megfizetésénél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni, figyelemmel a 2017. évi CL törvényben foglaltakra.
A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Ajánlatkérő által történő igazolt kézhezvételét követő 30 napot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1-2. rész:
A késedelmi kötbér alapja a karbantartási feladatok és a karbantartás során felmerülő eseti javítási feladatok esetében a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke a minden késedelmes nap után a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a naponta.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Bontás helye
A következő helyett:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
IV.2.6) ponthoz: 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napot jelent.
Helyesen:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2. Az ajánlatkérő nem fogad el több változatú (alternatív) ajánlatot.
3. Minden rész esetében az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza. Kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.
4. Az ajánlat részenként felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek)
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a (2) bek-re vonatkozóan, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtakat. Nemleges tartalmú nyilatkozatokat is csatolni kell.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bek. az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
9. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. A felhívásban az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
11. FAKSZ: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243.
12. A felhívás IV.2.6. pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
13. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi felelős fordítását is.
14. Az eljárás dokumentációját ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyára (klíma berendezések és eszközök karbantartási feladatok ellátása) vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább 1. rész tekintetében 20.000.000,- HUF, 2. rész tekintetében 5.000.000,- HUF, 3. rész tekintetében 3.000.000,- HUF. 4. rész tekintetében 2.000.000. Ft 5. rész tekintetében 5.000.000. éves kárösszegű felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül, vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Amennyiben egy ajánlattevő több rész esetében is nyertesként kerül kihirdetésre, akkor legmagasabb elvárású rész szerinti limit az irányadó.
16. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2. Az ajánlatkérő nem fogad el több változatú (alternatív) ajánlatot.
3. Minden rész esetében az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza. Kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.
4. Az ajánlat részenként felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek)
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek-re vonatkozóan, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtakat. Nemleges tartalmú nyilatkozatokat is csatolni kell.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bek. az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
9. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. A felhívásban az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
11. FAKSZ: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243; Bodorics István, lajstromszám: 00374.
12. A felhívás IV.2.6. pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
13. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi felelős fordítását is.
14. Az eljárás dokumentációját ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyára (1-4. rész: klíma berendezések és eszközök karbantartási feladatok ellátása 5. rész: folyadékhűtő berendezés telepítési munkálatok ellátása) vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább 1. rész tekintetében 20.000.000,- HUF, 2. rész tekintetében 5.000.000,- HUF, 3. rész tekintetében 3.000.000,- HUF. 4. rész tekintetében 2.000.000. Ft 5. rész tekintetében 5.000.000. éves kárösszegű felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül, vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Amennyiben egy ajánlattevő több rész esetében is nyertesként kerül kihirdetésre, akkor legmagasabb elvárású rész szerinti limit az irányadó.
16. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2. Az ajánlatkérő nem fogad el több változatú (alternatív) ajánlatot.
3. Minden rész esetében az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza. Kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.
4. Az ajánlat részenként felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek)
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a (2) bek-re vonatkozóan, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtakat. Nemleges tartalmú nyilatkozatokat is csatolni kell.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bek. az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
9. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. A felhívásban az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
11. FAKSZ: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243.
12. A felhívás IV.2.6. pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
13. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi felelős fordítását is.
14. Az eljárás dokumentációját ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyára (klíma berendezések és eszközök karbantartási feladatok ellátása) vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább 1. rész tekintetében 20.000.000,- HUF, 2. rész tekintetében 5.000.000,- HUF, 3. rész tekintetében 3.000.000,- HUF. 4. rész tekintetében 2.000.000. Ft 5. rész tekintetében 5.000.000. éves kárösszegű felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül, vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Amennyiben egy ajánlattevő több rész esetében is nyertesként kerül kihirdetésre, akkor legmagasabb elvárású rész szerinti limit az irányadó.
16. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2. Az ajánlatkérő nem fogad el több változatú (alternatív) ajánlatot.
3. Minden rész esetében az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza. Kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.
4. Az ajánlat részenként felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek)
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek-re vonatkozóan, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtakat. Nemleges tartalmú nyilatkozatokat is csatolni kell.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bek. az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
9. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. A felhívásban az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
11. FAKSZ: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243; Bodorics István, lajstromszám: 00374.
12. A felhívás IV.2.6. pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
13. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi felelős fordítását is.
14. Az eljárás dokumentációját ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyára (1-4. rész: klíma berendezések és eszközök karbantartási feladatok ellátása 5. rész: folyadékhűtő berendezés telepítési munkálatok ellátása) vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább 1. rész tekintetében 20.000.000,- HUF, 2. rész tekintetében 5.000.000,- HUF, 3. rész tekintetében 3.000.000,- HUF. 4. rész tekintetében 2.000.000. Ft 5. rész tekintetében 5.000.000. éves kárösszegű felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül, vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Amennyiben egy ajánlattevő több rész esetében is nyertesként kerül kihirdetésre, akkor legmagasabb elvárású rész szerinti limit az irányadó.
16. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint.
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.
III.2.2). pont folytatása:
A késedelmi kötbér maximuma az eseti megrendelés nettó értékének 10 %-a, ennek elérése esetén az Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni.
A késedelmi kötbér alapja az eseti javítási feladatok esetében (karbantartáson kívüli gyorsszolgálati feladatok) az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke az ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott reagálási időn túl minden késedelmes óra után az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a óránként. A kötbér maximuma a megrendelés nettó értékének 10 %-a, ennek elérése esetén az Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni.
3. rész
A késedelmi kötbér alapja a karbantartási és a karbantartás során felmerülő eseti javítási feladatok és a további eseti javítási feladatok esetében a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke a minden késedelmes nap után a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5%-a naponta, maximuma az eseti megrendelés nettó értékének 10%-a.
A késedelmi kötbér alapja az eseti javítási feladatok esetében (karbantartáson kívüli gyorsszolgálati feladatok esetén) az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke az ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott reagálási időn túl minden megkezdett késedelmes óra után az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a óránként, maximuma a megrendelés nettó értékének 10 %-a.
4. rész
A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerint teljesítendő feladatok körében a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke minden késedelmes nap után a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a naponta, maximuma az eseti megrendelés nettó értékének 10%-a
1-4. rész
A meghiúsulási kötbér az elállás illetve felmondás napjáig adott összes megrendelés nettó ellenértékének 20 %-a.
Amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítást vagy cserét 15 naptári napon belül nem teljesíti, úgy azt Felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő - a Vállalkozó kártalanítása nélkül - gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti állapot már nem állítható helyre, akkor a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja.
12 hónap időtartamú jótállási kötelezettség
5. rész:
Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint. A késedelmi kötbér alapja a szerződés tárgya nettó - ÁFA nélküli - szerződéses értéke, mértéke a kötbéralap 0,5 %-a naptári naponta, legfeljebb a kötbéralap 10%-a. Meghiúsulási kötbér a nettó szerződéses ár 30%-a.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosító hirdetmény célja az ajánlati felhívás és a dokumentáció módosítása, a Kbt. 55.§ (1) bekezdés alapján.
A dokumentáció alábbi főbb részei módosultak: műszaki leírás, az ajánlatok elbírálásának menete, útmutató az ajánlat elkészítéséhez, részenkénti szerződés-tervezetek, mellékletek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ