Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13860/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Karakai-I Agro Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0;R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0 R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 3 6;R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"DANÉP" Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;Danép Kft.;Danép Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karakai-I Agro Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25986
Postai cím: Ady Endre utca 8.
Város: Szany
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9317
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülep Tibor
Telefon: +36 304243669
E-mail: karakai.istvan55@gmail.com
Fax: +36 304243669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Istálló korszerűsítés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész: Sertéshízlaló épületek átalakítása
3. Jelű sertéshizlaló épület
Átalakítás - Rr á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0
11. Jelű sertéshizlaló épület
Átalakítás - Rr á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 3 6
12. Jelű sertéshizlaló épületT
Átalakítás - rr á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 3 6
II. rész: Tartástechnológia kiépítése
- Malacnevelő: etetőrendszer átalakítás Multifázisú takarmányozásra, férőhely bővítés
- Hizlaldák: Korszerű beton taposórácsra helyezett hizlalda kutricák kialakítása a kedvezőbb hizlalási-, és munkakörülmények biztosítása érdekében
III. rész: Napelemes rendszer kiépítése
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, monokristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve, kompletten.
33,12 kWp-es rendszer
360 Wp teljesítményű Sharp panel
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 283415753 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Istálló korszerűsítés-Sertéshízlaló épületek átalakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45259900-6
45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Jelű sertéshizlaló épület
Átalakítás - Rr á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0
Bontási munkák leírása: Az épület átalakítása során a következő bontási munkák készülnek. A felsorolás nem kivitelezési sorrendet jelent, hanem az épületet tekintve fentről lefelé halad. A bontandó mennyiségek, és a bontott anyagok elhelyezésére való intézkedés összesítve a bontási hulladék nyilvántartó lapon láthatók. • Hullámpala fedés bontása (veszélyes hulladék) melyet csak az erre szakosodott vállalkozás végezheti és megsemmisítőbe szállítandó. • Vakolt nádpadló hőszigetelés bontása, mely a rácsos tartókról van függesztve. A bontás mozgatható állványról végezhető. • A kutricákat elválasztó fa kerítés és vb. falak bontása a talajszintről bontókalapáccsal végezhető, de bontógép (markoló bontófejjel) is igénybe vehető. • Aljzatbeton, rámpák, feltöltés bontása • Homlokzati nyílászárók bontása, az új nyílások kialakításnak megfelelően nyílásbefalazás és nyílásbontás. A raszterokban a rácsos tartók alátámasztására minimum 60 cm széles faltest megtartandó az eredeti falból. • A lefolyó gerincvezetékének földmunkája. •
Építési munkák leírása: A leírás a technológiai szerelést és a gépészeti munkákat nem tartalmazza. • Rácsos acél tartók állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti javítása majd felületkezelése. A „Z” szelemenek rögzítésére konzolok felhegesztése a felső övre. • „Z” szelemenek és tetőpanelek szerelése a kiegészítő bádogos munkával. A beemeléshez darú használata javasolt. (az épülethez szükséges az egyen potenciálra való kialakítás és a villámvédelem) • Lefolyó fektetése a betorkoló csonkok beépítésével a lagúnaosztásnak megfelelően. • A szükséges helyeken szerelőbeton készítése. • A homlokzati oszlopok síkjában 30 cm vastag kifalazás készítése pincefalazó elemekből a 20x30x3 mm-es zártszelvény beépítési a fugába a homlokzati panelok rögzítésére. • Lagúnák kialakítása zsaluzással, betonacél szereléssel, betonozással. • Taposórácsok elhelyezése • Homlokzati nyílászárokhoz és légbeejtőkhöz nyílások kialakítása, vakolása • Koszorú és tetőpanel közötti sáv kifalazása • Vakolatjavítás a szükséges mértékben. • Homlokzati panelek és tartószerkezetük szerelése, a panelokban nyíláskivágás és ablakok és légbeejtők beépítése. • A homlokzaton lépcsők kialakítása korláttal az új padlóvonalnak megfelelően. • A homlokzat hőszigetelése és vakolása.
11. Jelű sertéshizlaló épület
Átalakítás - Rr á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 3 6
Az átalakított épületet 420 db hízó tartására tervezzük. A tervezési faladat a tartási technológia váltás (mélyalmos technológia megszüntetése, trágyapincés technológia kialakítása) építészeti és statikai kialakítása volt. Ennek megfelelően trágyapincék kialakítása alapvető feladat. Ehhez elengedhetetlen az épület hosszában egy gravitációs szennyvíz csatorna megépítése, melyet bekötünk a külső szennyvízcsatorna rendszerbe akna közbeiktatással. Az istállók elosztása, kutricák kialakítása technológiai terv függvénye. Az istállón belül kerül kialakításra a trágyapincék előre gyártott vb. taposórács lefedéssel. A trágyapincék fenéklemeze rákerül a meglévő alzatbetonra. A kutricák padlója azonos szintű a teljes istállóban.
12. Jelű sertéshizlaló épület
Átalakítás - Rr á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 3 6
Az átalakított épületet 420 db hízó tartására tervezzük. A tervezési faladat a tartási technológia váltás (mélyalmos technológia megszüntetése, trágyapincés technológia kialakítása) építészeti és statikai kialakítása volt. Ennek megfelelően trágyapincék kialakítása alapvető feladat. Ehhez elengedhetetlen az épület hosszában egy gravitációs szennyvíz csatorna megépítése, melyet bekötünk a külső szennyvízcsatorna rendszerbe akna közbeiktatással. Az istálló egy teremből áll és ezen belül egy középfolyosó épül. A középfolyosóra szimmetrikusan több kutrica lesz kialakítva a technológia részét képező mobil elválasztó elemekkel határolva. Az istállón belül kerül kialakításra a trágyapincék előre gyártott vb. taposórács lefedéssel. A trágyapincék fenéklemeze rákerül a meglévő alzatbetonra. A kutricák padlója azonos szintű és megegyezik a folyosó szintjével. A közép folyosón az egyik végén új kijáratot alakítunk ki.

A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül)  20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16
II.2.9) További információ:
A dátum szerinti teljesítési határidő meghatározása szükséges a pályzázattal való elszámolás érdekében. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdésként meghatározott időpont a beruházás tervezett kezdését jelenti, ez a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt tolódhat, ami miatt a kivitelezés időtartama rövidülhet. Emiatt ajánlatkérő felelősséget vállalni nem tud.

II.2.1)
Elnevezés: Istálló korszerűsítés - Tartástechnológia kiépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0
R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 3 6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A rekonstrukció célja:
- Malacnevelő: etetőrendszer átalakítás Multifázisú takarmányozásra,
férőhely bővítés
- Hizlaldák: Korszerű beton taposórácsra helyezett hizlalda kutricák kialakítása a
kedvezőbb hizlalási-, és munkakörülmények biztosítása érdekében
6-os épület
3 teremben 72 db fiaztató kutrica,
1 teremben 12 db malacnevelő kutrica,
7-es épület
4 teremben 48 db malacnevelő kutrica,
Hizlaló épületek:
3-as istálló 4 terem, termenként 250 = 1.000 férőhely
11-es istálló 2 terem, termenként 250 = 500 férőhely
12-es istálló 2 terem, termenként 250 = 500 férőhely
A technológiai rendszer elemei minden istálló típusban:
1. kutricarendszer
2. automatizált takarmánybehordó rendszer,
3. automatizált szellőztetési rendszer
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározsát a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül)  20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16
II.2.9) További információ:
A dátum szerinti teljesítési határidő meghatározása szükséges a pályzázattal való elszámolás érdekében. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdésként meghatározott időpont a beruházás tervezett kezdését jelenti, ez a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt tolódhat, ami miatt a kivitelezés időtartama rövidülhet. Emiatt ajánlatkérő felelősséget vállalni nem tud.

II.2.1)
Elnevezés: Istálló korszerűsítés - Napelemes rendszer kiépítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: R á b a s z e n t a n d r á s , k ü l t e r ü l e t . H r s z . : 0 2 1 / 4 0
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, monokristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve, kompletten.
33,12 kWp-es rendszer
360 Wp teljesítményű Sharp panel
25 kVA Solaredge inverterrel, optimalizáló egységekkel, 20 éves inverter gyári garanciával.
Schletter tartószerkezet.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározsát a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül)  20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16
II.2.9) További információ:
A dátum szerinti teljesítési határidő meghatározása szükséges a pályzázattal való elszámolás érdekében. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdésként meghatározott időpont a beruházás tervezett kezdését jelenti, ez a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt tolódhat, ami miatt a kivitelezés időtartama rövidülhet. Emiatt ajánlatkérő felelősséget vállalni nem tud.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Istálló korszerűsítés - Sertéshízlaló épületek átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "DANÉP" Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9300 Csorna, Szegfű utca 24.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
E-mail: info@danep.hu
Telefon: +36 305309095
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96262806
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11404549-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 173701473
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148255164
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Zsaluzás és állványozás,fém és könnyű szerkezetek szerelése, bádogozás,szigetelés,közmű csatornaépítés, elektromos energiaellátás, világítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "DANÉP" Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9300 Csorna, Szegfű utca 24.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11404549-2-08

Hivatalos név: Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erkel Ferenc u. 4.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12742712-2-08

Hivatalos név: Arvia Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178572-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Istálló korszerűsítés - Tartástechnológia kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Danép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű u. 24.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
E-mail: info@danep.hu
Telefon: +36 305309095
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96262806
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11404549-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 108505793
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 121067909
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Danép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű u.24.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11404549-2-08

Hivatalos név: Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erkel Ferenc u. 4.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12742712-2-08

Hivatalos név: Arvia Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178572-2-08

Hivatalos név: „Éprema” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6500 Baja, Bokodi u. 64.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12814783-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Istálló korszerűsítés - Napelemes rendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Danép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű u.24.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
E-mail: info@danep.hu
Telefon: +36 30530995
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96262806
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11404549-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13816356
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14092680
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Danép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű u.24.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11404549-2-08

Hivatalos név: Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erkel Ferenc u. 4.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12742712-2-08

Hivatalos név: Arvia Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178572-2-08

Hivatalos név: Alternatív Energia Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóthegy 92/b
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14718872-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges