Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13861/2018
CPV Kód:45220000-5
Ajánlatkérő:Tardos Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tardos, Arany János utca, Bikol-patak hídjának környezete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEOSZOLG KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tardos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07555
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 10.
Város: Tardos
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csobán Béla polgármester
Telefon: +36 34351413
E-mail: ph.tardos@fibermail.hu
Fax: +36 34592051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tardos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Arany János utcát a Bikol-patak hídja környezetében határoló támfal VIS MAIOR jellegű károsodásának helyreállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Arany János utcát a Bikol-patak hídja környezetében határoló támfal VIS MAIOR jellegű károsodásának helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tardos, Arany János utca, Bikol-patak hídjának környezete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett támfal felülete: 165 m2
A helyreállított út felülete: 140 m2
Mederburkolat helyreállítása: 20 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6962 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Arany János utcát a Bikol-patak hídja környezetében határoló támfal VIS MAIOR jellegű károsodásának helyreállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOSZOLG KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent Imre utca 27.
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35271000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tardos, Arany János utca, Bikol-patak hídjának környezete
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett támfal felülete: 165 m2
A helyreállított út felülete: 140 m2
Mederburkolat helyreállítása: 20 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35271000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOSZOLG KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent Imre utca 27.
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Az Vállalkozási Szerződés III/3. pontjában az
„Építési engedély: nem engedély köteles”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép
„Építési engedély: a beruházás engedély köteles. Az építési engedély száma: KE/UT/NS/A/447/15/2017, kiállító: Komárom-Esztergom Megyei Kormány Hivatal, Tatabányai Járási Hivatal”
2. Az Vállalkozási Szerződés VII/1. pontjában az
„Vállalkozási díj (HUF): nettó 35 271 000.- Ft + ÁFA
Azaz nettó Harmincötmillió-kettőszázhetvenegyezer Forint + ÁFA egyösszegű átalányár.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép
Vállalkozási díj (HUF): nettó 35 271 000.- Ft
Azaz nettó Harmincötmillió-kettőszázhetvenegyezer Forint egyösszegű átalányár.
Az ÁFA összegét Megrendelő Áfa tv. belföldi fordított adózásra vonatkozó 142. §-a szerinti előírásoknak megfelelően fizeti meg.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35271000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35271000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Adminisztrációs hiba miatt a közbeszerzési eljárásban, s így a Vállalkozási Szerződésben is az építési engedélyre vonatkozóan tévesen került rögzítésre, hogy nem engedély köteles a beruházás, s így az ÁFA megfizetésére vonatkozó előírás is tévesen szerepelt a szerződésben, ezért vált szükségessé ezen hibák javítása.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben