Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13863/2018
CPV Kód:90523100-0
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Science Park Szeged lőszermentesítés, cserjeirtás
Hivatkozási szám: EKR000127642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90523100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem beruházásában megvalósuló „Science Park” beruházás kivitelezéséhez szükséges területen a lőszermentesítés, cserjeirtás, fakivágás elvégzése, a kitermelt anyagok összegyűjtése, kezelése és az előírások szerinti elhelyezése (FÉMTŐL, LŐSZERTŐL ÉS ROBBANÓANYAGTÓL MENTESÍTETT területre vonatkozó tanúsítvánnyal és a szükséges befogadó/átadó - Magyar Honvédség - nyilatkozatok bemutatásával), utána talaj helyreállításához kapcsolódó csekély (25 cm-t meghaladó terepkiugrások megszüntetése) tereprendezés tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 11449 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 127 - 289602
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (egy vagy több szerződésből) összesen legalább, 190 000 m2 nagyságú referenciával bozótirtás és/vagy cserjeirtás és/vagy fakitermelés tevékenységre vonatkozóan;
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (egy vagy több szerződésből) összesen legalább 190 000 m2 nagyságú referenciával lőszermentesítés tevékenységre vonatkozóan;
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik
1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, mestertűzszerész (vagy azzal egyenértékű) fokozattal, pirotechnikusi végzettséggel, továbbá az alkalmazott kereső-kutató műszerek kezelésére, alkalmazására vonatkozó oktatásra vonatkozó, az alkalmazott műszerek gyártója által kiállított tanúsítványokkal, valamint legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik robbanószerkezetek felkutatási munkáinak szervezésében és irányításában,
2. legalább 1 fő projektvezető-helyettes szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, I. osztályú tűzszerész (vagy azzal egyenértékű) minősítéssel, továbbá az alkalmazott kereső-kutató műszerek kezelésére, alkalmazására vonatkozó oktatásra vonatkozó, az alkalmazott műszerek gyártója által kiállított tanúsítványokkal, valamint legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik robbanószerkezetek felkutatási munkáinak szervezésében és irányításában,
3. legalább 1 fő felsőfokú kertészeti vagy erdészeti szakmai végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik kertészeti vagy erdészeti tevékenység területén.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M/4 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
1. legalább 1 db GPS helymeghatározós, nagymélységű precíziós műszerrendszerrel és kapcsolódó kiértékelő szoftverrel és adatrögzítő eszközzel (EVA 2000 vagy azzal műszakilag egyenértékű más szoftver),
2. legalább 6 db ferromágneses anyagok előfordulási helyének meghatározására szolgáló, érvényes kalibrációval rendelkező műszerrel, amelyek alkalmasak legalább 5 m mélységig terjedő tűzszerészeti talajvizsgálatra.
M/5 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik MSZ-N ISO 9001 és MSZ-N ISO 28 001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító intézménytől származó tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is, ha a gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az előírt tanúsítványt az előírt határidőn belül (az ajánlattételi határidő lejártáig) megszerezni feltéve, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 24.§ (3) bekezdés).
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Tekintettel arra, hogy az M/5 pontban meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ezen követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az M/1. M/2 M/3.3. és M/4. alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség. Az M/3. 1-2) pontban írt alkalmassági követelmény
kapcsán ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján kizárja a kapacitást nyújtó szervezet
igénybevételét.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (egy vagy több szerződésből) összesen legalább, 190 000 m2 nagyságú referenciával bozótirtás és/vagy cserjeirtás és/vagy fakitermelés tevékenységre vonatkozóan;
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (egy vagy több szerződésből) összesen legalább 190 000 m2 nagyságú referenciával lőszermentesítés tevékenységre vonatkozóan;
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik
1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, I. osztályú tűzszerész (vagy azzal egyenértékű) minősítéssel, továbbá az alkalmazott kereső-kutató műszerek kezelésére, alkalmazására vonatkozó oktatásra vonatkozó, az alkalmazott műszerek gyártója által kiállított tanúsítványokkal, valamint legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik robbanószerkezetek felkutatási munkáinak szervezésében és irányításában,
2. legalább 1 fő projektvezető-helyettes szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, I. osztályú tűzszerész (vagy azzal egyenértékű) minősítéssel, továbbá az alkalmazott kereső-kutató műszerek kezelésére, alkalmazására vonatkozó oktatásra vonatkozó, az alkalmazott műszerek gyártója által kiállított tanúsítványokkal, valamint legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik robbanószerkezetek felkutatási munkáinak szervezésében és irányításában,
3. legalább 1 fő felsőfokú kertészeti vagy erdészeti szakmai végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik kertészeti vagy erdészeti tevékenység területén.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M/4 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
1. legalább 1 db GPS helymeghatározós, nagymélységű precíziós műszerrendszerrel és kapcsolódó kiértékelő szoftverrel és adatrögzítő eszközzel (EVA 2000 vagy azzal műszakilag egyenértékű más szoftver),
2. legalább 6 db ferromágneses anyagok előfordulási helyének meghatározására szolgáló, érvényes kalibrációval rendelkező műszerrel, amelyek alkalmasak legalább 5 m mélységig terjedő tűzszerészeti talajvizsgálatra.
M/5 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik MSZ-N ISO 9001 és MSZ-N ISO 28 001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító intézménytől származó tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is, ha a gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az előírt tanúsítványt az előírt határidőn belül (az ajánlattételi határidő lejártáig) megszerezni feltéve, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 24.§ (3) bekezdés).
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Tekintettel arra, hogy az M/5 pontban meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ezen követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az M/1. M/2 M/3.3. és M/4. alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség. Az M/3. 1-2) pontban írt alkalmassági követelmény
kapcsán ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján kizárja a kapacitást nyújtó szervezet
igénybevételét.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ