Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13866/2018
CPV Kód:42600000-2
Ajánlatkérő:"CNC BAKONY" Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.;8441 Márkó, Petőfi S. u. 16. hrsz. 314/4;HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4;HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.;HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.;HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NCT Ipari Elektronikai Kft.;NCT Ipari Elektronikai Kft.;NCT Ipari Elektronikai Kft.;NCT Ipari Elektronikai Kft.;NCT Ipari Elektronikai Kft.;NCT Ipari Elektronikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fémmegmunkálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "CNC BAKONY" Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25793
Postai cím: Petőfi utca 16.
Város: Márkó
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8446
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magasházi Attila ügyvezető
Telefon: +36 88270408
E-mail: cncbakony@invitel.hu
Fax: +36 88270408
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.cncbakony.com
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fémmegmunkálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő adásvételi keretében az alábbi árukat kívánja
beszerezni:
- 1. rész: 1 db CNC megmunkáló központ mágnesasztallal
- 2. rész: 1 db CNC megmunkáló központ
- 3. rész: 1 db CNC megmunkáló központ-speciális befogós kivitel
- 4. rész: 1 db CNC esztergagép
- 5. rész: 1 db Vízszintes ágyas CNC esztergagép
- 6. rész: 1 db Álló oszlopos síkköszörű gép
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 126 020 137 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db CNC megmunkáló központ mágnesasztallal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42631000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében a "CNC BAKONY" Ipari, Termelő
és Kereskedelmi Kft. részére kapacitásbővítés céljából eszközök beszerzése és üzembe helyezése.
A beszerzendő termék megnevezése: CNC megmunkáló központ mágnesasztallal.
Mennyisége: 1 db
Specifikáció:
Geometria
Tengelyek száma legalább 3 db
Löketek X legalább 610 mm
Y legalább 480 mm
Z legalább 510 mm
Gyorsjárati sebesség X legalább 30 méter / perc
Y legalább 30 méter / perc
Z legalább 24 méter / perc
Alkatrészrögzítés
Mágneses asztallal
Mágnesasztal mérete legalább 400 x 330 mm
Asztal terhelhetőség legalább 400 kg
Főorsó
Meghajtás Szíjas vagy azzal egyenértékű
Főorsó kúp mérete legalább DIN ISO 40
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 8000 fordulat / perc
Szerszámtár
Szerszámhelyek száma legalább 24 db
Legnagyobb szerszámhossz legalább 300 mm
Legnagyobb szerszám tömeg legalább 6 kg
Pontosság
Ismétlési pontosság legfeljebb +/- 0,008 mmm
Pozícionálási pontosság legfeljebb 0,02 mm
Mérőrendszer
Típusa Abszolút, közvetlen mérőrendszer minden tengelyen
Csatlakozása EnDat 2.2
Kommunikáció
Típusa EtherCAT alapú periféria kezelés
Vezérlés
Típusa 19" érintőképernyős színes, grafikus LCD érintőképernyő
MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
6
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes megmunkálás (TCP, TPC)
Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet a megmunkálással szinkron grafikus szimulációval
OPEN WINDOWS kezelői felület. Lehetőség legyen PDF katalógusok és CAD megjelenítők telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló számbeviteli mezővel ergonomikus pozícióban
USB csatlakozás legalább 4 db
ETHERNET csatlakozási lehetőség biztosítása
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodási szolgáltatás a villamosenergia felhasználás folyamatos regisztrálásával.
Egyéb elvárások:
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
A meglévő, kész (NCT 204 vezérlőn megírt) technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen
vagy amennyiben nem, úgy a programok sikeres átkonvertálhatóságát biztosítani szükséges.
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és feldolgozásának lehetősége biztosított
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Az árnak az alábbiakat is tartalmaznia szükséges
1 darab Permanens elektromágneses lap QX 403 HE50
1 darab ST 200 F QX HE mágnesasztal vezérlés
1 darab BB 125 mm NC125M gépsatu
1 darab munkadarab ütköző pofaszélességhez 100/125mm
1 darab ER32 patronkészlet 18 db-os 3.0-20.0 szerszámtartó forgó egyéb
7 darab patronos szerszámtartó SK40-2/20-70 ER 32 / ER patronos SK tartó 403.02.20
1 darab megmunkáló központ gépszekrény, Fiókos munkaasztal -200x750x840mm
1 darab rendszerszekrény 3 fiókos szekrény - 800x650x1000mm
Szállítási specifikáció
Gép szállítás szállító által
Gép telepítése szállító által
Üzembe helyezés szállító által, 1x8 órás próbaüzem biztosításával
Betanítás biztosítása szállító által 2 fő munkavállaló részére, 2x 8 óra időtartamban (két munkanap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 1.1. mechanikára (hónap) / Súlyszám: 10 1.2. elektronikai elemekre (hónap) / Súlyszám: 10 20
2 Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min: 4, max: 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00040
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt, órában megadni
kért adat meghatározása során kéri figyelembe venni, hogy a beavatkozásra vállalt időtartam alatt
a hibajelenség elemzése alapján a hiba azonosítása megtörténjen és a hiba elhárítása érdekében
szükséges intézkedések megkezdődjenek, helyszíni vagy távfelügyeleti beavatkozással.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db CNC megmunkáló központ
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42638000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8441 Márkó, Petőfi S. u. 16. hrsz. 314/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében a "CNC BAKONY" Ipari, Termelő
és Kereskedelmi Kft. részére kapacitásbővítés céljából eszközök beszerzése és üzembe helyezése.
8
A beszerzendő termék megnevezése: CNC megmunkáló központ
Mennyisége: 1 db
Specifikáció:
Geometria
Tengelyek száma legalább 3 db
Löketek X legalább 610 mm
Y legalább 480 mm
Z legalább 510 mm
Gyorsjárati sebesség X legalább 30 méter / perc
Y legalább 30 méter / perc
Z legalább 24 méter / perc
Asztal terhelhetőség legalább 400 kg
Főorsó
Meghajtás Szíjas vagy azzal egyenértékű
Főorsó kúp mérete legalább DIN ISO 40
Főorsó maximális fordulatszáma:legalább 8000 fordulat / perc
Szerszámtár
Szerszámhelyek száma legalább 24 db
Legnagyobb szerszámhossz legalább 300 mm
Legnagyobb szerszám tömeg legalább 6 kg
Pontosság
Ismétlési pontosság legfeljebb +/- 0,008 mmm
Pozícionálássi pontosság legfeljebb 0,02 mm
Mérőrendszer
Típusa Abszolút, közvetlen mérőrendszer minden tengelyen
Csatlakozása EnDat 2.2
Periféria kezelése
Típusa EtherCAT alapú periféria kezelés
Vezérlés
Típusa 19" érintőképernyős színes, grafikus LCD
MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes megmunkálás (TCP, TPC)
Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet a megmunkálással szinkron grafikus szimulációval igen,
biztosított
OPEN WINDOWS kezelői felület. Lehetőség legyen PDF katalógusok és CAD megjelenítők telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló számbeviteli mezővel ergonomikus pozícióban
USB csatlakozás legalább 4 db
ETHERNET csatlakozás
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodási szolgáltatás a villamosenergia felhasználás folyamatos regisztrálásával
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
Tartozék:
9
1 darab gépsatu BB 125mm, NC125M
1 darab Munkadarab ütköző pofaszélességhez 100/125mm
1 darab ER32 Patronkészlet 18db-os (3.0-20.0) Szerszámtartó forgó egyéb
6 darab patronos szerszámtartó SK40-2/20-70 ER32 / ER patronos SK tartó 403.02.20
1 darab megmunkáló központ gépszekrény, fiókos munkaasztal - 200x750x840mm
1 darab rendszerszekrény 3 fiókos szekrény - 800x650x1000mm
Programfutási kompatibilitás
A meglévő kész technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen vagy amennyiben nem, úgy
a programok sikeres átkonvertálhatósága biztosítottnak kell lennie
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és feldolgozásának lehetősége legyen biztosított
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel legyen biztosított
Teljesítési specifikáció
Gép szállítása szállító által
Üzembe helyezés szállító által, 1x8 órás próbaüzem biztosításával
Gép telepítése szállító által
Betanítás biztosítása szállító által , 2 fő munkavállaló részére, 2x8 óra (két munkanap) időtartamban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 ótállás időtartama (hónap) 1.1. mechanikára (hónap) / Súlyszám: 10 1.2. elektronikai elemekre (hónap) Súlyszám: 10  20
2 ótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min: 4, max: 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00040
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt, órában megadni
kért adat meghatározása során kéri figyelembe venni, hogy a beavatkozásra vállalt időtartam alatt
a hibajelenség elemzése alapján a hiba azonosítása megtörténjen és a hiba elhárítása érdekében
szükséges intézkedések megkezdődjenek, helyszíni vagy távfelügyeleti beavatkozással

II.2.1)
Elnevezés: 1 db CNC megmunkáló központ-speciális befogós kivitel
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42638000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében a "CNC BAKONY" Ipari, Termelő
és Kereskedelmi Kft. részére kapacitásbővítés céljából eszközök beszerzése és üzembe helyezése.
A beszerzendő termék megnevezése: CNC megmunkáló központ-speciális befogós kivitel
Mennyisége: 1 db
Specifikáció:
Geometria
Tengelyek száma legalább 3 db
Löketek X legalább 610 mm
Y legalább 480 mm
Z legalább 510 mm
Gyorsjárati sebesség X legalább 30 méter / perc
Y legalább 30 méter / perc
Z legalább 24 méter / perc
Asztal terhelhetőség legalább 400 kg
Főorsó
Meghajtás Szíjas vagy azzal egyenértékű
Főorsó kúp mérete legalább DIN ISO 40
11
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 8000 fordulat / perc
Szerszámtár
Szerszámhelyek száma legalább 24 db
Legnagyobb szerszámhossz legalább 300 mm
Legnagyobb szerszám tömeg legalább 6 kg
Pontosság
Ismétlési pontosság legfeljebb +/- 0,008 mmm
Pozícionálási pontosság legfeljebb 0,02 mm
Mérőrendszer
Típusa Abszolút, közvetlen mérőrendszer
Kommunikáció
Típusa EtherCAT alapú periféria kezelés
Vezérlés
Típusa 19" érintőképernyős színes, grafikus LCD érintőképernyő
MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
Programfutási kompatibilitás
A meglévő kész technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen vagy amennyiben nem, úgy
a programok sikeres átkonvertálhatósága biztosítottnak kell lennie
Az árnak az alábbiakat is tartalmaznia szükséges
2 darab Feltét pofa 125 mm fix pofához
6 darab Precíziós feltét pofa EL/NC/KNC BB125-hoz szorító csavar nélkül
2 darab Lengőpofa 125mm b=45mm NC/EL/KNC 125-satuhoz
2 darab Prizmás pofa pofaszélességhez 125mm
3x2 darab Horony készlet DIN6323 14 h6
3x4 darab T-horony készlet
3x4 darab Szorítókarom NC 125/160
1 darab gépsatu BB 125mm, NC125M
1 darab Munkadarab ütköző pofaszélességhez 100/125mm
1 darab ER32 patronkészlet 18db-os (3.0-20.0) Szerszámtartó forgó egyéb
2 darab ER32D05 / ER32 D.5-4
2 darab ER32D06 / ER32 D.6-5
2 darab ER32D08 / ER32 D.8-7
2 darab ER32D10 / ER32 D.10-9
2 darab ER32D12 / ER32 D.12-11
2 darab ER32D16 / ER32 D.16-15
2 darab ER32D18 / ER32 D.18-17
2 darab R32D20 / ER32 D.20-19
7 darab patronos szerszámtartó SK40-2/20-70 ER32 / ER patronos SK tartó 403.02.20
3 darab maró tartó SK40-06-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.06
3 darab maró tartó SK40-08-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.08
3 darab maró tartó SK40-10-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.10
12
3 darab maró tartó SK40-12-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.12
3darab maró tartó SK40-16-63 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.16
1 darab megmunkáló központ gépszekrény, fiókos munkaasztal - 200x750x840mm
1 darab rendszerszekrény 3 fiókos szekrény - 800x650x1000mm"
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és feldolgozásának lehetősége
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Szállítási specifikáció
Gép szállítás szállító által
Gép telepítése szállító által
Üzembe helyezés szállító által, 1x 8 óra próbaüzem biztosításával
Betanítás biztosítása szállító által, két fő munkavállaló részére, 2 x 8 óra (két munkanap) időtartam
biztosításával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 1.1. mechanikára (hónap) / Súlyszám: 10 1.2. elektronikai elemekre (hónap) / Súlyszám: 10 20
2 Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min: 4, max: 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00040
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt, órában megadni
kért adat meghatározása során kéri figyelembe venni, hogy a beavatkozásra vállalt időtartam alatt
a hibajelenség elemzése alapján a hiba azonosítása megtörténjen és a hiba elhárítása érdekében
szükséges intézkedések megkezdődjenek, helyszíni vagy távfelügyeleti beavatkozással.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db CNC esztergagép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42621100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében a "CNC BAKONY" Ipari, Termelő
és Kereskedelmi Kft. részére kapacitásbővítés céljából eszközök beszerzése és üzembe helyezése.
A beszerzendő termék megnevezése: CNC esztergagép
Mennyisége: 1 db
Specifikáció:
Jellemző
Szerelt csúszóvezeték X és Z irányokban
Közvetlen hajtású főorsó, C tengely
Max. elforduló átmérő az ágy felett legalább 450 mm
Max elforduló átmérő a keresztszám felett legalább 170 mm
Max. esztergálható átmérő legalább 200 mm
Max. esztergálható hossz legalább 500 mm
Tengelyek
X löket legalább 170 mm
Z löket legalább 550 mm
X gyorsjárati sebesség legalább 15 méter / perc
Z gyorsjárati sebesség legalább 15 méter / perc
Főorsó
Homlok mérete legalább A2-6
Tokány átmérő legalább 200 mm
Fordulatszám maximuma legalább 3000 fordulat / perc
Revolverfej
14
Hajtott szerszámhelyek száma legalább 12 db
Hajtott szerszám csatlakozása Baruffaldi VDI 30 TAOEM 160 vagy azzal
egyenértékű
Hajtott szerszám max fordulatszáma 5000 fordulat / perc
Hűtőfolyadék nyomás legalább 3 bar
Mérőrendszer
Típusa Abszolút, közvetlen mérőrendszer
Kommunikáció
Típusa EtherCAT alapú periféria kezelés
Vezérlés
Típusa 19" érintőképernyős színes, grafikus LCD érintőképernyő
MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes megmunkálás (TCP, TPC)
Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet a megmunkálással szinkron grafikus szimulációval
OPEN WINDOWS kezelői felület. Lehetőség legyen PDF katalógusok és CAD megjelenítők telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló számbeviteli mezővel ergonomikus pozícióban
USB csatlakozás
ETHERNET csatlakozás
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodási szolgáltatás a villamosenergia felhasználás folyamatos regisztrálásával
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
Programfutási kompatibilitás
A meglévő kész technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen vagy amennyiben nem, úgy
a programok sikeres átkonvertálhatósága biztosítottnak kell lennie
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és feldolgozásának lehetősége
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Szállítási specifikáció
Gép szállítás szállító által
Gép telepítése szállító által
Üzembe helyezés szállító által, 1 x 8 óra próbaüzem biztosításával
Betanítás biztosítása szállító által, két fő munkavállaló részére, 2 x 8 óra (két munkanap)
időtartamban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 1.1. mechanikára (hónap) / Súlyszám: 10 1.2. elektronikai elemekre (hónap) / Súlyszám: 10 20
2 Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min: 4, max: 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00040
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt, órában megadni
kért adat meghatározása során kéri figyelembe venni, hogy a beavatkozásra vállalt időtartam alatt
a hibajelenség elemzése alapján a hiba azonosítása megtörténjen és a hiba elhárítása érdekében
szükséges intézkedések megkezdődjenek, helyszíni vagy távfelügyeleti beavatkozással.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Vízszintes ágyas CNC esztergagép
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42621100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében a "CNC BAKONY" Ipari, Termelő
és Kereskedelmi Kft. részére kapacitásbővítés céljából eszközök beszerzése és üzembe helyezése.
A beszerzendő termék megnevezése: Vízszintes ágyas CNC esztergagép
Mennyisége: 1 db
Specifikáció:
Jellemző
Vízszintes ágyas kivitel
Edzett és köszült vezetékek
Közvetlen szíjhajtású főorsó
Max. elforduló átmérő az ágy felett legalább 380 mm
Max elforduló átmérő a keresztszám felett legalább 158 mm
Max. esztergálható átmérő legalább 230 mm
Csúcstávolság legalább 750 mm
Tengelyek
X löket legalább 225 mm
Z löket legalább 750 mm
X gyorsjárati sebesség legalább 7 méter / perc
Z gyorsjárati sebesség legalább 7 méter / perc
Főorsó
Homlok mérete legalább MORSE6
Tokány átmérő legalább 200 mm
Fordulatszám maximuma legalább 3000 fordulat / perc
Szegnyereg
Hüvely átmérő legalább 50 mm
Hüvely löket legalább 120 mm
Pontosság
Pozicionálási pontosság legfeljebb 0,01 mm
Ismétlési pontosság legfeljebb 0,005 mm
Mérőrendszer
Típusa Abszolút, közvetlen mérőrendszer
Csatlakozása EnDat 2.2
Kommunikáció
Típusa EtherCAT alapú periféria kezelés
Vezérlés
Típusa 19" érintőképernyős színes, grafikus LCD érintőképernyő
MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes megmunkálás (TCP, TPC)
Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet a megmunkálással szinkron grafikus szimulációval
OPEN WINDOWS kezelői felület. Lehetőség legyen PDF katalógusok és CAD megjelenítők telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló számbeviteli mezővel ergonomikus pozícióban
USB csatlakozás legalább 4 db
ETHERNET csatlakozás
17
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodás szolgáltatás a villamosenergia felhasználás folyamatos regisztrálásával
A meglévő kész technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen vagy amennyiben nem, úgy
a programok sikeres átkonvertálhatósága biztosítottnak kell lennie.
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és feldolgozásának lehetősége
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Szállítási specifikáció
Gép szállítás szállító által
Gép telepítése szállító által
Üzembe helyezés szállító által, 1 x 8 óra próbaüzem biztosításával
Betanítás biztosítása szállító által, két fő munkavállaló részére, 2 x 8 óra időtartamban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 1.1. mechanikára (hónap) / Súlyszám: 10 1.2. elektronikai elemekre (hónap) / Súlyszám: 10 20
2 Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min: 4, max: 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00040
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt, órában megadni
kért adat meghatározása során kéri figyelembe venni, hogy a beavatkozásra vállalt időtartam alatt
a hibajelenség elemzése alapján a hiba azonosítása megtörténjen és a hiba elhárítása érdekében
szükséges intézkedések megkezdődjenek, helyszíni vagy távfelügyeleti beavatkozással.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Álló oszlopos síkköszörű gép
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42631000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-8441 Márkó, Petőfi utca 16. Hrsz: 314/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében a "CNC BAKONY" Ipari, Termelő
és Kereskedelmi Kft. részére kapacitásbővítés céljából eszközök beszerzése és üzembe helyezése.
A beszerzendő termék megnevezése: Álló oszlopos síkköszörű gép
Mennyisége: 1 db
Specifikáció:
Vezeték kiépítések
Keresztirányú vezetékek legalább kettős V vezetékek
Hosszirányú vezetékek legalább kettős V vezetékek
Mozgások fajtái
Keresztirányú mozgás legalább automatikus
Hosszirányú mozgás legalább hidraulikus
Függőleges irányú fogásvétel legalább kézi
Kenési rendszer
A kenési rendszer automatikus vagy azzal egyenértékű
Asztal tulajdonságok
Méret legalább 400*800 mm
Magasság legalább 600 mm
Asztalsebesség legalább 0,3-25m /min
19
Asztalterhelhetőség legalább 730 kg
Asztal tömege legalább 170 kg
Gyorsjárat keresztirányban legalább 1000 mm /min
Keresztelőtolás
1 fordulat a keréken legalább 4 mm
1 osztás a skálán legalább: 0,02 mm
Vertikális előtolás
1 fordulat a keréken legalább 1 mm
1 osztás a skálán legalább: 0,005 mm
Szerszám
Korong fordulatszám legalább 1800 ford/ perc
Korong mérete legalább 355x38x127 mm
Szállítási specifikáció
Gép szállítás szállító által
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 1.1. mechanikára (hónap min. 12. max. 36.) / Súlyszám: 10 1.2. elektronikai elemekre (hónap min. 12. max. 36.)/Súlyszám: 10 20
2 Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min: 4, max: 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00040
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt, órában megadni
kért adat meghatározása során kéri figyelembe venni, hogy a beavatkozásra vállalt időtartam alatt
a hibajelenség elemzése alapján a hiba azonosítása megtörténjen és a hiba elhárítása érdekében
szükséges intézkedések megkezdődjenek, helyszíni vagy távfelügyeleti beavatkozással

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3779 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db CNC megmunkáló központ mágnesasztallal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: nct@nct.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.nct.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24 182 888
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 019 584
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 1 db CNC megmunkáló központ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: nct@nct.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.nct.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22 969 480
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22 811 788
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 1 db CNC megmunkáló központ speciális befogós
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: nct@nct.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.nct.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23 919 825
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23 816 978
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 1 db CNC esztergagép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: nct@nct.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.nct.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26 726 759
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26 255 473
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 1 db Vízszintes ágyas CNC esztergagép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: nct@nct.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.nct.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17 126 272
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 723 447
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 1 db álló oszlopos síkköszörű gép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: nct@nct.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.nct.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 614 648
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 392 867
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT Ipari Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158791-2-42
Postai cím: Fogarasi út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges