Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13874/2018
CPV Kód:45261400-8
Ajánlatkérő:Önkormányzat Hernádkércs
Teljesítés helye:3846 Hernádkércs, Kossuth Lajos utca 108., hrsz.: 178/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szinva Épszolg Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Önkormányzat Hernádkércs
Nemzeti azonosítószám: AK16675
Postai cím: Kossuth Lajos utca 72
Város: Hernádkércs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3846
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: -
E-mail: hernadkercsonkormanyzat@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hernádkércsi orvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hernádkércsi orvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45421100-5
44230000-1
45261310-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: 3846 Hernádkércs, Kossuth Lajos utca 108., hrsz.: 178/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hernádkércs Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának döntése alapján támogatásban részesült a "Hernádkércs Község Önkormányzata" című, 1775260206 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. A projekt célja: Hernádkércs Község Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) tulajdonában lévő, Hernádkércs, Kossuth Lajos utca 108. szám alatt található ingatlanon álló építmény (orvosi rendelő) felújítása és energetikai korszerűsítése, mely munka a homlokzati nyílászárók cseréjét, tetőfelújítását is magába foglalja. Munkanemek szerinti összesítés:
- Zsaluzás és állványozás
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
- Felületképzés
- Szigetelés
- Bádogozás
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
- Felületképzés
- Ácsmunka
A teljes mennyiséget az ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 számú konstrukció, 1775260206 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17394 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szinva Épszolg Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Boldva utca 25.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24366795
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45421100-5
44230000-1
45261310-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: 3846 Hernádkércs, Kossuth Lajos utca 108., hrsz.: 178/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hernádkércs Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának döntése alapján támogatásban részesült a "Hernádkércs Község Önkormányzata" című, 1775260206 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. A projekt célja: Hernádkércs Község Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) tulajdonában lévő, Hernádkércs, Kossuth Lajos utca 108. szám alatt található ingatlanon álló építmény (orvosi rendelő) felújítása és energetikai korszerűsítése, mely munka a homlokzati nyílászárók cseréjét, tetőfelújítását is magába foglalja. Munkanemek szerinti összesítés:
- Zsaluzás és állványozás
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
- Felületképzés
- Szigetelés
- Bádogozás
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
- Felületképzés
- Ácsmunka
A teljes mennyiséget az ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24366795
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szinva Épszolg Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Boldva u. 25.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 2. (Vállalkozói díj és annak megfizetése) címszó alatti részének 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„20. A teljesítés során 3 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: 2017. december 15. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 20 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az előleg 20 %-ának az elszámolásával;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: 2018. március 31. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 40 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az előleg 40 %-ának az elszámolásával;
- végszámla benyújtása: 2018. augusztus 31. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 40 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően, az előleg 40%-ának elszámolásával.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.”
Vállalkozási Szerződés 4. (Teljesítési határidő) címszó alatti részének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2018. augusztus hó 31. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24366795 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24366795 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen módosítás kapcsán a VI.2.2) pont nem értelmezhető
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben